Ön itt van: HomeA múzeum történeteGábor Lajos, r.

Életrajz - Gábor Lajos, r.

Gábor Lajos, r. (1886. október 7. Kalocsa-Résztelek - 1947. január 25. Bp.): festőművész, múzeumigazgató. - A Képzőművészeti Főiskolán Balló Ede növendéke. Portréfestő. - A kalocsai népművészet felfedezője, propagálója, terjesztője. A Kalocsán már elfelejtődött népmű-vészetet a szállási író- és pingálóa-sszonyokkal újjáéleszttette. 1928. június 6-án két képet adományozott a városnak azzal a céllal, hogy megteremtse a néprajzi és régészeti témájú városi múzeum alapjait. Hosszas csatározás után, 1932. június 2-án nyitották meg a múzeumot a városháza folyósóján.
A múzeum első igazgatója lett (1932-1944). Gazdag népművészeti anyagot halmozott fel a kicsiny múzeumban, mely a háború viszontagságai alatt szétszóródott, elpusztult. Kujáni Ferenc, a Kalocsai Földmíves Ifjúsági Egyesület elnöke a Népművészeti Osztály vezetésével bízta meg (1930-1944). Ennek keretében szervezte a kalocsai Gyöngyösbokrétát, s megszervezte a népművészeti árutermelést. Javaslatára nyitották meg 1936. június 7-én a Népművészeti Házat. Sokat fáradozott a kalocsai idegenforgalom elindításával. A filléres vonatokat fogadó vasútállomást tervei alapján építették át, kalocsai népművészeti motívumokkal díszítették. Festészetében és írásaiban is a kalocsai népművészet és népszokások megőrzéséért fáradozott.

- A magyar fajiság felsőbbrendűsége, a népművészet ősisége propagálásának céljával indította el a Magyar népművészet című népművészeti, néprajzi és szépirodalmi folyóiratát (1939. márc. 1. - 1944. okt. 1.).
Népművészeti és társadalmi témájú írásai renndszeresen jelentek meg a Kalocsai Néplapban (1926-1944) és a Kalocsai Újságban (1936-1944). - A kalocsai városi tanács utcát nevezett el róla (1971). A kalocsai múzeum megnyitásának 65. évfordulóján (1997. jún. 2.) emléktáblát helyezett el a Kalocsai Múzeumbarátok Köre a részteleki szülőháza falán, valamint a Viski Károly Múzeum bejáratánál.
F.m.: Csaba vezér unokái. Világháborús emlékezések (Kalocsa, 1932); Kalocsa és vidéke népművészete (Kalocsa, 1932); Kalocsa-vidéki népművészet és népszokások. 3. bőv. kiad.
(Kalocsa, 1938).
Irod.: Romsics Imre: Kalocsa népművészete (Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 371-448), Romsics Imre: A kalocsai Viski Károly Múzeum (Magyar Múzeumok 1998/1. 21-23.), Romsics Imre: Gábor Lajos (Magyar múzeumi arcképcsarnok.
Bp., 2002. 295.).

Free business joomla templates