Ön itt van: HomeA múzeum történeteRomsics Imre

Életrajz - Romsics Imre

Romsics Imre önéletrajza
Foglalkozásom: etnográfus múzeumigazgató

Kalocsán születtem 1963. december 3-án. Állampolgárságom magyar. Családom fél évezrede lakik Kalocsán, s annak déli szállásain. Édesanyám Kerekes Erzsébet Szarka Vëra, a Népművészet mestere. Anyai ágon hetedig generációs népművész a család, korábbra a családi emlékezet nem vezet vissza. Édesapám Romsics (Karács) László fél évszázadon keresztül volt vőfély, majd lakodalmi zenész. Ezek a családi gyökerek irányítottak a népi kultúra, a néprajztudomány felé. Ezen érdeklődésem már gyermekkoromban kibontakozott, hiszen szüleim padlására halmoztam föl a család kidobásra ítélt tárgyi emlékeit. Mindezek következményeként a választott hivatásomat küldetésként élem meg, s legfontosabb feladatomnak a kalocsai népi hagyomány megőrzését, archiválását, átörökítését tekintem.
 
Lakcímem:6341 Homokmégy Gerle u. 3.
Tel: (78) 454-146
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Foglalkozásom: etnográfus múzeumigazgató
 
Munkahelyem: Viski Károly Múzeum Kalocsa 6300 Kalocsa, Szent István király út 25. Pf:82.   Tel/Fax: (78) 462-351
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Családi állapotom:
 
1993. szeptember 25-én nősültem, feleségem Héjjas Anikó magyar-könyvtár szakos pedagógus, a Kalocsai Kunszt József Általános Iskola Öregcsertői Általános Iskolája igazgató-helyettese.
1994. július 10-én született Erzsébet lányom, aki a Budapesti Műszaki Egyetem matematikus szakának másod éves hallgatója. 1996. június 23-án született Imre fiam, aki a kalocsai Szent István Gimnázium negyedikes, reál szakos diákja.
 
Képzettségeim:
 
-1978-1982 között a kalocsai I. István Gimnázium matematika-fizika tagozatára jártam, ott érettségiztem.
-1983-1987 között a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz-népművelés szakán, nappali tagozaton szereztem diplomát.
-1985-1987 között a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Filmforgalmazási szakának műsorpolitikai és gazdasági tagozatán szereztem felsőfokú képesítést.
-1987-ben Országjárásvezetői képesítést szereztem.
-1988-1992 között a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem néprajz szakán, egyéni levelező tagozaton (nappali tanterv szerint) szereztem diplomát.
-2015-ben oklevelet szereztem a KKDSZ által szervezett vezetőképzőn – A korszerű menedzsment ismérvei és eszközrendszere a közgyűjteményekben (NEFMI száma: In/20/120/35/2011. (VII.14.))
 
Munkahelyeim és beosztásaim:
 
-1987. július 16.-1988. december 1. között a homokmégyi Általános Iskolában földrajzot tanítottam.
-1988. december 1. óta a kalocsai Viski Károly Múzeum etnográfus múzeológusa vagyok.
-1993. április 1-én az intézmény megbízott, majd 1994. január 1-től kinevezett igazgatója lettem.
-1994. január 1-én főmúzeológusi kinevezést kaptam.
-2000. november 1-én főtanácsosi címmel tüntettek ki.
 
A másfél esztendei pedagógusi tevékenység kivételével egész eddigi munkásságomat a kalocsai Viski Károly Múzeumban végeztem. A családi indíttatás és a kalocsai pota néprajzi csoporthoz tartozás mellett jelentősen meghatározza, befolyásolja pályámat, hogy több felsőfokú végzettséggel rendelkezem. A néprajz és a földrajz szak a múzeumi tudományok művelését teszi lehetővé, a népművelés és a filmforgalmazási szak a közművelődési feladatellátás mellett a múzeum menedzselésében ad nagy segítséget. Pedagógiai végzettségem és gyakorlatom a manapság divatos múzeumpedagógiai programok fölépítéséhez és szervezéséhez elengedhetetlen. Felsőfokú tanulmányaimnak köszönhető, hogy rendelkezem a beosztásomhoz szükséges nyelvtudással. Főiskolai és egyetemi lektorátusi nyelvvizsgám van orosz és latin nyelvekből.
 

Múzeológiai tevékenységem:
 
Múzeológiai tevékenységem során igyekszem egyensúlyt tartani a különböző múzeumi területek, a gyűjtés, a rendszerezés, a kutatás és a bemutatás között, hiszen a sikeres múzeumi tevékenységhez ezek egyensúlya szükséges. Huszonkét esztendős múzeumigazgatói tevékenységem alatt megháromszoroztam a Viski Károly Múzeum beleltározott tárgyainak számát (45.256 darabról 125.696 darabra emelkedett). Felhalmoztam további százezer tárgyat és százezer digitális fényképfelvételt, melyek leltározását az elkövetkező esztendőkben kell megszervezni. (Részleteiben lásd a Szakirányú tudományos tevékenységem bemutatása című mellékletben.)
A tudományos tevékenység mellett hatalmas energiát igényel a pénzügyi lehetőségek megteremtése. Az elmúlt húsz esztendő alatt teljesen fölújítottuk a meglévő múzeumi épületet, amely biztosítja a kultúrált múzeumlátogatást. Mindezzel párhuzamosan kialakítottuk a raktárak új rendjét, amelyek a preventív konzerválás alapvetései mellett biztosítják a biztonságos őrzést és a kutathatóságot. A textilgyűjtemény és a fotógyűjtemény őrzése országos elismertséget és érdeklődést keltett.
A Viski Károly Múzeum elfogadottságának egyik mércéje, hogy a kisebb, helyi jelentőségű konferenciák mellett számos országos és nemzetközi tudományos konferenciát szerveztem Kalocsán, melyek anyaga kötetekben is megjelent. 
A Viski Károly Múzeum tudományos eredményeit három könyvsorozatban és sorozaton kívüli kötetekben jelentettem meg. Folytattam az elődeim által indított kisebb terjedelmű sorozatokat, a Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtárat és a Kalocsai Múzeumi Közleményeket. Új sorozatként indítottam el a Kalocsai Múzeumi Értekezéseket, amelyből ez idáig 16 kötet jelent meg. Több kötetünk országos elismertségnek örvendezhet. A kiadványok közül ki kell emelni a 2002-ben kiadott Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban) című népzenei Cd-t, amely ez idáig az egyetlen önálló, a kalocsai népzenét bemutató hanghordozó.
Húszonkettő esztendő alatt 42 kiállítást rendeztem, többségüket a Viski Károly Múzeumban. Fontosnak tartom, hogy a kalocsai közönség megismerhesse a múzeumi raktárakban őrzött emlékeket is, ezért a kiállításokban kizárólag helyi, saját tulajdonú tárgyakat mutattam be. A kiállítás rendezések alkalmával számos olyan tudományos következtetésre nyílt lehetőség, amelyek ismeretlenek voltak a tudományos közönség előtt is. A jól sikerült kalocsai kiállítások mellett arra a tokyói kiállításra vagyok a legbüszkébb, amelyben a Kárpát-medence népművészetét bemutató 600 db tárgy közül 282 db-ot vittem a kalocsai múzeumból.
Az utóbbi tíz esztendőben építettem föl azt a múzeumpedagógiai sorozatot, amely az óvodától a gimnáziumig kínál az oktatáshoz kötődő múzeumi programot. A nagy sikerű sorozatok nagyobb részt a kalocsai népi kultúrából táplálkoznak. Az általam fölépített metodikai újítások miatt országos érdeklődés kíséri a programokat, számos konferencián mutattam be a kalocsai gyakorlatot.
Kiemelendő a Kalocsai Múzeumbarátok Köre tevékenysége. A múzeumi célkitűzéseket segítő civil szervezet az elsők között alakult meg Kalocsán. 1997-ben szerveztem újjá a Kört. 150 fős tagsága alkotja a kalocsai múzeum legfontosabb társadalmi bázisát. Könyvkiadásunkat és múzeumpedagógiai foglalkozásainkat a Kör nélkül nem szervezhettük volna meg. A Kör szervezte a nagy érdeklődéssel kísért Múzeumok éjszakáját is.
Társadalmi tevékenységem:
 
-1984-1987 között a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a Teaház nevű klubot vezettem.
-1986-tól részt veszek a honismereti mozgalom munkájában. 1990. április 25-én részese voltam az Országos Honismereti Szövetség megalakításának. 1997-es lemondásomig tagja voltam az országos elnökségnek.
-1990-1998 között Homokmégy község képviselője voltam.
-1991. november 29-én létrehoztam a Homokmégyért Alapítványt, melynek feladata a község kultúrális életének támogatása.
-1991-2011 között a Homokmégyért Alapítvány titkári teendőit láttam el. Lemondásom után is tagja maradtam az Alapítvány kuratóriumának.
-1993. május 22-én újjászerveztem és újjáélesztettem a megyei honismereti mozgalmat, mely napon a kalocsai összejövetelen a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület elnökévé választottak, mely tisztségemről 1997-ben lemondtam.
-1994 tavaszán a Bács-Kiskun Megyei Népművészeti Egyesület elnökségének tagjává választottak, mely tisztségemről 1998-ban lemondtam.
-1994. április 15-én a Katona István Társaság elnökévé választottak.
-1994. november 14-én a Kalocsai Városvédő Egyesület választott meg elnökének, mely tisztemről 2015. január 14-én lemondtam.
-1997. március 10-én újjászerveztem a Kalocsai Múzeumbarátok Körét, melynek titkári teendőit látom el.
-1999. június 27-én létrehoztam a Kalocsa Monográfia Alapítványt, melynek titkári teendőit látom el. 
-2000. május 12-én részese voltam a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi tagozata megalapításának, mely időtől a vezetőség tagja vagyok.
-2001. szeptember 7-én a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend tagjává avattak.
-2002. február 22-én a MABEOSZ Városi Bélyeggyűjtő Kör választott meg elnökének.
-2003. március 8. – 2007. március 9. között a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja voltam.
-2004. március 4 – 2006. február 15. között a Nemzeti Civil Alapprogram Regionális hatókörű civil szervezetek támogatásának dél-alföldi kollégiuma tagja voltam.
-2004. november 18-tól a Kalocsa Kistérség Civil Szervezeteinek Egyeztető Fóruma elnöke voltam. A fórum törvényi rendelkezés következményeként szűnt meg 2013. június 30-án.
-2005. március 10-től a Homokmégyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány elnökének kértek föl, mely tisztségemről 2005. október 11-én lemondtam.
-2006. október 20. – 2010. október 3. között a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának tagja voltam.
-2006. november 23. – 2010. október 3. között Kalocsa Város Önkormányzata Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságának a tagja voltam.
-2007. március 9.-2011. március 29. között a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Választmányának tagja voltam.
-2010. október 14. – 2014. október 12. között Kalocsa Város Önkormányzata Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottságának tagja voltam.
-2013. augusztus 8-án a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság elnökének választottak.
 
- Ezeken kívül tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Györffy István Néprajzi Egyesületnek, az Agrártörténeti Munkabizottságnak, a TIT-nek, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének, a Kalocsa Kamarakórusnak.
 
Elismeréseim:
 
-1993. december 16. - a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága I. díja.
-1998. június 29. - Honismereti Emléklap a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkáért.
-1999. november 4. - a Tudomány Napja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága a Dél-Magyarország kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó kutatója című elismerést adta át. Az indoklásban a népművészeti és táplálkozási kutatásaim mellett a tudományszervező tevékenységem emelték ki.
-2000. május 20. - az Év múzeuma 1999 pályázaton a Viski Károly Múzeum elnyerte az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága különdíját.
-2001. július 2. – Honismereti munkáért érdemérem
-2003. április 5. – Pécsiné Ács Sarolta díj 2003
-2003. május 17. – Év Múzeuma 2002 díj
-2004. március 19. – Pulszky Károly-díj
-2005. április 30. – Gróf Széchenyi György-díj
 
Legfontosabb eredményemnek azt tartom, hogy néprajzkutatói és múzeológiai tevékenységemet országos ismertség és elismertség követi, melynek eredményeként az általam vezetett intézmény nyerte el 2003-ban az Év Múzeuma 2002 díjat.
 

Romsics Imre

szakirányú tudományos és ismeretterjesztő tevékenysége

I. 1. Tudományos közlemények

(Publikációs lista)

I. 1. 1. Önálló kötetek

 1. Adatok Kalocsa környékének történeti földrajzához = A társadalmasított természet. Budapest, 1987. 88 p.

 2. A történeti Kalocsa szállásainak bibliográfiája = Módszerek, források, kritikák. Budapest, 1990. 115 p.

 3. A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kalocsa, 1996. 48 p. (Társszerző Gallina Zsolt)

 4. Kisújszállás népi táplálkozásának rendje. Kisújszállás, 1998. 224 p.

 5. Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, 1998. 215. p. (Társszerző Asbóth Miklós)

 6. Kalocsa anno... Kalocsa, 1999. 256 p.

 7. Kalocsai Paprika Anno… Kalocsa, 2001. 208 p. – 2. kiadás, Kalocsa, 2002.

 8. Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 40 p.

 9. Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban). [Kalocsa], 2002. (Népzenei CD + kísérőfüzet) 32 p.

 10. Ember, egész ember akarok lenni…” doromlási Pintér József (1909-1978). Kalocsa, 2006. 32 p.

 11. Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006. 32 p.

 12. Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108 p.

 13. A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. Kalocsa, 2016. 156 p.

 14. Szarka Vёra a kalocsai népművészet mestere. Kalocsa, 2019. 100 p. (Társszerző Verebélyi Kincső)

 15. Vёra Szarka Master of the Kalocsa Folk Art. Kalocsa, 2019. 100 p. (Társszerző Verebélyi Kincső)

 16. Nem messze van ide Kalocsa…” A kalocsai szállások dalai a 20. században. Kalocsa, 2020. 1191 p.

 17. Nem messze van ide Kalocsa…” A kalocsai szállások dalai a 20. században CD. KMK03. Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2020.

 18. Az egyetlen… Petőfi sírvers Kalocsán. Kalocsa, 2023. 21 p. (Társszerző Szilágyi Márton)

 19. Miske. Miske története a kezdetektől 1961-ig. Miske, 2023. 1032 p.

I. 1. 2. Szakfolyóiratban, gyűjteményes kötetben, évkönyvben, monográfiában megjelent tanulmányok

 1. Egy alsómégyi juhász életútja. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1990. (Szerk.: Sztrinkó István) Kecskemét, 1992. 160-167.p.

 2. Sztrinkó István tudományos munkássága. Néprajzi Hírek XXI. (1992) 1-4 szám 179-183.p. (Társszerző Héjjas Anikó)

 3. Néprajz és/vagy esztétika? - Gondolatok a kalocsai példa nyomán. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 28. Miskolc, 1993. 7-12.p.

 4. Kalocsa története. In: Kalocsa. (Szerk.: Bóta Zoltán-Szűcs László-Taskovics Károly-Tóth István) Kalocsa, 1993. 2-6.

 5. Kalocsa nevezetességei. In: Kalocsa. (Szerk.: Bóta Zoltán-Szűcs László-Taskovics Károly-Tóth István) Kalocsa, 1993. 18-28.

 6. Kalocsa népművészete. In: Kalocsa. (Szerk.: Bóta Zoltán-Szűcs László-Taskovics Károly-Tóth István) Kalocsa, 1993. 30-35.

 7. A néprajzkutatás lehetőségei és feladatai az átalakuló magyar társadalomban. In: A Makói Múzeum Füzetei 75. Makó, 1993. 15-30.p.

 8. A táplálkozás heti rendje Kisújszállás étkezési kultúrájában. In: A Makói Múzeum Füzetei 75. Makó, 1993. 173-178.p.

 9. Adatok a homokmégyi női népviselet XX. századi történetéhez. Korosztályok - korcsoportok és társadalmi rétegek. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 265-289.p.

 10. A dióstorta (grillázstorta) a homokmégyi lakodalom dísze. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1992. Kecskemét, 1994. 26-28.p.

 11. Sztrinkó István tudományos munkássága. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 527-534. p. (Társszerző Héjjas Anikó)

 12. Kereskedelem és népművészet. A gyári termékek szerepe a homokmégyi női népviseletben. Néprajzi Értesítő LXXVI. (1994) 127-155. p.

 13. Disznóölés - disznótor. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994. (Szerk: Székelyné Kőrösi Ilona) Kecskemét, 1995. 139-145. p.

 14. A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948). In: Dunáninnen - Tiszáninnen (Szerk: Bárth János) Kecskemét, 1995. 163-168. p.

 15. Kalocsa. In.: Hungarian folk costumes and embroidery (Szerk.: Hofer Tamás - Kumiko Ichikawa) Tokyo, 1996. 88-97., 106-109. p.

 16. Gyöngyösbokréta és népviselet együttélése a Kalocsai szállásokon. In.: Viselet és történelem, viselet és jel (Szerk.: Korkes Zsuzsa) Aszód, 1996. 78-94. p. Múzeumi füzetek 45.

 17. Termelés - fogyasztás - kereskedelem. Összefüggések egy hegyi szórványtelepülés, Székelyvarság gazdálkodása és táplálkozása között. In.: A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században (Szerk.: Romsics Imre - Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 167-182. p.

 18. Népművészeti és népviseleti kutatások a kalocsai szállásokon. In.: Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében 1995-1996. (Szerk.: Kőrösi Ilona) Kecskemét, 1997.

 19. A jószág enyhelye és a juhtartás építményei Homokmégyen. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. (Szerk.: Romsics Imre - Wicker Erika) Kalocsa, 1998. 99-106. p.

 20. Székelyvarság népi táplálkozásának rendje. Táplálkozás-természet-társadalom és összefüggéseik a Görgényi-havasok déli lejtőjén. In: Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p.

 21. Homokmégy - Előszó helyett. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 9-14. p.

 22. Homokmégy történeti földrajza. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 15-52. p.

 23. Kalocsa népművészete. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 371-448. p.

 24. A fityula helye a társadalmi rétegződésben. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében. In: Viselet és társadalom, avagy a ruha teszi az embert. Tanácskozás 1995. IX. 15-17-ig Csongrádon (Szerk.: Szűcs Judit) Szeged-Csongrád, 1998. 38-39. p.

 25. Népművészet - úti emlék - nemzeti jelkép. Gondolatok a kalocsai idegenforgalom történetéből. In: A turizmus mint kulturális rendszer (Szerk.: Fejős Zoltán) Bp., 1998. 150-155. p.

 26. Disznóölés - disznótor. In: Kisújszállási nagykun kalendárium az 1998-as évre. Kisújszállás, 1998. 247-252. p.

 27. Viseletcsoportok. A népviselet táji tagolódása – Kalocsa. In: Tárgyalkotó népművészet (Szerk.: Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós) Bp., 1998. 261-263. p.

 28. A népviselet mint jelmez – A Gyöngyösbokréta és a népviselet. In: Tárgyalkotó népművészet (Szerk.: Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós) Bp., 1998. 291-292. p.

 29. Kalocsai fényképészek. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. (Szerk.: Romsics Imre-Wicker Erika) Kalocsa, 1999. 199-206. p.

 30. A fityula. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében. In: Ethnographia (Szerk.: Lukács László) Budapest, 1998. 109. évfolyam 175-181. p.

 31. A paprika a kalocsai népművészetben. In: Szakál László - Terítéken a paprika... Régi ételek, anekdotákkal fűszerezve. Budapest, 2000. 48-57. p.

 32. Paprika in der Kalocsaer volkskunst. In: László Szakál - Wir servieren Ihnen den Paprika... Alte Gerichte, mit Anekdoten gewürzt. Budapest, 2000. 48-57. p.

 33. Paprika in the folk art of Kalocsa. In: László Szakál - Paprika on the Dinner Table... Old Dishes Spiced with Anecdotes. Budapest, 2000. 48-57. p.

 34. The Folk Art of Kalocsa. In: Hungarian Heritage Volume 2. Budapest, 2001. 7-30. p.

 35. Az ezeréves Kalocsa. In: Honismeret XXIX. évf. 4. szám, 10-24. p.

 36. Grillázstorta. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 30-32. p.

 37. Cseresznyepaprika. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 48-49. p.

 38. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 50-54. p.

 39. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 63-67. p.

 40. Paprikás kalács. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 127-129. p.

 41. Bátyai fokhagyma. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 181-183. p.

 42. Káposztás kolbász. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 21-22. p.

 43. Stifolder vastagkolbász. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 24-26. p.

 44. Szajmóka. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 27-28. p.

 45. Köményes sajt. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 47-48. p.

 46. Szekszárdi csemegesajt. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 49-50. p.

 47. Bogyiszlói vastag húsú paprika. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 56-57. p.

 48. Egy pásztorcsalád vándorlása a Kalocsai Sárközben. In.: Ezer év a Duna-Tisza közén. (Szerk.: Bárth János) 111-122. p. Kecskemét, 2001 [2002]

 49. Fényképek a Viski Károly Múzeum gyűjteményeiben. Néprajzi Értesítő LXXXII. 2000 [2002]. 79–90. p.

 50. A táplálkozás heti rendje Kisújszállás étkezési kultúrájában. In.: Kisújszállási millenniumi nagykun kalendárium a 2002-es évre. Kisújszállás, 2002. 303–306. p.

 51. A kalocsai szállások táncélete. In.: Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap délután a bálban) (szerk.: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 7–22. p.

 52. A népművészet és a népi iparművészet a kalocsai népművészet példáján. In: Madok füzetek 1. (Szerk: Fejős Zoltán) Budapest, 2003. 29-39. p.

 53. Imre Romsics: Élő népművészet Kalocsán [Living folk art in Kalocsa]. Kalocsa: Viski Károly Museum and the Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 2002. 40 pages. In: Hungarian Heritage Volume 5, Number 1-2. Budapest, 2004. 96-97. p.

 54. Társadalmi hatások a kalocsai népművészetben. In: Tudományos mozaik 1. (Szekesztőbizottság: Tompáné Dr. Daubner Katalin – Dr. Miklós György – Dr. habil Szántó Zoltán – Miklósné Zakar Andrea – Balázs Judit) Kalocsa, 2004. 117-129. p.

 55. A XIX. századi hagyatéki leltárak, mint a népművészeti kutatás forrásai. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón 10. (1999-2005). Kecskemét, 2005. (Szerk: Bárth János) 61-72. p.

 56. Alapvetés a kalocsai nyomdák történetéhez 1765-1951. In: Szíj Rezső 90 éves. Írások az ünnepelt tiszteletére (Szerk.: Csohány János) Budapest, 2005. 513-523. p. Szenci Molnár Társaság

 57. Két úrbéri egyezség a Kalocsai Sárközből. In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére (Szerk.: Ujváry Zoltán) 75-87. p. Debrecen, 2007.

 58. Kiskunhalas táplálkozási szokásai a XIX. században. In: Illés Lajos – Romsics Imre – Szakál Aurél – Szőke Sándor: Kiskunhalasi ételek és borok. Kiskunhalas, 2008. 5-72. p.

 59. Kétfejű sasok ellen.” Kalocsai hétköznapok az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején. In: Műtárgyak között. Ünnepi kötet a 60 esztendős Laczkó János tiszteletére (szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet) Kecskemét, 2008. 139-164. p.

 60. Tóth Mike természettudományos ismeretterjesztése a kalocsai katolikus folyóiratokban. „A dühöngésre és haragra nem lehet felelni, hanem csak az ellenvetésekre és ellenokokra” In: Tudományos mozaik 5/2 (szerkesztőbizottság: Tompáné Dr. Daubner Katalin, Dr. Miklós György, Miklósné Zakar Andrea, Balázs Judit) Kalocsa, 2008. 169-176. p.

 61. Pásztorfogadás és a juhászok bére Homokmégyen a 20. században. In: Élet/Út/Írások. Szilágyi Miklós tiszteletére (Szerk.: Bali János – Turai Tünde). Budapest, 2009. 113-121. p.

 62. Tóth Mike, a fényképész. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. (Szerk.: Romsics Imre). Kalocsa, 2009. 21-82. p.

 63. Az igazság felismerése az ember szellemének kenyere, és életének fűszere.” Tóth Mike és a természettudományos ismeretterjesztés. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. (Szerk.: Romsics Imre). Kalocsa, 2009. 121-158. p.

 64. Tóth Mike oktatói tevékenysége a Jézus-Társasági Kalocsai Érseki Főgimnáziumban 1861-1930. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. (Szerk.: Romsics Imre). Kalocsa, 2009. 159-165. p.

 65. A juhászok legeltetésének rendje Homokmégyen a XX. században. In: TISICUM a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. (Szerk.: Gecse Annabella - Gulyás Katalin - Horváth László – Kaposvári Gyöngyi) Szolnok, 2009. 386-394 p.

 66. Bútorok a szobában és a konyhában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 15-64. p.

 67. Lakástextilek a szobában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 73-100. p.

 68. Textilek a staférungos ládában, szekrényben. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 101-128. p.

 69. Női viseletek. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 267-306. p.

 70. Mária-képek Kalocsa északi szállásainak határában. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére (Szerk.: Mód László - Simon András) Gerhardus Kiadó - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010. 209-219.

 71. Szerkesztői előszó. In: Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 9-14. p.

 72. A Kalocsai posta története. In.: HUNFILA 2012 KALOCSA Nemzetközi Bélyegkiállítás (Szerk.: Kámvás Judit) Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Kalocsa, 2012. 34-35. p.

 73. A kalocsai képeslapok rövid története 1945 előtt. In.: HUNFILA 2012 KALOCSA Nemzetközi Bélyegkiállítás (Szerk.: Kámvás Judit) Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Kalocsa, 2012. 36-40. p.

 74. Kalocsa II. világháborús áldozatainak katasztere. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 251-292. p. Kecskeméti Katona József Múzeum.

 75. Igaz történetek – Igaztörténetek. Egy néprajzkutató megpróbáltatásai a varsági hegyek között. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok (Szerk.: Kothencz Kelemen) Baja, 2014. 98-109. p. Türr István Múzeum.

 76. A lakodalmi szokások változása az 1990-es években. In: Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére (Szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet) Szolnok, 2016. 325-348. p. Damjanich János Múzeum.

 77. A Kalocsai Sárköz települései az Árpád-korban. In: Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 357-378. p.

 78. Templomos helyek, egyház az Árpád-kori Kalocsai Sárközben. In: Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 341-355. p. (Társszerző: Gallina Zsolt – Gulyás Gyöngyi – Pánya István)

 79. Kulturális örökség – települési értéktár – közösségi akarat. In: Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 181-198. p. Viski Károly Múzeum Kalocsa

 80. Előszó. In: Molnár János Énekös Könyvecköje. Bátyai kéziratos kántor- és zarándokkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2019. 7-8. p. Viski Károly Múzeum Kalocsa – Horvát Önkormányzat Kalocsa

 81. Népzenei gyűjtés a kalocsai szállásokon. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 2017. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2020. 79-86. p. Viski Károly Múzeum Kalocsa

 82. Egy város, három bokréta. Identitáskeresés a közös eredet és az egységes népélet csapdájában. In: „Madaradnak fogadj engem…” Tanulmányok Lengyel Ágnes tiszteletére (Szerkesztette: Vasvári Zoltán) Balassagyarmat, 2021. 231-249. p. Palóc Múzeumbarátok Egyesülete

 83. Kalocsai ékszerek. A fényképekről leírható történelem. In: Öltések. Tanulmányok Bárkányi Ildikó köszöntésére. (Szerkesztette: Vukov Anikó Veronika) Szeged, 2022. 25-60., 310-326. p. Móra Ferenc Múzeum

 84. Półtorawieku malarstwa ściennego w regionie Kalocsa. In: Międzynarodowa sesja popularno-naukowa. Tradycje malowanych domów w Europie Środkowo Wschodniej. (Szerkesztette: Adam Bartosz) Tarnów, 2023. 2-4. p. Muzeum Okręgowe w Tarnowie

 85. Tótok-e a miskei tótok? Népiség és nyelvhasználat Miskén a XVIII–XX. században.In: Történetiség, nemzetiség, írásbeliség. A XI. Duna–Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2022. május 20–21.) előadásai. (Szerkesztette: Kothencz Kelemen) Baja, 2023. 33-46. p. Türr István Múzeum

I. 1. 3. Megjelenés alatt álló tanulmányok, kötetek

 1. A pota néprajzi csoport kutatástörténetének 200 esztendeje

 2. A néprajzi gyűjtemény és a hozzá kapcsolódó feladatellátás a kalocsai Viski Károly Múzeumban 1988–2019

 3. Ismeretlen középkori település Miske határában. A Barátnakházává lett Kisköröm

 4. A kalocsai pingálás másfél évszázadának korszakai

I. 2. Egyéb tudományos közlemények

I. 2. 1. Szerkesztett kötetek

 1. A másik ember. A Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciájának előadásai Kalocsa 1993. november 15-19. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 1994. Kalocsai Múzeumi Értekezések 1. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 2. Fehér Zoltán: Bátya életrajza. Bátya, 1996. Szerkesztette és lektorálta Romsics Imre.

 3. Gallina Zsolt-Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kalocsa, 1996. 48. p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 3. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 4. A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai. Kalocsa, 1995. október 24-26. (Szerkesztette: Romsics Imre – Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 235 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 2. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 5. Bárth János: Kalocsai kontraktusok. Kalocsa, 1997. 467 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 3. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 6. Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztette: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 632 + 80. p. + 22 melléklet

 7. Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 182. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 8. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. (Szerkesztette: Romsics Imre - Wicker Erika) Kalocsa, 1998. 252. p.

 9. Kovács Zita: A kőbe faragott élet. 80 éves Szebényi Béla kőfaragó szobrász. Kalocsa, 1998. 32. p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 10. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. (Szerkesztette: Romsics Imre-Wicker Erika) Kalocsa, 1999. 232 p.

 11. Fehér Zoltán: Šumo, šumo, visoka si. Erdő, erdő, de magos vagy. Dusnoki népdalok. Kalocsa, 2000. 240. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 5. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 12. Grabarits István: A kalocsai ásványgyűjtemény. Kalocsa, 2000. 132. p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 5. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 13. Gallina Zsolt: Honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen. Kalocsa, 2000. 48. p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 6. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 14. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p.

 15. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. 292+48 p.

 16. Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 123 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 6. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 17. A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 104 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 7. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 18. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. Kalocsa, 2003. 376 p.

 19. Kustár Rozália – Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. 48 p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 7. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 20. A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre – Hála József) Kalocsa, 2003. 160 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 8. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 21. Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. 228 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 9. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 22. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 1239 p.

 23. Romsics Imre: „Ember, egész ember akarok lenni…” doromlási Pintér József (1909-1978). Kalocsa, 2006. 32 p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 5. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 24. Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006. 32 p.

 25. Romsics Imre: Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 10. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 26. Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. 32 p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 8. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 27. A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. Tanulmányok. (Szerkesztette: Hála József – Romsics Imre) Kalocsa, 2009. 176 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 11. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 28. Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. 176 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 12. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 29. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 13. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 30. Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII-XX. században. Kalocsa, 2013. 144 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 14. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 31. Schőn Mária – Müller János: Holzäpfelbäumilein – Vadalmafácska. Das Liedgut von Hajosch – Hajós német népdalkincse. Kalocsa, 2014. 576 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 15. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 32. Rákóczy Rozália: Élettörténet a világháborúból 1914-1917. Faddi József dunapataji népfölkelő Naplója. Kalocsa – Dunapataj, 2014.152 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 16. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 33. Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz települései a XI–XVII. században. Kalocsa, 2016. 156. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 17. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 34. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 18. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 35. Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 280 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 19. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 36. Romsics Imre – Verebélyi Kincső: Szarka Vëra a kalocsa népművészet mestere. Kalocsa, 2019.100 p. Kiadó: Viski Károly Múzeum Kalocsa

 37. Imre Romsics – Kincső Verebélyi: Vëra Szarka Master of the Kalocsa Folk Art. Kalocsa, 2019. 100 p. Published by Viski Károly Museum, Kalocsa

 38. Molnár János Énekös Könyvecköje. Bátyai kéziratos kántor- és zarándokkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2019. 184 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 20. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 39. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 2017. (Szerk.: Romsics Imre) Kalocsa, 2020. 161 p.

 40. Romsics Imre: „Nem messze van ide Kalocsa…” A kalocsai szállások dalai a 20. században. Kalocsa, 2020. 1191 p. Kiadó: Viski Károly Múzeum Kalocsa – Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Kalocsai Múzeumi Értekezések 21. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 41. Mészáros István: Három kalocsai érsek szakrális műkincsei a XIX. század második feléből. Kalocsa, 2022. 24 p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 6. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 42. Schőn Mária: A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben. Kalocsa, 2022. 592 p. + 2 db térképmelléklet. Kalocsai Múzeumi Értekezések 22. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 43. Romsics Imre – Szilágyi Márton: Az egyetlen… Petőfi sírvers Kalocsán. Kalocsa, 2023. 21 p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 9. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 44. István Mészáros: Lo Splendore del Sacra. Kalocsa, 2023. 28 p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 7. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 45. Mészáros István: Szent művészet. Kalocsa, 2023. 28 p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 8. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 1. 2. 1. 1. Megjelenés alatt álló szerkesztések

I. 2. 2. Könyvismertetés, recenzió

 1. Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete I-III. Kalocsa, 1992. 1353+669+360 p. Ethnographia 105. (1994) 694-696. p.

 2. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Ethnographia 130. (2019) 349-351. p.

I. 2. 2. 1. Megjelenés alatt álló könyvismertetés, recenzió

I. 2. 3. Lexikoncímszavak

Bács-Kiskun megye kézikönyve

Főszerkesztő: Szabó Klára

CEBA Kiadó, 1997.

 1. Bátya. 556-557. p.

 2. Drágszél. 585-586. p.

 3. Dunaszentbenedek. 596-598. p.

 4. Dusnok. 605-607. p.

 5. Fajsz. 616-618. p.

 6. Foktő. 624-626. p.

 7. Géderlak. 638-640. p.

 8. Homokmégy. 662-664. p.

 9. Kalocsa. 299-310. p.

 10. Miske. 726-728. p.

 11. Ordas. 738-739. p.

 12. Öregcsertő. 745-746. p.

 13. Szakmár. 764-766. p.

 14. Újtelek. 798-799. p.

 15. Uszód. 800-802. p.

Révai új lexikona I-XIX.

Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István

Szekszárd, 1996-2008. Babits Kiadó

 1. Bátya. II. kötet 565-566. p.

 2. Drágszél. V. kötet 742. p.

 3. Dunaszentbenedek. V. kötet 859-860. p.

 4. Dusnok. V. kötet 879. p.

 5. Fajsz. VI. kötet 694. p.

 6. Foktő. VII. kötet 463. p.

 7. Géderlak. VIII. kötet 238. p.

 8. Homokmégy. X. kötet 13. p.

 9. Kalocsa. XI. kötet 126-129. p.

 10. Miske. XIV. kötet 557. p.

 11. Ordas. XV. kötet 353. p.

 12. Öregcsertő. XV: kötet 459. p.

 13. SzakmárXVII. kötet 126. p.

 14. Újtelek. XVIII. kötet 312. p.

 15. Uszód. XVIII. kötet 359. p.

Magyar múzeumi arcképcsarnok

Főszerkesztő: Bodó Sándor – Viga Gyula

Budapest, 2002. Pulszky Társaság – Tarsoly Kiadó

 1. Bozsó Ferenc 121. p.

 2. Gábor Lajos 295. p.

 3. Kujáni Ferenc 524-525. p.

 4. Laszczik Ernő 544-545. p.

 5. Pécsiné Ács Sarolta 692-693. p.

 6. Schöffer Miklós 774-775. p.

 7. Szabó Kálmán, D. 818. p.

 8. Tóth Mike 899-900. p. (Társszerző Szabó Tímea)

Magyar múzeumi arcképcsarnok II.

Főszerkesztő: Tóth Arnold

Budapest, 2022. Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

 1. Dargay Lajos (1942-2018) 63. p.

I. 2. 4. Egyéb (pl. fontosabb ismeretterjesztő írás; előszó; újságcikk, interjú; televíziós-, rádiós szereplés; internetes szöveg, DVD stb.)

 1. Levél a Dunavölgyi-főcsatorna és Nagymaros párhuzamáról. Válasz Kollár Ferencnek. In: Heti Világgazdaság X. (1988) 39. szám 2. p.

 2. Keceli üzenet. Travnik Mariska fényképfelvételei (1914-1919). Időszaki kiállítás a kalocsai Viski Károly Múzeumban. Néprajzi Hírek XIX. (1990) 3-4. szám 82-84. p.

 3. Pecsétnyomók a Viski Károly Múzeumban. In: Kalocsai Néplap II. (1990) 10. szám 4. p.

 4. Kelta települések nyomai a város alatt? In: Kalocsai Néplap II. (1990) 15. szám 7. p.

 5. A XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán szekciója Szeged, 1991. április 4-6. Néprajzi Hírek XX. (1991) 2-3. szám 99-101. p. (Társszerző: Vasvári Zoltán)

 6. Fehér Zoltán hatvan éves. Néprajzi Hírek XX. (1991) 4. szám 121-122. p.

 7. "Nem jön velünk, tanító úr? Jut még magának is egy kapa." Beszélgetés a 60 éves Fehér Zoltánnal. Forrás 1992. 3. szám. 67-76. p.

 8. Jó tudni, hogy a múzeumok hol szerezhetnek be kartotékszekrényt. Múzeumi Hírlevél XIII. (1992) 3. szám

 9. Kegyetlen megtorlás. Kalocsa 1919. június 24-25. In: Kalocsai Néplap V. (1993) 26. szám 9. p.

 10. Romsics Imre (összeállította): A másik ember. Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája Kalocsa 1993. november 15-19. – [rezümékötet] Kalocsa, 1993.

 11. Előszó. In: A másik ember. A Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciájának előadásai Kalocsa 1993. november 15-19. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 1994. 7. p.

 12. Kalocsa címere. Emlékek a Viski Károly Múzeumban. In: Kalocsai Néplap VII. (1995) 15. szám 7. p.

 13. Romsics Imre (összeállította): A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században = Néprajzkutatók I. táplálkozási konferenciája Kalocsa, 1995. október 24-26. [rezümékötet] Kalocsa, 1995.

 14. Karácsonyi történet. In: Kalocsai Néplap VII. (1995) 51. szám 4. p.

 15. Előszó. In: A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai. Kalocsa, 1995. október 24-26. (Szerkesztette: Romsics Imre – Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 7. p.

 16. Előszó. In: Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 7. p.

 17. Paprikáskácsi vagy paprikásszarvas. In: Kalocsai Paprika Lapok I. évfolyam 1. szám – 1998. 6. p.

 18. Bényi János családjának leszármazási táblája. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztette: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 502. p., 7. számú melléklet

 19. Romsics (Karács) László leszármazási táblája apai és anyai ágon. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztette: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 502-503. p. között, 6. számú melléklet

 20. Rejtőzködő kincsek a kalocsai Szentháromság tér alatt. In: Magyar Múzeumok 1999/4. szám 15-17. p.

 21. Viski Károly Múzeum. In: Magyar Múzeumok 2000/3. 37-38. p.

 22. Szerkesztői előszó. In: Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 5-6. p.

 23. Szerkesztői előszó. In: A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 9-10. p.

 24. Dr. Kuczy Károly (1922–2003). In: A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 97-98. p.

 25. Kuczy Károly bibliográfiája. In: A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 99-101. p.

 26. Magyar népi viseletek – Kalocsa. (DVD). Muharay Elemér Népművészeti Szövetség – Hagyományok Háza – Konkam Stúdió, 2002.

 27. Szerkesztői előszó. In: A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre – Hála József) Kalocsa, 2003. 7-8. p.

 28. Sir Paprika. A Szent István Kalocsai Paprika Lovagrendről. In: Kalocsai Paprika Lapok VI. évfolyam 1. szám – 2003. 2. p.

 29. Homokmégy. Romsics Imrével, a kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatójával beszélget Takács András. In: Honismeret 2004. 1. szám 16-22. p.

 30. Táplálkozási szokásaink változása az elmúlt ezer esztendőben Dr. Kisbán Eszter kutatásai és tanulmányai alapján. In: Kalocsai Paprika Lapok VII. évfolyam 1. szám – 2004. 6-7. p.

 31. A paprikások zászlós hada. In: Kalocsai Paprika Napok’ 2004. A Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság kiadványa. 2004.

 32. The flowers of Kalocsa the unique decorative folk art of the Kalocsa Region. Condidature for its proclomation as masterpiace of the oral and intangible heritage of humanity. Budapest – Magyarország, 2004. 105 p. (Csonka Takács Eszterrel közösen)

 33. Folyam a Sárközök között. A Kalocsai Sárköz történeti földrajzához. In: Bajai Honpolgár XVI. évfolyam (2005) 11. szám 9-11. p.

 34. Szerkesztői előszó. In: Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 5-6. p.

 35. Hol telepedett meg Árpád törzse? In: Kisújszállási Nagykun Kalendárium a 2006-os közönséges évre (főszerkesztő: Dr. Ducza Lajos) 50-52. p. Kisújszállás, 2006.

 36. A fáradhatatlan Tóth Mike. In: Kalocsai kollégium 19. szám, 25-29. p. Kalocsa, 2007.

 37. A kalocsai szállások táncai és táncélete. A Kárpát-medence táncos öröksége II. Tánctanítás-Hagyomány. Oktatási segédanyag (DVD). Hagyományok Háza, 2007.

 38. Szerkesztői előszó. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. Tanulmányok. (Szerkesztette: Hála József – Romsics Imre) Kalocsa, 2009. 7-8. p.

 39. Dunaszentbenedeki Tájház (leporelló). Dunaszentbenedek, 2009.

 40. The National Heritage House of Dunaszentbenedek (leporelló) Dunaszentbenedek, 2009.

 41. Das Dunaszentbenedeker Heimatmuseum (leporelló). Dunaszentbenedek, 2009.

 42. Hartai kelengyebútorok: a láda és a szekrény. In: Múzeumőr VII. évfolyam (2009) 3. szám 109-110. p.

 43. A székelyvarsági székelyek táplálkozásának legfőbb nyersanyaga, a gabona és a burgonya. In: Múzeumőr VIII. évfolyam (2010) 2. szám 16-17. p.

 44. Senkinek sem ártani! Mindenkinek használni!” (Tanulmány a Viski Károly Múzeum időszaki kiállításához). In: Múzeumőr IX. évfolyam (2011) 1. szám 29-32. p.

 45. A kalocsai fűszerpaprika. In: Paprika Lap 2011. szeptember 16-17. 6-7. p.

 46. A hatvanéves Székelyné Kőrösi Ilona köszöntése. Néprajzi Hírek XLII. (2013) 4. szám, 62-65. p.

 47. Kalocsába két úton kell bemenni…” címmel mutatkozott be Kalocsa a budapesti Hagyományok Háza Almárium című műsorában. A forgatókönyvet – saját ötlete alapján – Romsics Imre állította össze. A műsor a kalocsai tánccsoportok koreográfiáit összefűzve mutatta be a hagyományos kalocsai lakodalmat – 2014. január 25. Ismétlése: Kalocsa – 2014. július 3.

 48. A kalocsai hagyományok háza. A homokmégyi Romsics-szállás. Néprajzi Hírek XLIII. (2014) 1. szám, 88-92. p.

 49. Néprajzi hitelesség, kontra színpadi produkció. Gondolatok a hagyományőrző csoportok bemutatóinak összeállításáról. In: www.muharay.hu (2017. december 10.)

 50. Szerkesztői előszó. In: Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 7-8. p. Viski Károly Múzeum Kalocsa

 51. Schleicher Vera: Interjú Romsics Imrével. In: …nyitott múzeum… (Szerkesztette: Frazon Zsófia) 494-504. Budapest, 2018. Néprajzi Múzeum

 52. Gondolatok a hagyományőrzésről a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Hagyományaink vendégségben című programján résztvevő együttesek szereplése kapcsán. Szentendre, 2018. június 9. – Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Homokmégy, 2018. június 14.)

 53. Sági Norberta: „A gondolkodásmódot kellene megváltoztatni.” Beszélgetés a kalocsai paprikáról Romsics Imrével, a kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatójával. In: Forrás 50. évfolyam (2018) 11. szám, 133-139. p.

 54. A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség szervezte minősítések hasznossága. In: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség (Szerkesztette: Héra Éva) [Budapest, 2021.] 36-37. p.

I. 2. 5. Kutatási beszámolók

 1. Szakmai beszámoló az OTKA F 013846 számú pályázatáról. Gazdálkodás-életmód-népművészet és összefüggéseik a kalocsai szállásokon. Kalocsa, 1998. 15 p.

 2. Szakmai beszámoló az OTKA T 032887 számú pályázatról. Társadalom-népművészet-ünnep. A kalocsai szállások kulturális kapcsolatai és innovációi. Homokmégy, 2004.

I. 2. 6. Lektorált kötetek

 1. Sortűz Tiszakécskén 1956-ban. Szerkesztette: Tajti Erzsébet. Tiszakécske Helytörténeti Kiadványok 3. Tiszakécske, 1994. 191 p.

 2. Sortűz Tiszakécskén 1956-ban. Szerkesztette: Tajti Erzsébet. Tiszakécske Helytörténeti Kiadványok 3. Tiszakécske, 1995. (Második, javított kiadás) 191 p.

 3. Sortűz Tiszakécskén 1956-ban. Szerkesztette: Tajti Erzsébet. Tiszakécske, 2013. (Harmadik, javított kiadás) 191 p.

 4. Szakál László: Terítéken a paprika... Régi ételek, anekdotákkal fűszerezve. Budapest, 2000. 200. p.

 5. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. 292+48 p.

 6. Nagy Endre: Utódainknak Fajsz fejedelemről. Fajsz, é.n. 43 p.

 7. Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 123 p.

 8. A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). Kalocsa, 2002. 104 p.

 9. Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. 228 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 9.

 10. Danis György: A régi Fadd. Fadd, 2004. 168 p.

 11. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 1239 p.

 12. A Homokmégyi Általános Iskola helyismereti programja.

 13. Falus Erika: A kiskőrösi szlovák lakodalom az 1930-40-es években. Kiskőrös, 2006.

 14. Schill Tamás: A dunapataji Kossuth-szobor. Dunapataj, 2007. 76 p. Pataji Múzeum.

 15. Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. 176 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 12.

 16. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 18. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 17. Zentai Tünde: A festett népi bútor. A dunai stíluskör és Komárom. Budapest, 2022. 162 p. Hagyományok Háza

 18. Schőn Mária: A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben. Kalocsa, 2022. 592 p. + 2 db térképmelléklet. Kalocsai Múzeumi Értekezések 22. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 19. Zentai Tünde: Díszágyak és bútorfestő központok a Duna mentén. Budapest, 2022. 208 p. Néprajzi Múzeum

I. 2. 7. Térképtervezések

Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztette: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 632 + 80. p. + 22 melléklet

 1. 1. ábra: Homokmégy környékének településhálózata

 2. 5. ábra: Homokmégy környékének építésföldtani körzetei

 3. 6a. ábra: Homokmégy környékének felszíni képződményei

 4. 6b. ábra: Metszet Homokmégy – Kecel vonalának felszíni képződményeiről

 5. 10. ábra: Homokmégy környékének mai vízhálózata

 6. 9. térkép: Mácsai-szállás belterülete az 1960-as évek közepén

 7. 8. térkép: A Homokmégy területén lévő volt kalocsai szállások határa

 8. 10. térkép: Halom belterülete az 1960-as évek közepén

 9. 11. térkép: Homokmégy belterülete az 1960-as évek közepén

 10. 12. térkép: Hillye belterülete az 1960-as évek közepén

 11. 13. térkép: Alsómégy belterülete az 1960-as évek közepén

Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002.

 1. Kalocsa és környéke a 18. században (4. p.)

A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). Kalocsa, 2002.

 1. 1. számú térkép: Kalocsa és környéke települései és nyelvjárásai

Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006.

 1. A Kalocsai kistérség (a hátsó borító belső oldala)

Romsics Imre: Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007.

 1. Keresztek, Mária-képek és kápolnák Homokmégyen (100-101. p.)

Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. Kalocsa, 2016.

 1. I. térkép: Külbogyiszló vizek közötti szigetekre települt középkori faluhálózata

 2. III. térkép: A Kalocsai Sárköz Árpád-kori településhálózata

 3. IV. térkép: A Kalocsai Sárköz középkori településhálózata

 4. V. térkép: A Kalocsai Sárköz török kori településhálózata

 5. VI. térkép: A Kalocsai Sárköz Árpád-kori településeinek etimológiai szempontú besorolása

Schőn Mária: A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben. Kalocsa, 2022. 592 p. + 2 db térképmelléklet. Kalocsai Múzeumi Értekezések 22. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 1. Hajós belterületének földrajzi nevei

 2. Hajós külterületének földrajzi nevei

Romsics Imre: Miske. Miske története a kezdetektől 1961-ig. Miske, 2023.

 1. Középkori falunevek és faluhelyek az újkori Miske határában (67. p.)

I. 2. 8. Publikált fényképfelvételek

A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai. Kalocsa, 1995. október 24-26. (Szerkesztette: Romsics Imre – Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 235 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 2. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 1. Címlapkép. Dióstorta – templom. (Kalocsa, 1995)

Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztette: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 632 + 80. p. + 22 melléklet

 1. 6. kép. Szikfoltok a homokmégyi Paskumon. (Homokmégy, 1993. március 15.)

 2. 7. kép. A Bágër a Disznósi árok torkolatánál. (Homokmégy, 1997. június 25.)

 3. 8. kép. Tőzegkitermelés az Örjegben. (Homokmégy, 1997. június 25.)

 4. 9. kép. Partifecskék (gyurgyalag) fészkelő helye a Högy oldalában a Gyulai útnál. (Homokmégy, 1997. június 25.)

 5. 47. kép. Egeresi Julianna Héjjas Anikóval és keresztlányával, Romsics (Karács) Csörével. (Homokmégy, 1994. szeptember 4.)

 6. 60. kép. Óvodavizsga. (Homokmégy, 1993. június 6.)

 7. 61. kép. Az óvoda 1997-98-as kiscsoportja. (Homokmégy, 1998.)

 8. 71. kép. A homokmégyi tűzoltóverseny házigazda csapata rajthoz készülődik. (Homokmégy, 1995. május 27.)

 9. 72. kép. Az 1. számú szavazókör választási bizottsága a megfigyelőkkel. (Homokmégy, 1994. május 29.)

 10. 81. kép. A Regős János Színjátszó Kör passiójátékának szereplői. (Homokmégy, 1995. április 16.)

 11. 82. kép. Homokmégyiek Székelyvarságon a Nagykút-forrása melletti esztenánál. (Székelyvarság, 1993. augusztus 2.)

 12. 83. kép. Székelyvarságiak a meszesi Duna parton. (Kalocsa, 1993. szeptember 20.)

 13. 85. kép. A homokmégyi tanulmánykötet szerzői az Örjegben. (Homokmégy, 1996. június 13.)

 14. 90. kép. Romsics (Karács) László és testvérei – András és Károly – disznót bontanak. (Homokmégy, 1991. január 19.)

 15. 102. kép. Tamás (Tortás) Gizella írja a kosár formájú dióstortát. (Homokmégy, 1991. július 12.)

 16. 104. kép. Kútásás a Tüskös erdőnél. (Homokmégy, 1993. március 15.)

 17. 107. kép. Tóth Katalin régész sírt bont a homokmégy-székesi ásatáson. (Homokmégy, 1997.)

 18. 111. kép. Keresztelőről hazafelé tartó dédmamák. (Homokmégy, 1991. február 17.)

 19. 147. kép. Romsics (Karács) László zsírt süt Markó (Csúcsi ) Imre lakodalmára. (Homokmégy, 1991. június 14.)

 20. 148. kép. Túrós rétest nyújtó asszonyok Markó (Csúcsi) Imre lakodalmában. (Homokmégy, 1991. június 14.)

 21. 149. kép. Markó (Csúcsi) Imre vőlegény búcsúztatója. (Homokmégy, 1991. június 15.)

 22. 150. kép. Markó Imre menyasszonyát menyecske ruhába öltözteti Kerekes (Szarka) Rózsa és Pécsi Anita. (Homokmégy, 1991. június 15.)

 23. 151.kép. A szüreti felvonulás csőszlegényei a kocsma előtt. (Homokmégy, 1992. október 10.)

 24. 152. kép. Daloló menyecskék a szüreti felvonulás egyik kocsiján. (Homokmégy, 1992. október 10.)

 25. 153. kép. Szülők köszöntik az óvónőket az óvodai ballagás után. (Homokmégy, 1993. június 6.)

 26. 154. kép. Az óvodások tűzoltógyakorlata a homokmégyi tűzoltóversenyen. (Homokmégy, 1995. május 27.)

 27. 155. kép. Romsics (Kása) Zoltán, Tóth (Tanyás) Zoltán, Markó (Róka) Zoltán és Kohl László a homokmégyi tűzoltóverseny büféje előtt. (Homokmégy, 1995. május 27.)

Romsics Imre: Kisújszállás népi táplálkozásának rendje. Kisújszállás, 1998.

 1. 5. p. A kiskapuban álló 80 éves Kurucz Terézia megismerkedésünk napján. (Kisújszállás, 1989. június 27.)

 2. 30. p. Kurucz Terézia házának 1931-ben faragott kapujában. (Kisújszállás, 1989. június 27.)

 3. 33. p. Vatai János 1881-ből származó feliratos butellája. (Kisújszállás, 1989. június 29.)

 4. 40. p. Fekete Lajos és felesége Tóth Irma a kemencepadkán. (Kisújszállás, 1991. április 25.)

 5. 60. p. Romsics Imre múzeumigazgató, P. Tóth Gyula és felesége szalonnát süt a Hortobágyon. (Hortobágy, 1997. szeptember 23.)

 6. 78. p. Kása István adatközlő lakóháza. (Kisújszállás, 1991. április 28.)

 7. 98. p. P. Tóth Gyula öreglebbencset főz Kecskés-pusztán. (Hortobágy, 1997. szeptember 23.)

 8. 158. p. Fekete Lajos adatközlő lakóházának kapujában. (Kisújszállás, 1989. július 1.)

 9. 176. p. Kun Imréné egyik komacsészéje. (Kisújszállás, 1989. június 29.)

 10. 183. p. A szakács Kovács János és Tóth Erika lakodalmában. (Kisújszállás, 1991. április 21.)

 11. 193. p. Kurucz Terézia nagyapjának 1883-ból származó ünnepi kancsója. (Kisújszállás, 1989. június 29.)

Romsics Imre: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje. Táplálkozás-természet-társadalom és összefüggéseik a Görgényi-havasok déli lejtőjén. In: Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p.

 1. 32. kép. Pál K. István és Pál K. Veronika ebédel. (Székelyvarság, 1991. október 17.)

 2. 33. kép. Reggelizők Berkeczi Imre kaszálóján. (Székelyvarság, 1992. július 4.)

 3. 34. kép. A juhok tavaszi összeverése után a major pálinkával és tokánnyal vendégeli meg a tisztségviselőket. (Székelyvarság, 1993. május 3.)

 4. 35. kép. Eprésző gyerekek a vészben. (Székelyvarság, 1992. július 2.)

 5. 36. kép. Berkeczi Veronika ebédet főz a pityókaültetőknek. (Székelyvarság, 1993. május 1.)

 6. 37. kép. Tifán Rozália reggelit süt. (Székelyvarság, 1993. április 30.)

 7. 38. kép. Pál K. veronika a szomszéd lakodalmához kalácsot süt. (Székelyvarság, 1991. június 7.)

 8. 39. kép. Dénes György családja ebédel a somlyai búcsúban. (Székelyvarság, 1995. június 4.)

Imre Romsics: The Folk Art of Kalocsa. In: Hungarian Heritage Volume 2. Budapest, 2001. 7-30.

 1. 21. p. Idős asszony ünepön délutános viseletének rekonstrukciója. (Kalocsa, 1995. október)

 2. 22. p. Fiatal leány ünepön délutános viseletének rekonstrukciója. (Kalocsa, 1995. október)

 3. 23. p. Romsics Lászlóné a Népművészet mestere pingálja a tókiói kiállításra szállított falat. (Homokmégy, 1995. október)

 4. 25. p. Misés ruha rekonstrukciója. (Kalocsa, 1995. október)

 5. 26. p. Tóth Istvánné Hajdú (Hajma) Mária figyulacsináló. (Homokmégy, 1995. október)

 6. 29. p. Romsics Lászlóné íróasszony írás közben. (Homokmégy, 1995. október)

Romsics Imre: Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban). [Kalocsa], 2002. (Népzenei CD + kísérőfüzet)

 1. 6. p. Bagó Balázs, Zsiga Gyula (ifjabb), Zsiga Gyula, Vékony János, Nagy Zoltán. (Kalocsa, 2002.)

 2. 8. p. Deák Veronika, Tamás Szilvia, Magó Marianna. (Kalocsa, 2002.)

 3. 9. p. Majoros Rita, Sebők Izabella, Rigó Melinda, Romsics Livia, Sebestyén Katalin, Deák Anikó. (Kalocsa, 2002.)

 4. 10. p. Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes. (Kalocsa, 2002.)

 5. 11. p. Terbe Nikolett, Kovács Anita, Madácsi Péterné. (Kalocsa, 2002.)

 6. 12. p. A zenekar és Birinyi József. (Kalocsa, 2002.)

 7. 13. p. Birinyi József a két Zsiga Gyulával. (Kalocsa, 2002.)

 8. 15. p. Zsiga Gyula és Vékony János. (Kalocsa, 2002.)

 9. 16. p. Bagó Balázs. (Kalocsa, 2002.)

 10. 18. p. Az ifjabb Zsiga Gyula. (Kalocsa, 2002.)

 11. 19. p. Birinyi József, Karaszek Zoltán és Zsiga Gyula. (Kalocsa, 2002.)

 12. 20. p. Bagó Balázs zenekara Karaszek Zoltánnal. (Kalocsa, 2002.)

 13. 22. p. Turák Diána, Sánta Eliza, Turák Martina. (Kalocsa, 2002.)

 14. 25. p. Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület – Ifjúsági Csoport (Kalocsa, 2002.)

 15. 27. p. Piros Rózsa Táncegyüttes. (Kalocsa, 2002.)

 16. 28. p. Kalocsai Hagyományörző Népi Együttes. (Kalocsa, 2002.)

 17. 29. p. Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület – Ifjúsági Csoport (Kalocsa, 2002.)

Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006.

 1. Címlap belső oldala. Pipacsok. (Szakmár, 2006.?)

 2. 1. p. Nádkúpok. (Szakmár, 2006.?)

 3. 3. p. Városháza. (Kalocsa, 2006.)

 4. 5. p. Az érseki palota építésének allegóriája. (Kalocsa, 2006.?)

 5. 7. p. A Viski Károly Múzeum. (Kalocsa, 2006.?)

 6. 9. p. A Főszékesegyház. (Kalocsa, 2006.?)

 7. 10. p. Misés ruha rekonstrukciója. (Kalocsa, 1995. október)

 8. 11. p. Polgármesteri hivatal. (Bátya, 2006.)

 9. 12. p. Polgármesteri hivatal. (Drágszél, 2006.)

 10. 13. p. Polgármesteri hivatal. (Dunapataj, 2006.)

 11. 13. p. A római katolikus templom. (Dunapataj, 2006.)

 12. 14. p. A református templom. (Dunapataj, 2006.)

 13. 15. p. Polgármesteri hivatal. (Dunaszentbenedek, 2006.)

 14. 16. p. Polgármesteri hivatal. (Dusnok, 2006.)

 15. 16. p. Nepomuki Szent János szobra (Dusnok, 2006.)

 16. 17. p. A templom. (Dusnok, 2006.)

 17. 18. p. Polgármesteri hivatal. (Fajsz, 2006.)

 18. 18. p. Fajsz fejedelem emlékműve. (Fajsz, 2006.)

 19. 19. p. A templom. (Fajsz, 2006.)

 20. 20. p. Polgármesteri hivatal. (Foktő, 2006.)

 21. 21. p. Polgármesteri hivatal. (Géderlak, 2006.)

 22. 22. p. Polgármesteri hivatal. (Hajós, 2006.)

 23. 22. p. Orbán-szobor. (Hajós, 2006.)

 24. 23. p. A templom. (Hajós, 2006.)

 25. 23. p. Az érsekek nyaraló kastélya. (Hajós, 2006.)

 26. 24. p. Polgármesteri hivatal. (Homokmégy, 2006.)

 27. 25. p. A templom. (Homokmégy, 2006.)

 28. 26. p. Polgármesteri hivatal. (Miske, 2006.)

 29. 27. p. Polgármesteri hivatal. (Ordas, 2006.)

 30. 27. p. A Rákóczy-fa. (Ordas, 2006.)

 31. 28. p. Polgármesteri hivatal. (Öregcsertő, 2006.)

 32. 28. p. Hősi emlékmű. (Öregcsertő, 2006.)

 33. 29. p. Polgármesteri hivatal. (Szakmár, 2006.)

 34. 30. p. A templom. (Szakmár, 2006.)

 35. 31. p. Polgármesteri hivatal. (Újtelek, 2006.)

 36. 31. p. A templom. (Újtelek, 2006.)

 37. 32. p. Polgármesteri hivatal. (Uszód, 2006.)

 38. Hátsó borító. Csőszlányok. (Homokmégy, 2006.?)

Romsics Imre: Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007.

 1. Címlapkép. A felújított Alvégi-kereszt. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 2. 7. kép. A Halomi-hegy tetején állt fakereszt helye. (Homokmégy, 2007. szeptember 13.)

 3. 9. kép. A Kálvária helye a bal oldali lator keresztjének maradványával. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 4. 13. kép. A halomi kerszt. (Homokmégy, 2007. március 26.

 5. 16. kép. A hillyei fakereszt helye a homokmégyi és körmei útelágazásnál. (Homokmégy, 2007. április 11.)

 6. 18. kép. Az alsómégyi fakereszt helye a Tulagóda füzesei közötti domben. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 7. 19. kép. A homokmégyi Zsidó-kereszt. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 8. 21. kép. Az 1873. évi kolerajárvány emlékére állított vaskereszt a temető DNy-i végében, a valamikori Kolëra-temető helyén. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 9. 22. kép. Romsics János kőkeresztje az 1873. évi kolerajárvány idejéből. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 10. 23. kép. Nepomuki Szent János szobra Halomban. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 11. 25. kép. Tóth Albertné Vörösváczky Mária Halomban, a ledöntött Nepomuki Szent János szobor helyén. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 12. 26. kép. Az alsómégyi Mária-kép. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 13. 27. kép. Az alsómégyi Mária-kép kegyképe. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 14. 28. kép. A Körméről behozott Baka-kereszt Hillye szélső háza mellett. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 15. 29. kép. A kút mellett állt Gaszner-puszta fakeresztje. (Homokmégy, 2007. augusztus 2.)

 16. 31. kép. A Gatter-kereszt új helyén, a templom bejáratának déli oldalán. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 17. 34. kép. Az Angeli-kereszt helye a hillyei szőlők végében. (Homokmégy, 2007. augusztus 2.)

 18. 35. kép. A Morcs felé vezető út, a Márin-kereszt feltételezett helye. (Homokmégy, 2007. április 11.)

 19. 36. kép. Dulovics-puszta fakeresztjének helye a Hillyétről betorkolló út kereszteződésében. (Homokmégy, 2007. április 11.)

 20. 38. kép. A Walter Antal féle Mária-kép a hillyei iskola udvarán. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 21. 40. kép. A ledöntött Szombati-kereszt búvóhelye a liánok alatt. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 22. 41. kép. A Tízöles út nyárfasorának végében állt a Szombati-kereszt. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 23. 42. kép. Az 1971-ben újraállított Mária-kép Kiskecskemégyen. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 24. 43. kép. Tóth Albertné Vörösváczky Mária a nagyapja által állított Mária-kép helyén Kiskecskemégyen. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 25. 44. kép. A valamikori pásztorház telkének végében állt a Mácsai szállási Mária-kép. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 26. 45. kép. A csillagosi határárok és az út kereszteződésében állt a Mária-kép. (Homokmégy, 2007. április 11.)

 27. 49. kép. A ház bal első sarka helyén állt a hillyei Mária-kép. (Homokmégy, 2007. augusztus 2.)

 28. 51. kép. Az Alsómégy szélső háza mellé áttelepített Markella-kereszt. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 29. 53. kép. A Romsics (Baka) Ignác állította kereszt a homokmégyi temetőben. (Homokmégy, 2007. március 26.)

 30. 54. kép. A felújítás előtti kereszt Mária-szobra. (Homokmégy, 2007. szeptember 19.)

 31. 55. kép. Mácsai-szállás fakeresztje a homokmégyi út mellett. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 32. 57. kép. A bokor fogságából kiszabadított Stielly-kereszt. (Homokmégy, 2007. április 11.)

 33. 58. kép. Rezsnyák János plébános keresztje az átszállítás után a templomkertben. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 34. 59. kép. AZ áthelyezett Rezsnyák-kereszt a templom előtt. (Homokmégy, 2006. október 24.)

 35. 60. kép. Lakatos Ferencné keresztje Homokmégyen. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 36. 61. kép. A felújított Alvégi-kereszt. (Homokmégy, 2007. április 10.)

Romsics Imre: Bútorok a szobában és a konyhában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 15-64.

 1. 13. kép. Sütő Gergely tékája 1817-ből. (Dunavecse, 2009. június 25.)

 2. 14. kép. Pécnyik Istvány és Domonyi Mária falitékája (Kiskőrös, 2009. március 25.)

 3. 15. kép. Kanáltartó Kiskőrösről. (Kiskőrös, 2009. március 25.)

 4. 19. kép. Vesszőkávás bölcső. (Baja, 2007. május 17.)

Romsics Imre: Mária-képek Kalocsa északi szállásainak határában. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére (Szerk.: Mód László - Simon András) Gerhardus Kiadó SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010. 209-219.

 1. 3. kép. A déli szállások formáját őrző Mária-kép Kisüllés útkereszteződésében. (Szakmár, 2009. szeptember 25.)

 2. 4. kép. Alapítványlevél nélküli Mária-kép Alsóerek központjában. (Szakmár, 2009. szeptember 25.)

 3. 5. kép. Mária-kép Felsőereken, a szállás közepén. (Szakmár, 2009. szeptember 25.)

 4. 6. kép. 1909-ben kápolnává alakított öregtényi Mária-kép a szállás szélén. (Szakmár, 2009. szeptember 25.)

Szakál Aurél (Szerk.): Jánoshalma értékei. Jánoshalma, 2011. 60 p. Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

 1. Előzék: Jánoshalmán készült festett láda, 1975.

Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII-XX. században. Kalocsa, 2013. 144 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 14. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 1. 14. kép. Az Ujváry család sírköve a bátyai temetőben. (Bátya, 2013. szeptember 3.)

 2. 15. kép. Az Ujváry család sírköve a bátyai temetőben. (Bátya, 2013. szeptember 3.)

 3. 16. kép. Rakovszky Amália sírköve a bátyai templomban. (Bátya, 2013. szeptember 3.)

 4. 17. kép. Vigyázó Mária sírköve a bátyai templomban. (Bátya, 2013. szeptember 3.)

Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) élete és művészete. Zalaegerszeg, 2014.

 1. 141. p. 51. kép. A Vámos család síremléke a kalocsai temetőben (Kalocsa, 2013?)

Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. Kalocsa, 2016. 156 p.

 1. 24. kép. Pont-körsoros faragású csont szíjvég a Kalocsa melletti Halom Honfoglalás-kori temetőjének 7. sírjából (VKM – 64.6.78.). (Kalocsa, 2016. január 4.)

 2. 28. kép: A XVIII. század elején az elpusztult Doboka helyére telepedett Dusnok házsora a Vajas partján. (Dusnok, 2006. december 5.)

 3. 29. kép: A középkori Drágszél faluhelye az Árpás fölé magasodó Telek-parton a község Ny-i oldalán. (Drágszél, 2015. december 29.)

 4. 31. kép: A Hildre vezető löszmélyút É-i oldalát szegélyező erdő alatt búvik meg Éld temploma. (Érsekhalom, 2012. június 30.)

 5. 32. kép: Az alsóereki Mária-képtől ÉÉK-re, a középkori kápolna helye jelzi a valamikori Erek faluhelyét. (Szakmár, 2009. szeptember 25.)

 6. 33. kép: A feltételezett névadó, Fajsz fejedelem emlékműve a községháza előtt. (Fajsz, 2006. december 12.)

 7. 34. kép: A középkori Feket D-i határán álló Mária-kápolna és Mária-forrás (Marijin virić). (Dusnok, 2011. szeptember 27.)

 8. 35. kép: A Dunából kiszakadó Vajas két oldalára települt Foktő. (Foktő, 2006. október 12.)

 9. 37. kép: Az újkori Géderlak a középkori Géder dombjára települt. (Géderlak, 2006. október 12.)

 10. 39. kép: A középkori Hajós faluhelyének közvetlen szomszédságában építették föl új településüket és templomukat a XVIII. század elején betelepített svábok. (Hajós, 2006. december 5.)

 11. 41. kép: A Kalocsai Sárköz legmagasabb pontja, a Halomi-högy Ny-i lejtője. (Homokmégy, 2012. február 3.)

 12. 43. kép: Alsóerek Ny-i oldalán egy kiszáradt fok fölé magasodó hát az Árpád-kori Hamussád faluhelye. (Szakmár, 2015. december 29.)

 13. 62. kép: A Malom-ér és a belőle kiágazó Góda fölé emelkedő hátra telepedett a középkori Kecskemégy. (Homokmégy, 2015. december 29.)

 14. 63. kép: A Hajós É-i határában magasodó Sand-beorg homokhegyére települt a középkori Keresztúr. (Hajós, 2013. május 21.)

 15. 64. kép: A Likár völgye fölé magasodó, kissé hullámos felszínre telepedett a középkori Keserőtelek, a mai község D-i szomszédságában. (Újtelek, 2015. december 29.)

 16. 69. kép: Miske belterületétől DK-re, a Sárvíz széles medre fölé magasodó háton települt meg a középkori Egyházas Kozmó. (Miske, 2015. december 29.)

 17. 70. kép: A Homokmégy és Hillye között haladó földút K-i oldalán enyhén emelkedő hát Köröm faluhelye. (Homokmégy, 2007. április 10.)

 18. 72. kép: Aranyozott ezüst veret Homokmégy-Székes Honfoglalás-kori temetőjének 75. sírjából (VKM – 2001.51.4.). (Kalocsa, 2000)

 19. 76. kép: A Halom és Kisüllés közötti út Ny-i oldalán, a Malom-ér fölé magasodó széles hát az Árpád-kori Malomörvény faluhelye. (Szakmár, 2015. december 29.)

 20. 78. kép: Ezüstveretes öv csatja Homokmégy-Székes Honfoglalás-kori temetőjének 139. sírjából. Szíjszorító lemezére egy ágas fa mellől iramodó szarvast véstek (VKM – 2001.70.7.). (Kalocsa, 2000)

 21. 81. kép: A Bivalosból Morcsba vezető út mellett sorakoznak a három község határába szétosztott középkori Mórics falu régészeti lelőhelyei. (Homokmégy, 2007. április 11.)

 22. 85. kép: A Sárvíz széles völgye fölé magasodó hátra települt Nátka, legmagasabb pontján a templommal. (Dusnok, 2011. szeptember 27.)

 23. 86. kép: A középkori falu helyére települt Negyven-szállás Mária-képe a Kalocsára és Miskére vezető út kereszteződésében. (Kalocsa, 2015. december 29.)

 24. 90. kép: A Duna árterének tölgyfa erdője közé települt Ordas újkori faluhelyén álló egyik utolsó hagyásfa, az ún. Rákóczi-fa. (Ordas, 2006. október 12.)

 25. 91. kép: Késő középkori cserépedények és kályhaszemek Kalocsa belvárosából, a Huber-ház pincéjében föltárt, kőrovásos kút betöltéséből (VKM – 97.320.1.2., 97.320.2., 97.320.4., 97.320.7., 97.320.9., 97.320.51.). (Kalocsa, 2004. november 25.)

 26. 95. kép: Az Árpás nagy kanyarulatában magasodó Malomszög, az Árpád-kori Péter feltételezett faluhelye É-ról nézve. (Kalocsa, 2015. április 25.)

 27. 97. kép: Török-kori korsó Kalocsa belvárosából (VKM – 97.320.23.). (Kalocsa, 2004. november 23.)

 28. 99. kép: Résztelek belterületének ÉNy-i határán húzódó hosszú hát a középkori Réztelek faluhelye. (Újtelek, 2015. december 29.)

 29. 101. kép: Homokmégy és Miske között szeszélyesen kanyargó Sárvíz hatalmas kanyarulata fölé emelkedő Daru-hegy a középkori Salgó faluhelye. (Miske, 2007. április 11.)

 30. 103. kép: Fehér mészkőből faragott oszlopfő Kalocsa második főszékesegyházából (VKM – 89.3.1.). (Kalocsa, 2011. február 2.)

 31. 105. kép: A szakmári templom a középkori templom helyére épült 1831-ben, majd 1877-ben alakították mai formájára. (Szakmar, 2006. november 6.)

 32. 106. kép: A Homokmégy-Szentegyház-parton feltárt sármégyi templom mellett húzódó, valamikori vízmeder aljában, szórványként talált Limoges-i corpus (VKM). (Kalocsa, 2007. február 8.)

 33. 126. kép: Szakmár és Alsóerek között, a Gyarmatsziget hullámos felszínén, a kiszáradt fok mögötti háton valószínűsíthetjük az Árpád-kori Varsád faluhelyét. (Szakmár, 2015. december 29.)

Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 280 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 19. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 1. 17. p. 3. kép: A Kalocsai Földmíves Ifjúsági Egyesület 1932-ben alakult Bokrétájának zászlója (VKM Néprajzi gyűjtemény 71.271.1.). (Kalocsa, 2002. április 1.)

 2. 22. p. 5. kép: Rákosi Mátyás 60. születésnapjára festett láda a kalocsai tanítóképző ifjúságától. (VKM Történeti gyűjtemény 2018.1.1.). (Kalocsa, 2004. november 24.)

 3. 28. p. 7. kép: Kalmár István Forma-1 nagydíjra tervezett kalocsai mintás overallja a Kalocsai Szellemi Kulturális Örökség budapesti bemutatkozásán a Kossuth-klubban. (Budapest, 2012. január 28.)

 4. 194. p. 2. kép: Romsics Erzsébet és ifjabb Romsics Imre a 2011. évi Duna Menti Folklórfesztivál menettánca után. (Kalocsa, 2011. július 6.)

 5. 195. p. 3. kép: A legfiatalabb menettáncos a 2011. évi Duna Menti Folklórfesztiválon. (Kalocsa, 2011. július 6.)

 6. Címlap: Tóth Anikó és Markó László a Piros Rózsa Táncegyüttes megalakulásának 35. évfordulóján. (Kalocsa, 2015. március 13.)

 7. Hátlap: Föllépésre váró kalocsai lányok. (Kalocsa, 2014. május 31.)

Szarka Vёra a kalocsai népművészet mestere. Kalocsa, 2019. 100 p. (Társszerző Verebélyi Kincső)

 1. 6. p. 1. kép: 2012-ben pingálta a Homokmégyi Hagyományok Háza (Romsics-szállás) XIX. századi koszorúját. (Homokmégy, 2017. március 18.)

 2. 8. p. 2. kép: A homokmégyi Művelődési ház bejáratának pingálásán. (Homokmégy, 2003. május 19.)

 3. 10. p. 3. kép: Az írás bemutatása a kecskeméti megyeháza előtti téren. (Kecskemét, 2017. május 5.)

 4. 11. p. 4. kép: A pingálás oktatása a Romsics-szállás népművészeti táborában. (Homokmégy, 2014. július 19.)

 5. 12. p. 5. kép: Szarka Vëra a Magyar Nemzeti Múzeum udvarán a Múzeumok majálisa kalocsai sátrában. (Budapest, 2012. május 20.)

 6. 14. p. 6. kép: Szarka Vëra mákpipát készít a Viski Károly Múzeumban az óvódások karácsonyi foglalkozásán. (Kalocsa, 2008. december 18.)

 7. 26. p. 12. kép: Szarka Vëra és első reménysége, az egyetlen leány unokája, Csöre. (Homokmégy, 1994. szeptember 4.)

 8. 61. p. 34. kép: Az idősebb fiú, Romsics László és felesége a nekik írt szomorú kalocsai öltözékben a Duna-menti Folklórfesztivál menettánca után. (Kalocsa, 2014. július 3.)

 9. 92. p. 60. kép: Romsics Csöre és Romsics Imre a nagymama udvarán. Csörén Pécsi Anita, az unokahúg ruhája, melyet az 1970-es évek végén írt. (Homokmégy, 2005. július 13.)

 10. 94. p. 61. kép: Romsics Csöre és Romsics Imre a nagymama írta ruhákban a Duna-menti Folklórfesztivál menettánca után a kalocsai Szentháromság téren. (Kalocsa, 2011. július 6.)

 11. 97. p. 63. kép: Unokája Csöre a felnőtt korára írt ruhában. (Kalocsa, 2011. július 6.)

 12. 98. p. 64. kép: A néptáncos unokák: Romsics Imre, Romsics Csöre, Romsics Dani a nagymama mintáival díszített ruhákban. (Kalocsa, 2014. február 22.)

Schőn Mária: A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben. Kalocsa, 2022. 592 p. + 2 db térképmelléklet. Kalocsai Múzeumi Értekezések 22. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 1. 575. p. 30. kép: A hajósi kastély (Hajós, 2006. december 5.)

 2. 575. p. 31. kép: Az iskolanővérek leányiskolája (Hajós, 2006. december 5.)

 3. 576. p. 32. kép: A hajósi Szent Imre templom (Hajós, 2006. december 5.)

 4. 578. p. 36. kép: A plébánia épülete (Hajós, 2006. december 5.)

Romsics Imre – Szilágyi Márton: Az egyetlen… Petőfi sírvers Kalocsán. Kalocsa, 2023. 21 p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 9. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre

 1. Hátlap: Szabó Ferenc sírja a kalocsai temetőben (Kalocsa, 2010. május 10.)

Romsics Imre: Miske. Miske története a kezdetektől 1961-ig. Miske, 2023.

 1. 17. ábra: Miske 1769. évi összeírásának borítólapja

 2. 18. ábra: Miske pecsétje a XVIII. század második feléből

 3. 19. ábra: Miske pecsétje a XIX. század első feléből

 4. 20. ábra: A miskei plébánia pecsétje a XIX. század közepéről

 5. 31. ábra: A várszegi töltés tervezete és a községekre eső földmunkák kimutatása – 1870

 6. 32. ábra: A miskei plébánia 1865-ben metszett pecsétje

 7. 33. ábra: Flakovits András esperes plébános pecsétje

 8. 34. ábra: Németh Imre káplán pecsétje

 9. 35. ábra: Az 1924. évi időközi választás szavazólapja

 10. 36. ábra: Községi pecsétek a XIX. század második- és a XX. század első feléből

 11. 37. ábra: Az új bikaistálló tervrajza – 1936

 12. 38. ábra: Az országos állatvásár engedélye – 1937. augusztus 23.

 13. 45. ábra: A Miskei Hőerő Hengermalom Társaság levelének fejléce 1945-ből

 14. 46. ábra: Sörfőző Lajos Tabán utcai korcsmájának alaprajza – 1930

 15. 47. ábra: A Miskei Hangya Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet belső telepének térrajza 1944-ben

 16. 52. ábra: A miskei Szent Szilveszter Gyógyszertár zacskója az 1940-es évek elejéről

 17. 53. ábra: Az iskolaszék 1905-ben metszett pecsétnyomója

 18. 54. ábra: A választott iskolaszék megszűnése utáni pecsétnyomat

 19. 55. ábra: Elismervény és kötelező nyilatkozat a Császka György érsek nyújtotta iskolaépítési hitel törlesztéséről – 1892. november 20.

 20. 56. ábra: Három miskei párt pecsétnyomata

 21. 57. ábra: A FÉKOSZ 1948 nyarán delegált tagjainak előterjesztése

 22. 59. ábra: Molnár Ferenc Hajnal utcai lakóházának terve – 1958. március 18.

 23. 60. ábra: Mácsai Albert lakóházának terve – 1957. december 13.

 24. 61. ábra: Novák János Dózsa utcai lakóházának terve – 1959. április 17.

 25. 62. ábra: Tóth János Rákóczi sori lakóházának terve – 1958. március 31.

 26. 63. ábra: Illés József Rákóczi sori lakóházának terve – 1958. július 18.

 27. 64. ábra: Miskolczi Károly tanító megválasztásakor kiadott szavazócédula – 1947. december 13.

 28. 65. ábra: Az 1949. június 24-én kialakított cséplési körzetek

 29. 69. ábra. A MDP megalakulása után három nappal az egyesült két párt külön-külön pecsételte le a nemzeti bizottsági előterjesztést – 1948. június 15.

 30. 1. kép: A polgármesteri hivatal (Miske, 2006. október 5.)

 31. 2. kép: A sok vihart megélt iskola (Miske, 2022. december 16.)

 32. 3. kép: A római katolikus templom (Miske, 2006. október 5.)

 33. 4. kép: A plébánia (Miske, 2022. december 16.)

 34. 5. kép: Nepomuki Szent János szobra a Templom téren (Miske, 2006. október 5.)

 35. 6. kép: Nepomuki Szent János szobra a Templom téren (Miske, 2006. október 5.)

 36. 8. kép: Nepomuki Szent János szobra az Árpas hídjánál (Miske, 2011. szeptember 27.)

 37. 9. kép: Az 1883-ben felállított dolinai kőkereszt a régi országúttal (Miske, 2011. szeptember 27.)

 38. 15. kép: A Homoród torkolata a volt patakmalomnál (Miske, 2020. április 27.)

 39. 18. kép: Ártézikút az Alvégen (Miske, 2022. december 16.)

 40. 27. kép: A kultúrház (Miske, 1985)

 41. 28. kép: Az épülő sportcsarnok (Miske, 1985)

 42. 29. kép: Rabata János hősi halott síremléke a temetőben (Miske, 2022. december 16.)

 43. 30. kép: Miskei és csertői Gajáry Antal síremléke a kalocsai temetőben (Miske, 2010. május 10.)

 44. 31. kép: Tóth Menyhért festőművész síremléke (Miske, 2022. december 16.)

 45. 32. kép: Kollár János fafaragó síremléke (Miske, 2022. december 16.)

 46. Hátlap: A római katolikus templom (Miske, 2006. október 5.)

II. 1. Konferenciaszervezések, konferencia előadások,
konferencia részvételek

II. 1. 1. Konferenciaszervezések

 1. Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciája – Kalocsa, 1993. november 15-19.

 2. Egyházi könyvtárosok konferenciája – Kalocsa, 1994. március 8.

 3. A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században – Kalocsa, 1995. október 24-26.

 4. Múzeum – helytörténet – helyi társadalom – Kalocsa, 1997. június 2.

 5. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997 – Kalocsa, 1998. március 23-25.

 6. Szabó József-emlékülés – Kalocsa, 2002. április 5.

 7. 70 éves a Viski Károly Múzeum – Kalocsa, 2002. június 2.

 8. Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2002. október 29.

 9. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata ülése – Kalocsa, 2005. október 13.

 10. Tájház születése – Dunaszentbenedek, 2006. október 12.

 11. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre megalakulásának 20. évfordulója – Kalocsa, 2007. május 2.

 12. Tóth Mike-emlékülés – Kalocsa, 2007. október 19.

 13. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kalocsa, 2007. november 28.

 14. Hadak útján”, a Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XVIII. konferenciája (társrendezés) – Kecskemét-Kalocsa, 2007. október 24-26.

 15. Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Kalocsa, 2009. október 5-7.

 16. A táj változásai a Kárpát medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században. VIII. tájtörténeti konferencia – Kalocsa, 2010. július 8-10.

 17. Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről – Kalocsa, 2017. július 5-7.

 18. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 2017 – Kalocsa, 2017. november 13-14.

 19. Szarka Vëra 80 – Kalocsa, 2021. november 6.

 20. Az I. Szarka Vëra Országos Hímzőpályázat szakmai napja – Kalocsa, 2022. november 5.

II. 1. 2. Konferencia előadások

 1. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 1990. december 13-14.

   1. Romsics Imre előadása: Egy alsómégyi juhász életútja.

 2. OTDK XX. Konferenciája – Szeged, 1991. április 4.

   1. Romsics Imre előadása: Homokmégy juhászata – életformák és társadalmi hatások (Fejezetek egy monográfiából)

 3. Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája – Makó, 1991. augusztus 26-28.

   1. Romsics Imre előadása: A néprajzkutatás lehetőségei és feladatai az átalakuló magyar társadalomban.

 4. Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája – Makó, 1991. augusztus 26-28.

   1. Romsics Imre előadása: A táplálkozás heti rendje Kisújszállás étkezési kultúrájában.

 5. Varság Konferencia – Miske, 1992. május 6.

   1. Romsics Imre előadása: Székelyvarság táplálkozási kultúrája.

 6. Ahol az utak véget érnek.” Fiatal Néprajzkutatók II. Konferenciája – Aggtelek, 1992. szeptember 14-18.

   1. Romsics Imre előadása: Néprajz és/vagy esztétika? Gondolatok a kalocsai példa nyomán.

 7. Varság Konferencia – Budapest, 1992. november 16.

   1. Romsics Imre előadása: Székelyvarság táplálkozási kultúrája.

 8. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 1992. december 14-16.

   1. Romsics Imre előadása: A dióstorta (grillázstorta) a homokmégyi lakodalom dísze.

 9. Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományai – Baja, 1993. július 8-9.

   1. Romsics Imre előadása: A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948).

 10. Szent István Napok – Tudományos Tanácskozás – Kalocsa, 1993. augusztus 17.

   1. Romsics Imre előadása: A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948).

 11. Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Szeged, 1994. május 26-28.

   1. Romsics Imre előadása: Gyári termék – kereskedelem – népművészet.

 12. Honismereti tanácskozás – Kiskunfélegyháza, 1994. november 12.

   1. Romsics Imre előadása: Emlékezés Dr. Sztrinkó Istvánra.

 13. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 1994. december 12-14.

   1. Romsics Imre előadása: Disznóölés – disznótor.

 14. A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században – Kalocsa, 1995. október 24-26.

   1. Romsics Imre előadása: Termelés – fogyasztás – kereskedelem. Összefüggések egy hegyi szórványtelepülés, Székelyvarság gazdálkodása és táplálkozása között.

 15. Viselet és társadalom, avagy a ruha teszi az embert – Csongrád, 1995. szeptember 15-16.

   1. Romsics Imre előadása: A fityula helye a társadalmi rétegződésben. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében.

 16. Szimpózium a Magyar Néprajzi Társaságban – Budapest, 1995. november 8.

   1. Romsics Imre előadása: Homokmégy juhászata.

 17. Viselet és történelem viselet és jel – Aszód, 1996. augusztus 14-15.

   1. Romsics Imre előadása: Gyöngyösbokréta és népviselet együttélése a Kalocsai szállásokon.

 18. II. Hagyományos tojáshímző konferencia – Kecskemét, 1996. szeptember 13.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai hímestojás.

 19. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében 1995-1996 – Kiskunfélegyháza, 1997. március 19-21.

   1. Romsics Imre előadása: Népművészeti és népviseleti kutatások a kalocsai szállásokon.

 20. Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza közén – Szeged, 1997. november 25-26.

   1. Romsics Imre előadása: Juhlegelők és legeltetési jog Homokmégyen.

 21. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1997 – Kalocsa, 1998. március 23-25.

   1. Romsics Imre előadása: A jószág enyhelye és a juhtartás építményei Homokmégyen.

 22. Székelyvarság konferencia – Kolozsvár, 1998. november 26.

   1. Romsics Imre előadása: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje.

 23. Székelyvarság konferencia – Székelyudvarhely, 1998. november 27.

   1. Romsics Imre előadása: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje.

 24. Székelyvarság konferencia – Székelyvarság, 1998. november 29.

   1. Romsics Imre előadása: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje.

 25. Szimpózium a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen – Gödöllő, 1999. május 5.

   1. Romsics Imre előadása: Néprajzi analógiák a környezetrekonstrukcióban.

 26. Szimpózium a Szegedi Akadémiai Bizottságban – Szeged, 1999. november 4.

   1. Romsics Imre előadása: A Kalocsai népművészeti kutatások legújabb eredményeiről.

 27. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998 – Baja, 1999. március 29-31.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsai fényképészek.

 28. Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Felsőtárkány, 2000. április 26-28.

   1. Romsics Imre előadása: A Viski Károly Múzeum fotógyűjteménye.

 29. Szimpózium a Gazdaságkutató Rt. Székházában – Budapest, 2000. november 8.

   1. Romsics Imre előadása: A Kalocsa környéki kutatásokról.

 30. Ezer esztendő a DunaTisza közén – Kecskemét, 2001. április 25-27.

   1. Romsics Imre előadása: Egy pásztorcsalád vándorlása a Kalocsai Sárközben.

 31. Duna konferencia Solymos Ede tiszteletére – Baja, 2001. szeptember 25-26.

   1. Romsics Imre előadása: Folyam a Sárközök között.

 32. Fehér Zoltán tiszteletére rendezett konferencia – Bátya-Kalocsa, 2001. október 20.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai paprika és a bátyai fokhagyma.

 33. A Pulszky Társaság ülése – Túrkeve, 2001. december 3-4.

   1. Romsics Imre előadása: A Viski Károly Múzeum raktározási és nyilvántartási rendszere.

 34. A Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztályának népművészeti szimpóziuma – Budapest, 2002. május 23.

   1. Romsics Imre előadása: Fölkért hozzászólás Pentelényi Kinga varrógépről tartott előadásához.

 35. 70 éves a Viski Károly Múzeum. – Kalocsa, 2002. június 2.

   1. Romsics Imre előadása: 70 éves a kalocsai múzeum.

 36. I. Országos Hímzőkonferencia – Mezőkövesd, 2002. július 12.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai hímzés.

 37. A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozatának közgyűlése és szakmai napja. – Tiszafüred, 2002. szeptember 18-19.

   1. Romsics Imre előadása: A Kalocsai Múzeumbarátok Köre szerepe Kalocsa kulturális életében.

 38. Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Kaposvár, 2002. szeptember 30. – október 2.

   1. Romsics Imre előadása: A népművészet és a népi iparművészet problematikája a kalocsai népművészet példáján.

 39. Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2002. október 29.

   1. Romsics Imre előadása: A Kalocsai Sárköz a Társulat megalakulása előtt.

 40. Szimpózium az MTA Néprajzi Kutatóintézetében – Budapest, 2004. november 2-3.

   1. Romsics Imre előadása: A lakodalmi szokások változása az 1990-es években.

 41. A Magyar Tudomány Ünnepe a Tomori Pál Főiskolán – Kalocsa, 2004. november 11.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai népművészetet befolyásoló társadalmi hatások.

 42. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 2005. március 2-3.

   1. Romsics Imre előadása: A XIX. századi hagyatéki leltárak, mint a népművészeti kutatás forrásai.

 43. A középkori Sárköz szívéből a Homokhátság peremére” – Érsekcsanád, 2005. április 23.

   1. Romsics Imre előadása: Folyam a Sárközök között. A Kalocsai Sárköz történeti földrajzához.

 44. Tájház születése – Dunaszentbenedek, 2006. október 12.

   1. Romsics Imre előadása: A Kalocsai Sárköz lakáskultúrája, az építéshez, építészethez kapcsolódó helyi jellegzetességek.

 45. KÖH Jótékonysági bál a balsorsú műemlékek javára – Budapest, 2007. február 16.

   1. Romsics Imre előadása: A középkori Sármégy temploma.

 46. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre megalakulásának 20. évfordulója. – Kalocsa, 2007. május 2.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai szállások táncai és táncélete.

 47. Tóth Mike-emlékülés – Kalocsa, 2007. október 19.

   1. Romsics Imre előadása: Tóth Mike, a fényképész.

 48. A magyar nyelvű földtani ismeretterjesztés múltja és jelene – Budapest, 2007. november 13.

   1. Romsics Imre előadása: „Az igazság felismerése az ember szellemének kenyere, és életének fűszere.” Tóth Mike és a természettudományos ismeretterjesztés.

 49. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kalocsa, 2007. november 28-29.

   1. Romsics Imre előadása: Problémák és lehetőségek a Bács-Kiskun megyei bútorok kutatásában (a múzeumi gyűjtemények alapján)

 50. A magyar nyelvű földtani ismereterjesztés múltja és jelene című konferencia vitaülése – Budapest, 2008. január 21.

   1. Romsics Imre előadása: Tóth Mike és a természettudományos ismeretterjesztés.

 51. Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Lakitelek, 2008. október 13-15.

   1. Romsics Imre előadása: Új textilraktár Kalocsán.

 52. Mit tesznek a múzeumok az élethosszig tartó tanulás szolgálatában? – Kecskemét, 2008. október 20.

   1. Romsics Imre előadása: A Kalocsai múzeum múzeumpedagógiai stratégiája.

 53. Tudomány határok nélkül. A Tomori Pál Főiskola tudományos konferenciája – Kalocsa, 2008. november 27.

   1. Romsics Imre előadása: Tóth Mike természettudományos ismeretterjesztése a kalocsai katolikus folyóiratokban.

 54. Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Múzeumi anyag és tudás hozzáférésének kérdései – Kalocsa, 2009. október 5-6.

   1. Romsics Imre előadása: Tapasztalatok a Bács-Kiskun megyei népművészeti kutatások kapcsán.

 55. A Pulszky Társaság kismúzeumi tagozata szakmai napja – Mezőkövesd, 2009. október 15.

   1. Romsics Imre előadása: Textilraktár Kalocsán.

 56. A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága szakmai napja – Szentendre, 2009. december 9.

   1. Romsics Imre előadása: Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés–viselet–pingálás-tánc.

 57. Hagyományőrzés-Fesztiválturizmus – Szekszárd, 2010. január 20.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa szellemi kulturális örökségei, felterjesztés a nemzeti jegyzékre.

 58. Textilgyűjtemények gyarapítása és gondozása – Szeged, 2010. március 2.

   1. Romsics Imre előadása: Népviseleti tárgyak a Viski Károly Múzeum gyűjteményében.

 59. Erdélyi kutatások (1990-2010) – Kecskemét, 2010. május 18.

   1. Romsics Imre előadása: Egy néprajzkutató megpróbáltatásai a varsági hegyek között.

 60. Népi Bútorfestők Országos Találkozója – Kecskemét, 2010. május 20.

   1. Romsics Imre előadása: Bács-Kiskun megye bútorfestő központjai.

 61. A táj változásai a Kárpát medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században – Kalocsa, 2010. július 8-10.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa-Dunapataj-Öregtény-Homokmégy-Örjeg-Kalocsa.

 62. A Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzéke elemeinek fóruma – Mohács, 2011. március 7.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai szellemi örökség.

 63. Európa: A család az első – Kalocsa, 2011. március 26.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai nagycsalád.

 64. MOKK Megyei koordinátorainak konferenciája – Kecskemét, 2011. október 10.

   1. Romsics Imre előadása: Múzeumpedagógia foglalkozások a kalocsai Viski Károly Múzeumban.

 65. II. Országos népi bútorfestő találkozó – Kecskemét, 2012. április 19.

   1. Romsics Imre előadása: A komáromi bútor mintájára kialakuló hartai és kalocsai festett bútor.

 66. Szellemi Kulturális Örökség Baján: Jánoska-eresztés – Baja, 2012. május 12.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa szellemi kulturális öröksége.

 67. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Lakitelek, 2012. szeptember 13-14.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsai népdalok.

 68. Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Gyűjteményfejlesztési stratégiák – Szeged, 2012. október 3-5.

   1. Romsics Imre előadása: A néprajzi tárgyak adatolásának lehetőségei és problémái.

 69. Magyarország Honfoglalás kori és Árpád-kori sírleletei – Szeged, 2012. október 18-19.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században.

 70. Múzeumpedagógia és az iskolai oktatás – Kiskunfélegyháza, 2013. március 5.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai Viski Károly Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásai.

 71. A XXIV. Kalocsai Paprikafesztivál szakmai konferenciája – Kalocsa, 2013. szeptember 13.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai paprika múltja, története.

 72. A Hungarikumok és minőségi követelmények” – Budapest – Vidékfejlesztési Minisztérium, 2014. május 14.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa a Hungarikum. A kalocsai népművészet és a Kalocsai Sárközben élő pota néprajzi csoport.

 73. XLII. Országos Honismereti Akadémia – Kecskemét, 2014. július 1.

   1. Romsics Imre előadása: Bács-Kiskun megye női Viseletei.

 74. Kisváros az európai kulturális utak csomópontjában – Kalocsa, 2014. július 3.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai írás, hímzés, pingálás helye a Magyar népművészetben.

 75. Népi bútorfestők III. országos találkozója – Kecskemét, 2014. október 16.

   1. Romsics Imre előadása: A kunsági láda.

 76. A népi iparművészet múltja, jelene és jövője – Kecskemét, 2014. november 21.

   1. Romsics Imre előadása: A népművészet továbbélése és a népi iparművészet Kalocsán.

 77. Viseletkészítők Országos Találkozója – Kecskemét, 2015. május 14.

   1. Romsics Imre előadása: Bács-Kiskun megye női viseletei.

 78. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 2015. – Lakitelek, 2015. június 23.

   1. Romsics Imre előadása: A Viski Károly Múzeum mint területi múzeum.

 79. Élő-Nép-Művészet”. A tárgyalkotó kézművesség perspektívái a 21. században – Budapest, 2016. március 18.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa és Vidéke népművészete az ezredfordulón.

 80. DigitStart – szakmai nap a múzeumi digitalizálásról – Budapest, 2016. április 15.

   1. Romsics Imre előadása: A kerekasztal beszélgetés tagja voltam.

 81. Népi Bútorfestők IV. Országos Konferenciája – Kecskemét, 2016. május 12.

   1. Romsics Imre előadása: Bútortípusok Bács-Kiskun megyében.

 82. A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának Szakmai napja – Jászberény, 2016. október 7.

   1. Romsics Imre előadása: A digitalizálás lehetőségei egy területi múzeumban. A kalocsai példa.

 83. A Nagy Háború és emlékezete – Kalocsa, 2016. október 10.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsaiak a 38. gyalogezredben.

 84. Bács-Kiskun 56/60. – Kiskunfélegyháza, 2016. október 18.

   1. Romsics Imre előadása: Az elfelejtett és az elképzelt 1956 Kalocsán és a valamikori szállásain.

 85. Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület ünnepi konferenciája – Kecskemét, 2016. december 9.

   1. Romsics Imre előadása: Honismeret, néprajz és hagyományőrzés Kalocsán.

 86. Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatok a mai népművészetről. Néprajzi konferencia. Kalocsa – 2017. július 5-7.

   1. Romsics Imre előadása: Kulturális örökség – települési értéktár – közösségi akarat

 87. Száz éves az intézményesített fűszerpaprika kutatás Magyarországon. Kalocsa – 2017. szeptember 15.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa és a fűszerpaprika

 88. Múzeum és társadalom. Társadalmasítás, partnerség és a múzeumok nyitása. Az országos néprajzos múzeológus továbbképzés konferenciája. Mohács – 2017. október 11-13.

   1. Romsics Imre előadása: A múzeum barátai

   2. Romsics Imre előadása: A „Társadalmi tudás a múzeumban” című szekció kerekasztal beszélgetésének a tagja voltam

 89. Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület Jubileumi konferenciája. Nagykőrös – 2017. november 4.

   1. Romsics Imre előadása: Élő-nép-művészet? Kalocsa és vidéke népművészetének perspektívái a 3. évezred elején

 90. Hagyományőrzők országos továbbképzése. Rendezési gyakorlat, karcográfia. Budapest – 2017. november 5.

   1. Romsics Imre előadása: A kalocsai népi kultúra hagyományai

 91. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 2017. Kalocsa – 2017. november 13-14.

   1. Romsics Imre előadása: Népzenei gyűjtés a kalocsai szállásokon

 92. Flash mob vagy koncepció? A digitalizálás a muzeális intézményekben. Szolnok – 2017. november 21.

   1. Romsics Imre előadása: A digitalizálás lehetőségei egy területi múzeumban – A kalocsai példa

 93. A kulturális örökség múzeumi arcai. Múzeumigazgatók Országos Konferenciája. Visegrád – 2018. március 6-7.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa a Hungarikumok városa

 94. A Magyarországi Tájházak Szövetsége XVI. Országos Szakmai Konferenciája. Dunaszentbenedek – 2018. október 5.

   1. Romsics Imre előadása: A Dunaszentbenedeki Tájház születése

 95. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Országos Konferenciája. Budapest – 2018. november 30.

   1. Romsics Imre előadása: Hol tart, merre halad a hagyományőrző együttesi mozgalom? Gondolatok a hagyományőrzésről

 96. Hagyomány és változás a Dél-Alföldön. Szeged – 2018. december 14.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsai ékszerek. A fényképekről leírható történelem

 97. Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály szakmai napja. Kalocsa – 2019. február 27.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsai vagy Sárközi? A kalocsai paprika termésterülete

 98. A kommün és Dunapataj. 1919 az újabb kutatások tükrében. Dunapataj – 2019. június 21.

   1. Romsics Imre előadása: Az 1919-es kalocsai események társadalmi háttere.

 99. Ünnepi konferencia és kulturális napok a magyar néprajzi leírás, nyelvjárás- és népcsoportkutatás születésének 200. évfordulóján. Balassagyarmat – 2019. október 25.

   1. Romsics Imre előadása: A pota néprajzi csoport kutatástörténetének 200 esztendeje.

 100. A népművészet napja. 35 éves a Népi Iparművészeti Gyűjtemény. Kecskemét – 2019. november 22.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsai népi ékszerek.

 101. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 2020. évi közgyűlése. Szekszárd – 2020. október 7-8.

   1. Romsics Imre előadása: A Viski Károly Múzeum, a kalocsai Hungarikumok őre.

 102. Az egyházak helyzete a trianoni diktátum után. Az Egyházi Közművelődési Egyesület konferenciája. Kalocsa – 2021. július 14.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa, az egyházi központ.

 103. Pliszírozás a népviseletekben és a modern öltözékekben. A Duna – Tisza közi Népművészeti Egyesület konferenciája. Kiskunhalas – 2021. október 27.

   1. Romsics Imre előadása: A fölső szoknyák változatai a kalocsai népviselet alakulásának másfél évszázada alatt.

 104. Szarka Vëra 80. Kalocsa – 2021. november 6.

   1. Romsics Imre előadása: Miért született meg a Szarka Vëra című kötet?

 105. Történetiség – nemzetiség – írásbeliség. XI. Duna – Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató tudományos konferencia. Baja – 2022. május 20.

   1. Romsics Imre előadása: Tótok-e a miskei tótok? Népiség és nyelvhasználat Miskén a XVIII–XX. században.

 106. Magyar Földrajzi Társaság Vándorgyűlése. Mohács – 2022. június 30.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsai vagy Sárközi? A kalocsai paprika termőterülete.

 107. Hungarikum konferencia. Kalocsa – 2022. július 9.

   1. Romsics Imre előadása: Élő – nép – művészet. Kalocsa népművészete a XX–XXI. század fordulóján.

 108. A középkor kutatásának újabb eredményei Bács-Kiskun megyében. Kalocsa – 2022. december 1–2.

   1. Romsics Imre előadása: Ismeretlen középkori település Miske határában. A Barátnakházává lett Kisköröm.

 109. Międzynarodowa sesja popularno-naukowa. Tradycje malowanych domów w Europie Środkowo Wschodniej. Zalipie (Lengyelország) – 2023. június 9–11.

   1. Romsics Imre előadása: łtorawieku malarstwa ściennego w regionie Kalocsa. (A kalocsai pingálás másfél évszázadának korszakai)

 110. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége „Kismúzeumok szakmai napja” című programja. Budapest – 2023. június 16.

   1. Romsics Imre előadása: A „Kismúzeumok” című szekció kerekasztal beszélgetésének a tagja voltam

 111. IX. Fraknói Nyári Akadémia. Kalocsa – 2023. augusztus 3–5.

   1. Romsics Imre előadása: Kalocsa szakrális kisemlékei.

 112. 200 év Petőfivel – Magyar Múzeumok. Múzeumigazgatók Országos Konferenciája. Visegrád – 2023. szeptember 5–6.

   1. Romsics Imre előadása: Az egyetlen Petőfi-sírvers Kalocsán.

II. 1. 3. Konferencia részvételek

 1. XVI. Országos Honismereti Akadémia. Tata– 1988. július 4-8.

 2. XVII. Országos Honismereti Akadémia. Szekszárd – 1989. július 3-7.

 3. A Magyar Néprajzi Társaság 1990. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1990. május 30.

 4. XVIII. Országos Honismereti Akadémia. Csillebérc – 1990. július 8-10.

 5. XIX. Országos Honismereti Akadémia. Békéscsaba – 1991. július 1-3.

 6. XXI. Országos Honismereti Akadémia. Veszprém – 1993. június 28. – július 2.

 7. Néprajzi Tanácskozás. Csongrád – 1993. július 3-4.

 8. Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája. Kalocsa – 1993. november 15-19.

 9. Migráció és település a Duna-Tisza közén. Szeged – 1993. december 2-3.

 10. Az Agrártörténeti Társaság tudományos ülése. Budapest – 1993. december 9.

 11. Konferencia a 60 éves Kőhegyi Mihály tiszteletére. Baja – 1994. április 7.

 12. A Magyar Néprajzi Társaság 1994. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1994. június 1.

 13. Szent István Napok – Történészek napja. – Kalocsa, 1994. augusztus 17.

 14. Emlékülés Sztrinkó István emlékezetére. Debrecen – 1994. november 18.

 15. I. Hagyományos tojáshímző konferencia – Kecskemét, 1995. január 17.

 16. Néprajzi vándorgyűlés – Kecskemét, 1995. május 22-24.

 17. A Magyar Néprajzi Társaság 1996. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1996. május 22.

 18. Konferencia a 60 éves Fazekas István tiszteletére. Kiskunfélegyháza – 1996. október 1.

 19. 125 éves a Néprajzi Múzeum. Budapest – 1997. március 5.

 20. A Magyar Néprajzi Társaság 1997. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1997. május 21.

 21. A Magyar Néprajzi Társaság 1998. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1998. május 20.

 22. Környezetváltozás – termelés – fogyasztás. Budapest – 1998. október 28-29.

 23. A táj változásai a Kárpát-medencében. Nyíregyháza – 1998. november 4-5.

 24. A Szegedi Akadémiai Bizottság tudományos ülése. Szeged – 1998. november 11.

 25. 125 éves a Thorma János Múzeum. Kiskunhalas – 1999. április 9.

 26. A Szegedi Akadémiai Bizottság Néprajzi Bizottságának tudományos ülése. Kecskemét – 1999. május 20.

 27. A Magyar Néprajzi Társaság 1999. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1999. június 9.

 28. Hagyományok – Ízek – Régiók (HIR). Budapest – 1999. szeptember 29-30. (Fölművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)

 29. A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület fóruma. Akasztó – 1999. november 19.

 30. Lükő Gábor emlékülés. Budapest – 1999. december 12.

 31. A Pulszky Társaság 2000. évi közgyűlése és szakmai napja. Jászberény – 2000. március 3-4.

 32. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 2000. május 31.

 33. Jászkun-kutatás. Kiskunfélegyháza – 2000. szeptember 21-22.

 34. A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozata éves konferenciája. Százhalombatta – 2000. november 23-24.

 35. A Magyar Néprajzi Társaság 2001. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 2001. május 30.

 36. XXIX. Országos Honismereti Akadémia. Kecskemét – 2001. július 2.

 37. A Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztályának táplálkozási szimpóziuma. Budapest – 2001. szeptember 20.

 38. Magyar-holland múzeumi menedzsment. Szolnok – 2001. szeptember 29. – október 3.

 39. Szabó József-emlékülés. Kalocsa – 2002. április 5.

 40. Sztrinkó István-emlékülés. Kecskemét – 2002. október 11.

 41. Sztrinkó István-emlékülés. Budapest – 2002. október 30.

 42. A Pulszky Társaság 2003. évi közgyűlése és szakmai napja. Eger – 2003. március 7-8.

 43. Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Budapest-Vác-Szokolya – 2003. szeptember 10-12.

 44. Szimpózium a Matyó Múzeumban. Mezőkövesd – 2003. november 3.

 45. Szimpózium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre – 2003. november 13.

 46. A Pulszky Társaság 2004. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2004. március 19.

 47. Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Mezőkövesd – 2004. szeptember 29. – október 1.

 48. A Pulszky Társaság 2005. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2005. március 16.

 49. A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozata éves konferenciája. gödöllő – 2005. május 5.

 50. A Népi Iparművészeti Tanács konferenciája a zsűrizés új rendszeréről. Békéscsaba – 2005. november 3.

 51. Kutatásmódszertani kerekasztal-beszélgetés. Pécs – 2005. november 25-26.

 52. Dr. Verebélyi Kincső doktori védése. Budapest – 2006. január 6.

 53. Múzeumok a Dél-Alföldi Régióban. Kiskunhalas – 2006. március 29.

 54. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Kiskunfélegyháza – 2006. június 12-13.

 55. A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozata éves konferenciája. Százhalombatta – 2006. november 16.

 56. Evolúció-fejlődés-revolúció. Kalocsa – 2006. november 23.

 57. Régészeti kutatások Solt környékén. Solt – 2006. november 24.

 58. A Pulszky Társaság 2007. évi közgyűlése és szakmai napja. Nagytétény – 2007. március 9.

 59. II. Kutatásmódszertani kerekasztal – A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai. Szentendre – 2007. március 29-30.

 60. Bács-Kiskun megye népművészete című kötet koncepciójának vitája. Kecskemét – 2007. április 18.

 61. A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozat ülése a kistérségekről. Berettyóújfalu – 2007. szeptember 5.

 62. A látogatóbarát múzeum elméleti megalapozása a gyakorlati megvalósítás érdekében. Kecskemét – 2008. január 24.

 63. A Pulszky Társaság 2008. évi közgyűlése és szakmai napja. Budapest – 2008. február 19.

 64. A Pulszky Társaság 2008. évi rendkívüli közgyűlése és szakmai napja. Békéscsaba – 2008. május 21-22.

 65. A Dél-Alföldi Régió múzeumainak egyeztető fóruma. Kiskunhalas – 2008. szeptember 25.

 66. A Pulszky Társaság kismúzeumi tagozatának közgyűlése és szakmai napja. Tápiószele – 2008. október 16.

 67. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Kiskunhalas – 2008. november 19-20. (szekcióvezetés a 2. szekcióban)

 68. Felolvasó ülés a 80 éves Kishegyi Simon és a 80 éves Mándics Mihály tiszteletére. Baja – 2008. december 3.

 69. Életút írások. Szilágyi Miklós 70 éves. Budapest – 2009. március 5.

 70. A Pulszky Társaság 2009. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2009. május 28.

 71. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Szalkszentmárton – 2009. november 18-19. (szekcióvezetés a 3. szekcióban)

 72. Septem decenniorum artes liberales – Voigt Vilmos 70. születésnapja. Budapest – 2010. január 15.

 73. A Pulszky Társaság 2010. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2010. március 31.

 74. A Pulszky Társaság kismúzeumi tagozata szakmai napja. Mátészalka – 2010. október 18.

 75. A Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya szakmai napja. Szentendre – 2010. november 5.

 76. Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 2010. Hajós – 2010. november 17.

 77. A Pulszky Társaság 2011. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2011. március 29.

 78. Szabó József emlékülés. Budapest – 2011. október 15.

 79. Néprajztudományi Intézet: ETNOFOLK. Portál egy időtlen világba. Budapest – 2012. február 28.

 80. Solt-Tétel-hegyi kutatások múltja, jelene és jövője – A Castrum Tétel Program. Solt – 2012. november 14.

 81. Szakértői konferencia a Népi Iparművészeti Tanács zsűrizési szempontrendszerének átalakításáról (népi hímzés kategória). Budapest – 2013. január 14.

 82. A Pulszky Társaság 2013. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2013. április 26.

 83. Múzeumok és az aktív (állam)polgár. Szolnok – 2013. november 21-22.

 84. Hálózatosodás. A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozatának ülése. Bonyhád – 2014. szeptember 18.

 85. A jövőre hangolva. Múzeumigazgatók Országos Konferenciája. Budapest-Visegrád – 2015. március 6-7.

 86. A Pulszky Társaság 2015. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2015. április 24.

 87. A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának szakmai napja. Tiszaföldvár – 2015. szeptember 3.

 88. Az állandó kiállítások állandósága és mulandósága. Néprajzos Múzeológusok Továbbképzése. Székesfehérvár – 2015. október 7-9.

 89. A múzeum és közösségei – közösségépítés a múzeumokban. Múzeumigazgatók Országos Konferenciája. Visegrád – 2016. március 10-11.

 90. Adatbázis, Múzeum, Kutatás – Koncepciók és gyakorlat. Néprajzos múzeológusok továbbképzése. Budapest – 2016. november 10-11.

 91. Identitás és múzeum. A történeti emlékezet mai múzeumi reprezentációi. Múzeumigazgatók Országos Konferenciája. Visegrád – 2017. március 8-9.

 92. A Pulszky Társaság 2017. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2017. április 21.

 93. A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának szakmai napja. Marcali – 2017. október 5.

 94. A Pulszky Társaság 2018. évi közgyűlése és szakmai találkozója – Múzeumok a társadalmi integrációért. Budapest – 2018. április 21.

 95. Terepkutatás, néprajztudomány és a múzeumi gyűjtemények. Az országos néprajzos múzeológus továbbképzés konferenciája. Békéscsaba – 2018. október 10-12.

 96. Múzeumi tudás – társadalmi haszon. Múzeumigazgatók Országos Konferenciája. Visegrád – 2019. március 5-6.

 97. Múzeumok és múzeumépületek. A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozata konferenciája. Kisvárda – 2019. október 9.

 98. A múzeumok helye a nemzeti és helyi kulturális identitás erősítésében. Országos Múzeumigazgatói Konferencia. Visegrád – 2020. március 4-5.

 99. Szűkebb hazám, Bács-Kiskun megye öröksége. Értéktár Konferencia. Kiskőrös – 2020. szeptember 11.

 100. Gyűjteményi nyilvántartás és gyűjteménykezelés. Online konferencia – 2021. április 21.

 101. Gyűjteményi nyilvántartás és gyűjteménykezelés II. Online konferencia – 2021. április 28.

 102. Határokon átívelő jó gyakorlatok, jó kapcsolatok erősítése, közös kiállítások, szakmai együttműködések előkészítése. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. Szombathely – 2021. június 29 – 30.

 103. Magyar múzeumok 2021 – kihívások és lehetőségek a világjárvány nyomán. Országos Múzeumigazgatói Konferencia. Visegrád – 2021. szeptember 7 – 8.

 104. Kismúzeumok a 21. század változó világában. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata. Paks – 2021. október 7.

 105. Fókuszban a szakmaiság. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. Mátészalka – 2021. november 17–18.

 106. Vidéki múzeumi stratégia. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Közgyűlése és Szakmai Napja. Eger – 2022. május 11–12.

 107. Múzeumfejlesztések, lehetőségek és hatások. Országos Múzeumigazgatói Konferencia. Visegrád – 2022. szeptember 6–7.

 108. Országos Néprajzos Múzeológus Továbbképzés. Budapest – 2022. október 5–6.

 109. Kismúzeumok és a válság. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata szakmai napja. Kiskunhalas – 2022. október 19.

 110. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége szakmai Konferenciája. Gyula – 2022. november 16–17.

 111. A Pulszky Társaság 2023. évi közgyűlése és szakmai találkozója – Múzeumok a társadalmi integrációért. Budapest – 2023. április 19.

 112. Kárpát-medencei magyar Géniusz program. Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége Közgyűlése és Szakmai Napja. Marosvásárhely – 2023. május 3–4.

 113. Nosztalgia nélkül. A Kádár-kor reprezentációja a néprajzi gyűjteményekben. Néprajzos Muzeológusok Országos Találkozója. Baja, 2023. október 4–6.

II. 2. Kiállításrendezés, gyűjteménygyarapítás

II. 2. 1. Kiállításrendezés

 1. A kalocsai fazekas alkotótábor – Kalocsa (VKM-1993)

 2. Travnik Mariska fényképei – Kalocsa (VKM-1993)

 3. A kalocsai könyvnyomtatás története 1765-1950 – Kalocsa (VKM-1995)

 4. Kalocsa népművészete – Nyíregyháza (1995)

 5. A kalocsai népművészet – Kecskemét (1995)

 6. Magyarország népművészete (benne Kalocsa) – Tokyo, Osaka, Sizuoka, Fukuoka (1996)

 7. A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei – Kalocsa (VKM-1996)

 8. Gyűjtemények a 65 éves Viski Károly Múzeumban -Kalocsa (VKM-1997)

 9. Népművészeti tárgyak a Felvidékről – Hajós (1997)

 10. A Kalocsai Főszékeskáptalan 260 éve – Kalocsa (VKM-1998)

 11. Kalocsa népművészete – Budapest-Pesterzsébet (1998)

 12. Homokmégy története és néprajza – Homokmégy (1998)

 13. Ami a Kalocsa anno...-ból kimaradt – Kalocsa (VKM-1999)

 14. Paprika a népművészetben – Budapest – Magyar Mezőgazdasági Múzeum (1999)

 15. Kalocsa népművészete – Győr (1999)

 16. A kalocsai fazekasság „ezer” esztendeje – Kalocsa (VKM-2000)

 17. Honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen – Kalocsa (VKM-2000)

 18. Élő népművészet Kalocsán – Kalocsa (VKM-2001)

 19. Ezer esztendő a gyermekek szemével – Kalocsa (VKM-2002)

 20. Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben (1872-2002) – Kalocsa (VKM-2002)

 21. Város és múzeuma – Kalocsa (VKM-2003)

 22. Ezüstbe öltözött lányok – Kalocsa (VKM-2003)

 23. A fehér fények imája. 100 éve született Tóth Menyhért – Kalocsa (VKM-2004)

 24. Mit viszünk az Európai Unióba? – Kalocsa (VKM-2004)

 25. Az elfelejtett művész. doromlási Pintér József (1909-1978) – Kalocsa (VKM-2005)

 26. A városvédő városépítő, 100 éve született Bozsó Ferenc főmérnök (1906-1978) – Kalocsa (VKM-2006)

 27. Bemutatkozik a Kalocsai Hímző szakkör – Kalocsa (VKM-2007)

 28. Az én múzeumom – Kalocsa (VKM-2007)

 29. Kincsek a kalocsai ásványtárból – Szekszárd (2007)

 30. Homokmégy-Szentegyházpart régészeti bemutatóhely – Homokmégy (2007)

 31. Tájház – Dunaszentbenedek (2007)

 32. Déli szlávok a Kalocsai Sárközben – Kalocsa (VKM-2008)

 33. Népművészet Kalocsán – Nyíregyháza (2008)

 34. Homokmégyi keresztek – Homokmégy (2008)

 35. Mozaikok a kalocsai zsidóság életéből – Kalocsa (VKM-2009)

 36. Senkinek sem ártani! Mindenkinek használni! A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek és a jezsuiták 150 éve Kalocsán (1860-2010) – Kalocsa (VKM-2010)

 37. Helytörténeti kutatások Kalocsán. Kiállítás a 200 esztendeje elhunyt Katona István történetíró tiszteletére – Kalocsa (VKM-2011)

 38. Üzenet a jövőbe” Postatörténeti emlékek a Viski Károly Múzeum gyűjteményeiben – Kalocsa (VKM-2012)

 39. Tájház – Homokmégy (2012)

 40. 100 éves a kalocsai foci – Kalocsa (VKM-2013)

 41. A Duna-menti Folklórfesztivál története 1968-2014 – Kalocsa (Városi Galéria-2014)

 42. Az első világháború 1914-1918 – Kalocsa (VKM-2014)

 43. A Szent István Gimnázium egynegyed évezrede – Kalocsa (VKM-2015)

 44. Cifraság és méltóság – Budapest (Magyarság Háza-2015)

 45. Az Öreg-köröszt. Útmenti keresztek Kalocsa déli szállásain – Székelykeresztúr (Molnár István Múzeum-2015)

 46. 50 éves a kalocsai Liszt Ferenc Zeneiskola – Kalocsa (VKM-2016)

 47. Kalocsa szellemi öröksége.” Szarka Vёra a kalocsai népművészet mestere – Budapest (Polgárok Háza-2019)

 48. Vén Erzsébet ládája 1859 – Kalocsa (VKM-2019)

 49. 1919 Kalocsán – Kalocsa (VKM-2019)

 50. Trianon – Kalocsa (VKM-2020)

 51. A régi új – Az új régi város” – Kalocsa (VKM-2021)

 52. Van neki futamotya” Romsics Lászlóné Szarka Vëra életműkiállítás – Kalocsa (Városi Galéria-2021)

 53. 100 éves a kalocsai állami rendőrség – Kalocsa (VKM-2022)

II. 2. 2. Gyűjteménygyarapítás (leltározott állomány)

Gyűjtemény

Az 1992. december 31-i állapot

A 2022. december 31-i állapot

Szekrénykataszter

2022. december 31-i állapot

Romsics Imre gyarapítása

Néprajz

6.456 db

7.690 db

 

1.234 db

Régészet

1.370 db

27.273 db

10.760 db

36.663 db

Természettudomány

3.912 tétel

3.916 tétel

 

4 tétel

Numizmatika

5.972 tétel

7.415 tétel

 

1.443 tétel

Képzőművészet

86 db

972 db

 

886 db

Történet

317 tétel

514 tétel

 

197 tétel

Könyvtár

6.573 tétel

16.041 tétel

 

9.468 tétel

Adattár

538 tétel

1.983 tétel

 

1.445 tétel

Történeti dokumentáció

1.412 tétel

10.813 tétel

9.042 db

18.443 tétel

Fénykép

18.620 db

37.756 db

16.013 db

35.149 db

 

45.256

114.373

35.815

 

Mindösszesen:

 

150.188

104.932

II. 2. 3. Gyűjteménygyarapítás (leltározatlan állomány)

Gyűjtemény

Gyűjteményi egység

Becsült mennyiség

Mért mennyiség

Néprajz

Vegyes gyűjtés

1.500 db

 

Régészet

Ásatások és terepbejárások

100.000 db

 

Numizmatika

Vegyes gyűjtés

1.000 db

 

Történet

Vegyes gyűjtés

800 db

 

Történeti dokumentáció

Sági Jenő hagyatéka

 

11,95 ifm

Tóth László hagyatéka

 

0,4 ifm

Homokmégy szociológiai fölmérése

 

5,5 ifm

Szvétek Sándor hagyatéka

 

4,6 ifm

Bozsó Ferenc hagyatéka

 

5,5 ifm

Gyetvai Péter hagyatéka

 

1,6 ifm

Würtz József hagyatéka

 

1,0 ifm

Hegedűs P. József hagyatéka

 

1,6 ifm

Egyéb paprikás irat

 

1,2 ifm

Székely László hagyatéka

 

2.0 ifm

Baradlai Sándor hagyatéka

 

2,0 ifm

Aranykalász Mgtsz iratai

 

2,2 ifm

Egyházmegyei Takarékpénztár iratai

 

7,8 ifm

Plébániai zárszámadások

 

7,3 ifm

Uradalmi iratok

 

36,0 ifm

Romsics (Baka) Imre családi fénykép-hagyatéka

1.500 db

 

Vegyes gyűjtés

5.000 db

 

Fénykép

Sági Jenő hagyatéka

25.000 db

 

Rádi György ajándéka

7.000 db

 

Faragó György ajándéka

1.800 db

 

Benke Ferenc hagyatéka

32.500 db

 

Benke Ferenc digitális hagyatéka

65.000 db

 

Saját digitális felvétel

150.000 db

 

Mindösszesen:

 

391.100 db

90,65 ifm

II. 3. Szakmai elismertség, szakmai díjak, kitüntetések

II. 3. 1. Hivatkozások

II. 3. 1. 1. Recenziók, kritikák

 1. Romsics Imre: Kisújszállás népi táplálkozásának rendje. Kisújszállás, 1998. 224 p. Helytörténeti füzetek 6.

Ismertette: Báti Anikó – Ethnographia 112. évfolyam (2001), 3-4. szám 502. p.

 1. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p.

Ismertette: Szabados György – Irodalomtörténeti Közlemények 2003. 2-3. szám. 345-349. p.

 1. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p.

Ismertette: Horváth Csilla – Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum 15 (2003) 234-236. p.

 1. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p.

Ismertette: Körmendi Tamás – Honismeret XXX. (2002) 5. szám 82-83. p.

 1. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p. – Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. Kalocsa, 2003. 376 p.

Ismertette: Molnár Antal – Századok 138. évfolyam (2004) 2. szám 527-529. p.

 1. Romsics Imre – Hála József (Szerkesztő): A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. Kalocsa, 2003. 160 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 8.

Ismertette: Kozma Katalin – Földrajzi Értesítő 2007. 56. évfolyam, 3-4. füzet 168. p.

 1. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 13. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

Ismertette: Fehér Zoltán – Magyar Szemle 2013. Új folyam XXII. 5-6. szám 52-62. p.

 1. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 13. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

Ismertette: Fehér Zoltán – Magyar Szemle 2013. Új folyam XXII. 7-8. szám 68-78. p.

 1. Romsics Imre: Kalocsa anno... Kalocsa, 1999. 256 p.

Kritika: Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001.

 1. Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 182. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

Ismertette: Koltai András – Levéltári Közlemények 74. 1-2. szám. 275-278. p. Budapest, 2000.

 1. Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 182. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

Ismertette: Fazekas Csaba – Levéltári Szemle L. 1. szám. 52-54. p. Budapest, 2000.

 1. Romsics Imre: Az elfelejtett és az elképzelt 1956 Kalocsán és a valamikori szállásain. Előadás a Bács-Kiskun 56/60 című konferencián. – Kiskunfélegyháza, 2016. október 18.

Ismertette: Csoma Zsigmond – Honismeret XLIV. (2016), 6. szám 37-38. p.

 1. Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. Kalocsa, 2016. 156 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 17.

Ismertette: Schill Tamás – Ethnographia 128. évfolyam (2017), 2. szám 344-346. p.

 1. Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. Kalocsa, 2016. 156 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 17.

Ismertette: Frisnyák Sándor – Történeti Földrajzi Közlemények 6. évfolyam (2018), 1. szám 195-197. p.

 1. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 18. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

Ismertette: Halász Péter – Honismeret XLVIII. (2020), 3. szám 119-121. p.

 1. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 18. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

Ismertette: Romsics Imre – Ethnographia 130. évfolyam (2019) 349-351. p.

 1. Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 280 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 19. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

Ismertette: Tasnádi Zuzsanna – Ethnographia 131. évfolyam (2020) 199-200. p.

II. 3. 1. 2. Független hivatkozások

 1. A dióstorta (grillázstorta) a homokmégyi lakodalom dísze. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1992. Kecskemét, 1994. 26-28. p.

 1. Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.

 2. Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.

 3. Szigeti Andor: Népi konyha. Tiszán innen – Tiszán túl. Budapest, 2001. Planétás Kiadó. 80. p.

 4. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 225. p.

 5. Mészáros Márta: Lakodalmi sütemények a vőfélyversek tükrében Kiskunfélegyházán a 19-20. században. In: Bathó Edit – Ujváry Zoltán (Szerk.): Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászberény, 2006. 323-334. p. Jász Múzeumért Alapítvány. 327. p.

 6. Zábrátzky Éva: A boldogi cukortorta készítésének hagyománya. In: „Madaradnak fogadj engem…” Tanulmányok Lengyel Ágnes tiszteletére (Szerkesztette: Vasvári Zoltán) Balassagyarmat, 2021. 111-116. p. Palóc Múzeumbarátok Egyesülete. 111. p.

 7. Romsics Ignác: Hetven év 1. Egotörténelem 1951–2021. Budapest, 2022. Helikon Kiadó. 61. p.

 1. A fityula. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében. In: Ethnographia (Szerk.: Lukács László) Budapest, 1998. 109. évfolyam 175-181. p.

 1. Fejér Kati: Kalocsa kincse. Treasures of Kalocsa. h.n., é.n. [2006, 2012] Kossuth Kiadó Zrt. pontos hivatkozások nélkül

 1. A Gyöngyösbokréta és a népviselet. In Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós (Szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Budapest, 1998. 291-292. Planétás Kiadó.

 1. Dóka Krisztina – Felföldi László: Gyöngyösbokréta-bibliográfia. In: A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből. (Szerk.: Dóka Krisztina – Molnár Péter) Folkszemle, 2011 május – http://www.folkradio.hu/folkszemle/gyongyosbokreta13/index.php (2013.02.06.)

 1. A [homokmégyi] hősi emlékműre kerülő nevek jegyzéke. (Kézirat) VKM–A 711–96.

 1. Romsics Ignác: Hetven év 1. Egotörténelem 1951–2021. Budapest, 2022. Helikon Kiadó. 30. p.

 1. A jószág enyhelye és a juhtartás építményei Homokmégyen. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Kalocsa, 1998. 99-106. p.

 1. Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.

 2. Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299., 333., 359. p.

 3. Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.

 4. Schill Tamás: Szemelvények Dunapataj néprajzából. In: Schill Tamás (Szerk.):Dunapataj a 19-20. században. Dunapataj, 2016. 453-514. p. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata. 498. p.

 5. Schill Tamás: Adatok a nád felhasználásához Dunapatajon. In: Wicker Erika (Szerk.): Cumania 27. Kecskemét, 2016. 137-146. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 138. p.

 1. A juhászok legeltetésének rendje Homokmégyen a XX. században. In: TISICUM a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. (Szerk.: Gecse Annabella - Gulyás Katalin - Horváth László – Kaposvári Gyöngyi) Szolnok, 2009. 386-394 p.

 1. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 37., 38. p.

 1. A kalocsai érseki egyház története 1. / Katona István: (Szerk.: Romsics Imre) Kalocsa, 2001. 303 p.

 1. Horváth István: Katona István (1737-1811) a történetkutató és történetíró. In: Pintér János (Főszerk.): Történeti Muzeológiai Szemle: Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 2. Budapest, 2002. 7-19. p. Magyar Múzeumi Történész Társulat. 16. p.

 2. Schill Tamás: Kolmár József református lelkész dunapataji egyháztörténete. In: Schill Tamás (Szerk.): A dunapataji református egyházközség története a kezdetektől a 19. század végéig. Dunapataj, 2018. 33-53. Dunapatajért Közalapítvány. 46. p.

 1. A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kalocsa, 1996. 48 p. (önálló kötet – közösen Gallina Zsolttal)

 1. Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 12. p.

 2. Székely György, V: Egy kalocsai újkori kút és leletei. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Kalocsa, 1998. 21-25. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 22., 23., 25. p.

 3. Alexandra Anders – Zsuzsanna Siklósi (Ed.): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford, 2012. Institute of Archaeology Jagiellonian University. 334. p.

 4. Rozália Kustár: Catalogue of Körös Culture Sites in Bács-Kiskun County. In: Alexandra Anders – Zsuzsanna Siklósi (Ed.): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford, 2012. Institute of Archaeology Jagiellonian University. 324. p.

 5. Gallina Zsolt: Honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen. Kalocsa, 2000. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 46. p.

 6. Danis György: Foktő. Foktő, 2002. Foktő Község Önkormányzata. 139. p.

 7. Kustár Rozália – Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. Viski Károly Múzeum. 47. p.

 8. Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29. p.

 9. Gallina Zsolt: Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából Homokmégy, 1998. 73-133. p. Homokmégyért Alapítvány. 74., 76., 86., 93., 98. p.

 10. Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. században V. Szekszárd, 2000. Babits Kiadó. 435. p.

 11. Asbóth Miklós: Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. In: Szabó Attila (Szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 19. Kecskemét, 2004. 363-464. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 363. p.

 12. Gallina Zsolt – Hajdrik Gabriella: 10-11. századi temetőrészlet Homokmégy-Székesen. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 15. Kecskemét, 1998. 133-178. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 162. p.

 13. Tóth Katalin: A korai bronzkor kutatástörténete Bács-Kiskun megyében. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 15. Kecskemét, 1998. 199-210. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 203., 205. p.

 14. Konthur Mária (Szerkesztette és összeállította): Kalocsa. Tinódi Lantos Sebestyén Regőstábor Kézikönyve. Sonneberg, 2002. 114. p.

 15. Knipl István: Császártöltés régészeti topográfiája. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 20. Kecskemét, 2004. 173-204. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 184., 186., 189., 190. p.

 16. Cséki Andrea – V. Székely György: Bronzkori és Árpád-kori leletek Dunavecse határában. In: Bánkiné Molnár Erzsébet – Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12. (2006-2007). Kecskemét, 2008. 187-196. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 190. p.

 17. Schill Tamás: A dunapataji Kossuth-szobor. Dunapataj, 2007. Pataji Múzeum. 7. p.

 18. Knipl István: Hajós régészeti topográfiája. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 7-46. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 11., 12., 14., 19. p.

 19. Eszter Bánffy: The Early Neolithic inthe Danube-Tisza Interfluve. Oxford, 2013. Bar International Series 2584. Archaeolingua. Central European Series 7. 31., 39., 57. p.

 20. Baski Imre: A helynevek és a régészettudomány. In: Rosta Szabolcs (Szerk.): Kun-kép. A magyarországi kunok hagyatéka. Kiskunfélegyháza, 2009. 249-258. p. Kiskun Múzeum. 256. p.

 21. Bardoly István: Műemléki bibliográfia 1991-2000. Magyar Műemlékvédelem XII. Budapest, 2005. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 344. p.

 22. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 330. p.

 23. Knipl István: A tájhasználat változásai térben és időben. (A hajósi és a császártöltési határ terepbejárásának eredményei). In: Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. Kecskemét, 2018. 47-58. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 49., 54. p.

 1. A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. (kézirat – VKM A)

 1. Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 63. p.

 2. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 21. p.

 3. Schőn Mária – Müller János: Holzäpfelbäumilein – Vadalmafácska. Das Liedgut von Hajosch – Hajós német népdalkincse. Kalocsa, 2014. 576 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 10. p.

 1. A Kalocsai Sárköz települései a XI–XVII. században. Kalocsa, 2016. 156. p. (önálló kötet)

 1. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 14. p.

 2. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 346. p.

 3. Halász Péter (összeállította): Honismereti bibliográfia. In: Honismeret XLVII. évfolyam (2019. április) 2. szám 109-124. p. 118. p.

 1. A Kalocsai Sárköz települései az Árpád-korban. In: Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 357-378. p.

 1. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 331., 332., 336., 339., 340., 346., 347., 350., 351., 353., 354. p.

 1. A kalocsai szállások táncélete. In.: Romsics Imre (Szerk.:) Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap délután a bálban) Kalocsa, 2002. 7–22. p.

 1. Filus Erika: A kiskőrösi szlovák lakodalom az 1930-40-es években. Kiskőrös, 2006. Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum. 21., 27., 57., 58. p.

 1. A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre – Hála József) Kalocsa, 2003. 160 p.

 1. Hála József: Tudósok, kutatók, gyűjtők. Néhány fejezet a magyar néprajztudomány és múzeológia történetéből. Budapest, 2014. MTA BTK Néprajztudományi Intézete. 511. p.

 2. Kecskeméti Tibor: Kétszáz éve született Szabó József, „a legnagyobb magyar geológus”. Honismeret L. 2022. 5. szám 3–7. p. 7. p.

 1. A másik ember. A Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciájának előadásai Kalocsa 1993. november 15-19. (Szerkesztő: Romsics Imre) Kalocsa, 1994. Kalocsai Múzeumi Értekezések 1.

 1. Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 2001. Osiris Kiadó. 264. p.

 1. A népművészet és a népi iparművészet a kalocsai népművészet példáján. In: Madok füzetek 1. (Szerk: Fejős Zoltán) Budapest, 2003. 29-39. p.

 1. Peterdi Vera: Helyzetkép a jelen kor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. In: Pintér János (Főszerk.): Történeti Muzeológiai Szemle: Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 3. Budapest, 2003. 195-205. p. Magyar Múzeumi Történész Társulat. 201. p.

 2. Deák Éva: A vörös szín az öltözködésben és a viseletekben (17-20. század). In: Báti Anikó – Csoma Zsigmond (Szerk.:) Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Budapest, 2014. 235-249. p. Agroinform Kiadó. 245. p.

 3. Ament–Kovács, Bence: Cottage Industry Co-Operatives with Applied Folk Art Profile in Hungary after World War II. In: Fülemile, Ágnes (Editor-in-Chief): Acta Ethnographica Hungarica 65. Number 1. 2020 June. 187–225. 196. p.

 4. Ament–Kovács, Bence: A Paradox of Applied Folk Arts. The Contribution of Cooperative Folk Arts to the Construction of the Notion of the Emblematic Creator. In: Fülemile, Ágnes (Editor-in-Chief): Acta Ethnographica Hungarica 66. Number 2. 2020. 557–579. 561. p.

 1. A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948). In: Bárth János (Szerk.:) Dunáninnen – Tiszáninnen. Kecskemét 1995. 163-168. p.

 1. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 22. p.

 2. Bárth Dániel: A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek néprajzi és helytörténeti irodalma. In: Bárth János (Szerk.): Tükörképek a Sugovicán. Kecskemét, 1997. 167-180. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 178. p.

 3. Zorn Antal: Névmagyarosítás Baján és néhány környező településen a XIX-XX. században. In: Bárth János (Szerk.): Szavak szivárványa. A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. július 13-14.) előadásai. Baja-Kecskemét, 2006. 207- 222. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 216., 217. p.

 1. A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. (Szerkesztette: Romsics Imre – Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 235 p.

 1. Kisbán Eszter: A takaréktűzhely bevezetése: egy innovációs folyamat vizsgálatához. In: Cseri Miklós – T. Bereczki Ibolya (Szerk.): Ház és ember 15. Szentendre, 2002. 103-114. p. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 112. p.

 2. Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. Akadémiai kiadó. 687. p.

 3. Kisbán Eszter: Szokásszerű vagy meglepetés. Az ünnepi ételsor összeállításának két mintája. In: Bali János – Jávor Kata (Szerk.): Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest, 2001. 225-231. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete – ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszéke. 226. p.

 4. Kisbán Eszter: A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010). In: Balogh Balázs (Főszerk.): Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXVIII. Budapest, 2011. 71-87. p. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. 76. p.

 5. Báti Anikó: Tárgyak-technológiák-szokások. Egy borsodi község táplálkozáskultúrájának változásai a 20. század második felében. In: Cseri Miklós – Kósa László – T. Bereczki Ibolya (Szerk.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre, 2000. 341-356. p. Magyar Néprajzi Társaság – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 342. p.

 6. Bereczki Ibolya (szöveg): Ételünk – életünk. Skanzen Örökség Iskola Füzetek IX. Szentendre, 2011. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 13. p.

 1. A társadalmasított természet. Adatok Kalocsa Környékének történeti földrajzához. Budapest, 1987. 88 p. (önálló kötet)

 1. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 24. p.

 2. Gallina Zsolt: Bevezetés Homokmégy régészeti topográfiájához. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 53-58. p. Homokmégyért Alapítvány. 54., 55., 56. p.

 3. Gallina Zsolt: Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 73-133. p. Homokmégyért Alapítvány. 102. p.

 4. Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.

 5. Kiss József: „Megvannak itt a közösségek…” Családi és rokonsági rendszerek Homokmégyen. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 563-592. p. Homokmégyért Alapítvány. 568. p.

 6. Szigeti Andor: Népi konyha. Tiszán innen – Tiszán túl. Budapest, 2001. Planétás Kiadó. 61. p.

 7. Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 423. p.

 8. Kiss Tamás, T.: A társadalmi valóság vonzásában. In: Zempléni Múzsa 2010. 2. szám, 18-27. 26. p.

 9. Asbóth Miklós: Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. In: Szabó Attila (Szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 19. Kecskemét, 2004. 363-464. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 363., 364. p.

 10. Fehér Zoltán: Bátya életrajza. Bátya, 1996. Bátya Község Önkormányzata. 9., 10., 11., 12. p.

 11. Danis György: Foktő. Foktő, 2002. Foktő Község Önkormányzata. 139. p.

 12. Fejér Kati: Kalocsa kincse. Treasures of Kalocsa. h.n., é.n. [2006, 2012] Kossuth Kiadó Zrt. pontos hivatkozások nélkül

 13. Fehér Zoltán: A bátyai katolikus rácok letelepedésének körülményei. Régi térképek és anyakönyvek vallomása. In: Honismeret XLIII. (2015) 5. szám, 62-67. Országos Honismereti Szövetség. 62. p.

 14. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 11., 24. p.

 15. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 19., 32., 35. p.

 16. Romsics Ignác: Hetven év 1. Egotörténelem 1951–2021. Budapest, 2022. Helikon Kiadó. 10., 11., 12., 27. p.

 1. Adatok a homokmégyi női népviselet XX. századi történetéhez. Korosztályok - korcsoportok és társadalmi rétegek. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 265-289. p.

 1. Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.

 2. Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.

 3. Verebélyi Kincső: Ünnepi szokások az esztendő rendjében. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 503-562. p. Homokmégyért Alapítvány. 526. p.

 1. Az ezeréves Kalocsa. In: Honismeret XXIX. évf. (2001) 4. szám, 10-24. p.

 1. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 331. p.

 1. Az Öreg-köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108. p. (önálló kötet)

 1. Mészáros Márta: Útmenti keresztek, képoszlopok, szabadtéri szakrális szobrok. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 431-444. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 434., 435. p.

 2. Szakál Aurél: A sírjelek Bács-Kiskun megye népművészetében. . In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 445-472. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 447., 469. p.

 3. Bognár Rudolf – Rumi Imre: Magyar zarándokút útikalauz. Érd, 2012. Magyar Zarándokút Egyesület. 109. p.

 4. Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 24. p.

 5. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 27. p.

 6. Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29. p.

 7. Kothencz Kelemen: Bortároló építmények és díszesebb eszközeik Bács-Kiskun megyében. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 13. (2008-2009). Kecskemét, 2010. 105-114. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 109. p.

 8. Kürti László – Hajdrik Sándor: Út menti keresztek és szakrális kisemlékek Lajosmizsén. Kecskemét, 2010. Porta Egyesület. 9., 12. p.

 9. Rumi Imre: A magyar zarándokút Bács-Kiskun megyei szakasza útikalauz – gyalog vagy kerékpárral. Érd, 2014. Magyar Zarándokút Egyesület. 82-83., 108. p.

 10. Agócsné Halász Andrea: Szakrális kisemlékek Mezőkövesden. In: Veres László – Viga Gyula (Szerk.): Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVIII. Miskolc, 2009. 141-154. p. Herman Ottó Múzeum. 141. p.

 11. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 38., 347., 352., 354. p.

 12. Liszka József: A Kárpát-medence szakrális kisemlékei. Megközelítési lehetőségek és kutatástörténeti vázlat. In: Ethnographia 131. évfolyam (2020) 437-464. p. 441. p.

 1. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 1239 p. (Szerkesztett kötet)

 1. Mód László – Simon András: Személyes születésnapi szavak Szegedről. In: Néprajzi Hírek 2014/4. szám 54-58. p. 54. p.

 1. Bogyiszlói vastag húsú paprika. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest, 2001. 56-57. p.

 1. Deme Ágnes: A paprika termesztése és feldolgozása Bogyiszlón. In: Kothencz Kelemen (Szerk.) Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Baja, 2014. 389-396. p. Türr István Múzeum. 390. p.

 1. Bútorok a szobában és a konyhában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 15-64. p.

 1. Busa Mónika: Hartai bútorok – Hartauer Möbel. Tata, 2014. Kuny Domokos Múzeum. A Német Nemzetiségi Múzeum Gyűjteményei 1. 8., 21. p.

 2. Busa Mónika: Hartai bútorgyűjtemény a Német Nemzetiségi Múzeumban: Gyűjtés, feldolgozás, bemutatás. In: László János (Szerk.): Kuny Domokos Múzeum Közleményei 20. Tata, 2014. 275-287. p. Kuny Domokos Múzeum. 275., 276., 279., 280., 281., 282., 283. p.

 3. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 268., 274. p.

 4. Kothencz Kelemen: A Bajai Türr István Múzeum néprajzi látványtára. In: Wicker Erika (Szerk.): Cumania 29. Kecskemét, 2020. 297-310. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 300. p.

 5. Szakál Aurél: A kiskunhalasi tulipános ládákról. In: Szakál Aurél (Szerk.): Halasi Múzeum 5. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 145. évfordulójára. Kiskunhalas, 2021. 425-434. p. Thorma János Múzeum – Halasi Múzeum Alapítvány. 425., 432., 434. p.

 6. Zentai Tünde: A komáromi bútor és rokonai. Ethnographia 133. 278–315. 304.

 7. Zentai Tünde: A festett népi bútor. A dunai stíluskör és Komárom. Budapest, 2022. 162 p. Hagyományok Háza 116. p.

 8. Zentai Tünde: Díszágyak és bútorfestő központok a Duna mentén. Budapest, 2022. 208 p. Néprajzi Múzeum 93., 112., 124., 126., 131., 136., 174. p.

 1. Disznóölés – disznótor. In: Székelyné Kőrösi Ilona (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994. Kecskemét, 1995. 139-145. p.

 1. Verebélyi Kincső: Ünnepi szokások az esztendő rendjében. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 503-562. p. Homokmégyért Alapítvány. 553. p.

 2. Bodnár Zsuzsanna: A tirpákok sertésfeldolgozásának hatvan fortélya. In: Almássy Katalin – Istvánovits Eszter (Szerk.): A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. Nyíregyháza, 2001. 509-520. p. Jósa András Múzeum. 519. p.

 1. Dusnok. In: Szabó Klára (Főszerkesztő): Bács-Kiskun megye kézikönyve CEBA Kiadó, 1997. 605-610. p.

 1. Ács Judit – Kothencz Kelemen: Társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok a XX. századi Dusnokon. In: Bárth János (Szerk.):Dusnok története és néprajza. Dusnok, 2010. 275-322. p. Dusnok Község Önkormányzata. 275. p.

 1. Egy alsómégyi juhász életútja. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1990. (Szerk.: Sztrinkó István) Kecskemét, 1992. 160-167. p.

 1. Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44., 103. p.

 2. Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.

 3. Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299., 359. p.

 4. Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.

 1. Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 40 p.

 1. Fejér Kati: Kalocsa kincse. Treasures of Kalocsa. h.n., é.n. [2006, 2012] Kossuth Kiadó Zrt. pontos hivatkozások nélkül

 2. Kalina Veronika: A kalocsai motívumok térhódítása napjainkban. In.: Néprajzi Hírek XLII. (2013) 3. szám, 75-78. Magyar Néprajzi Társaság. 75. p.

 3. Gergely Gábor: Válogatott magyar agrártörténeti bibliográfia I. 2002-2005. In: Estók János (Főszerk.:) A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2014-2015. Budapest, 2015. 309-360. p. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 347. p.

 4. Verebélyi Kincső: A folklorizmus öröksége. In: Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 9-40. p. Viski Károly Múzeum Kalocsa. 20. p.

 5. Csonka-Takács Eszter – Pál-Kovács Dóra (Szerkesztők): Népművészet mesterei lexikon. Az elmúlt 25 év tárgyalkotói 1995–2020. Budapest–Szentendre, 2021. VIRTUÓZ Kiadó és Nyomdaipari Kft. 103. p.

 1. Fényképek a Viski Károly Múzeum gyűjteményeiben. Néprajzi Értesítő LXXXII. 2000 [2002]. 79–90. p.

 1. Szalma Anna Mária: Fénykép, fényképezés, fényképhasználat. In: Romániai Magyar Lexikon. ADATBANK – erdélyi magyar elektronikus könyvtár – http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=94

 2. Mészáros Márta: Szalay Gyula a fényképező múzeumőr (1865-1937). A Kiskun Múzeum fotólemez-gyűjteményének ismertetése. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 23. Kecskemét, 2007. 379-409. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 379. p.

 1. Gyöngyösbokréta és népviselet együttélése a Kalocsai Szállásokon. In.: Viselet és történelem, viselet és jel (Szerk.: Korkes Zsuzsa) Aszód, 1996. 78-94. p. Múzeumi füzetek 45.

 1. Kapros Márta: „Az igazi népviselet”. Törekvések a viselet fenntartására Nógrád megyében a két világháború között. In: Flóriám Mária (Szerk.:) Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. Budapest, 2010. 369-396. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 378., 392. p.

 2. Balázs Kovács Sándor: Egyesületek és magánosok a sárközi népművészet szolgálatában. In: Gaál Attila (Szerk.:) A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXII. Szekszárd, 2010. 453-538. Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 486. p.

 3. Balázs Kovács Sándor: A Gyöngyösbokréta mozgalom története Tolna megyében. In: Gaál Attila (Szerk.:) A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXIII. Szekszárd, 2011. 287-358. Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 300. p.

 4. Verebélyi Kincső: Ünnepi szokások az esztendő rendjében. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 503-562. p. Homokmégyért Alapítvány. 537. p.

 5. Dóka Krisztina – Felföldi László: Gyöngyösbokréta-bibliográfia. In: A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből. (Szerk.: Dóka Krisztina – Molnár Péter) Folkszemle, 2011 május – http://www.folkradio.hu/folkszemle/gyongyosbokreta13/index.php (2013.02.06.)

 6. Kovács Dezső: Falusi turizmus az átalakuló mezőgazdaság és a vidék gazdaságának egyik diverzifikációs lehetősége Magyarországon – doktori (Phd) értekezés. Gödöllő, 2002. 159. p.

 7. Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok a 19-20. század fordulójának népművészet-képében. Miskolc, 2001. Herman Ottó Múzeum. 45. p.

 8. Szabó Péter: Egy értékes viselettörténeti dokumentum. – Az első győri csizmadiaremek. In: Tóth László (Szerk.): Arrabóna 37. Győr, 1999. 99-128. p. Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága. 116. p.

 9. Lengyel Ágnes: Kortárs viseletek Hollókő „színpadán”. In: Bogyinszki Istvánné – Matits Ferenc (Szerk.): A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXX. Salgótarján, 2006. 144-160. p. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 160. p.

 10. Balázs Kovács Sándor: Pilissy Elemér tevékenysége a sárközi népművészet megújítása érdekében. In: Ethnographia 118. 2007/4. szám 387-438. p. 398. p.

 11. Klamár Zoltán: A társadalmi tagolódás formanyelve, a viselet. In: Asztalos Tamás (Szerk.): Ötvenéves az aszódi Petőfi Múzeum. Szentendre – Aszód, 2008. 192-194. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. 193. p.

 12. Lengyel Ágnes: „Csak a rózsám járjon szép csinosan…” Ünnepi palóc öltözetek napjainkban. Balassagyarmat, 2008. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet. 98. p.

 13. Verebélyi Kincső: A folklorizmus öröksége. In: Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 9-40. p. Viski Károly Múzeum Kalocsa. 12. p.

 1. Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 280 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 19. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.

 1. Juhász Katalin: KÉZ-MŰ-REMEK – Népművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban 2018: az alkalmazott néprajztudomány társadalmi haszna. In: Ethnographia 130. (2019) 669-678. 677. p.

 1. Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztő: Romsics Imre) Homokmégy, 1998.

 1. Alexandra Anders – Zsuzsanna Siklósi (Ed.): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford, 2012. Institute of Archaeology Jagiellonian University. 334. p.

 2. H. Tóth Tibor: A Kalocsa környéki (az ún. pota) nyelvjárás. In: Romsics Imre (Szerk.): A kalocsai pota nyelvjárássziget. (Tanulmányok.) Kalocsa, 2002. 47- 96. p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 48. p.

 3. Kuczy Károly: A pota nyelvjárásról. In: Romsics Imre (Szerk.): A kalocsai pota nyelvjárássziget. (Tanulmányok.) Kalocsa, 2002. 11-46. p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 12. p.

 4. Konthur Mária (Szerkesztette és összeállította): Kalocsa. Tinódi Lantos Sebestyén Regőstábor Kézikönyve. Sonneberg, 2002. 114. p.

 5. Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29., 30. p.

 6. Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 417-418. p.

 7. Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. században V. Szekszárd, 2000. Babits Kiadó. 438. p.

 8. Székelyné Kőrösi Ilona: Suba a Duna-Tisza közén. In: Bánkiné Molnár Erzsébet – Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12. (2006-2007). Kecskemét, 2008. 131-140. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 138. p.

 9. Eszter Bánffy: The Early Neolithic inthe Danube-Tisza Interfluve. Oxford, 2013. Bar International Series 2584. Archaeolingua. Central European Series 7. 20. p.

 10. Vén Tibor: Az eredet. A Vén családnév keletkezésének története. Pécs, 2011. (Kézirat) 20. p.

 11. Rezessy Anna: „Összejönnek a szomszédok is…” A szomszédság rendszere Homokmégyen. In: Fejős Zoltán (Főszerk.): Tabula 4 (2). Budapest, 2001. 231-269. Néprajzi Múzeum. 262. p.

 12. Romsics Ignác: Hetven év 1. Egotörténelem 1951–2021. Budapest, 2022. Helikon Kiadó. 13., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 27., 29., 30., 31., 32. p.

 1. Homokmégy. Előszó helyett. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 9-14. p.

 1. Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 418. p.

 1. Homokmégy juhászata. (kézirat – VKM A)

 1. Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.

 1. Homokmégy történeti földrajza. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 15-52. p.

 1. Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 12. p.

 2. Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 418. p.

 3. Wicker Erika – Knipl István: Középkori falvak a császártöltési határban. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 21. Kecskemét, 2005. 95-132. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 97., 98. p.

 4. Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság hagyományos munkakultúrája. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 23. Kecskemét, 2007. 77-264. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 79. p.

 5. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 9., 10., 16., 31., 32. p.

 6. Knipl István: Hajós régészeti topográfiája. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 7-46. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 7. p.

 7. Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság mentalitása. Hajós, 2013. Hajós Város Önkormányzata. 927. p.

 8. Eszter Bánffy: The Early Neolithic inthe Danube-Tisza Interfluve. Oxford, 2013. Bar International Series 2584. Archaeolingua. Central European Series 7. 20., 57. p.

 9. Csiky Gergely: A Duna-Tisza köze a honfoglalás és az államalapítás korában. Szakdolgozat, 2003. 3. p.

 10. Schőn Mária – Müller János: Holzäpfelbäumilein – Vadalmafácska. Das Liedgut von Hajosch – Hajós német népdalkincse. Kalocsa, 2014. 576 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 10. p.

 11. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 13., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 33., 38., 41., 42. p.

 12. Schill Tamás: Történeti-néprajzi adatok Dunapataj halászatához. In: Kothencz Kelemen (Szerk.): Víz, ember, örökség. Tanulmányok a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére. Baja, 2017. 43-52. p. Türr István Múzeum. 44., 47. p.

 13. Révész László: A 10–11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig. Szeged–Budapest, 2020. Magyarország Honfoglalás koriés kora Árpád-kori sírleletei 13. 325. p.

 1. Igaz történetek – Igaztörténetek. Egy néprajzkutató megpróbáltatásai a varsági hegyek között. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok (Szerk.: Kothencz Kelemen) Baja, 2014. 98-109. p. Türr István Múzeum.

 1. Smid Bernadett: Eleven emlékek. In: Forrás. 48. évfolyam (2016) 12. szám, 109-112. p. 110. p.

 1. Juhlegelők és pásztormigráció Homokmégyen. (kézirat – VKM A)

 1. Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.

 2. Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299., 308., 309., 310., 359. p.

 3. Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.

 4. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 26. p.

 1. Kalocsa II. világháborús áldozatainak katasztere. (kézirat – VKM A 1329-2008)

 1. Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 46., 67. p.

 1. Kalocsa II. világháborús áldozatainak katasztere. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 251-292. p. Kecskeméti Katona József Múzeum.

 1. Egyediné Gál Erika: Válogatás Bács-Kiskun megye honismereti irodalmából 2010-2013. Honismeret XLII. (2014) 4. szám, 78-80. p. Országos Honismereti Szövetség. 79. p.

 2. Виктор Губин: Ваня из Архангельска один из без вести пропавших. Архангельск, 2017. 481. p.

 1. Kalocsa anno… Kalocsai fotográfiák. Kalocsa, 1999. 256 p. (önálló kötet)

 1. Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi képeslapok 1898-2000. Kiskunhalas, 2000. Thorma János Múzeum – Halasi Múzeum Alapítvány. 102. p.

 2. Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 423. p.

 3. Szakál Aurél: Egy alföldi agrárváros a XX. században. A kiskunhalasi képeslapok történeti tanulságai. In: Bárth János (Szerk.): Ezer év a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2001. 123-134 p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 134. p.

 4. Fehér Zoltán: A bátyai népviselet változásai. In: Bárth János (Szerk.): Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Baja-Kecskemét, 2003. 185-197. Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 189. p.

 5. Mészáros Márta: Félegyháza anno… Képeslapok és fényképek a régi Félegyházáról. Kiskunfélegyháza, 2009. Kiskun Múzeum Baráti Kör. 218. p.

 6. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 93., 191. p.

 7. Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001. Néprajzi Múzeum. 106., 110., 111., 112. p.

 8. Konthur Mária (Szerkesztette és összeállította): Kalocsa. Tinódi Lantos Sebestyén Regőstábor Kézikönyve. Sonneberg, 2002. 114. p.

 9. Bardoly István: Műemléki bibliográfia 1991-2000. Magyar Műemlékvédelem XII. Budapest, 2005. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 343. p.

 10. Romsics Ignác: Hetven év 1. Egotörténelem 1951–2021. Budapest, 2022. Helikon Kiadó. 120. p.

 1. Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006. 32 p. (önálló kötet)

 1. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 21., 23. p.

 2. Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29. p.

 3. Csiffáry Gergely: Az egri végváriak tevékenysége 1548-1596 között. In: Veres Gábor (Szerk.): Agria XLVI. Eger, 2010. 27-91. p. Dobó István Vármúzeum. 58. p.

 4. Zentai Tünde: Díszágyak és bútorfestő központok a Duna mentén. Budapest, 2022. 208 p. Néprajzi Múzeum 41., 121., 124., 174. p.

 1. Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, 1998. 221 p. (önálló kötet – közösen Asbóth Miklóssal)

 1. Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 19., 22., 23. p.

 2. Lakatos Adél: Kalocsa lakossága a XVIII. századi anyakönyvek tükrében. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 209-241. Kalocsa Város Önkormányzata. 214., 216., 218., 222., 229., 230., 232., 234. p.

 3. Szabó Attila: A kalocsai Rokkanttelep rövid története (1916-1949). In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 385-412. Kalocsa Város Önkormányzata. 412. p.

 4. Asbóth Miklós: Kalocsai és Kalocsa környéki hidak. In: Tóth Ernő (Szerk.): Hidak Bács-Kiskun megyében. H.n., 1999. 29-34. Kecskeméti Lapok Lap és Könyvkiadó Kft. 30., 31., 32., 33., 34. p.

 5. Lakatos Andor: A kalocsai érsekség 100 esztendeje (1909-2009). h.n., 2009. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye. 36., 37. p.

 6. Asbóth Miklós – Nagy Erik: Ezeréves Kalocsa. h.n., é.n. Kalocsa Város Önkormányzata. 38. p .

 7. Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001. Néprajzi Múzeum. 109. p.

 8. Magóné Tóth Gyöngyi: Remény és csalódás. Kalocsa története 1945-1953. Kalocsa, 2016. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 19., 21., 24., 25., 26., 27., 33., 111. p.

 9. Виктор Губин: Ваня из Архангельска один из без вести пропавших. Архангельск, 2017. 480. p.

 10. Schill Tamás: Kolmár József református lelkész dunapataji egyháztörténete. In: Schill Tamás (Szerk.): A dunapataji református egyházközség története a kezdetektől a 19. század végéig. Dunapataj, 2018. 33-53. Dunapatajért Közalapítvány. 35. p.

 1. Kalocsa népművészete. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 371-448. p.

 1. Flórián Mária: A varrógép, varrónők és a blúzok. In: Flóriám Mária (Szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. Budapest, 2010. 169-183. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 180. p.

 2. Kerekes Ibolya: Népművészeti textilek a római katolikus templomokban. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 403-416. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 412. p.

 3. Filus Erika: A kiskőrösi szlovák haj- és fejviseletek az 1900-1960-as évek között. In: N. Varga Éva – Szatmári Imre (Szerk.): A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. Békéscsaba, 2011. 123-144. p. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága. 130. p.

 4. Flórián Mária: Magyar parasztviseletek. Budapest, 2001. Planétás Kiadó. 310., 311., 316. p.

 5. Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 418. p.

 6. Dóka Krisztina – Felföldi László: Gyöngyösbokréta-bibliográfia. In: A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből. (Szerk.: Dóka Krisztina – Molnár Péter) Folkszemle, 2011 május – http://www.folkradio.hu/folkszemle/gyongyosbokreta13/index.php (2013.02.06.)

 7. Flórián Mária: A magyar népi műveltség a kapitalizmus korában (1848-1945) – Öltözködés. In: Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. 586-594. p. Akadémiai kiadó. (594.), 687. p.

 8. Fehér Zoltán: A bátyai népviselet változásai. In: Bárth János (Szerk.): Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Baja-Kecskemét, 2003. 185-197. Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 194. p.

 9. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 194., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 202., 203., 205., 209., 210., 211., 216., 217., 218., 224., 232. p.

 10. Flórián Mária: A színek bevonulása és szerepe a paraszti ruhatárakban. In: Fejős Zoltán – Szarvas Zsuzsa (Szerk.): Néprajzi Értesítő LXXXIX. Budapest, 2008. 55-74. p. Néprajzi Múzeum. 65., 67. p.

 11. Filus Erika: A kiskőrösi szlovák lakodalom az 1930-40-es években. Kiskőrös, 2006. Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum. 60. p.

 12. Bálizs Beáta: A magyar viseletkutatásról a színek tükrében. Ethnographia 123. (2012) 109-146. 126., 127., 128. p.

 13. Flórián Mária: A „kiskőrösi gúnya”. In: Hoppál Mihály (Főszerk.): Ethno-Lore XXII. Budapest, 2005. 223-256. p. Akadémiai Kiadó. 235., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 244., 245., 246., 247., 248. p.

 14. Bálizs Beáta: Veres róka, vörös bársony, piros rózsa. A piros/vörös a magyar nyelvben és kultúrában. Studia Ethnologica Hungarica XIX. h.n., 2020. PTE Néprajz – Kulturális antropológia Tanszék – L’Harmattan Kiadó. 224. p.

 15. Zentai Tünde: A festett népi bútor. A dunai stíluskör és Komárom. Budapest, 2022. 162 p. Hagyományok Háza 25., 34. p.

 16. Zentai Tünde: Díszágyak és bútorfestő központok a Duna mentén. Budapest, 2022. 208 p. Néprajzi Múzeum 174. p.

 1. Kalocsai fényképészek. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. Kalocsa, 1999. 199-207. p.

 1. Mészáros Márta: Szalay Gyula a fényképező múzeumőr (1865-1937). A Kiskun Múzeum fotólemez-gyűjteményének ismertetése. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 23. Kecskemét, 2007. 379-409. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 379. p.

 2. Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001. Néprajzi Múzeum. 111. p.

 1. Kalocsai Paprika Anno… Kalocsa, 2001. 208 p.

 1. Asbóth Miklós – Nagy Erik: Ezeréves Kalocsa. h.n., é.n. Kalocsa Város Önkormányzata. 38. p .

 2. Konthur Mária (Szerkesztette és összeállította): Kalocsa. Tinódi Lantos Sebestyén Regőstábor Kézikönyve. Sonneberg, 2002. 114. p.

 3. Magóné Tóth Gyöngyi: Remény és csalódás. Kalocsa története 1945-1953. Kalocsa, 2016. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár. 53. p.

 1. Kegyetlen megtorlás. Kalocsa 1919. június 24-25. In: Kalocsai Néplap 1993. július 2. 9. p.

 1. Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 26. p.

 2. Kuczy Károly: A Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára II. Bakod, Böd, Csepeg Érsekségi puszták térképneveinek vizsgálata. In: Iványosi-Szabó Tibor (Szerk.): Bács_Kiskun megye múltjából XII. Kecskemét, 1993. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 400. p.

 1. Kelta települések nyomai a város alatt? In: Kalocsai Néplap 1990. július 28. 7. p.

 1. Gallina Zsolt: Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából Homokmégy, 1998. 73-133. p. Homokmégyért Alapítvány. 74. p.

 1. Kereskedelem és népművészet. A gyári termékek szerepe a homokmégyi női népviseletben. Néprajzi Értesítő LXXVI. (1994) 127-155. p.

 1. Lackner Mónika: Fehérhímzések a 19. században: hasznosság és női munka. In: Flóriám Mária (Szerk.:) Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. Budapest, 2010. 225-255. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 249. p.

 2. Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.

 3. Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.

 4. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 211. p.

 5. Schwalm Edit, Cs.: A csipke alkalmazása Heves megye női viseletében. In: Petercsák Tivadar – Szabó J. József (Szerk.): Agria XXXIV. Eger, 1998. 321-347. p. Dobó István Vármúzeum. 321. p.

 6. Deák Éva: A vörös szín az öltözködésben és a viseletekben (17-20. század). In: Báti Anikó – Csoma Zsigmond (Szerk.:) Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában. Budapest, 2014. 235-249. p. Agroinform Kiadó. 245. p.

 7. Zentai Tünde: A festett népi bútor. A dunai stíluskör és Komárom. Budapest, 2022. 162 p. Hagyományok Háza 27., 28. p.

 8. Zentai Tünde: Díszágyak és bútorfestő központok a Duna mentén. Budapest, 2022. 208 p. Néprajzi Múzeum 124. p.

 1. Kiskunhalas táplálkozási szokásai a XIX. században. In: Illés Lajos – Romsics Imre – Szakál Aurél – Szőke Sándor: Kiskunhalasi ételek és borok. Kiskunhalas, 2008. 5-72. p.

 1. Bánkiné Molnár Erzsébet: Cserépedények a konyhában, a szobában és a kamrában. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 129-160. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 140. p.

 2. Bognár Anikó: Konyhaeszközök. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 161-174. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 161. p.

 3. Szűcs Judit: Akinek nem volt szilvafája, az vitt a szomszédból suhát, avagy a szilva Csongrádon. In: Bárkányi Ildikó (Szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Néprajzi Tanulmányok 7. Szeged, 2011. 131-154. p. Móra Ferenc Múzeum. 145., 149. p.

 4. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkunokról női szemmel. In: Fülöp Tamás (Szerk.): Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 25. Szolnok, 2010. 81-123. p. 101. p.

 1. Kisújszállás népi táplálkozásának rendje. Kisújszállás, 1998. 224. p. (önálló kötet)

 1. Szilágyi Miklós: A kappan. In: Hála József – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós (Szerk.:) Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, 2001. 85-101. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 87., 89. p.

 2. Bődi Erzsébet: A hétköznapok étkezési szokásai Gömörben. In: Veres Gábor (Szerk.): Agria XLIII. Eger, 2007. 399-407. p. Dobó István Vármúzeum. 399. p.

 3. Báti Anikó: Régi és új elemek a cserépfalui konyhán. Budapest, 2008. Magyar Néprajzi Társaság. 17., 40., 52., 116., 195. p.

 4. Kisbán Eszter: A magyar népi műveltség a kapitalizmus korában (1848-1945) – Táplálkozáskultúra. In: Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. 594-605. p. Akadémiai kiadó. 594., 687. p.

 5. Báti Anikó: Cserépfalu és a táplálkozáskultúra-kutatás közelmúltja. Ethnographia 122. (2011) 209-219. 211. p.

 6. Kisbán Eszter: A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010). In: Balogh Balázs (Főszerk.): Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXVIII. Budapest, 2011. 71-87. p. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. 75. p.

 7. Báti Anikó: A kenyér és a kelt tészták mai táplálkozásunkban. In: Vargyas Gábor (Szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló profeszorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. Budapest, 2011. 487-499. p. L’Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék. ???? p.

 8. Báti Anikó: Nemzedékváltás a konyhában. Egy gasztroblogger munka közben. In: Mohay Tamás (Szerk.): Nemzedék, szerep, érték. Családi kapcsolatok, szokásrend és érték váltások történeti alakulása a 20. században. Budapest, 2016. 307-316. p. ELTE BTK Néprajzi Intézet ???? p.

 9. Báti Anikó: Mai menü. Néprajzi tanulmányok a változó táplálkozáskultúráról. Budapest, 2018. Életmód és Tradíció 16. Néprajztudományi Intézet. 166., 173. p.

 1. Lakástextilek a szobában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 73-100. p.

 1. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 279. p.

 2. Kothencz Kelemen: A Bajai Türr István Múzeum néprajzi látványtára. In: Wicker Erika (Szerk.): Cumania 29. Kecskemét, 2020. 297-310. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 302. p.

 1. Mária-képek Kalocsa északi szállásainak határában. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére (Szerk.: Mód László - Simon András) Gerhardus Kiadó - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010. 209-219. p.

 1. Schill Tamás: A szilidi Útmenti Boldogasszony-kápolna. Adatok a dunapataji tanyai kápolnák történetéhez I. In: Kothencz Kelemen (Szerk.): Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok Baja, 2014. 646-655. p. Türr István Múzeum. 651. p.

 2. Liszka József: A Kárpát-medence szakrális kisemlékei. Megközelítési lehetőségek és kutatástörténeti vázlat. In: Ethnographia 131. évfolyam (2020) 437-464. p. 440. p.

 1. Módszerek, források, kritikák. A történeti Kalocsa szállásainak bibliográfiája. Budapest, 1990. (önálló kötet)

 1. Thoroczkay Gábor: Előszó. In: Katona József: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. I-XXX. p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. XVII. p.

 2. Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 423. p.

 1. Nem jön velünk, tanító úr? Jut még magának is egy kapa.” Beszélgetés a 60 éves Fehér Zoltánnal. Forrás 1992. 3. szám. 67-76. p.

 1. Bárth János: Fehér Zoltán a bátyai „tudós tanár”. Honismeret XLIX. (2021) 5. szám. 117-119. p.

 1. Népművészet - úti emlék - nemzeti jelkép. Gondolatok a kalocsai idegenforgalom történetéből. In: A turizmus mint kulturális rendszer (Szerk.: Fejős Zoltán) Bp., 1998. 150-155. p.

 1. Kovács Dezső: Falusi turizmus az átalakuló mezőgazdaság és a vidék gazdaságának egyik diverzifikációs lehetősége Magyarországon – doktori (Phd) értekezés. Gödöllő, 2002. 159. p.

 2. Pozsony Ferenc: Néphagyományok az Erdélybe irányuló turizmus szerkezetében. In: Landgráf Ildikó – Nagy Zoltán (Szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest, 2012. 667-679. p. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. 674. p.

 1. Néprajz és/vagy esztétika? - Gondolatok a kalocsai példa nyomán. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 28. Miskolc, 1993. 7-12. p.

 1. Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.

 2. Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.

 3. Ratkó Lujza: Ezredvégi gondolatok a néprajztudomány értékfogalmáról. In: Almássy Katalin – Istvánovits Eszter (Szerk.): A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. Nyíregyháza, 2001. 421-435. p. Jósa András Múzeum. 434. p.

 1. Női viseletek. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 267-306. p.

 1. Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság mentalitása. Hajós, 2013. Hajós Város Önkormányzata. 933. p.

 2. Gyarmati Andrea: Kiskunhalas és környéke viseletei 1850-1950. In:Szakál Aurél (Szerk.): Halasi Múzeum 4. Kiskunhalas, 2015. 485-516. p. Thorma János Múzeum. 503., 504., 510. p.

 3. Kothencz Kelemen: A Bajai Türr István Múzeum néprajzi látványtára. In: Wicker Erika (Szerk.): Cumania 29. Kecskemét, 2020. 297-310. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 302. p.

 1. Rejtőzködő kincsek a kalocsai Szentháromság tér alatt. In: Magyar Múzeumok 1999/4. szám 15-17. p.

 1. Bardoly István: Műemléki bibliográfia 1991-2000. Magyar Műemlékvédelem XII. Budapest, 2005. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 344. p.

 1. Szakmár. In: Szabó Klára (Főszerk.): Bács-Kiskun megye kézikönyve. CEBA Kiadó, 1997. 764-766. p.

 1. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 53., 78., 93., 94. p.

 1. Szarka Vёra a kalocsai népművészet mestere. Kalocsa, 2019. 100 p. (Társszerző Verebélyi Kincső)

 1. Csonka-Takács Eszter – Pál-Kovács Dóra (Szerkesztők): Népművészet mesterei lexikon. Az elmúlt 25 év tárgyalkotói 1995–2020. Budapest–Szentendre, 2021. VIRTUÓZ Kiadó és Nyomdaipari Kft. 103. p.

 2. Zentai Tünde: A festett népi bútor. A dunai stíluskör és Komárom. Budapest, 2022. 162 p. Hagyományok Háza 147. p.

 3. Zentai Tünde: Díszágyak és bútorfestő központok a Duna mentén. Budapest, 2022. 208 p. Néprajzi Múzeum 124. p.

 1. Székelyvarság népi táplálkozásának rendje. Táplálkozás-természet-társadalom és összefüggéseik a Görgényi-havasok déli lejtőjén. In: Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p.

 1. Kisbán Eszter: A magyar népi műveltség a kapitalizmus korában (1848-1945) – Táplálkozáskultúra. In: Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. 594-605. p. Akadémiai kiadó. 604., 687. p.

 2. Bárth János: Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai. Kecskemét, 2006. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 180. p.

 3. Bereznai Zsuzsanna: Népi táplálkozási szokások Ozsdolán. Kecskemét, 2010. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 11., 24. p.

 4. Kisbán Eszter: A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010). In: Balogh Balázs (Főszerk.): Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXVIII. Budapest, 2011. 71-87. p. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. 74. p.

 5. Bereznai Zsuzsanna: A népi táplálkozás hagyományai Székelyszentkirályon. Kecskemét, 2015. Kecskeméti Katona József Múzeum. 27., 130-132. p.

 1. Szerkesztői előszó. In: Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 5-6. p.

 1. Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok (Szerk.: Kothencz Kelemen) Baja, 2014. Türr István Múzeum. 863. p.

 1. Sztrinkó István tudományos munkássága. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 527-534. p. (Társszerző Héjjas Anikó)

 1. Viga Gyula: Miscellanea Museologica II. Miskolc, 2008. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. 237. p.

 1. Termelés – fogyasztás – kereskedelem. Összefüggések egy hegyi szórványtelepülés, Székelyvarság gazdálkodása és táplálkozása között. In: Romsics Imre – Kisbán Eszter (Szerk.): A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai Kalocsa, 1995. október 24-26. Kalocsa, 1997. 167-182. p.

 1. Bárth János: Varság, a székely tanyaközség. Kecskemét, 2001. A szerző kiadása. 185., 264. p.

 2. Bárth János: A varsági hegyi tanyák múltja és településrendje. In: Bárth János (Szerk.): Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről. Kecskemét, 1998. 5-272. p. Bács-Kiskun megyei múzeumok székelyvarsági kutatócsoportja – Cumania Alapítvány. 187., 268. p.

 3. Zentai Tünde: A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században. In: TÉKA 1995/2. 18-21. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 20. p.

 1. Textilek a staférungos ládában, szekrényben. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 101-128. p.

 1. Kothencz Kelemen: A Bajai Türr István Múzeum néprajzi látványtára. In: Wicker Erika (Szerk.): Cumania 29. Kecskemét, 2020. 297-310. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 302. p.

 1. Újtelek. In: Szabó Klára (Főszerk.): Bács-Kiskun megye kézikönyve. CEBA Kiadó, 1997. 798-799. p.

 1. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 9., 23., 79., 100., 102., 103. p.

 1. Vegyes gyűjtésekre, tárgygyűjtésekre és szóbeli közlésekre való hivatkozás

 1. Székely György, V: Egy kalocsai újkori kút és leletei. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Kalocsa, 1998. 21-25. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 21. p.

 2. Szakál Aurél: A sírjelek Bács-Kiskun megye népművészetében. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 445-472. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 447., 468. p.

 3. Vén Tibor: Az eredet. A Vén családnév keletkezésének története. Pécs, 2011. (Kézirat) 20. p.

 4. Nagy Mari – Vidák István: A szőrlabda. In: Bereczki Ibolya, T. (Szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun II. Szolnok, 1995. 653-670. p. Damjanich János Múzeum. 665. p.

 5. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 17. p.

 6. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete – Magyar Nemzeti Múzeum – Viski Károly Múzeum Kalocsa. 331., 351. p.

 7. Schill Tamás: Szemelvények Dunapataj néprajzából. In: Schill Tamás (Szerk.):Dunapataj a 19-20. században. Dunapataj, 2016. 453-514. p. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata. 500. p.

 8. Schill Tamás: Adatok a nád felhasználásához Dunapatajon. In: Wicker Erika (Szerk.): Cumania 27. Kecskemét, 2016. 137-146. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 140. p.

 9. Schill Tamás: Kolmár József református lelkész dunapataji egyháztörténete. In: Schill Tamás (Szerk.): A dunapataji református egyházközség története a kezdetektől a 19. század végéig. Dunapataj, 2018. 33-53. Dunapatajért Közalapítvány. 46. p.

 10. Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria: Szarmata nemzetségjelek a Kárpát-medencében. In: Székely Zoltán (főszerk.): Arrabóna 44/1. Győr, 2006. 175-186. p. Xantus János Múzeum. 179. p.

 11. Zentai Tünde: Díszágyak és bútorfestő központok a Duna mentén. Budapest, 2022. 208 p. Néprajzi Múzeum 27., 125., 194. p.

II. 3. 1. 3. Róla szóló irodalom, film, TV- és rádióinterjú stb. (újságcikk nem)

 1. A homokmégyi gyűjteményes kötetről és személyes portré (Kalocsa TV – 60 perces élő adás) – Kalocsa, 1999. március 3.

 2. Romsics Imre portré (Kalocsa Rádió – 60 perces élő adás) – Kalocsa, 2001. május 3.

 3. B. Fülöp Katalin: Kopogtató (Kossuth Rádió – 40 perces interjú) – Kalocsa, 2002. november 22.

 4. Az én falum (Kossuth Rádió) – Homokmégy, 2003. március 18.

 5. Romsics Imre portré (Budapest TV) – Budapest (élő stúdióbeszélgetés), 2003. június 1.

 6. Romsics Imre a kalocsai hímzés és népviselet őrzője – Múzeumcsinálók. In: Múzeumcafé 2008. 2. évfolyam 4. szám 64-69. p.

 7. Romsics Imre portré (Kalocsa TV) – Kalocsa, 2008. május 27.

 8. Alma a fájától” Romsics Imre és édesanyja (Kossuth Rádió – Pálffy Balázs) – Homokmégy, 2014. április 1.

 9. Magyarország videós arcképcsarnoka: Romsics Imre – Plus TVNews-Online Edition – https//videoportre.hu/romsicsimre (2017)

 10. Romsics Imre. In: British Publishing Hause (szerk.): Magyarország sikeres személyiségei II/2018. London, 2018. 1023-1025. p. British Publishing Hause

 11. A Honismereti Akadémia kitüntetettjei. Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem kitüntetésben részesültek. Romsics Imre. In: Honismeret XLVI. évfolyam (2018) 4. szám, 81-82. p.

 12. Romsics Imre portré (Korona Rádió – 40 perces élő adás) – Kalocsa, 2021. április 3.

II. 3. 1. 4. Kötetek, folyóiratok fényképein való szereplés (újságcikk nem)

 1. A 8. oldal 2. képe számozás nélkül: Romsics Imre a Kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója, 1998. november 10. In: Szíj Rezső: Kiss Istvánról és művészetéről. Budapest, 2000. 98 p. Szenci Molnár Társaság. 8. p.

 2. A 9. oldal képe számozás nélkül: Szíj Rezső, Kiss István, Romsics Imre Kalocsa, Viski Károly Múzeum, 1997. október 1. In: Szíj Rezső: Kiss Istvánról és művészetéről. Budapest, 2000. 98 p. Szenci Molnár Társaság. 9. p.

 3. A 69. oldal 1. képe számozás nélkül: Romsics Imre, Ex Libris. Tusrajz, 1996. In: Szíj Rezső: Kiss Istvánról és művészetéről. Budapest, 2000. 98 p. Szenci Molnár Társaság. 69. p.

 4. A 74. oldal 2. képe számozás nélkül: Pataji Gyűjteményes kiállítás, 2000. szept. Balról Romsics Imre múzeumigazgató, Tóth István országgyűlési képviselő, Kiss István, id. Kiss István, Kissné Farkas Éva, Kiss Rita, Kiss Kata, Szuromi Ferencné. In: Szíj Rezső: Kiss Istvánról és művészetéről. Budapest, 2000. 98 p. Szenci Molnár Társaság. 74. p.

 5. 29. kép: A felújított I. világháborús emlékmű felavatása. Beszédet mond Romsics Imre kalocsai múzeumigazgató. In: Schill Tamás (összeállította): Dunapataji krónika 1990-2016. In: Schill Tamás (Szerk.): Dunapataj a 19–20. században. Dunapataj, 2016. 347-442. p. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata. 389. p.

 6. 37. kép: A világháborús centenáriumi műsor fő támogatói: ifj. Dusnoki Csaba, Németh Éva, Nagy Gyuláné, Nagy Gyula alpolgármester, Dusnoki Csaba polgármester, Romsics Imre kalocsai múzeumigazgató, Markó László a Kalocsai Múzeumbarátok Egyesület elnöke és Gyuricza László önkormányzati képviselő. In: Schill Tamás (összeállította): Képtár. In: Schill Tamás (Szerk.): Dunapataj a 19–20. században. Dunapataj, 2016. 515-552. p. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata. 535. p.

 7. A 479. oldal 1. képe számozás nélkül: Имре Ромшuч, г. Калоча. Авгусm 2016 г. Авm. In: Виктор Губин: Ваня из Архангельска один из без вести пропавших. Архангельск, 2017. 479. p.

 8. 1. kép: Romsics Imre múzeumigazgató menyasszony-búcsúztatója a hagyományos lakodalom bemutatóján a kalocsai Érsek-kertben. In: Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 280 p. Viski Károly Múzeum Kalocsa. 185. p.

 9. 4. kép: Romsics Imre múzeumigazgató viseletbemutatója a pécsi Hagyományörző Napok Vendégségben című kalocsai programján – 2005. június 25. In: Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 280 p. Viski Károly Múzeum Kalocsa. 197. p.

 10. Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékéremmel kitüntetettek, balról jobbra: dr. Dobos István, Virágné Szalontay Judit és Romsics Imre. In: Honismeret XLVI. évfolyam 2018/4. szám. 83. p.

II. 3. 2. Szakmai kitüntetések

-1993. december 16. – a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága
I. díja.

-1998. június 29. – Honismereti Emléklap a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkáért.

-1999. november 4. – a Tudomány Napja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága a Dél-Magyarország kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó kutatója című elismerést adta át. Az indoklásban a népművészeti és táplálkozási kutatásaim mellett a tudományszervező tevékenységem emelték ki.

-2000. május 20. – az Év múzeuma 1999 pályázaton a Viski Károly Múzeum elnyerte az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága különdíját.

-2001. július 2. – Honismereti munkáért érdemérem

-2003. április 5. – Pécsiné Ács Sarolta-díj 2003

-2003. május 17. – Év Múzeuma 2002 díj

-2004. március 19. – Pulszky Károly-díj

-2005. április 30. – Gróf Széchenyi György-díj

-2016. augusztus 20. – Kalocsa Város Tudományos Munkáért Tóth Mike-díj

-2016. december 9. – Emléklap a folyamatos és kiemelkedő honismereti munkáért.

-2018. július 2. – Bél Mátyás-díj (emlékplakett)

-2023. augusztus 20. – Kalocsa Városért – Csáky Imre-díj

II. 4. Gyakorlatvezetés

II. 4. 1. Egyetemisták múzeumi gyakorlata

 1. Kiss Adél, Lakatos Andor (ELTE) – 1994. július 18-29.

 2. Kiss Ágnes, Miskolczi Mária (ELTE Néprajz Tanszék) – 1995. július 31. – augusztus 11.

 3. Bata László, Horváth István (JATE Néprajz Tanszék) – 1998. augusztus 31. – szeptember 8.

 4. Nagy Anna, Rezessy Anna (ELTE Néprajz Tanszék) – 1999. augusztus 17-27.

 5. Koprivanacz Istvánné (régész) – 1999. október 9-10.

 6. Szabó Ágnes (ELTE Néprajz Tanszék) – 2000. július 6-21.

 7. Szauter Dóra – 2002. július 1–12.

 8. Jobbágy Karolina (ELTE Néprajz Tanszék) – 2003. július 14–17.

 9. Fekete Szilvia – 2004. augusztus 9-21.

 10. Szőnyi Vivien (Szegedi Tudományegyetem Néprajz Tanszék) – 2009. május 4-8.

 11. Mácsai Boglárka (Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszék) – 2009. június 15-21.

II. 4. 2. Egyetemisták gyűjtőtábora

 1. Népi építészeti felmérés Homokmégyen – Homokmégy, 1999. július 7-11. Budapesti Műszaki Egyetem Építészeti tanszék

 2. Népi építészeti felmérés Kalocsán és Öregcsertőn – Kalocsa, Öregcsertő, 2000. július 2-9. Budapesti Műszaki Egyetem Építészeti tanszék

 3. Kalocsai építészeti felmérés – Kalocsa, 2001. július 1-7. Budapesti Műszaki Egyetem Építészeti tanszék

 4. Magyar Nemzeti Helynévtár Tábor – Kalocsa, 2022. június 20–25. ELTE BTK Nyelvészeti tanszék

 5. Hungarikum Tábor – Kalocsa, 2022. július 4–10. Magyar Néprajzi Társasággal közösen – A budapesti, a debreceni és a szegedi egyetemek néprajzi tanszékei.

II. 4. 3. Egyetemi terepgyakorlat

 1. Kalocsa és szállásai – Kalocsa, Szakmár, Homokmégy, 1996. április 25. JPTE egyetemi hallgatói

 2. Kalocsa népművészete, helytörténete és kulturális élete – Kalocsa, 1997. április 17. JATE Szláv-Filológia Tanszék

 3. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1999. április 23. JGYTKF Történelem tanszék

 4. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1999. május 29. ELTE Legújabbkori Történelmi tanszék

 5. Népnyelvi gyűjtési tanulmányút – Homokmégy, 2013. október 11. ELTE BTK Nyelvészeti Tanszék

 6. A kalocsai szállások néprajzi sajátosságai – 2015. május 12. Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszék

 7. Múzeumi gyakorlatok: gyűjteményezés, nyilvántartás, bemutatás – 2018. november 9. Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék

III. 1. Ismeretterjesztő tevékenység

A tárlatvezetések és a múzeumpedagógiai foglalkozások nélkül.

Tárlarvezetés 1988-2017 között: 257 db

Múzeumpedagógiai foglalkozás 1988-2017 között: 393 db

III. 1. 1. Ismeretterjesztő előadások

 1. A régi Kalocsa történeti földrajza – Kalocsa, 1988. december 9. Katona István Társaság

 2. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 1989. április 12. Művelődési Központ

 3. Kalocsa környékének történeti földrajza – Kalocsa, 1989. április 12. Művelődési Központ

 4. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1989. április 20. Idegenvezető tanfolyam

 5. Kalocsa története és népművészete – Kalocsa, 1989. augusztus 21. Nyugdíjas földhivatali alkalmazottak

 6. Kalocsa története – Kalocsa, 1989. augusztus 30. Jurinovics Miklós laktanya

 7. A kalocsai szállások története – Szakmár, 1989. december 15.

 8. Bibliai tájakon a halál árnyékában – Kalocsa, 1990. október 24. Viski Károly Múzeum

 9. Bibliai tájakon a halál árnyékában – Kalocsa, 1990 október 26. Szent István Gimnázium

 10. Bibliai tájakon – Nyíregyháza, 1990. november 16. Bessenyei György Tanárképző Főiskola

 11. Kalocsa története – Kalocsa, 1991. február 28. Mészáros Lázár laktanya

 12. Az iskolai könyvtár szerepe az oktató-nevelő munkában – Homokmégy, 1991. március 6. Homokmégyi Általános Iskola

 13. A kalocsai pingálás és a tojásfestés – Győr, 1991. március 23. Gyermekek háza

 14. A játék, mint szocializációs tényező – Kalocsa környéki népi gyermekjátékok – Kalocsa, 1991. május 6. Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola

 15. Kalocsa története és néprajza a kezdetektől napjainkig – Kalocsa, 1991. május 8. A budapesti szállodák és utazási irodák kereskedelmi igazgatóinak

 16. Az idegenforgalom szerepe és lehetőségei Kalocsán – Kalocsa, 1991. május 8. A budapesti szállodák és utazási irodák kereskedelmi igazgatóinak

 17. A kelta kulturális hatás Európában – Kalocsa, 1991. július 20. Utrecht-i delegáció

 18. Székelyvarság táplálkozási kultúrája – Kecskemét, 1992. február 18.

 19. Kalocsa története – Kalocsa, 1992. február 28. Dobó István laktanya

 20. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 1992. március 13. Népművészeti ház – Kecskeméti Tanítóképző Főiskola

 21. Székelyvarság táplálkozási kultúrája – Kolozsvár, 1992. május 25. Babes- Bólyai Egyetem

 22. Kalocsa helytörténete és népművészete – Kalocsa, 1992. június 18. Fazekas tábor

 23. A kalocsai fazekasság és edényeik – Kalocsa, 1992. június 22. Fazekas tábor

 24. Kalocsa története és népművészete – Kalocsa, 1992. augusztus 6. Juca néni csárdája - újságírók

 25. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1992. október 13. Szent István Gimnázium

 26. A Kalocsai Sárköz történeti földrajza – Kalocsa, 1993. január 27. Viski Károly Múzeum

 27. Táplálkozás – Természet – Társadalom. A magyar nyelvterület különböző tájegységeinek étkezési kultúrája – Kecskemét, 1993. március 8. Katona József Múzeum

 28. A magyarság táplálkozási kultúrája – Jakabszállás, 1993. július 26. Bács-Kiskun megyei Népművészeti Egyesület

 29. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1993. november 16. Viski Károly Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája

 30. A Kalocsai Sárköz története és néprajza – Kalocsa, 1993. november 18. Viski Károly Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája

 31. Kalocsa művelődéstörténete – Kalocsa, 1993. november 19. Viski Károly Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája

 32. A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület tevékenysége – Kecskemét, 1994. január 29. Bács-Kiskun megyei közösségek találkozója

 33. A Kalocsai Sárköz története – Dunaszentbenedek, 1994. április 14. Könyvtár

 34. Kerekasztal beszélgetés az 1956-os kalocsai eseményekről – Kalocsa, 1994. május 4. Viski Károly Múzeum (vendégeim voltak: Dr. Kuczy Károly, Dr. Kovács Zoltán, Baradlai Sándor)

 35. A Kárpátok kialakulása és szerkezete – Kalocsa, 1994. szeptember 25. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 36. Bátya újratelepülése – Kalocsa, 1995. február 15. Viski Károly Múzeum

 37. Kalocsa az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején – Kalocsa, 1995. március 14. Ifjúsági ház

 38. Az ORBIS szoftver működés közbeni megtekintése, véleményezése a múzeumi felhasználás szempontjából – Kalocsa, 1995. május 9. Viski Károly Múzeum

 39. A kalocsai népművészet kezdetei – Kalocsa, 1995. november 25. Ifjúsági ház

 40. A kalocsai népművészet a 20. században – Kalocsa, 1995. december 15. Ifjúsági ház

 41. A múzeum néprajzi kiállítása és az éremgyűjtemény – Kalocsa, 1996. március 26. Viski Károly Múzeum (közösen Ann Hedberg-gel)

 42. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 1996. április 4. Viski Károly Múzeum (közösen Ann Hedberg-gel)

 43. Kalocsa nevezetességei – Kalocsa, 1996. május 12. Regős János Színjátszó Kör

 44. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1996. augusztus 5. Népművészeti tábor

 45. A Kalocsai Sárköz műemlékvédelme – Kalocsa, 1996. augusztus 28.

 46. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1996. szeptember 30. az osztrák nagykövet

 47. A kalocsai idegenforgalom lehetőségei – Kalocsa, 1996. október 29. Viski Károly Múzeum (közösen Virginia Thiesen-nel)

 48. Magyarország néprajza I. – Kalocsa, 1997. február 4. TIT idegenvezetői tanfolyam

 49. Magyarország néprajza II. – Kalocsa, 1997. február 11. TIT idegenvezetői tanfolyam

 50. A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület tevékenysége 1993-1997 között – Kecskemét, 1997. április 5.

 51. A Szent István király út városképi jelentősége és szerepe a város életében – Kalocsa, 1997. május 23. Városháza díszterme

 52. Gábor Lajos, a múzeumalapító – Újtelek, 1997. június 2. Polgármesteri hivatal

 53. Népművészeti és népviseleti kutatások a kalocsai szállásokon – Kalocsa, 1997. június 2. Viski Károly Múzum, 65 éves a kalocsai múzeum című emléknap

 54. Közgyűjtemények és az iskolai tantervek – Kalocsa, 1997. szeptember 3. Történelemtanárok

 55. Kalocsa története – Kalocsa, 1997. október 20. Kertvárosi Általános Iskola tantestülete

 56. A múzeum lehetőségei az iskolai oktatásban – Kalocsa, 1997. október 20. Kertvárosi Általános Iskola tantestülete

 57. Kalocsa népművészetének korszakai – Kalocsa, 1997. október 20. Kertvárosi Általános Iskola tantestülete

 58. Erdélyi magyar népcsoportok – Kecskemét, 1997. november 17. Szórakaténusz Játékmúzeum , Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 59. Táplálkozási szokások – Kecskemét, 1997. november 17. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 60. A konyha – Kecskemét, 1997. november 17. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 61. Parasztételek – Kecskemét, 1997. november 17. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 62. Beszélgetés versekről és irodalomról. Író-olvasó találkozó Zalán Tiborral és Huzella Péterrel – Kalocsa, 1997. december 10. Viski Károly Múzeum

 63. A Dunántúl magyar néprajzi csoportjai – Kecskemét, 1998. január 14. Szórakaténusz Játékmúzeum , Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 64. A népművészet korszakai – Kecskemét, 1998. január 14. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 65. A pásztortársadalom – Kecskemét, 1998. január 14. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 66. Pásztorművészet – Kecskemét, 1998. január 14. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 67. Szabadban főzhető ételek – Kecskemét, 1998. január 14. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 68. Kalocsai népművészek – Kalocsa, 1998. január 19. Viski Károly Múzeum

 69. Kalocsa néprajzi érdekességei – Kalocsa, 1998. március 7. Szerencsejáték Rt. Szegedi Igazgatósága

 70. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 1998. június 18. Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola

 71. Kalocsa népművészete – Girincs, 1998. július 29. Hímzőtábor

 72. Az őskori ember és a múzeumi gyűjtemények – Kalocsa, 1998. október 15.

 73. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1998. október 19.

 74. Kisújszállás népi táplálkozásának rendje – Kisújszállás, 1998. november 12.

 75. A magyar nép etnogenezise – Kecskemét, 1998. november 16. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 76. A Dunántúl néprajzi csoportjai – Kecskemét, 1998. november 16. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 77. Az Alföld néprajzi csoportjai – Kecskemét, 1998. november 16. Szórakaténusz Játékmúzeum, Felsőfokú Játékkészítő tanfolyam

 78. A kalocsai múzeum gyűjteményei, helyzete, feladatai, millenniumi tervei – Kalocsa, 1999. január 25. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselői

 79. Kalocsa története – Kalocsa, 1999. április 21. Viski Károly Múzeum, Bács-Kiskun Megyei Könyvtár közalkalmazottai

 80. Kalocsa története – Kalocsa, 1999. június 17. Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskola

 81. A Kalocsai Sárköz népi építészete – Homokmégy, 1999. július 7. Budapesti Műszaki Egyetem Építészeti tanszék

 82. A Honfoglalás-kor leletei a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 1999. július 13. Tiszti klub, Kabar Baráti Társaság

 83. Kalocsa története – Kalocsa, 1999. augusztus 30. Kollégium

 84. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 1999. december 11. Országjárók

 85. A magyar nép etnogenezise – Kecskemét, 2000. március 6. Felsőfokú Drámapedagógiai Tanfolyam

 86. A kalocsai fazekasság „ezer” esztendeje című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2000. április 5. Viski Károly Múzeum

 87. Magyar néprajzi csoportok, Dunántúl – Kecskemét, 2000. május 15. Felsőfokú Drámapedagógiai Tanfolyam

 88. Magyar néprajzi csoportok, Felföld – Kecskemét, 2000. május 15. Felsőfokú Drámapedagógiai Tanfolyam

 89. Magyar néprajzi csoportok, Alföld – Kecskemét, 2000. május 15. Felsőfokú Drámapedagógiai Tanfolyam

 90. A Kalocsai Sárköz népi építészete – Kalocsa, 2000. július 5. Budapesti Műszaki Egyetem Építészeti tanszék

 91. A Kalocsai Sárköz legújabb régészeti leletei – Kalocsa, 2000. október 29. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 92. Kalocsa története – Kalocsa, 2000. november 18. A börtön államtitkár vendégei (12 fő)

 93. A Honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2000. december 15. Viski Károly Múzeum

 94. Kalocsa – Kalocsa, 2001. június 15. Veránkai írók tábora

 95. Az újkori Kalocsa – Kecskemét, 2001. július 3. XXIX. Országos Honismereti Akadémia

 96. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 2001. július 6. XXIX. Országos Honismereti Akadémia

 97. A Halomi-hegy keletkezése és kultúrtörténete – Halom-szállás, 2001. szeptember 1. Kabar Baráti Társaság

 98. A kalocsai népviselet (filmvetítéssel) – Kalocsa, 2002. március 6. Viski Károly Múzeum

 99. Kalocsa története – Sonneberg (Németország), 2002. március 24. A Nyugati magyarok Regőstábora

 100. A kalocsai szállások – Sonneberg (Németország), 2002. március 25. A Nyugati magyarok Regőstábora

 101. Kalocsa népi építészete – Sonneberg (Németország), 2002. március 25. A Nyugati magyarok Regőstábora

 102. A kalocsai fazekasság – Sonneberg (Németország), 2002. március 26. A Nyugati magyarok Regőstábora

 103. A kalocsai bútorfestő központ – Sonneberg (Németország), 2002. március 26. A Nyugati magyarok Regőstábora

 104. A kalocsai pingálás – Sonneberg (Németország), 2002. március 27. A Nyugati magyarok Regőstábora

 105. A kalocsai hímzés – Sonneberg (Németország), 2002. március 27. A Nyugati magyarok Regőstábora

 106. A kalocsai népviselet – Sonneberg (Németország), 2002. március 28. A Nyugati magyarok Regőstábora

 107. Kalocsai népszokások – Sonneberg (Németország), 2002. március 28. A Nyugati magyarok Regőstábora

 108. Tojásfestés Kalocsán – Sonneberg (Németország), 2002. március 29. A Nyugati magyarok Regőstábora

 109. A középkori Kalocsa a régészeti ásatások tükrében – Kalocsa, 2002. április 26. Szent István Gimnázium

 110. Kalocsa népművészetének korszakairól – Kalocsa, 2002. május 29. Viski Károly Múzeum

 111. Kalocsa – Kalocsa, 2001. június 5. Veránkai írók tábora

 112. A kalocsai népművészetet befolyásoló társadalmi tényezők – Kalocsa, 2002. június 12. Viski Károly Múzeum

 113. Magyar népviseletek (Kalocsa) – Jászberény, 2002. július 25. Jász Múzeum

 114. A Város és múzeuma című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2003. június 4. Viski Károly Múzeum

 115. Az Ezüstbe öltözött lányok című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2003. szeptember 24. Viski Károly Múzeum

 116. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Kalocsa, 2003. szeptember 30. Művelődési Központ, Civil Szervezetek Napja

 117. A Szentháromság téri feltárások eredményei és lehetőségei – Kalocsa, 2003. október 9. Viski Károly Múzeum (Nagy Dániellel közösen)

 118. Kalocsa története és népművészete – Kalocsa, 2003. október 20. Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága alkalmazottai

 119. A Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben (1872-2002) című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2002. október 29. Viski Károly Múzeum

 120. Régészeti feltárás a Szentháromság téren – Kalocsa, 2003. november 5. Városháza

 121. Kalocsa anno… – Csorna, 2003. november 18. Csornai Múzeum

 122. Kalocsai kerek-asztal (levezető elnök) – Kalocsa, 2003. november 20.

 123. A népművészet és a népi iparművészet problematikája a III. évezred küszöbén – Kecel, 2003. december 6. Művelődési Központ. I. Keceli Országos Fazekas Kiállítás

 124. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2004. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 125. Az ezeréves Kalocsa – Kalocsa, 2004. április 26. Kalocsai eredet Európai jövő című civil csatlakozási ünnepségsorozat

 126. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 2004. április 29.

 127. A Nemzeti Civil Alapprogram és az Európai Unió pályázatairól – Kalocsa, 2004. április 30. Kalocsai eredet Európai jövő című civil csatlakozási ünnepségsorozat

 128. Esélyek és lehetőségek – Természeti és kulturális értékek a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2004. április 30. Fazekas Alkotóház

 129. Táplálkozási hagyományok a Kalocsai Sárközben – Kecskemét, 2004. május 20. Három Gúnár fogadó. Gasztropont

 130. A kalocsai népművészet – Kalocsa, 2004. május 24. Népi Iparművészeti Múzeum alkalmazottai

 131. Az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiumának pályázata – Kalocsa, 2004. május 27. Viski Károly Múzeum

 132. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 2004. május 27. Viski Károly Múzeum, Kecskeméti nyugdíjasok

 133. Az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiumának pályázata és az országos kollégiumok pályázatai – Kalocsa, 2004. június 11. Viski Károly Múzeum (Szakál Tiborral közösen)

 134. Az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma pályázatainak szerződéskötéseiről – Kalocsa, 2004. szeptember 16. Viski Károly Múzeum

 135. Első kézből az új NCA-s pályázatokról – Kalocsa, 2004. november 26. Viski Károly Múzeum (Makáry Szilviával és Dr. Petrik Ilonával közösen)

 136. A népművészet korszakai – Kecel, 2004. december 4. Művelődési Központ. II. Keceli Országos Fazekas Kiállítás

 137. Az NCA pályázatainak elszámolásáról – Kalocsa, 2005. február 3. Viski Károly Múzeum

 138. A Viski Károly Múzeum bővítésének koncepciója és terve – Kalocsa, 2005. február 9. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 139. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2005. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 140. A kalocsai népművészet – Kalocsa, 2005. március 24. Székelykeresztúri pedagógusok

 141. Pályázati lehetőségek az NCA 2005. évi kiírása kapcsán – Kalocsa, 2005. április 18. Viski Károly Múzeum

 142. Népviseleti bemutató – Pécs, 2005. június 25. Dóm tér. Pécsi Hagyományőrző Napok – Vendégségben

 143. Az NCA döntéshozatali rendszeréről – Kalocsa, 2005. július 1. Viski Károly Múzeum

 144. A Forrásról / Beszélgetés Füzi László főszerkesztővel – Kalocsa, 2005. november 16. Viski Károly Múzeum

 145. Író-olvasó találkozó Buda Ferenccel – Kalocsa, 2005. december 14. Viski Károly Múzeum

 146. Kalocsa szállása Homokmégy – Kalocsa, 2006. február 6. Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola

 147. Világnézetünk alapjai. Író olvasó találkozó Pintér Lajossal – Kalocsa, 2006. március 8. Viski Károly Múzeum

 148. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2006. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 149. Kalocsa népművészetének korszakai – Kalocsa, 2006. május 8. Viski Károly Múzeum, Hímzőkör

 150. A városvédő városépítő. 100 éve született Bozsó Ferenc főmérnök (1906-1978) című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2006. szeptember 16. Viski Károly Múzeum

 151. Birkatenyésztés – Solt, 2006. november 15. Vécsey Károly Általános Iskola

 152. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 2006. november 18. Klauzál Gábor Társaság

 153. A kalocsai pingálás és hímzés története – Kalocsa, 2006. november 24. Ifjúsági-ház. Fonóházi esték

 154. Az én Karácsonyom – Kalocsa, 2006. december 20. Műszaki Szakközép és Szakmunkásképző Intézet

 155. A sármégyi templom – Budapest, 2007. február 16. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bálja

 156. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2007. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 157. Sármégy középkori templomának vezérlelete, a kiállítóhely ktásának bemutatása – Kalocsa, 2007. március 28. Viski Károly Múzeum (Lantos Andreával közösen)

 158. 20 éves a Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Kalocsa, 2007. május 2. Viski Károly Múzeum

 159. A kalocsai népművészetről – Kalocsa, 2007. május 7. Kalocsai Hímző Szakkör

 160. A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei – Kalocsa, 2007. június 15. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

 161. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 2007. június 15. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat

 162. Kalocsa néprajzi értékei – Kalocsa, 2007. október 26. Fiatal Régészek Konferenciája

 163. A Kalocsai szállások története és népélete – Budapest, 2007. november 24. Hagyományok háza

 164. Útmenti keresztek Kalocsa déli szállásain – Kalocsa, 2008. február 20. Viski Károly Múzeum

 165. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2008. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 166. Kalocsa műemlékei és nevezetes épületei – Kalocsa, 2008. április 12. Székesfehérvári Múzeumot Pártolók Egyesülete

 167. A birkapaprikás – Kalocsa, 2008. április 12. Székesfehérvári Múzeumot Pártolók Egyesülete

 168. A fáradhatatlan Tóth Mike – Kalocsa, 2008. április 18. Szent István Gimnázium

 169. Kalocsa története – Kalocsa, 2008. július 15. Viski Károly Múzeum. Székelykeresztúri diákok

 170. A Déli szlávok a Kalocsai Sárközben című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2008. augusztus 24. Viski Károly Múzeum

 171. Kiskunhalas étkezési kultúrája – Kiskunhalas, 2008. november 7.

 172. Kalocsa története és néprajza – Kalocsa, 2008. december 20. Viski Károly Múzeum. Kalocsa Társult Óvódái óvónői

 173. A múzeumpedagógia lehetőségei az óvodai programokban – Kalocsa, 2008. december 20. Viski Károly Múzeum. Kalocsa Társult Óvodái

 174. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2009. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 175. A kalocsai népművészetnek a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére történő felvételéről – Kalocsa, 2009. május 25. Viski Károly Múzeum (Csonka Takács Eszterrel, Héra Évával és Soós Gáborral közösen)

 176. A kalocsai népművészetnek a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére történő felvételéről – Kalocsa, 2009. julius 14. Viski Károly Múzeum

 177. Kalocsa déli szállásai – Homokmégy, 2009. október 1. Kalocsai óvónők homokmégyi értekezlete

 178. Néphagyomány a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2010. február 3. Kalocsai színház

 179. Kalocsa története és népművészete – Kúla, 2010. február 19. Kúlai Népkör

 180. A tervezett Bács-Kiskun megye népművészete című kötet – Kalocsa, 2010. március 3. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 181. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2010. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 182. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 2010. március 24. Viski Károly Múzeum. Fóti Népművészeti Szakközépiskola

 183. Kalocsai népszokások – Kalocsa, 2010. március 27. Viski Károly Múzeum. Gundel étterem

 184. A jeles napokhoz kötődő népszokások óvódásoknak – Kalocsa, 2010. április 22. Viski Károly Múzeum

 185. Kalocsa népművészete – Kalocsa, 2010. április 24. Kalocsai Népművészeti Egyesület

 186. Erdély – Kalocsa, 2010. szeptember 14. Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola

 187. A Senkinek sem ártani! Mindenkinek használni! A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek és a jezsuiták 150 éve Kalocsán (1860-2010) című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2010. szeptember 18. Viski Károly Múzeum

 188. A kalocsai népművészet – Kalocsa, 2010. október 9. Zöld szíves óvodapedagógusok

 189. A kalocsai pingálóasszonyok művészete – Dunaföldvár, 2010. november 2. Művelődési ház

 190. A Kalocsai Sárköz településeinek különbözőségei és azonosságai – Kalocsa, 2011. január 11. Kalocsai színház

 191. Szoba- és konyhabútorok Bács-Kiskun megyében – Kalocsa, 2011. február 16. Viski Károly Múzeum

 192. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2011. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 193. Szobai lakástextilek Bács-Kiskun megyében – Kalocsa, 2011. március 23. Viski Károly Múzeum

 194. Szoba- és konyhabútorok Bács-Kiskun megyében – Kiskunhalas, 2011. március 31. Thorma János Múzeum

 195. Szállások, kápolnák, keresztek Kalocsa északi határában – Ludas-szállás, 2011. április 17. Kápolna

 196. A Kalocsai Sárközben élő pota néprajzi csoport – Újtelek, 2011. április 30. Községháza

 197. Női viseletek Bács-Kiskun megyében – Kalocsa, 2011. május 4. Viski Károly Múzeum

 198. Női viseletek Bács-Kiskun megyében – Kiskunhalas, 2011. szeptember 2. Thorma János Múzeum

 199. Kerekasztal beszélgetés a reformációról – Hajós, 2011. október 31. Borok-háza

 200. A Helytörténeti kutatások Kalocsán című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2011. november 16. Viski Károly Múzeum

 201. Kalocsai „divattörténet”. Népviseleti ruhabemutató – Budapest, 2012. január 28. Kossuth Klub, Kalocsa újrafestve – divatot teremtő hagyomány

 202. Böjti szokások a Kalocsai Sárközben – Hajós, 2012. február 25. Református közösségi ház

 203. Homokmégy a szállások szállása – Kalocsa, 2012. március 13. Kalocsai színház

 204. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2012. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 205. Homokmégy a szállások szállása – Homokmégy, 2012. április 20. Művelődési ház

 206. A kalocsai szállások és a Kalocsai Sárköz természet- és településtörténete – Kalocsa, 2012. április 25. Szegedi Tudományegyetem

 207. A kalocsai Szellemi Kulturális Örökség – Baja, 2012. május 12. Thürr István Múzeum

 208. A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században – Kalocsa, 2012. május 23. Viski Károly Múzeum

 209. Kalocsa néprajzi különlegességei – Kalocsa, 2012. július 7. MABÉOSZ

 210. Az „Üzenet a jövőbe.” Postatörténeti emlékek a Viski Károly Múzeum gyűjteményeiben című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2012. július 7. Viski Károly Múzeum

 211. Kalocsa helytörténeti és néprajzi értékei – Kalocsa, 2012. augusztus 28. Budapesti Műszaki Egyetem, Városépítészeti tanszék

 212. Kalocsa építészeti emlékei, városismereti séta – Kalocsa, 2012. augusztus 28. Budapesti Műszaki Egyetem, Városépítészeti tanszék

 213. A kalocsai lakodalom – Kalocsa, 2012. november 16. Dózsa György Gazdasági Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

 214. Kalocsa néprajza – Budapest, 2012. december 1. Hagyományok Háza – A Kárpát-medence táncos öröksége

 215. Kalocsa településtörténete – Kalocsa, 2013. január 15. Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszék

 216. A Viski Károly Múzeum – Kalocsa, 2013. február 21. Viski Károly Múzeum, Kalocsa Város Önkormányzata illetékes bizottsága

 217. Nem messze van ide Kalocsa – a kalocsai népdalkincs – Kalocsa, 2013. február 27. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 218. Tóth Mike, a kalocsai polihisztor – Kalocsa, 2013. március 10. Viski Károly Múzeum

 219. Az ásványok és a kőzetek keletkezése, azok gyűjtése – Kalocsa, 2013. március 10. Viski Károly Múzeum

 220. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2013. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 221. Tóth Mike, a kalocsai polihisztor – Kalocsa, 2013. május 12. Viski Károly Múzeum

 222. Az ásványok és a kőzetek keletkezése, azok gyűjtése – Kalocsa, 2013. május 12. Viski Károly Múzeum

 223. A kalocsai lakodalom – Kalocsa, 2013. május 31. Dózsa György Gazdasági Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

 224. Élő hagyományok Kalocsa Kulturális terében – Baja, 2013. szeptember 19. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ

 225. A 100 éves a kalocsai foci című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2013. szeptember 20. Viski Károly Múzeum

 226. Tóth Mike, a kalocsai polihisztor – Kalocsa, 2013. szeptember 22. Viski Károly Múzeum

 227. Az ásványok és a kőzetek keletkezése, azok gyűjtése – Kalocsa, 2013. szeptember 22. Viski Károly Múzeum

 228. Tóth Mike, a kalocsai polihisztor – Kalocsa, 2013. november 17. Viski Károly Múzeum

 229. Az ásványok és a kőzetek keletkezése, azok gyűjtése – Kalocsa, 2013. november 17. Viski Károly Múzeum

 230. Bakonyi Erika interjúja Romsics Imre néprajzkutatóval – Budapest, 2014. január 25. Hagyományok Háza

 231. Beszélgetés kalocsai népművészekkel: Romsics Lászlóné író-, pingáló – a Népművészet mestere, Romsicsné Balogh Mária író-, pingáló – a Népművészet ifjú mestere, Czár János játékkészítő – a Népművészet mestere, Cselik Márai táncos – a Népművészet mestere, Kerekes Tiborné tortacsináló, Rumi Zsolt tárogatós, Illés Zoltán és Illésné Koszta Krisztina tánctanárok – Budapest, 2014. január 25. Hagyományok Háza

 232. A kalocsai népművészet korszakai (népviseleti ruhabemutatóval szemléltetve) – Budapest, 2014. január 25. Hagyományok Háza

 233. A kalocsai népművészet korszakai (népviseleti ruhabemutatóval szemléltetve) – Kalocsa, 2014. február 22. Kalocsai színház

 234. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2014. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 235. Kalocsa – Kalocsa, 2014. április 25. KLIK Kiskunhalasi Járási Tankerület

 236. Kalocsa, a hungarikum – Budapest, 2014. május 6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kar

 237. Tóth Mike és a természettudományok – Kalocsa, 2014. május 13. Szent István Gimnázium

 238. Ásványi festékanyagok nyomában a múzeum ásványtárában – Kalocsa, 2014. május 31. Viski Károly Múzeum

 239. A kalocsai népművészet szerepe a magyar kulturális életben – Kalocsa, 2014. július 3. Viski Károly Múzeum, XLII. Országos Honismereti Akadémia

 240. A kalocsai népművészet korszakai (népviseleti ruhabemutatóval szemléltetve) – Kalocsa, 2014. július 3. Érsek-kert

 241. Halom, a kalocsai szállás – Halom-szállás, 2014. szeptember 13. Buki-kocsma udvara

 242. Az I. világháború 1914-1918 című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2014. szeptember 20. Viski Károly Múzeum

 243. A Nem messze van ide Kalocsa című népdalkötet tervezete – Kalocsa, 2015. március 4. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 244. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2015. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 245. Szállások szállása Homokmégy – Hajós, 2015. március 25. Kastély

 246. Beszélgetés kalocsai népművészekkel: Romsics Lászlóné író-, pingáló – a Népművészet mestere, Czár János játékkészítő – a Népművészet mestere, Cselik Márai táncos – a Népművészet mestere, Illés Zoltán és Illésné Koszta Krisztina tánctanárok – Budapest, 2015. március 29. Budapest Sportaréna. XXXIV. Országos Táncháztalálkozó

 247. Népviseleti ruhabemutató – Budapest, 2015. március 29. Budapest Sportaréna. XXXIV. Országos Táncháztalálkozó

 248. A Szent István Gimnázium egynegyed évezrede című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2015. szeptember 19. Viski Károly Múzeum

 249. Kalocsa népművészete – Székelykeresztúr, 2015. november 17. Molnár István Múzeum

 250. Kalocsai népművészet, népviselet – Balassagyarmat, 2016. január 25. Palóc Múzeum

 251. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2016. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 252. Az 50 éves a kalocsai Liszt Ferenc Zeneiskola című kiállítás szakmai bemutatása – Kalocsa, 2016. szeptember 15. Viski Károly Múzeum

 253. A Viski Károly Múzeum tevékenysége, gyűjteményei – Kalocsa, 2016. november 8. Viski Károly Múzeum

 254. A születéshez kapcsolódó szokások – Kalocsa, 2016. november 8. Viski Károly Múzeum, Pénzügyi osztály

 255. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2017. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 256. Lakások és bútoraik – Marosvásárhely, 2017. március 23. Kós Károly Akadémia

 257. Lakások és bútoraik – Nagyvárad, 2017. március 24. Szacsvay Akadémia

 258. A kalocsai népművészet a környező települések között – Kecskemét, 2017. május 5. Megyeháza

 259. A kalocsai népművészet a 21. században – Kalocsa, 2017. június 12. Viski Károly Múzeum – Népi Iparművészeti Múzeum, Kecskemét

 260. A Viski Károly Múzeum gyűjteményei és gyűjteményezési stratégiája – Kalocsa, 2017. november 17. Viski Károly Múzeum

 261. Farsangi népszokások Kalocsán – Kalocsa, 2018. február 14. Viski Károly Múzeum, Honvéd és Rendvédelmi szervek

 262. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2018. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 263. Kalocsa, a Hungarikum. Kalocsai népművészet, népviselet – Ballószög, 2018. március 24. Ballószögi Települési Értéktár, Művelődési ház

 264. Kalocsai vagy Sárközi? A kalocsai paprika története és termőterülete – Budapest, 2018. március 28. Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály

 265. Élet a vizek között. A Kalocsai Sárköz XI-XVII. századi településtörténete – Kalocsa, 2018. május 16. Viski Károly Múzeum

 266. A kalocsai népművészet kialakulása, korszakai, helye a magyar népművészetben – Kalocsa, 2018. augusztus 8. Viski Károly Múzeum, Kalocsai Képzőművész Alkotótábor

 267. Kulturális örökség – települési értéktár – közösségi akarat – Kalocsa, 2018. október 1. Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár, Országos Könyvtári Napok 2018.

 268. Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2018. október 4. Viski Károly Múzeum, Magyarországi Tájházak Szövetsége XVI. Országos Szakmai Konferenciája és Találkozója

 269. A Dunaszentbenedeki Tájház születése – Dunaszentbenedek, 2018. október 5. Dunaszentbenedeki Faluház, Magyarországi Tájházak Szövetsége XVI. Országos Szakmai Konferenciája és Találkozója

 270. Lakberendezés és mindennapi élet a kalocsai házban – Homokmégy, 2018. október 6. Homokmégyi Hagyományok Háza / Homokmégyi Tájház, Magyarországi Tájházak Szövetsége XVI. Országos Szakmai Konferenciája és Találkozója

 271. Lakások és bútoraik – Nyíregyház, 2018. november 15. Deák Ferenc Akadémia

 272. Élő-nép-művészet? Kalocsa és vidéke népművészetének perspektívái a 3. évezred elején – Jászberény, 2018. november 17. Jászság Népi Együttes

 273. Karácsonyi népszokások Kalocsán – Kalocsa, 2018. december 4. Művelődési Központ

 274. Kalocsa népművészete a XX–XXI. század fordulóján – Balassagyarmat, 2019. január 14. Palóc Múzeum

 275. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2019. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 276. Kalocsai népviseletek (viseletbemutató a Bokréta Népművészeti Egyesület tagjainak közreműködésével) – Budapest, 2019. március 22. Polgárok Háza

 277. Kalocsai ékszerek – Kalocsa, 2019. április 10. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 278. Kalocsa szellemi öröksége – Kalocsa, 2019. június 5. Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága Kapacitásépítő programjának afrikai résztvevői

 279. Kalocsai népművészet és a népi iparművészet – Kalocsa, 2019. augusztus 18. Raj Rozália vezette délvidéki hímzők és helytörténészek

 280. Déli szlovák a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2019. augusztus 23. Kalocsai Horvát Önkormányzat kerékpártúráján résztvevők

 281. A múzeumi óvodás programok pedagógiai értékelése – Kalocsa, 2019. szeptember 17. Kalocsai óvónők munkaértekezlete

 282. Kalocsai hagyományok – Újtelek, 2019. szeptember 28. Az újteleki szüreti felvonulás résztvevői

 283. A kalocsai népművészet korszakolása – Kalocsa, 2019. október 7. A Hagyományok Háza szakmai továbbképzése

 284. A Kalocsai Sárköz népélete – Kalocsa, 2019. december 3. ERASMUS program résztvevői

 285. Népi viseletbemutató – Kalocsa, 2019. december 3. ERASMUS program résztvevői

 286. Nem messze van ide Kalocsa…” A kalocsai szállások dalai a 20. században című könyvünk a megjelenés előtt – Kalocsa, 2020. február 26. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 287. Kalocsai Sárköz. Fajsz a kistáj peremén (közepén?) – Fajsz, 2020. február 29. Kultúrház

 288. Kalocsa évszázadai – Soltvadkert, 2020. augusztus 11. Művelődési ház, Népismereti tábor

 289. A kalocsai népművészet a XIX-XX. században – Soltvadkert, 2020. augusztus 11. Művelődési ház, Népismereti tábor

 290. Bácskai népviseletek. Népviseleti bemutató – Baja, 2020. szeptember 5. Éber-ház

 291. Trianon a kalocsai múzeum gyűjteményeinek tükrében – Kalocsa, 2020. szeptember 19. Viski Károly Múzeum

 292. Népi viseletbemutató – Hetényegyháza, 2021. május 29. „Muzsikál az erdő” a Hírös Városban

 293. Virágba hímzett álmok – Vasárnap délután Kalocsán anno… (viseletbemutató) – Kapolcs, 2021. július 25. Művészetek Völgye Muharay Színpad

 294. Kalocsai vagy Sárközi? A kalocsai paprika története – Kalocsa, 2021. augusztus 24. Kalocsa Jövőjéért Egyesület Nyáresti kikapcsolódás

 295. Jaj, de szép a kalocsai kislány” (viseletbemutató) – Kalocsa, 2021. augusztus 25. Kalocsa Jövőjéért Egyesület Nyáresti kikapcsolódás

 296. Kalocsa művelődéstörténetéről és népművészetéről – Kalocsa, 2021. augusztus 25. Képzőművészeti tábor

 297. Élő – nép – művészet? Kalocsa népművészete a XX–XXI. század fordulóján – Budapest, 2021. november 24. Hagyományok Háza Borbély Jolán terem

 298. Kalocsai népi ékszerek – Kiskunfélegyháza, 2022. március 4. I. Félegyházi Népművészeti Szakmai nap, Móra Ferenc Művelődési Központ

 299. A lakodalom szokásrendjének változása – Budapest, 2022. március 5. Hagyományőrző Együttesek Országos Továbbképzésa, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

 300. A 48-as vacsora irodalmi programja – Kalocsa, 2022. március 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 301. A Viski Károly Múzeum Kalocsa jelentősebb pályázatai – Kalocsa, 2022. április 6. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 302. Népi viseletbemutató – Farkasgyepű – Hubert-lak erdészeti telep, 2022. április 24. „Muzsikál az erdő” a Pannon-táj szívében

 303. A Kalocsai Sárköz – Hajós, 2022. május 27. Cabernet Látogatóközpont

 304. A kalocsai virágok új élete című divatbemutató előtt népi viseletbemutató – Kalocsa, 2022. június 25. Múzeumok Éjszakája

 305. Pódiumbeszélgetés a Magyar Örökség-díjról – Kalocsa, 2022. június 29. Művelődési ház

 306. A kalocsai népi kultúra – Kalocsa, 2022. július 1. A székelykeresztúri gyerekek tábora

 307. Kalocsai vagy Sárközi? A kalocsai paprika története – Kalocsa, 2022. július 4. Hungarikum tábor

 308. Népi viseletbemutató – Gyöngyöspata, 2022. július 10. „Muzsikál az erdő” Mátrai Művészeti Napok

 309. Kerekasztalbeszélgetés a kalocsai hagyományokról – Kalocsa, 2022. augusztus 17. Viski Károly Múzeum

 310. Kerekasztalbeszélgetés a kalocsai épített környezetről – Kalocsa, 2022. augusztus 31. Művelődési ház

 311. Élet a vizek között. A Kalocsai Sárköz települései a XI–XVII. században – Kalocsa, 2022. október 12. Viski Károly Múzeum

 312. Dusnok. Rácok a Sárköz közepén – Dusnok, 2023. február 10. Művelődési ház

 313. A szállások életét meghatározó kalocsai hagyományok – Gombolyag, 2023. május 13. Gombolyagi találkozó

 314. Élő – nép – művészet? Kalocsa népművészete a XX–XXI. század fordulóján – Kalocsa, 2023. június 15. Viski Károly Múzeum, a Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület kalocsai tábora

 315. Népi viseletbemutató – Kecskemét, 2023. június 25. XVI. Helyi Termék Ünnep – Hungarikum Fesztivál

III. 1. 2. Kiállításmegnyitások

 1. Fazekasok alkotótábora kiállítása – Kalocsa, 1993. július 10. Viski Károly Múzeum (Csupor Istvánnal közösen)

 2. […] – Tapolca, 1994. május 21.

 3. A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület rajzpályázata Kossuth Lajos halálának centenáriumán – Kalocsa, 1994. október 6.

 4. A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület rajzpályázata Kossuth Lajos halálának centenáriumán – Kecskemét, 1994. november 30. Helyörségi Művelődési ház

 5. Kalocsa népművészete – Nyíregyháza, 1995. április 2. Sóstói Múzeumfalu

 6. A kalocsai könyvnyomtatás története – Kalocsa, 1995. május 30. Viski Károly Múzeum (közösen Dr. Filvig Gézával)

 7. Dankó Pista – Csengőd, 1995. október 29. Művelődési ház

 8. A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei – Kalocsa, 1996. április 25. Viski Károly Múzeum (közösen Wicker Erikával)

 9. A felvidéki kitelepítettek tárgyainak tárlata – Hajós, 1997. április 19. Művelődési ház

 10. Ajándékozzon egy tárgyat a 65 éves Viski Károly Múzeumnak – Kalocsa, 1997. június 2. Viski Károly Múzeum

 11. Magyar László Afrika-kutató – Foktő, 1997. november 28. Foktői Általános Iskola

 12. Homokmégy története és néprajza – Homokmégy, 1998. október 6. Művelődési ház

 13. Kalocsa népművészete. Kovács László fazekas és Kiss István festő-tanár tárlata – Pesterzsébet, 1998. április 17. Gaál Imre Galéria

 14. Kalocsai népművészet – Győr, 1999. november 30. Kovács Margit ÁMK

 15. Kiss István – Dunapataj, 2000. szeptember 15. Pataji Múzeum

 16. Kiss István – Kalocsa, 2001. november 24. Tiszti klub

 17. Czár János (a Népművészet mestere) fafaragó, játékkészítő – Kalocsa, 2001. december 22. Fazekas Alkotóház

 18. Bakó Ildikó tojásíró – Paks, 2002. március 22. Paksi Múzeum

 19. Kiss István – Kalocsa, 2002. április 23. Műszaki Szakközép és Szakmunkásképző Intézet

 20. Ezüstbe öltözött lányok – Kalocsa, 2003. szeptember 24. Viski Károly Múzeum

 21. II. Szelidi Alkotótábor kiállítása – Dunapataj, 2003. november 28. Pataji Múzeum

 22. Pataj-Szelid 2004 Képzőművész Alkotótábor kiállítása – Dunapataj, 2004: november 26.

 23. Bárth János erdélyi néprajzi fényképfelvételei – Kalocsa, 2005. május 18. Viski Károly Múzeum

 24. Romsics Lászlóné (a Népművészet mestere): Kalocsai virágok – Kalocsa, 2005. július 12. XV. Duna Menti Folklórfesztivál, Művelődési Központ

 25. Nem messze van ide Kalocsa…” – Kecskemét, 2006. február 25. Népi Iparművészeti Múzeum

 26. A magyarországi szlovák menyasszonyi viseletek a XX. század elején – Kiskőrös, 2006. június 24. Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum

 27. A folyók felségterülete. Fotóturné – Bogyiszló, 2006. október 6. Polgármesteri Hivatal

 28. Szabadon”, a Kalocsai Fotóklub kiállítása – Kecel, 2007. január 19. Művelődési ház

 29. Kincsek a kalocsai ásványtárból – Szekszárd, 2007. július 12. Wosinsky Mór Megyei Múzeum

 30. Dunaszentbenedeki Tájház – Dunaszentbenedek, 2007. szeptember 8.

 31. A Sármégyi templom / régészeti bemutatóhely – Homokmégy, 2007. október 31.

 32. Romsics Lászlóné kalocsai féketői – Kalocsa, 2008. július 8. Művelődési Központ, XVI. Duna Menti Folklórfesztivál

 33. A Dunatáj Fotókör kiállítása – Kalocsa, 2008. augusztus 29. Kalocsai színház

 34. Népművészet Kalocsán – Nyíregyháza, 2008. szeptember 19. Sóstói Múzeumfalu

 35. A hulladékok hasznosítása – Kalocsa, 2009. március 10. Kunszt utcai óvoda

 36. Mozaikok a kalocsai zsidóság életéből – Kalocsa, 2009. június 18. Viski Károly Múzeum

 37. A Dunatáj Fotókör kiállítása – Kalocsa, 2009. július 12. Városi Galéria

 38. A grillázstorta – Kalocsa, 2010. augusztus 20. Kalocsai színház

 39. Feszületek” – Hajós, 2012. április 6. Hajósi Barokk Kastély

 40. A pásztorélet és az állattartás emlékei – Dunaszentbenedek, 2013. április 27. Dunaszentbenedeki Tájház, Tájházak Napja – Szent György napi vigadalom

 41. A népművészet mesterei Baja és Kalocsa környékén – Baja, 2013. szeptember 19. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ

 42. Kalocsa képekben – Karcag, 2014. június 27. XVI. Karcagi Birkafőző Fesztivál

 43. A XX. Duna Menti Folklórfesztivál története képekben és a Kalocsai Hungarikumok – Kalocsa, 2014. június 2. Városi Galéria, XX. Duna-menti Folklórfesztivál

 44. Az Alma Mater művészei – Kalocsa, 2015. január 23. Városi Galéria

 45. Cifraság és méltóság – Budapest, 2015. május 9. Magyarság Háza

 46. Gubányi Imréné naiv festő – Hajós, 2015. június 12. Hajósi Barokk Kastély

 47. Dunatáj Fotókör Egyesület – Hagyományok útján – Kalocsa, 2015. szeptember 11. Városi Galéria

 48. Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Kalocsa déli szállásain – Székelykeresztúr, 2015. november 17. Molnár István Múzeum

 49. A XXIV. Kalocsai Képzőművész Alkotótábor kiállítása – Kalocsa, 2016. augusztus 14. Városi Galéria

 50. Kriptáné Halász Zsuzsanna hímző – Kalocsa, 2016. szeptember 28. Dózsa György Gazdasági Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium könyvtára

 51. Régészeti leletek Dusnok határából – Dusnok, 2017. január 28. Rác Fonó, Művelődési ház

 52. Gubányi Imréné naív festő – Homokmégy, 2018. július 20. Könyvtár

 53. Kalocsa szellemi öröksége.” Szarka Vёra a kalocsai népművészet mestere – Budapest, 2019. március 22. Polgárok Háza

 54. 1919 Kalocsán – Kalocsa, 2019. szeptember 21. Viski Károly Múzeum

 55. Fafaragó miskeiek – Czár János és Kollár János – Miske, 2021. szeptember 29. Közösségi ház

III. 1. 3. Könyvbemutatások

 1. Fehér Zoltán: Bátya életrajza. Bátya, 1996. – Bátya, 1997. március 9. Művelődési ház

 2. Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p. – Kolozsvár, 1998. november 25. Kríza János Néprajzi Egyesület

 3. Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p. – Székelyudvarhely, 1998. november 27. Haaz Rezső Múzeum

 4. Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p. – Székelyvarság, 1998. november 29. Művelődési ház

 5. Fehér Zoltán: Šumo, šumo, visoka si. Erdő, erdő, de magos vagy. Dusnoki népdalok. Kalocsa, 2000. 240. p. – Dusnok, 2000. június 24.

 6. Fehér Zoltán: Šumo, šumo, visoka si. Erdő, erdő, de magos vagy. Dusnoki népdalok. Kalocsa, 2000. 240. p. – Kalocsa, 2000. november 8.

 7. Szíj Rezső: Kiss Istvánról és művészetéről. Budapest, 2000. 98 p. – Kalocsa, 2000. december 17. (Szíj Rezsővel közösen)

 8. Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. 292+48 p. – Újtelek, 2001. április 30.

 9. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p. – Kalocsa, 2001. augusztus 19. (Áder Jánossal, Dr. Bábel Balázzsal és Thoroczkay Gáborral közösen)

 10. Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban). [Kalocsa], 2002. (Népzenei CD + kísérőfüzet) 32 p. – Kalocsa, 2002. július 17. Viski Károly Múzeum

 11. Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban). [Kalocsa], 2002. (Népzenei CD + kísérőfüzet) 32 p. – Kalocsa, 2002. szeptember 20. Városi Sportcsarnok – Élő bemutató

 12. Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 40 p. – Kalocsa, 2003. január 22. Viski Károly Múzeum

 13. A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 104 p. – Kalocsa, 2003. február 2. Viski Károly Múzeum (H. Tóth Tiborral közösen)

 14. Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 123 p. – Kalocsa, 2003. február 19. Kalocsai Múzeumbarátok Köre (Perityné Farkas Évával közösen)

 15. Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 40 p. – Kalocsa, 2003. február 19. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 16. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. Kalocsa, 2003. 376 p. – Kalocsa, 2003. augusztus 15. (Tóth Gergellyel közösen)

 17. A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre – Hála József) Kalocsa, 2003. 160 p. – Budapest, 2003. december 15. Magyar Állami Földtani Intézet

 18. Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. 228 p. – Kecel, 2005. április 22. Kecel város újratelepítésének 271. évfordulóján

 19. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 1239 p. – Kalocsa, 2005. május 18. (Dr. Lukács Lászlóval közösen)

 20. Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006. 32 p. – Kalocsa, 2007. február 21. (Schőn Ferenccel és Markó Lászlóval közösen)

 21. Schill Tamás: A dunapataji Kossuth-szobor. Dunapataj, 2007. 76 p. – Dunapataj, 2007. március 15.

 22. A kalocsai szállások táncai és táncélete. A Kárpát-medence táncos öröksége II. Tánctanítás-Hagyomány. Oktatási segédanyag (DVD). Hagyományok Háza, 2007. – Budapest, 2007. március 31. XXVI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár

 23. Romsics Imre: Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108 p. – Kalocsa, 2007. november 23. Viski Károly Múzeum (Mészáros Istvánnal és Markó Lászlóval közösen)

 24. Solymos Ede: Sugovicán innen – Dunán túl. Baja, 2007. 473 p. – Baja, 2007. december 17. Thürr István Múzeum

 25. Romsics Imre: Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108 p. – Kecskemét, 2008. február 28. Katona József Megyei Könyvtár (a könyvet bemutatta és az író-olvasó találkozót vezette Dr. Bárth János)

 26. Illés Lajos – Romsics Imre – Szakál Aurél – Szőke Sándor: Kiskunhalasi ételek és borok. Kiskunhalas, 2008. 5-72. p. – Kiskunhalas, 2008. november 7.

 27. Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. 176 p. – Kalocsa, 2009. június 17. Kalocsai színház

 28. A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. Tanulmányok. (Szerkesztette: Hála József – Romsics Imre) Kalocsa, 2009. 176 p. – Kalocsa, 2009. október 21. Múzeumok Őszi Fesztiválja (Dr. Kecskeméti Tiborral közösen)

 29. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. – Kalocsa, 2012. április 11. Sajtótájékoztató

 30. Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. – Kalocsa, 2012. április 11. Viski Károly Múzeum (beszélgetés a szerzőkkel és a lektorral: Dr. Marelyin Kiss József, Dr. Valuch Tibor, Dr. Gyarmati György)

 31. Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII-XX. században. Kalocsa, 2013. 144 p. – Kalocsa, 2014. március 5. Viski Károly Múzeum

 32. Szilágyi József: Az ercsi, érdi és tököli rácok eredete, valamint népszokásai. Tököl, 2013. 172 p. – Kalocsa, 2014. május 9. Viski Károly Múzeum

 33. Schőn Mária – Müller János: Holzäpfelbäumilein – Vadalmafácska. Das Liedgut von Hajosch – Hajós német népdalkincse. Kalocsa, 2014. 576 p. – Hajós, 2014. szeptember 28. Hajósi Barokk Kastély

 34. Rákóczy Rozália: Élettörténet a világháborúból 1914-1917. Faddi József dunapataji népfölkelő Naplója. Kalocsa – Dunapataj, 2014. 152 p. – Dunapataj, 2014. november 29. Művelődési ház

 35. Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. Kalocsa, 2016. 156 p. – Kalocsa, 2017. február 22. Viski Károly Múzeum (Dr. Révész Lászlóval, Dr. Kovács Lászlóval, Gallina Zsolttal és Varga Sándorral közösen)

 36. Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz a 10-11. században. Szeged – Budapest, 2016. 582 p. – Kalocsa, 2017. február 22. Viski Károly Múzeum (Dr. Révész Lászlóval, Dr. Kovács Lászlóval, Gallina Zsolttal és Varga Sándorral közösen)

 37. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. – Bátya, 2017. március 26. Művelődési ház

 38. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. – Kalocsa, 2017. április 5. Viski Károly Múzeum

 39. Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete. Kalocsa, 2017. 296 p. – Budapest, 2018. március 28. Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály

 40. Hagyomány – szellemi kulturális örökség – népies rendezvény. Pillanatképek a mai népművészetről. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2018. 280 p. – Kalocsa, 2018. október 1. Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár, Országos Könyvtári Napok 2018.

 41. Romsics Imre – Verebélyi Kincső: Szarka Vёra a kalocsai népművészet mestere. Kalocsa, 2019. 100 p. – Kalocsa, 2019. április 17. Viski Károly Múzeum

 42. Molnár János énekös könyvecköje Bátyai kéziratos kántor- és zarándokkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2019. 184 p. – Kalocsa, 2019. május 8. Viski Károly Múzeum

 43. Romsics Imre: „Nem messze van ide Kalocsa…” A kalocsai szállások dalai a 20. században. Kalocsa, 2020. 1198 p. – Kalocsa, 2021. június 26. Kalocsai Színház (Dr. Küllős Imolával, Dr. Sándor Ildikóval és Vakler Annával közösen)

 44. Schőn Mária: A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben. Kalocsa, 2022. 592 p. + 2 db térképmelléklet. – Hajós, 2023. január 28. Művelődési ház

 45. Schőn Mária: A hajósi táj története a sváb földrajzi nevekben. Kalocsa, 2022. 592 p. + 2 db térképmelléklet. – Kalocsa, 2023. május 31. Viski Károly Múzeum

III. 1. 4. Avatóbeszédek, ünnepi beszédek, köszöntések

 1. Október 23-i ünnepi beszéd – Homokmégy, 1993. október 23.

 2. A Pro Patria Gyermekszervezet háza avatásának ünnepi beszéde – Solt, 1994. március 14.

 3. Az Emese álma II. vetélkedő megyei döntőjének megnyitása és zárszava – Kecskemét, 1995. március 25.

 4. Március 15-i ünnepi beszéd – Homokmégy, 1996. március 15.

 5. Az Emese álma III. vetélkedő megyei döntőjének zárszava – Kecskemét, 1996. március 23.

 6. A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület díjainak átadása – Kecskemét, 1996. május 17. Cifra-palota

 7. A kalocsai fazekas találkozó megnyitó beszéde – Kalocsa, 1996. szeptember 28.

 8. Fazekas István köszöntése 60. születésnapján – Kiskunfélegyháza, 1996. október 1. Városháza

 9. A Foktői Általános Iskola udvarán állított millenniumi kopjafa avató beszéde – Foktő, 1996. november 28.

 10. A kitelepítések 50. évfordulóján avatott emléktáblák ünnepi beszéde – Hajós, 1997. április 20.

 11. Az elhunyt múzeumigazgató elődök sírjánál (r. Gábor Lajos, Laszczik Ernő, Pécsiné Ács Sarolta) mondott emlékbeszédek – Kalocsa, 1997. június 2.

 12. r. Gábor Lajos szülőházán elhelyezett emléktábla avató beszéde – Résztelek, 1997. június 2.

 13. Március 15-i ünnepi beszéd – Ordas, 1998. március 14.

 14. Köszöntő beszéd A kőbe faragott élet – 80 éves Szebényi Béla kőfaragó-szobrász című kiállításon– Kalocsa, 1998. április 5. Viski Károly Múzeum

 15. Köszöntő beszéd A Kalocsai Főszékeskáptalan 260 éve című kiállításon – Kalocsa, 1998. augusztus 14. Viski Károly Múzeum

 16. Rezsnyák János áthelyezett sírja felszentelésének ünnepi beszéde – Homokmégy, 1998. október 4. Templom-kert

 17. Köszöntő beszéd az Ami a Kalocsa anno…-ból kimaradt című kiállításon – Kalocsa, 1999. június 30. Viski Károly Múzeum

 18. Csicsáky János-emléktáblája avatásának ünnepi beszéde, közösen Mark Higgie Ausztrál nagykövettel – Kalocsa, 1999. szeptember 12. OTP-székház

 19. Millenniumi könyvek átadása – Kalocsa, 2000. március 27. Ifjúsági Ház

 20. A Sárospataki Táncművészeti Iskola Kalocsai Tagozatának megnyitása – Kalocsa, 2000. október 11.

 21. Kiss István könyvankétján emlékbeszéd – Kalocsa, 2000. december 17.

 22. Kovács László fazekasműhelye új épületszárnyának átadásán megnyitó beszéd – Kalocsa, 2000. december 29.

 23. Solymos Ede köszöntése 75. születésnapján – Baja, 2001. január 30. Thürr István Múzeum

 24. Millenniumi könyvek átadása – Kalocsa, 2001. március 28. Ifjúsági Ház

 25. Vándorszalag felkötése, közösen édesanyámmal – Kecskemét, 2001. július 2. XXIX. Országos Honismereti Akadémia

 26. Lovaggá avattam a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend nagymesterét – Kalocsa, 2001. szeptember 7.

 27. Kiss István és Viczai Lajos kiállításának köszöntése – Kalocsa, 2002. április 13. Fazekas Alkotóház

 28. Köszöntő beszéd az Ezer esztendő a gyermekek szemével című kiállításon – Kalocsa, 2002. szeptember 25. Viski Károly Múzeum

 29. Vendégköszöntő – Kalocsa, 2002. november 30. Fazekas Alkotóház

 30. Szíj Rezső köszöntése 87. születésnapján – Kecskemét, 2002. december 7. Református Kollégium

 31. Pesti Gábor kiállításának köszöntése – Kalocsa, 2003. május 3. Fazekas Alkotóház

 32. Ünnepi beszéd a Rákóczi-emléktúra végállomásán – Ordas, 2003. június 15.

 33. A 20 éves a Fazekas-műhely rendezvény megnyitó beszéde – Kalocsa, 2003. szeptember 20. Fazekas Alkotóház

 34. Az Uniós csatlakozás ünnepén köszöntő beszéd – Kalocsa, 2004. április 30. Fazekas Alkotóház

 35. A Paprika-lovag szobrának avatásán köszöntő beszéd – Kalocsa, 2004. május 21. Paprikaház

 36. Köszöntő beszéd a Mit viszünk az Európai Unióba? című kiállításon – Kalocsa, 2004. június 9. Viski Károly Múzeum

 37. Pécsiné Ács Sarolta születésének 100. évfordulóján rendezett „Szép a rozmaringszál…” című emlékest megnyitó beszéde – Kalocsa, 2004. szeptember 10. Városi Sportcsarnok

 38. A felújított Hősök-szobra avatóbeszéde – Dunapataj, 2004. szeptember 12.

 39. A Gombolyagon elesett magyar katonák emlékművének avató beszéde – Gombolyag, 2004. november 7.

 40. Bárth János köszöntése 60. születésnapján – Kecskemét, 2004. december 15.

 41. Bárth János köszöntése 60. születésnapján – Kalocsa, 2005. május 18.

 42. A Málna-fesztivál megnyitó beszéde – Székelyvarság, 2005. augusztus 7.

 43. Köszöntő beszéd Az elfelejtett művész, doromlási Pintér József (1909-1978) című kiállításon – Kalocsa, 2005. október 6. Viski Károly Múzeum

 44. Október 23-i ünnepi beszéd – Dunapataj, 2005. október 23.

 45. Emlékbeszéd Tóth Ferenc táncpedagagus halálának 10. évfordulóján – Kalocsa, 2005. november 12.

 46. Ünnepi beszéd az Alvégi-kereszt szentelésén – Homokmégy, 2005. november 27.

 47. Köszöntő beszéd a KELE ünnepi ülésén – Kalocsa, 2005. december 13.

 48. Barcsikné Tercsi Ibolya szövő kiállításának köszöntése – Kalocsa, 2005. december 17. Fazekas Alkotóház

 49. Solymos Ede köszöntése 80. születésnapján – Baja, 2006. január 30.

 50. Augusztus 20-i ünnepi beszéd – Ordas, 2006. augusztus 19.

 51. Emlékbeszéd Klauzál Gábor emléktáblájánál – Kalocsa, 2006. november 18.

 52. A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom Országos Találkozójának megnyitása – Kalocsa, 2006. március 24. Művészetek Iskolája

 53. Köszöntő beszéd a Homokmégy-Szentegyházpart középkori temploma és temetője című kiállításon – Kalocsa, 2007. szeptember 15. Viski Károly Múzeum

 54. Búcsúbeszéd Bozsó Ferencné Horváth Irén temetésén – Kalocsa, 2007. december 18.

 55. Köszöntő beszéd a Malatin – Holmayer-emléktábla avatásán – Kalocsa, 2008. március 15. Porcelán Manufaktúra

 56. A Szent Iván-éji mulatság megnyitó beszéde – Kalocsa, 2008. június 20. Érsek-kert

 57. Október 23-i ünnepi beszéd – Dunapataj, 2011. október 21. Községi ünnepség

 58. Az érsekhalmi tájház avató beszéde – Érsekhalma, 2012. június 30.

 59. Ünnepi beszédet az Aradi vértanúk városi megemlékezésén – Kalocsa, 2012. október 6.

 60. Búcsúbeszéd Baradlai Sándor temetésén – Kalocsa, 2013. június 3.

 61. A doni katasztrófa áldozatainak megemlékezésén – Kalocsa, 2014. január 12.

 62. Az almárium kalocsai bemutatójának köszöntő, megnyitó beszéde – Kalocsa, 2014. február 22. Kalocsai színház

 63. Búcsúbeszéd Benke Ferenc temetésén – Kalocsa, 2014. október 10.

 64. Bárth János köszöntése 70. születésnapján – Kecskemét, 2014. december 15. Cifrapalota

 65. Verebélyi Kincső professzorasszony köszöntése 70. születésnapján – Budapest, 2015. február 11. Kossuth-klub

 66. Köszöntő beszéd a Kalocsa Art 2015 című kiállításon – Kalocsa, 2015. március 27. Városi Galéria

 67. Ünnepi beszéd a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett városi megemlékezésen – Kalocsa, 2015. június 4. Hősök-szobra előtt

 68. Köszöntő beszéd a XXIII. Kalocsai Képzőművész Alkotótábor kiállításának megnyitóján – Kalocsa, 2015. augusztus 9. Városi Galéria

 69. Emlékbeszéd az újraállított Kolëra-köröszt felszentelésén – Homokmégy, 2015. november 1. Temető

 70. Köszöntő beszéd a Kiss Ernő festőművész 70 című kiállításon – Kalocsa, 2015. november 27. Városi Galéria

 71. Köszöntő beszéd Veres József ikonfestő kiállításának megnyitóján – Kalocsa, 2016. január 22. Városi Galéria

 72. H. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntése 60. születésnapján – Jászberény, 2016. április 29.

 73. Ünnepi beszéd Klauzál Gábor halálának 150. évfordulóján – Kalocsa, 2016. augusztus 3. Szent István király út 21. Klauzál-emléktábla

 74. Köszöntő beszéd Nicolas Schöffer születésének 104. évfordulóján rendezett megemlékezésen – Kalocsa, 2016. szeptember 6. Nicolas Schöffer Gyűjtemény

 75. Ünnepi beszéd a Homokmégyi Szüreti Napokon – Homokmégy, 2016. szeptember 24. Művelődési ház

 76. Megnyitó beszéd a Szendrei Imre zongoraművész emlékére rendezett, Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XIV. Találkozóján – Kalocsa, 2016. november 12. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

 77. Ünnepi beszéd Gábor Áron kalocsai szobrának avatásán – Kalocsa, 2016. november 25.

 78. Köszöntő beszéd Vinczellér Imre festőművész állandó kiállításának megnyitóján – Kalocsa, 2017. június 24. Kalocsai Képtár

 79. Köszöntő beszéd az Élet és halál peremén című kiállításon – Kalocsa, 2017. szeptember 15. Viski Károly Múzeum

 80. Köszöntő beszéd a XXVI. Kalocsai Képzőművész Alkotótábor kiállításán – Kalocsa, 2018. augusztus 12. Városi Galéria

 81. Köszöntő beszéd az „És álljon a domb, a múltak jele…” című kiállításon – Kalocsa, 2018. szeptember 15. Viski Károly Múzeum

 82. Köszöntő beszéd a Béke című kiállításon – Kalocsa, 2018. október 26. Városi Galéria

 83. Emlékbeszéd Dargay Lajos tiszteletére – Kalocsa, 2019. január 22. Nicolas Schöffer Gyűjtemény

 84. Ünnepi beszéd az ordasi Rákóczi megemlékezésen – Ordas, 2019. június 28.

 85. Ünnepi beszéd Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 315. évfordulóján – Ordas, 2019. szeptember 19. Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre

 86. Ünnepi beszéd az Aradi vértanúk emléknapján – Kalocsa, 2019. október 4. 48-asok tere

 87. Köszöntő beszéd Dr. Hála József 70. születésnapján – Budapest, 2019. december 4. Magyar Nemzeti Múzeum díszterme

 88. Köszöntő beszéd a Két együttes egy szinpadon című programon – Kalocsa, 2020. január 25. Városi Színház

 89. Köszöntő beszéd Voigt Vilmos professzor 80. születésnapján – Budapest, 2020. február 25. Kossuth-klub

 90. Köszöntő beszéd a Bözsi néni 100 című kiállításon – Kalocsa, 2020. július 3. Városi Galéria

 91. Köszöntő beszéd a Kalocsa art 2020 című kiállításon – Kalocsa, 2020. szeptember 4. Városi Galéria

 92. Ünnepi beszédet Klauzál Gábor emléktablójánál – Kalocsa, 2021. augusztus 3. Szent István király út 21. Klauzál Gábor Társaság

 93. Köszöntő beszéd Lengyel Ágnes 60. születésnapján a „Madaradnak fogadj engem…” című kötet megjelenése alkalmával – Balassagyarmat, 2021. szeptember 30.

 94. Köszöntő beszéd a „Van neki futamotya” Romsics Lászlóné Szarka Vëra életműve című kiállítás megnyitóján – Kalocsa, 2021. november 6. Városi Galéria

 95. Köszöntő beszéd a 150 éves a kalocsai tűzoltóság című kiállításon – Kalocsa, 2022. február 1. Városi Galéria

 96. Köszöntő beszéd az I. Szarka Vëra Országos Hímzőpályázat kiállításának megnyitóján – Kalocsa, 2022. november 5. Városi Galéria

 97. Köszöntő beszéd a Szarka Vëra-emlékszoba avatásán – Homokmégy, 2022. november 5. Romsics-szállás

 98. Köszöntő beszéd Zentai Tünde: A festett népi bútor – A dunai stíluskör és Komárom című könyv bemutatóján – Budapest, 2022. december 9. Hagyományok Háza

 99. Avató beszéd a Petőfi-sírvers sírkövének felavatásán – Kalocsa, 2023. március 15. Viski Károly Múzeum

 100. Köszöntő beszéd A szakkör című kiállításon – Kalocsa, 2023. május 12. Nicolas Schöffer Múzeum

 101. Ünnepi beszéd a vörösterror áldozatainak emléktáblájánál – Kalocsa, 2023. június 23. Szent István király út 18.

 102. Köszöntő beszéd a Kincsek című kiállításon – Kalocsa, 2023. szeptember 16. Viski Károly Múzeum

 103. Köszöntőt mondtam a Szakál Aurél nyugdíjbavonulása alkalmával rendezett konferencián – Kiskunhalas, 2023. október 10. Thorma János Múzeum

III. 1. 5. Túravezetések, tanulmányi utak, táborok

 1. Homokmégy és Kalocsa nevezetességei – Homokmégy, Kalocsa, 1992. október 5. Székelyvarságiak

 2. Budapesti túra – Budapest, 1992. október 6. Székelyvarságiak

 3. A Kalocsai Sárköz települései – Kalocsa, a reformátos falvak és a szállások, 1996. július 8. A Duna-menti Folklórfesztivál néprajzkutató vendégei

 4. Homokmégy – Homokmégy, 1996. június 13. A homokmégyi tanulmánygyűjtemény kutatóinak terepbejárása

 5. A Kalocsai Sárköz településhálózata – Kalocsa és a környező települések, 1996. október 1. Az Országos Műemlék Felügyelőség munkatársai

 6. Kalocsa néprajza és nevezetességei – Kalocsa, 1996. november 12. Kecskeméti Piarista Gimnázium

 7. Őskori telepek a Kalocsai Sárközben (terepbejárás) – Fajsz, Homokmégy, Szakmár, Kalocsa, 2000. október 10. MTA Régészettudományi Intézet, Thübingeni Egyetem

 8. Kiskunhalas, Ópusztaszer – 2000. október 29. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 9. Budapest – 2001. április 27. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 10. Budapest – 2002. november 24. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 11. Erdélyi körút (Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelyvarság, Marosvásárhely) – 2003. április 8-13. Múzeumi alkalmazottak

 12. Örjegi majális – 2003. május 24. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 13. Kalocsa műemlékei – 2003. június 5. Paksi Városi Múzeum alkalmazottai

 14. Városismereti séta – Kalocsa, 2004. február 9. Szent István Gimnázium

 15. Budapest – 2004. február 14. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 16. Városismereti séta – Kalocsa, 2005. szeptember 17. Kulturális Örökség Napjai

 17. Városismereti séta – Kalocsa, 2005. szeptember 23. Szent István Gimnázium

 18. Pécs, Mecsek – 2006. szeptember 9. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 19. Városismereti séta – Kalocsa, 2006. szeptember 16. Kulturális Örökség Napjai

 20. Városismereti séta – Kalocsa, 2006. november 18. Klauzál Gábor Társaság

 21. 1848-as síremlékek a kalocsai temetőben – Kalocsa, 2007. március 15.

 22. Az Örjeg földrajzi környezete és élővilága – Örjeg, 2007. április 20. Kertvárosi Általános Iskola 6.b.

 23. Simontornya, Ozora, Zirc, Akli-major – 2007. október 28. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 24. Gemenc – 2008. június 8. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 25. Az alvégi és a fölvégi keresztek Homokmégyen / fáklyás körmenet – Homokmégy, 2008. október 17.

 26. Keresztek körútja két keréken – Homokmégy, Halom, Mácsai-szállás, Alsómégy, Hillye, 2008. október 18. Homokmégyi Általános Iskola

 27. Budapest – 2008. október 19. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 28. Homokmégy temploma és szakrális kisemlékei – Homokmégy, 2009. október 1. Kalocsai óvónők

 29. Nevezetes személyek a kalocsai temetőben – Kalocsa, 2010. május 12. Temető

 30. Kalocsa, Dunaszentbenedek, Dunapataj, Öregtény, Homokmégy, Kecel, Örjeg, Kalocssa – 2010. július 10. VIII. Tájtörténeti Konferencia

 31. Önkéntes tábor – Homokmégy, 2010. augusztus 23-27. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest

 32. Városismereti séta – Kalocsa, 2010. szeptember 18. Kulturális Örökség Napjai

 33. Homokmégy temploma és szakrális kisemlékei – Homokmégy, 2010. október 8. Zöld szíves óvódapedagógusok

 34. Gyöngyös, Mátra – 2010. október 16. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 35. A kalocsai határ szélén. Az örjegi mocsárvilág. (Ilyen a természetünk) – Örjeg, 2010. október 9. Múzeumok Őszi Fesztiválja

 36. Kalocsa műemlékei és nevezetes épületei – Kalocsa, 2010. november 8. Szent István Gimnázium

 37. Budapest – 2011. május 8. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 38. Kalocsa, Homokmégy, Hajós, Dusnok – 2012. január 14. Az alternatív útvonal kijelölése a zarándokút szervezőivel – kezdeményezésemre létesült.

 39. Városismereti séta – Kalocsa, 2012. július 7. MABÉOSZ

 40. Kalocsa, Hajós – 2012. július 7. MABÉOSZ

 41. Halom, Homokmégy – 2013. március 21. A zarándokút megnyitása

 42. Falusi élet 1850-ben (tábor) – Homokmégy, 2013. július 8-14. általános iskolások

 43. Városismereti séta – Kalocsa, 2014. július 3. XLII. Országos Honismereti Akadémia

 44. Falusi élet 1850-ben (tábor) – Homokmégy, 2014. július 14-20. általános iskolások

 45. Kalocsa, Halom, Homokmégy – 2015. április 25. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 46. Falusi élet 1850-ben (tábor) – Homokmégy, 2015. június 29. – július 5. általános iskolások

 47. Erdélyi tanulmányút (Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Segesvár, Székelyvarság, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Marosvásárhely, Kolozsvár) – 2015. november 16-22. Múzeumi alkalmazottak

 48. Homokmégy, Hillye, Hajós – 2016. április 23. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 49. Falusi élet 1850-ben (tábor) – Homokmégy, 2016. augusztus 1-5. Szegedi Egyetem hallgatói

 50. Hajós, Feket, Dusnok – 2017. április 29. Kalocsai Múzeumbarátok Köre (Szegedi Ágnessel közösen)

 51. Falusi élet 1850-ben (tábor) – Homokmégy, 2017. július 10-23. Szegedi Egyetem hallgatói

 52. Visegrád, Dömös, Rám-szakadék, Dobogókő – 2018. október 13. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 53. Homokmégy régészeti és néprajzi értékei – Homokmégy, 2018. október 24. A kalocsai óvodák vezetői

 54. Útmenti keresztek Kalocsán (kerékpártúra) – Kalocsa, 2021. október 16. Múzeumok Őszi Fesztiválja

 55. Örjegi gyalogtúra – Örjeg, 2022. május 28. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 56. Városismereti séta Klauzál Gábor emlékezetére – Kalocsa, 2022. augusztus 6. Klauzál Gábor Társaság

 57. Kerékpártúra a sármégyi és a mariházi templomok ásatásaihoz – Homokmégy, 2022. augusztus 16. Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 58. Bemutató séta a Kolecsányi-palotában – Kalocsa, 2022. szeptember 17. Kulturális Örökség Napjai (közösen Bóbis Attila rendőrkapitánnyal)

 59. Városismereti séta – Kalocsa, 2023. április 18. Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága

 60. Városismereti séta Kalocsa épített öröksége címmel – Kalocsa, 2023. augusztus 3. IX. Fraknói Nyári Akadémia

III. 1. 6. Zsűrizések

 1. Erre is emlékezem… Néprajzi gyűjtőpályázat – Kecel, 1993

 2. Erre is emlékezem… Néprajzi gyűjtőpályázat – Kecel, 1994

 3. Erre is emlékezem… Néprajzi gyűjtőpályázat – Kecel, 1995

 4. Emese álma II. területi döntő – Lakitelek, 1995. április 29.

 5. Emese álma megyei döntő – Kecskemét, 1996 március 23.

 6. Erre is emlékezem… Néprajzi gyűjtőpályázat – Kecel, 1997

 7. Kalocsai várostörténeti vetélkedő – Kalocsa, 1997. április 26. (zsűri elnöke)

 8. Kalocsai várostörténeti vetélkedő – Kalocsa, 1998. április 25. (zsűri elnöke)

 9. Kalocsai várostörténeti vetélkedő – Kalocsa, 1999. április 24. (zsűri elnöke)

 10. Kalocsai várostörténeti vetélkedő – Kalocsa, 2000. április 1. (zsűri elnöke)

 11. A Kertvárosi Általános Iskola Millenniumi vetélkedője – Kalocsa, 2000. április 28.

 12. A börtön népdaléneklési versenye – Kalocsa, 2000. május 25. (zsűri elnöke)

 13. A börtön mesemondó versenye – Kalocsa, 2000. október 19. (zsűri elnöke)

 14. Szent István Napok (Szent István Gimnázium) – Kalocsa, 2001. április 28.

 15. Szent István Napok (Szent István Gimnázium) – Kalocsa, 2002. április 26. (zsűri elnöke)

 16. A Paksi Városi Múzeum igazgatói pályázata – Paks, 2003. március 31.

 17. NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma pályázata – Békéscsaba, 2004. augusztus 5.

 18. II. Keceli Országos Fazekas Kiállítás – Kecel, 2004. december 4. (zsűri elnöke)

 19. NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma pályázata – Békéscsaba, 2005. június 17.

 20. III. Keceli Országos Fazekas Kiállítás – Kecel, 2005. december 3. (zsűri elnöke)

 21. KELE Természetvédő Egyesület rajzpályázata – Kalocsa, 2005. március 31. (zsűri elnöke)

 22. Népi Iparművészeti Tanács kalocsai zsűrizése – Kalocsa, 2005. június 28.

 23. Népi Iparművészeti Tanács kalocsai zsűrizése – Kalocsa, 2008. június 24.

 24. Paprikás ételek főzőversenye – Kalocsa, 2011. szeptember 17. XXII. Kalocsai Paprikafesztivál

 25. Gasztro csata – Baja, 2012. május 12.

 26. Paprikakirályné-paprikakirály választás – Kalocsa, 2012. szeptember 15. XXIII. Kalocsai Paprikafesztivál (zsűri elnöke)

 27. Paprikás ételek főzőversenye – Kalocsa, 2012. szeptember 15. XXIII. Kalocsai Paprikafesztivál

 28. Paprikakirályné-paprikakirály választás – Kalocsa, 2013. szeptember 14. XXIV. Kalocsai Paprikafesztivál (zsűri elnöke)

 29. Paprikakirályné-paprikakirály választás – Kalocsa, 2014. szeptember 20. XXV. Kalocsai Paprikafesztivál (zsűri elnöke)

 30. Paprikakirályné-paprikakirály választás – Kalocsa, 2015. szeptember 19. XXVI. Kalocsai Paprikafesztivál (zsűri elnöke)

 31. XL. Durindó és LIII. Gyöngyösbokréta Művészeti Bizottságának népművészeti szakértője – Torda (Szerbia), 2016. június 11-12.

 32. A Kalocsai Települési Értéktár Bizottság fotópályázata – Kalocsa, 2016. december 2.

 33. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Hagyományaink vendégségben – Szentendre, 2018. június 9. Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

 34. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség minősítése – Veresegyház, 2019. április 13.

 35. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség minősítése – Kapuvár, 2019. október 26-27.

 36. I. Szarka Vëra Országos Hímzőpályázat – Kalocsa, 2022. október 17.

III. 1. 7. Szobrok, emléktáblák, emlékhelyek kiépítése

 1. Hősi-emlékmű – Homokmégy, 1989. november 1. Templomkert

 2. 1919-es mártírok emléktáblája – Kalocsa, 1993. június 24. Jezsuita rendház

 3. Klauzál Gábor-emléktábla – Kalocsa, 1996. augusztus 3. Pilvax hotel

 4. A Viski Károly Múzeum alapítóinak emléktáblája – Kalocsa, 1997. június 2. Viski Károly Múzeum

 5. r. Gábor Lajos-emléktábla – Résztelek, 1997. június 2. Újtelek, Fő u. 59.

 6. Simig Rezső-emléktábla (Lengyel Tibor) – Kalocsa, 1997. október 4. Jószágkormányzóság

 7. Homokmégy első említésének 800., közigazgatási önállósága 100. évfordulója emléktábla – Homokmégy, 1998. október 4. Községháza

 8. Rezsnyák János síremléke/emlékműve – Homokmégy, 1998. október 4. Templomkert

 9. Csicsáky János-emléktábla – Kalocsa, 1999. szeptember 12. OTP-székház

 10. Kopjafa (Czár János) a Viski Károly Múzeum alapításának 70. évfordulójára – Kalocsa, 2002. június 2. Viski Károly Múzeum udvara

 11. Bozsó Ferenc-emléktábla – Kalocsa, 2006. október 9. Tomori u. 1.

 12. Sármégyi templom régészeti bemutatóhely – Homokmégy, 2007. október 31.

 13. Malatin – Holmayer-emléktábla – Kalocsa, 2008. március 15. Porcelán Manufaktúra

 14. Tóth Mike bronz szobra (Tövisháti András) – Kalocsa, 2009. október 21. Viski Károly Múzeum, Tóth Mike-terem

III. 2. Film, televízió, média

Helyi médiumok szereplései nélkül.

Helyi televíziók felvételei 1994-2017 között: 328

Helyi rádiók felvételei 1995-2017 között: 297

Szereplés helyi írott sajtókban 1986-2017 között (2007 előtt szórványos adatok): 661

III. 3. 1. Film- és televíziós fölvételek forgatókönyve és rögzítése

 1. Sára Sándor hadifoglyokról forgatott filmjének fölvételei – Homokmégy, 1989. június 29.

 2. Kopogtató – Kalocsa (MTV) – Kalocsa, Homokmégy, 1992. (forgatókönyv is)

 3. Disznótor (Duna TV – Mester József) – Homokmégy, 1993. február 4. (forgatókönyv is)

 4. Halló vasárnap (MTV – Mácsai Erzsébet)– Kalocsa, 1994. január 26.

 5. Játék határok nélkül (MTV) – Kalocsa, 1994. április 27-28.

 6. Magyarországról jövök – Travnik Mariska fölvételei (MTV) – Kalocsa, 1994. december 18.

 7. Magyarországról jövök – Szent István Gimnázium, benne az ásványtár (MTV) – Kalocsa, 1995

 8. Különleges múzeumi tárgyak (Duna TV) – Kalocsa, 1996. július 24.

 9. Paprikatermesztés és feldolgozás (Gazda TV) – Kalocsa, 1996. december 20.

 10. Kalocsa című filmhez a város történelmi eseményeiről és népművészetéről (Kóreai TV) – Kalocsa, 1997. január 24. (a teljes fölvétel saját szervezés)

 11. Az ásványtárról (MTV Natura szerkesztőség) – Kalocsa, 2000. január 28.

 12. A fazekas kiállításról (MTV Szegedi Stúdió) – Kalocsa, 2000. május 24.

 13. Kalocsa történetéről (Duna TV) – Kalocsa, 2000. augusztus 18.

 14. A Viski Károly Múzeumról (Duna TV) – Kalocsa, 2000. augusztus 18.

 15. Disznótoros szokások Kunszentmiklóson (MTV 1) – Kunszentmiklós, 2001. március 20.

 16. Kalocsai népviseletek (Muharay Elemér Népművészeti Szövetség – Hagyományok Háza) – Kalocsa, 2001. október 8. (forgatókönyv is)

 17. A fajszi ásatásról (MTV 1) – Fajsz, 2002. május 14.

 18. A hartai Honfoglalás-kori leletről (Duna TV) – Harta, 2002. július 31.

 19. A hartai Honfoglalás-kori ásatásról (RTL klub) – Kalocsa, 2002. október 15.

 20. A hartai Honfoglalás-kori leletről (MTV Szegedi Stúdió) – Kalocsa, 2002. október 17.

 21. A hartai Honfoglalás-kori leletről (TV 2) – Kalocsa, 2002. október 21.

 22. A hartai Honfoglalás-kori leletről (ATV) – Budapest (élő stúdióbeszélgetés), 2002. október 27.

 23. POLÓRA – Új könyveinkről (Budapest TV) – Budapest (élő stúdióbeszélgetés), 2003. február 13.

 24. A hartai ásatáson (Duna TV Híradó) – Harta, 2003. augusztus 27.

 25. A hartai ásatáson (MTV Híradó) – Harta, 2003. szeptember 1.

 26. Fehér Zoltán portréban (filmforgatás – Bali János) – Kalocsa, 2003. szeptember 15.

 27. Delta – A főtéri ásatásról (MTV 2) – Kalocsa, 2003. október 6.

 28. A főtéri ásatásról (MTV 1 Híradó) – Kalocsa, 2003. október 14.

 29. Bemutatkozik Kalocsa – az UNESCO fölterjesztéshez (Európai Folklór Intézet – Bali János) – Kalocsa, 2004.

 30. Főtér (MTV) – Kalocsa, 2005. március 30.

 31. A kalocsai viselet (MTV – Fiar Sándor) – Kalocsa, 2006. október 13.

 32. A Limogesi keresztről (RTL Klub) – Kalocsa, 2007. április 3.

 33. A kalocsai zsidóság történetéről (Kálmán Gábor filmje) – Kalocsa, 2008. június 9.

 34. A kalocsai hímzés (Hír TV) – Kalocsa, 2011. február 1-2.

 35. Hazai turizmus – Viski Károly Múzeum (ATV) – Budapest (élő stúdióbeszélgetés), 2011. április 21.

 36. Hazai turizmus – Kalocsa története (ATV) – Kalocsa, 2011. június 21.

 37. Hazai turizmus – Kalocsai népviselet (ATV) – Budapest (élő stúdióbeszélgetés), 2011. december 9.

 38. Hazai turizmus – Kalocsa népművészete (ATV – Kerekes Borbála) – Kalocsa. 2011. december 16.

 39. A kalocsai népművészet és a világsztárok (RTL Klub) – Kalocsa, 2012. március 17.

 40. A Viski Károly Múzeum (MTV) – Kalocsa, 2015. május 10.

 41. A múzeumpedagógiai foglalkozásokról Kvalla Gábor filmjéhez – Kalocsa, 2015. szeptember 8.

 42. A Molnár István Múzeumba vitt múzeumpedagógiai programokról (Keresztúri Televízió) – Székelykeresztúr, 2015. november 18.

 43. Hazahúzó – a múzeumról (ATV – Somodi Ildikó) – Kalocsa, 2016. április 14.

 44. Itthon vagy – Magyarország szeretlek / a kalocsai Hungarikumokról (Duna TV) – Hollókő (élő közvetítés), 2016. szeptember 25.

 45. A Lakások és bútoraik című előadás alkalmával (Bukaresti TV) – Marosvásárhely, 2017. március 23.

 46. Lakások és bútoraik (Erdélyi Magyar TV) – Marosvásárhely, 2017. március 23.

 47. A kalocsai orosz hadikórházról (POCCUA 24 TV) – Kalocsa, 2017. április 3.

 48. Vinczellér Imre kiállításmegnyitója (MTV 5) – Kalocsa, 2017. június 24.

 49. Hazahúzó – a Viski Károly Múzeum kiállításairól (ATV – Kocsis Andrea) – Kalocsa, 2017. október 26.

 50. Kalocsa szellemi öröksége” című program beharangozó filmje (Polgárok Háza) – Kalocsa, 2019. március 1.

 51. Járd a saját táncod” – Kalocsa. A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség sorozata (Viski Károly Múzeum) – Kalocsa, 2021. április 15.

 52. Hazahúzó – Kalocsa népművészete (ATV) – Kalocsa, 2022. augusztus 30.

 53. Menyhárt László és Czimmermann István jezsuita Afrika-kutatók élete (filmforgatás) – Kalocsa, 2022. szeptember 22.

 54. Kalocsai hungarikumok (MTVA) – Homokmégy, 2022. október 21. Romsics-szállás

III. 3. 2. Rádiós interjúk

 1. Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület (Róna Rádió) – Kalocsa, 1997. április 5.

 2. A kalocsai népművészetről (Magyar Rádió Szegedi Stúdió) – Kalocsa, 1999. november 4.

 3. Az általam vezetett kalocsai civil szervezetekről (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2001. március 6.

 4. Kalocsa a Honfoglalás-korban és a középkorban (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2001. március 6.

 5. Szabó Józsefról (Magyar Rádió) – telefonos interjú, 2002. április 4.

 6. Talpalávaló – a Kalocsai kiskocsmában című CD-ről (Kossuth Rádió) – Budapest (stúdiófelvétel – Dévai János), 2002. szeptember 17.

 7. Petőfi Rádió (Háy András) – Kalocsa, 2003. július 8.

 8. Magyar Rádió – Kalocsa, 2003. november 5.

 9. Kossuth Rádió (élő stúdióbeszélgetés) – Budapest, 2003. november 20.

 10. Katolikus Rádió – Kalocsa, 2004. augusztus 11.

 11. Kossuth Rádió (Antall István) – 2005. február 21.

 12. Hitélet (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2005. július 13.

 13. A homokmégyi ásatásról (Klub Rádió) – Kalocsa, 2007. április 2.

 14. Sármégy templomáról (Klub Rádió) – Kalocsa, 2007. november 2.

 15. A 48-as vacsoráról (Kossuth Rádió – Pálffy Balázs) – Kalocsa, 2008. március 7.

 16. A Húsvéti szokások továbbéléséről (Kossuth Rádió – Pálffy Balázs) – Kalocsa, 2008. március 7.

 17. Parasztszállás Homokmégyen (Kossuth Rádió) – Homokmégy, 2010. június 18.

 18. A homokmégyi Öreg-köröszt (Kossuth Rádió) – Homokmégy, 2010. június 18.

 19. Sármégy középkori temploma (Kossuth Rádió) – Homokmégy, 2010. június 18.

 20. A kalocsai népművészet és a szellemi kulturális örökség kapcsolatáról (Civil Rádió) – Budapest, 2012. január 28.

 21. Kalocsa történeti és néprajzi érdekességei (Lánchíd Rádió) – Kalocsa, 2012. július 18.

 22. Anyák napi műsorban élő telefonos kapcsolás (Lánchíd Rádió) – Kalocsa, 2013. május 3.

 23. A kalocsai népművészetről (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2013. december 21.

 24. A Hungarikummá lett kalocsai népművészet (Kossuth Rádió) – Budapest, 2014. május 14.

 25. A kalocsai Hungarikumokról (Info Rádió Budapest) – Kalocsa, 2014. június 12.

 26. A Hely című műsorban a múzeumról (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2015. április 23.

 27. A Molnár István Múzeumba vitt múzeumpedagógiai programokról (Vox Rádió) – Székelykeresztúr, 2015. november 17.

 28. A Múzeumok majálisára vitt programjánlatunkról, a paprikatörésről (Lánchíd Rádió) – Budapest, 2016. május 21.

 29. A Viski Károly Múzeum kiállításairól (Kontakt Rádió) – Budapest (élő stúdióbeszélgetés), 2016. június 16.

 30. A Kalocsai Települési Értéktár pályázatáról (Gong Rádió) – Kalocsa, 2016. szeptember 5.

 31. A Viski Károly Múzeum (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2016. november 4.

 32. A gimnáziumi éremgyűjtemény (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2016. november 4.

 33. A Tóth Mike ásványgyűjtemény (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2016. november 4.

 34. A kalocsai pingálás (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2016. november 4.

 35. A Nicolas Schöffer Gyűjtemény (Kossuth Rádió) – Kalocsa, 2016. november 4.

 36. A 48-as vacsoráról és a kivilágításról (Gong Rádió) – Kalocsa, 1017. március 10.

 37. A Kalocsai Települési Értéktár kiállításáról (Gong Rádió) – Kalocsa, 2017. március 10.

 38. A Múzeumok éjszakájáról (Gong Rádió) – Kalocsa, 2017. június 20.

 39. A március 14-i kivilágításról (Gong Rádió) – Kalocsa, 2018. március 12.

III. 3. 3. Internet

 1. Sármégy templomáról (National Geographic) – Kalocsa, 2007. november 2.

Kalocsa, 2023. október 12.

 

Romsics Imre

múzeumigazgató

Free business joomla templates