Ön itt van: HomeA múzeum történeteRomsics Imre

Életrajz - Romsics Imre

Romsics Imre önéletrajza
Foglalkozásom: etnográfus múzeumigazgató

Kalocsán születtem 1963. december 3-án. Állampolgárságom magyar. Családom fél évezrede lakik Kalocsán, s annak déli szállásain. Édesanyám Kerekes Erzsébet Szarka Vëra, a Népművészet mestere. Anyai ágon hetedig generációs népművész a család, korábbra a családi emlékezet nem vezet vissza. Édesapám Romsics (Karács) László fél évszázadon keresztül volt vőfély, majd lakodalmi zenész. Ezek a családi gyökerek irányítottak a népi kultúra, a néprajztudomány felé. Ezen érdeklődésem már gyermekkoromban kibontakozott, hiszen szüleim padlására halmoztam föl a család kidobásra ítélt tárgyi emlékeit. Mindezek következményeként a választott hivatásomat küldetésként élem meg, s legfontosabb feladatomnak a kalocsai népi hagyomány megőrzését, archiválását, átörökítését tekintem.
 
Lakcímem:6341 Homokmégy Gerle u. 3.
Tel: (78) 454-146
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Foglalkozásom: etnográfus múzeumigazgató
 
Munkahelyem: Viski Károly Múzeum Kalocsa 6300 Kalocsa, Szent István király út 25. Pf:82.   Tel/Fax: (78) 462-351
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Családi állapotom:
 
1993. szeptember 25-én nősültem, feleségem Héjjas Anikó magyar-könyvtár szakos pedagógus, a Kalocsai Kunszt József Általános Iskola Öregcsertői Általános Iskolája igazgató-helyettese.
1994. július 10-én született Erzsébet lányom, aki a Budapesti Műszaki Egyetem matematikus szakának másod éves hallgatója. 1996. június 23-án született Imre fiam, aki a kalocsai Szent István Gimnázium negyedikes, reál szakos diákja.
 
Képzettségeim:
 
-1978-1982 között a kalocsai I. István Gimnázium matematika-fizika tagozatára jártam, ott érettségiztem.
-1983-1987 között a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz-népművelés szakán, nappali tagozaton szereztem diplomát.
-1985-1987 között a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Filmforgalmazási szakának műsorpolitikai és gazdasági tagozatán szereztem felsőfokú képesítést.
-1987-ben Országjárásvezetői képesítést szereztem.
-1988-1992 között a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem néprajz szakán, egyéni levelező tagozaton (nappali tanterv szerint) szereztem diplomát.
-2015-ben oklevelet szereztem a KKDSZ által szervezett vezetőképzőn – A korszerű menedzsment ismérvei és eszközrendszere a közgyűjteményekben (NEFMI száma: In/20/120/35/2011. (VII.14.))
 
Munkahelyeim és beosztásaim:
 
-1987. július 16.-1988. december 1. között a homokmégyi Általános Iskolában földrajzot tanítottam.
-1988. december 1. óta a kalocsai Viski Károly Múzeum etnográfus múzeológusa vagyok.
-1993. április 1-én az intézmény megbízott, majd 1994. január 1-től kinevezett igazgatója lettem.
-1994. január 1-én főmúzeológusi kinevezést kaptam.
-2000. november 1-én főtanácsosi címmel tüntettek ki.
 
A másfél esztendei pedagógusi tevékenység kivételével egész eddigi munkásságomat a kalocsai Viski Károly Múzeumban végeztem. A családi indíttatás és a kalocsai pota néprajzi csoporthoz tartozás mellett jelentősen meghatározza, befolyásolja pályámat, hogy több felsőfokú végzettséggel rendelkezem. A néprajz és a földrajz szak a múzeumi tudományok művelését teszi lehetővé, a népművelés és a filmforgalmazási szak a közművelődési feladatellátás mellett a múzeum menedzselésében ad nagy segítséget. Pedagógiai végzettségem és gyakorlatom a manapság divatos múzeumpedagógiai programok fölépítéséhez és szervezéséhez elengedhetetlen. Felsőfokú tanulmányaimnak köszönhető, hogy rendelkezem a beosztásomhoz szükséges nyelvtudással. Főiskolai és egyetemi lektorátusi nyelvvizsgám van orosz és latin nyelvekből.
 

Múzeológiai tevékenységem:
 
Múzeológiai tevékenységem során igyekszem egyensúlyt tartani a különböző múzeumi területek, a gyűjtés, a rendszerezés, a kutatás és a bemutatás között, hiszen a sikeres múzeumi tevékenységhez ezek egyensúlya szükséges. Huszonkét esztendős múzeumigazgatói tevékenységem alatt megháromszoroztam a Viski Károly Múzeum beleltározott tárgyainak számát (45.256 darabról 125.696 darabra emelkedett). Felhalmoztam további százezer tárgyat és százezer digitális fényképfelvételt, melyek leltározását az elkövetkező esztendőkben kell megszervezni. (Részleteiben lásd a Szakirányú tudományos tevékenységem bemutatása című mellékletben.)
A tudományos tevékenység mellett hatalmas energiát igényel a pénzügyi lehetőségek megteremtése. Az elmúlt húsz esztendő alatt teljesen fölújítottuk a meglévő múzeumi épületet, amely biztosítja a kultúrált múzeumlátogatást. Mindezzel párhuzamosan kialakítottuk a raktárak új rendjét, amelyek a preventív konzerválás alapvetései mellett biztosítják a biztonságos őrzést és a kutathatóságot. A textilgyűjtemény és a fotógyűjtemény őrzése országos elismertséget és érdeklődést keltett.
A Viski Károly Múzeum elfogadottságának egyik mércéje, hogy a kisebb, helyi jelentőségű konferenciák mellett számos országos és nemzetközi tudományos konferenciát szerveztem Kalocsán, melyek anyaga kötetekben is megjelent. 
A Viski Károly Múzeum tudományos eredményeit három könyvsorozatban és sorozaton kívüli kötetekben jelentettem meg. Folytattam az elődeim által indított kisebb terjedelmű sorozatokat, a Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtárat és a Kalocsai Múzeumi Közleményeket. Új sorozatként indítottam el a Kalocsai Múzeumi Értekezéseket, amelyből ez idáig 16 kötet jelent meg. Több kötetünk országos elismertségnek örvendezhet. A kiadványok közül ki kell emelni a 2002-ben kiadott Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban) című népzenei Cd-t, amely ez idáig az egyetlen önálló, a kalocsai népzenét bemutató hanghordozó.
Húszonkettő esztendő alatt 42 kiállítást rendeztem, többségüket a Viski Károly Múzeumban. Fontosnak tartom, hogy a kalocsai közönség megismerhesse a múzeumi raktárakban őrzött emlékeket is, ezért a kiállításokban kizárólag helyi, saját tulajdonú tárgyakat mutattam be. A kiállítás rendezések alkalmával számos olyan tudományos következtetésre nyílt lehetőség, amelyek ismeretlenek voltak a tudományos közönség előtt is. A jól sikerült kalocsai kiállítások mellett arra a tokyói kiállításra vagyok a legbüszkébb, amelyben a Kárpát-medence népművészetét bemutató 600 db tárgy közül 282 db-ot vittem a kalocsai múzeumból.
Az utóbbi tíz esztendőben építettem föl azt a múzeumpedagógiai sorozatot, amely az óvodától a gimnáziumig kínál az oktatáshoz kötődő múzeumi programot. A nagy sikerű sorozatok nagyobb részt a kalocsai népi kultúrából táplálkoznak. Az általam fölépített metodikai újítások miatt országos érdeklődés kíséri a programokat, számos konferencián mutattam be a kalocsai gyakorlatot.
Kiemelendő a Kalocsai Múzeumbarátok Köre tevékenysége. A múzeumi célkitűzéseket segítő civil szervezet az elsők között alakult meg Kalocsán. 1997-ben szerveztem újjá a Kört. 150 fős tagsága alkotja a kalocsai múzeum legfontosabb társadalmi bázisát. Könyvkiadásunkat és múzeumpedagógiai foglalkozásainkat a Kör nélkül nem szervezhettük volna meg. A Kör szervezte a nagy érdeklődéssel kísért Múzeumok éjszakáját is.
Társadalmi tevékenységem:
 
-1984-1987 között a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a Teaház nevű klubot vezettem.
-1986-tól részt veszek a honismereti mozgalom munkájában. 1990. április 25-én részese voltam az Országos Honismereti Szövetség megalakításának. 1997-es lemondásomig tagja voltam az országos elnökségnek.
-1990-1998 között Homokmégy község képviselője voltam.
-1991. november 29-én létrehoztam a Homokmégyért Alapítványt, melynek feladata a község kultúrális életének támogatása.
-1991-2011 között a Homokmégyért Alapítvány titkári teendőit láttam el. Lemondásom után is tagja maradtam az Alapítvány kuratóriumának.
-1993. május 22-én újjászerveztem és újjáélesztettem a megyei honismereti mozgalmat, mely napon a kalocsai összejövetelen a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület elnökévé választottak, mely tisztségemről 1997-ben lemondtam.
-1994 tavaszán a Bács-Kiskun Megyei Népművészeti Egyesület elnökségének tagjává választottak, mely tisztségemről 1998-ban lemondtam.
-1994. április 15-én a Katona István Társaság elnökévé választottak.
-1994. november 14-én a Kalocsai Városvédő Egyesület választott meg elnökének, mely tisztemről 2015. január 14-én lemondtam.
-1997. március 10-én újjászerveztem a Kalocsai Múzeumbarátok Körét, melynek titkári teendőit látom el.
-1999. június 27-én létrehoztam a Kalocsa Monográfia Alapítványt, melynek titkári teendőit látom el. 
-2000. május 12-én részese voltam a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi tagozata megalapításának, mely időtől a vezetőség tagja vagyok.
-2001. szeptember 7-én a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend tagjává avattak.
-2002. február 22-én a MABEOSZ Városi Bélyeggyűjtő Kör választott meg elnökének.
-2003. március 8. – 2007. március 9. között a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja voltam.
-2004. március 4 – 2006. február 15. között a Nemzeti Civil Alapprogram Regionális hatókörű civil szervezetek támogatásának dél-alföldi kollégiuma tagja voltam.
-2004. november 18-tól a Kalocsa Kistérség Civil Szervezeteinek Egyeztető Fóruma elnöke voltam. A fórum törvényi rendelkezés következményeként szűnt meg 2013. június 30-án.
-2005. március 10-től a Homokmégyi Néptánc Hagyományokért Alapítvány elnökének kértek föl, mely tisztségemről 2005. október 11-én lemondtam.
-2006. október 20. – 2010. október 3. között a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának tagja voltam.
-2006. november 23. – 2010. október 3. között Kalocsa Város Önkormányzata Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságának a tagja voltam.
-2007. március 9.-2011. március 29. között a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Választmányának tagja voltam.
-2010. október 14. – 2014. október 12. között Kalocsa Város Önkormányzata Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottságának tagja voltam.
-2013. augusztus 8-án a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság elnökének választottak.
 
- Ezeken kívül tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Györffy István Néprajzi Egyesületnek, az Agrártörténeti Munkabizottságnak, a TIT-nek, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének, a Kalocsa Kamarakórusnak.
 
Elismeréseim:
 
-1993. december 16. - a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága I. díja.
-1998. június 29. - Honismereti Emléklap a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkáért.
-1999. november 4. - a Tudomány Napja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága a Dél-Magyarország kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó kutatója című elismerést adta át. Az indoklásban a népművészeti és táplálkozási kutatásaim mellett a tudományszervező tevékenységem emelték ki.
-2000. május 20. - az Év múzeuma 1999 pályázaton a Viski Károly Múzeum elnyerte az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága különdíját.
-2001. július 2. – Honismereti munkáért érdemérem
-2003. április 5. – Pécsiné Ács Sarolta díj 2003
-2003. május 17. – Év Múzeuma 2002 díj
-2004. március 19. – Pulszky Károly-díj
-2005. április 30. – Gróf Széchenyi György-díj
 
Legfontosabb eredményemnek azt tartom, hogy néprajzkutatói és múzeológiai tevékenységemet országos ismertség és elismertség követi, melynek eredményeként az általam vezetett intézmény nyerte el 2003-ban az Év Múzeuma 2002 díjat.
 
I. 1. Tudományos közlemények
(Publikációs lista)
 
I. 1. 1. Önálló kötetek
 
1.Adatok Kalocsa környékének történeti földrajzához = A társadalmasított természet. Budapest, 1987. 88 p.
2.A történeti Kalocsa szállásainak bibliográfiája = Módszerek, források, kritikák. Budapest, 1990. 115 p.
3.A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kalocsa, 1996. 48. p. (Társszerző Gallina Zsolt)
4.Kisújszállás népi táplálkozásának rendje. Kisújszállás, 1998. 224. p.
5.Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, 1998. 215. p. (Társszerző Asbóth Miklós)
6.Kalocsa anno... Kalocsa, 1999. 256 p.
7.Kalocsai Paprika Anno… Kalocsa, 2001. 208 p. – 2. kiadás, Kalocsa, 2002.
8.Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 40 p.
9.Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban). [Kalocsa], 2002. (Népzenei CD + kísérőfüzet) 32 p.
10.„Ember, egész ember akarok lenni…” doromlási Pintér József (1909-1978). Kalocsa, 2006. 32 p.
11.Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006. 32 p.
12.Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108 p.
13.A Kalocsai Sárköz települései a XI – XVII. században. Kalocsa, 2016. 156 p.
 
 
I. 1. 2. Szakfolyóiratban, gyűjteményes kötetben, évkönyvben, monográfiában megjelent tanulmányok
 
14.Egy alsómégyi juhász életútja. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1990. (Szerk.: Sztrinkó István) Kecskemét, 1992. 160-167.p.
15.Sztrinkó István tudományos munkássága. Néprajzi Hírek XXI. (1992) 1-4 szám 179-183.p. (Társszerző Héjjas Anikó)
16.Néprajz és/vagy esztétika? - Gondolatok a kalocsai példa nyomán. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 28. Miskolc, 1993. 7-12.p.
17.Kalocsa története. In: Kalocsa. (Szerk.: Bóta Zoltán-Szűcs László-Taskovics Károly-Tóth István) Kalocsa, 1993. 2-6.
18.Kalocsa nevezetességei. In: Kalocsa. (Szerk.: Bóta Zoltán-Szűcs László-Taskovics Károly-Tóth István) Kalocsa, 1993. 18-28.
19.Kalocsa népművészete. In: Kalocsa. (Szerk.: Bóta Zoltán-Szűcs László-Taskovics Károly-Tóth István) Kalocsa, 1993. 30-35.
20.A néprajzkutatás lehetőségei és feladatai az átalakuló magyar társadalomban. In: A Makói Múzeum Füzetei 75. Makó, 1993. 15-30.p.
21.A táplálkozás heti rendje Kisújszállás étkezési kultúrájában. In: A Makói Múzeum Füzetei 75. Makó, 1993. 173-178.p.
22.Adatok a homokmégyi női népviselet XX. századi történetéhez. Korosztályok - korcsoportok és társadalmi rétegek. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 265-289.p.
23.A dióstorta (grillázstorta) a homokmégyi lakodalom dísze. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1992. Kecskemét, 1994. 26-28.p.
24.Sztrinkó István tudományos munkássága. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 527-534. p. (Társszerző Héjjas Anikó)
25.Kereskedelem és népművészet. A gyári termékek szerepe a homokmégyi női népviseletben. Néprajzi Értesítő LXXVI. (1994) 127-155. p.
26.Disznóölés - disznótor. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994. (Szerk: Székelyné Kőrösi Ilona) Kecskemét, 1995. 139-145. p.
27.A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948). In: Dunáninnen - Tiszáninnen (Szerk: Bárth János) Kecskemét, 1995. 163-168. p.
28.Kalocsa. In.: Hungarian folk costumes and embroidery (Szerk.: Hofer Tamás - Kumiko Ichikawa) Tokyo, 1996. 88-97., 106-109. p.
29.Gyöngyösbokréta és népviselet együttélése a Kalocsai szállásokon. In.: Viselet és történelem, viselet és jel (Szerk.: Korkes Zsuzsa) Aszód, 1996. 78-94. p. Múzeumi füzetek 45.
30.Termelés - fogyasztás - kereskedelem. Összefüggések egy hegyi szórványtelepülés, Székelyvarság gazdálkodása és táplálkozása között. In.: A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században (Szerk.: Romsics Imre - Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 167-182. p.
31.Népművészeti és népviseleti kutatások a kalocsai szállásokon. In.: Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében 1995-1996. (Szerk.: Kőrösi Ilona) Kecskemét, 1997.
32.A jószág enyhelye és a juhtartás építményei Homokmégyen. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. (Szerk.: Romsics Imre - Wicker Erika) Kalocsa, 1998. 99-106. p.
33.Székelyvarság népi táplálkozásának rendje. Táplálkozás-természet-társadalom és összefüggéseik a Görgényi-havasok déli lejtőjén. In: Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p.
34.Homokmégy - Előszó helyett. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 9-14. p.
35.Homokmégy történeti földrajza. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 15-52. p.
36.Kalocsa népművészete. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 371-448. p.
37.A fityula helye a társadalmi rétegződésben. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében. In: Viselet és társadalom, avagy a ruha teszi az embert. Tanácskozás 1995. IX. 15-17-ig Csongrádon (Szerk.: Szűcs Judit) Szeged-Csongrád, 1998. 38-39. p.
38.Népművészet - úti emlék - nemzeti jelkép. Gondolatok a kalocsai idegenforgalom történetéből. In: A turizmus mint kulturális rendszer (Szerk.: Fejős Zoltán) Bp., 1998. 150-155. p.
39.Disznóölés - disznótor. In: Kisújszállási nagykun kalendárium az 1998-as évre. Kisújszállás, 1998. 247-252. p.
40.Viseletcsoportok. A népviselet táji tagolódása – Kalocsa. In: Tárgyalkotó népművészet (Szerk.: Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós) Bp., 1998. 261-263. p.
41.A népviselet mint jelmez – A Gyöngyösbokréta és a népviselet. In: Tárgyalkotó népművészet (Szerk.: Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós) Bp., 1998. 291-292. p.
42.Kalocsai fényképészek. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. (Szerk.: Romsics Imre-Wicker Erika) Kalocsa, 1999. 199-206. p.
43.A fityula. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében. In: Ethnographia (Szerk.: Lukács László) Budapest, 1998. 109. évfolyam 175-181. p.
44.A paprika a kalocsai népművészetben. In: Szakál László - Terítéken a paprika... Régi ételek, anekdotákkal fűszerezve. Budapest, 2000. 48-57. p.
45.Paprika in der Kalocsaer volkskunst. In: László Szakál - Wir servieren Ihnen den Paprika... Alte Gerichte, mit Anekdoten gewürzt. Budapest, 2000. 48-57. p.
46.Paprika in the folk art of Kalocsa. In: László Szakál - Paprika on the Dinner Table... Old Dishes Spiced with Anecdotes. Budapest, 2000. 48-57. p.
47.The Folk Art of Kalocsa. In: Hungarian Heritage Volume 2. Budapest, 2001. 7-30. p.
48.Az ezeréves Kalocsa. In: Honismeret XXIX. évf. 4. szám, 10-24. p.
49.Egy pásztorcsalád vándorlása a Kalocsai Sárközben. In: Ezer év a Duna-Tisza közén (Szerk.:Bárth János) Kecskemét, 2001. 111-122. p.
50.Grillázstorta. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 30-32. p.
51.Cseresznyepaprika. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 48-49. p.
52.Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 50-54. p.
53.Szegedi fűszerpaprika-őrlemény. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 63-67. p.
54.Paprikás kalács. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 127-129. p.
55.Bátyai fokhagyma. In: Hagyományok-Ízek-Régiók I (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 181-183. p.
56.Káposztás kolbász. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 21-22. p.
57.Stifolder vastagkolbász. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 24-26. p.
58.Szajmóka. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 27-28. p.
59.Köményes sajt. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 47-48. p.
60.Szekszárdi csemegesajt. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 49-50. p.
61.Bogyiszlói vastag húsú paprika. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest 2001. 56-57. p.
62.Egy pásztorcsalád vándorlása a Kalocsai Sárközben. In.: Ezer év a Duna-Tisza közén. (Szerk.: Bárth János) 111-122. p. Kecskemét, 2001 [2002]
63.Fényképek a Viski Károly Múzeum gyűjteményeiben. Néprajzi Értesítő LXXXII. 2000 [2002]. 79–90. p.
64.A táplálkozás heti rendje Kisújszállás étkezési kultúrájában. In.: Kisújszállási millenniumi nagykun kalendárium a 2002-es évre. Kisújszállás, 2002. 303–306. p.
65.A kalocsai szállások táncélete. In.: Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap délután a bálban) (szerk.: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 7–22. p.
66.A népművészet és a népi iparművészet a kalocsai népművészet példáján. In: Madok füzetek 1. (Szerk: Fejős Zoltán) Budapest, 2003. 29-39. p.
67.Imre Romsics: Élő népművészet Kalocsán [Living folk art in Kalocsa]. Kalocsa: Viski Károly Museum and the Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 2002. 40 pages. In: Hungarian Heritage Volume 5, Number 1-2. Budapest, 2004. 96-97. p.
68.Társadalmi hatások a kalocsai népművészetben. In: Tudományos mozaik 1. (Szekesztőbizottság: Tompáné Dr. Daubner Katalin – Dr. Miklós György – Dr. habil Szántó Zoltán – Miklósné Zakar Andrea – Balázs Judit) Kalocsa, 2004. 117-129. p.
69.A XIX. századi hagyatéki leltárak, mint a népművészeti kutatás forrásai. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón 10. (1999-2005). Kecskemét, 2005. (Szerk: Bárth János) 61-72. p.
70.Alapvetés a kalocsai nyomdák történetéhez 1765-1951. In: Szíj Rezső 90 éves. Írások az ünnepelt tiszteletére (Szerk.: Csokány János) Budapest, 2005. 513-523. p. Szenci Molnár Társaság
71.Két úrbéri egyezség a Kalocsai Sárközből. In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére (Szerk.: Ujváry Zoltán) 75-87. p. Debrecen, 2007.
72.Kiskunhalas táplálkozási szokásai a XIX. században. In: Illés Lajos – Romsics Imre – Szakál Aurél – Szőke Sándor: Kiskunhalasi ételek és borok. Kiskunhalas, 2008. 5-72. p.
73.„Kétfejű sasok ellen.” Kalocsai hétköznapok az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején. In: Műtárgyak között. Ünnepi kötet a 60 esztendős Laczkó János tiszteletére (szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet) Kecskemét, 2008. 139-164. p.
74.Tóth Mike természettudományos ismeretterjesztése a kalocsai katolikus folyóiratokban. „A dühöngésre és haragra nem lehet felelni, hanem csak az ellenvetésekre és ellenokokra” In: Tudományos mozaik 5/2 (szerkesztőbizottság: Tompáné Dr. Daubner Katalin, Dr. Miklós György, Miklósné Zakar Andrea, Balázs Judit) Kalocsa, 2008. 169-176. p.
75.Pásztorfogadás és a juhászok bére Homokmégyen a 20. században. In: Élet/Út/Írások. Szilágyi Miklós tiszteletére (Szerk.: Bali János – Turai Tünde). Budapest, 2009. 113-121. p.
76.Tóth Mike, a fényképész. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. (Szerk.: Romsics Imre). Kalocsa, 2009. 21-82. p.
77.„Az igazság felismerése az ember szellemének kenyere, és életének fűszere.” Tóth Mike és a természettudományos ismeretterjesztés. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. (Szerk.: Romsics Imre). Kalocsa, 2009. 121-158. p.
78.Tóth Mike oktatói tevékenysége a Jézus-Társasági Kalocsai Érseki Főgimnáziumban 1861-1930. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. (Szerk.: Romsics Imre). Kalocsa, 2009. 159-165. p.
79.A juhászok legeltetésének rendje Homokmégyen a XX. században. In: TISICUM a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. (Szerk.: Gecse Annabella - Gulyás Katalin - Horváth László – Kaposvári Gyöngyi) Szolnok, 2009. 386-394 p.
80.Bútorok a szobában és a konyhában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 15-64. p.
81.Lakástextilek a szobában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 73-100. p.
82.Textilek a staférungos ládában, szekrényben. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 101-128. p.
83.Női viseletek. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 267-306. p.
84.Mária-képek Kalocsa északi szállásainak határában. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére (Szerk.: Mód László - Simon András) Gerhardus Kiadó - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010. 209-219.
85.Szerkesztői előszó. In: Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 9-14. p.
86.A Kalocsai posta története. In.: HUNFILA 2012 KALOCSA Nemzetközi Bélyegkiállítás (Szerk.: Kámvás Judit) Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Kalocsa, 2012. 34-35. p.
87.A kalocsai képeslapok rövid története 1945 előtt. In.: HUNFILA 2012 KALOCSA Nemzetközi Bélyegkiállítás (Szerk.: Kámvás Judit) Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Kalocsa, 2012. 36-40. p.
88.Kalocsa II. világháborús áldozatainak katasztere. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 251-292. p. Kecskeméti Katona József Múzeum.
89.Igaz történetek – Igaztörténetek. Egy néprajzkutató megpróbáltatásai a varsági hegyek között. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok (Szerk.: Kothencz Kelemen) Türr István Múzeum, Baja, 2014. 98-109. p.
90.A lakodalmi szokások változása az 1990-es években. In: Vízöntő. (Szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet) Szolnok
 
 
I. 1. 3. Megjelenés alatt álló tanulmányok
 
91.A Kalocsai Sárköz települései az Árpád-korban
 
 
I. 2. Egyéb tudományos közlemények
 
 
I. 2. 1. Szerkesztett kötetek
 
92.A másik ember. A Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciájának előadásai Kalocsa 1993. november 15-19. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 1994. Kalocsai Múzeumi Értekezések 1. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
93.Fehér Zoltán: Bátya életrajza. Bátya, 1996. Szerkesztette és lektorálta Romsics Imre.
94.Gallina Zsolt-Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kalocsa, 1996. 48. p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 3. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
95.A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai. Kalocsa, 1995. október 24-26. (Szerkesztette: Romsics Imre – Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 235 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 2. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
96.Bárth János: Kalocsai kontraktusok. Kalocsa, 1997. 467 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 3. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
97.Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztette: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 632 + 80. p. + 22 melléklet
98.Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 182. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
99.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. (Szerkesztette: Romsics Imre - Wicker Erika) Kalocsa, 1998. 252. p.
100.Kovács Zita: A kőbe faragott élet. 80 éves Szebényi Béla kőfaragó szobrász. Kalocsa, 1998. 32. p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
101.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. (Szerkesztette: Romsics Imre-Wicker Erika) Kalocsa, 1999. 232 p.
102.Fehér Zoltán: Šumo, šumo, visoka si. Erdő, erdő, de magos vagy. Dusnoki népdalok. Kalocsa, 2000. 240. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 5. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
103.Grabarits István: A kalocsai ásványgyűjtemény. Kalocsa, 2000. 132. p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 5. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
104.Gallina Zsolt: Honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen. Kalocsa, 2000. 48. p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 6. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
105.Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p.
106.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. 292+48 p.
107.Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 123 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 6. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
108.A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 104 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 7. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
109.Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. Kalocsa, 2003. 376 p.
110.Kustár Rozália – Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. 48 p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 7. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
111.A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre – Hála József) Kalocsa, 2003. 160 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 8. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
112.Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. 228 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 9. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
113.Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 1239 p.
114.Romsics Imre: „Ember, egész ember akarok lenni…” doromlási Pintér József (1909-1978). Kalocsa, 2006. 32 p. Kalocsai Múzeumi Közlemények 5. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
115.Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006. 32 p.
116.Romsics Imre: Az Öreg köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 10. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
117.Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. 32 p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 8. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
118.A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. Tanulmányok. (Szerkesztette: Hála József – Romsics Imre) Kalocsa, 2009. 176 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 11. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
119.Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. 176 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 12. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
120.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 13. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
121.Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII-XX. században. Kalocsa, 2013. 144 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 14. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
122.Schőn Mária – Müller János: Holzäpfelbäumilein – Vadalmafácska. Das Liedgut von Hajosch – Hajós német népdalkincse. Kalocsa, 2014. 576 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 15. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
123.Rákóczy Rozália: Élettörténet a világháborúból 1914-1917. Faddi József dunapataji népfölkelő Naplója. Kalocsa – Dunapataj, 2014.152 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 16. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
 
 
I. 2. 2. Könyvismertetés, recenzió
 
124.Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete I-III. Kalocsa, 1992. 1353+669+360 p. Ethnographia 105. (1994) 694-696. p.
 
 
I. 2. 3. Lexikoncímszavak
 
Bács-Kiskun megye kézikönyve
Főszerkesztő: Szabó Klára
CEBA Kiadó, 1997.
 
125.Bátya. 556-557. p.
126.Drágszél. 585-586. p.
127.Dunaszentbenedek. 596-598. p.
128.Dusnok. 605-607. p.
129.Fajsz. 616-618. p.
130.Foktő. 624-626. p.
131.Géderlak. 638-640. p.
132.Homokmégy. 662-664. p.
133.Kalocsa. 299-310. p.
134.Miske. 726-728. p.
135.Ordas. 738-739. p.
136.Öregcsertő. 745-746. p.
137.Szakmár. 764-766. p.
138.Újtelek. 798-799. p.
139.Uszód. 800-802. p.
 
 
Révai új lexikona I-XIX.
Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István
Szekszárd, 1996-2008. Babits Kiadó
 
140.Bátya. II. kötet 565-566. p.
141.Drágszél. V. kötet 742. p.
142.Dunaszentbenedek. V. kötet 859-860. p.
143.Dusnok. V. kötet 879. p.
144.Fajsz. VI. kötet 694. p.
145.Foktő. VII. kötet 463. p.
146.Géderlak. VIII. kötet 238. p.
147.Homokmégy. X. kötet 13. p.
148.Kalocsa. XI. kötet 126-129. p.
149.Miske. XIV. kötet 557. p.
150.Ordas. XV. kötet 353. p.
151.Öregcsertő. XV: kötet 459. p.
152.SzakmárXVII. kötet 126. p.
153.Újtelek. XVIII. kötet 312. p.
154.Uszód. XVIII. kötet 359. p.
 
 
Magyar múzeumi arcképcsarnok
Főszerkesztő: Bodó Sándor – Viga Gyula
Budapest, 2002. Pulszky Társaság – Tarsoly Kiadó
 
155.Bozsó Ferenc 121. p.
156.Gábor Lajos 295. p.
157.Kujáni Ferenc 524-525. p.
158.Laszczik Ernő 544-545. p.
159.Pécsiné Ács Sarolta 692-693. p.
160.Schöffer Miklós 774-775. p.
161.Szabó Kálmán, D. 818. p.
162.Tóth Mike 899-900. p. (Társszerző Szabó Tímea)
 
 
I. 2. 4. Egyéb (pl. fontosabb ismeretterjesztő írás; előszó; újságcikk, interjú; televíziós-, rádiós szereplés; internetes szöveg, DVD stb.)
 
163.Keceli üzenet. Travnik Mariska fényképfelvételei (1914-1919). Időszaki kiállítás a kalocsai Viski Károly Múzeumban. Néprajzi Hírek XIX. (1990) 3-4. szám 82-84. p.
164.Pecsétnyomók a Viski Károly Múzeumban. In: Kalocsai Néplap II. (1990) 10. szám 4. p.
165.Kelta települések nyomai a város alatt? In: Kalocsai Néplap II. (1990) 15. szám 7. p.
166.A XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán szekciója Szeged, 1991. április 4-6. Néprajzi Hírek XX. (1991) 2-3. szám 99-101. p. (Társszerző: Vasvári Zoltán)
167.Fehér Zoltán hatvan éves. Néprajzi Hírek XX. (1991) 4. szám 121-122. p.
168."Nem jön velünk, tanító úr? Jut még magának is egy kapa." Beszélgetés a 60 éves Fehér Zoltánnal. Forrás 1992. 3. szám. 67-76. p.
169.Jó tudni, hogy a múzeumok hol szerezhetnek be kartotékszekrényt. Múzeumi Hírlevél XIII. (1992) 3. szám
170.Kegyetlen megtorlás. Kalocsa 1919. június 24-25. In: Kalocsai Néplap V. (1993) 26. szám 9. p.
171.Romsics Imre (összeállította): A másik ember. Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája Kalocsa 1993. november 15-19. – [rezümékötet] Kalocsa, 1993.
172.Előszó. In: A másik ember. A Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciájának előadásai Kalocsa 1993. november 15-19. (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 1994. 7. p.
173.Kalocsa címere. Emlékek a Viski Károly Múzeumban. In: Kalocsai Néplap VII. (1995) 15. szám 7. p.
174.Romsics Imre (összeállította): A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században = Néprajzkutatók I. táplálkozási konferenciája Kalocsa, 1995. október 24-26. [rezümékötet] Kalocsa, 1995.
175.Karácsonyi történet. In: Kalocsai Néplap VII. (1995) 51. szám 4. p.
176.Előszó. In: A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai. Kalocsa, 1995. október 24-26. (Szerkesztette: Romsics Imre – Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 7. p.
177.Előszó. In: Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 7. p.
178.Rejtőzködő kincsek a kalocsai Szentháromság tér alatt. In: Magyar Múzeumok 1999/4. szám 15-17. p.
179.Viski Károly Múzeum. In: Magyar Múzeumok 2000/3. 37-38. p.
180.Szerkesztői előszó. In: Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 5-6. p.
181.Szerkesztői előszó. In: A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 9-10. p.
182.Dr. Kuczy Károly (1922–2003). In: A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 97-98. p.
183.Kuczy Károly bibliográfiája. In: A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). (Szerkesztette: Romsics Imre) Kalocsa, 2002. 99-101. p.
184.Szerkesztői előszó. In: A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre – Hála József) Kalocsa, 2003. 7-8. p.
185.Homokmégy. Romsics Imrével, a kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatójával beszélget Takács András. In: Honismeret 2004. 1. szám 16-22. p.
186.Folyam a Sárközök között. A Kalocsai Sárköz történeti földrajzához. In: Bajai Honpolgár XVI. évfolyam 11. szám 9-11. p.
187.Szerkesztői előszó. In: Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 5-6. p.
188.Hol telepedett meg Árpád törzse? In: Kisújszállási Nagykun Kalendárium a 2006-os közönséges évre (főszerkesztő: Dr. Ducza Lajos) 50-52. p. Kisújszállás, 2006. 
189.A fáradhatatlan Tóth Mike. In: Kalocsai kollégium 19. szám, 25-29. p. Kalocsa, 2007.
190.A kalocsai szállások táncai és táncélete. A Kárpát-medence táncos öröksége II. Tánctanítás-Hagyomány. Oktatási segédanyag (DVD). Hagyományok Háza, 2007.
191.Romsics Imre a kalocsai hímzés és népviselet őrzője – Múzeumcsinálók. In: Múzeumcafé 2008. 2. évfolyam 4. szám 64-69. p.
192.Szerkesztői előszó. In: A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv. Tanulmányok. (Szerkesztette: Hála József – Romsics Imre) Kalocsa, 2009. 7-8. p.
193.Dunaszentbenedeki Tájház (leporelló). Dunaszentbenedek, 2009.
194.The National Heritage House of Dunaszentbenedek (leporelló) Dunaszentbenedek, 2009.
195.Das Dunaszentbenedeker Heimatmuseum (leporelló). Dunaszentbenedek, 2009.
196.Hartai kelengyebútorok: a láda és a szekrény. In: Múzeumőr VII. évfolyam (2009) 3. szám 109-110. p.
197.A székelyvarsági székelyek táplálkozásának legfőbb nyersanyaga, a gabona és a burgonya. In: Múzeumőr VIII. évfolyam (2010) 2. szám 16-17. p.
198.„Senkinek sem ártani! Mindenkinek használni!” (Tanulmány a Viski Károly Múzeum időszaki kiállításához). In: Múzeumőr IX. évfolyam (2011) 1. szám 29-32. p.
199.A hatvanéves Székelyné Kőrösi Ilona köszöntése. Néprajzi Hírek XLII. (2013) 4. szám, 62-65. p.
200.A kalocsai hagyományok háza. A homokmégyi Romsics-szállás. Néprajzi Hírek XLIII. (2014) 1. szám, 88-92. p.
 
 
I. 2. 5. Kutatási beszámolók
 
201.Szakmai beszámoló az OTKA F 013846 számú pályázatáról. Gazdálkodás-életmód-népművészet és összefüggéseik a kalocsai szállásokon. Kalocsa, 1998. 15 p.
202.Szakmai beszámoló az OTKA T 032887 számú pályázatról. Társadalom-népművészet-ünnep. A kalocsai szállások kulturális kapcsolatai és innovációi. Homokmégy, 2004. 
 
 
I. 2. 6. Lektorált kötetek
 
203.Sortűz Tiszakécskén 1956-ban. Szerkesztette: Tajti Erzsébet. Tiszakécske Helytörténeti Kiadványok 3. Tiszakécske, 1994. 191 p.
204.Sortűz Tiszakécskén 1956-ban. Szerkesztette: Tajti Erzsébet. Tiszakécske Helytörténeti Kiadványok 3. Tiszakécske, 1995. (Második, javított kiadás) 191 p.
205.Szakál László: Terítéken a paprika... Régi ételek, anekdotákkal fűszerezve. Budapest, 2000. 200. p.
206.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. 292+48 p.
207.Nagy Endre: Utódainknak Fajsz fejedelemről. Fajsz, é.n. 43 p.
208.Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 123 p.
209.A Kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). Kalocsa, 2002. 104 p.
210.Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. 228 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 9.
211.Danis György: A régi Fadd. Fadd, 2004. 168 p.
212.Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 1239 p.
213.A Homokmégyi Általános Iskola helyismereti programja.
214.Falus Erika: A kiskőrösi szlovák lakodalom az 1930-40-es években. Kiskőrös, 2006.
215.Schill Tamás: A dunapataji Kossuth-szobor. Dunapataj, 2007. 76 p. Pataji Múzeum.
216.Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. 176 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 12.
 
I. 2. 7. Publikált fényképfelvételek
 
Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) élete és művészete. Zalaegerszeg, 2014. 
 
217.141. p. 51. kép. A Vámos család síremléke a kalocsai temetőben (2013?)
 
 
II. 1. Konferenciaszervezések, konferencia előadások,
konferencia részvételek
 
II. 1. 1. Konferenciaszervezések
 
1.Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciája – Kalocsa, 1993. november 15-19.
2.A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században – Kalocsa, 1995. október 24-26.
3.Múzeum-helytörténet-helyi társadalom – Kalocsa, 1997. június 2.
4.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997 – Kalocsa, 1998. március 23-25.
5.Szabó József-emlékülés – Kalocsa, 2002. április 5.
6.70 éves a Viski Károly Múzeum – Kalocsa, 2002. június 2.
7.Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2002. október 29.
8.Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata ülése – Kalocsa, 2005. október 13.
9.A Kalocsai Múzeumbarátok Köre megalakulásának 20. évfordulója – Kalocsa, 2007. május 2.
10.Tóth Mike-emlékülés – Kalocsa, 2007. október 19.
11.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kalocsa, 2007. november 28.
12.„Hadak útján”, a Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XVIII. konferenciája (társrendezés) – Kecskemét-Kalocsa, 2007. október 24-26.
13.Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Kalocsa, 2009. október 5-7.
14.A táj változásai a Kárpát medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században. VIII. tájtörténeti konferencia – Kalocsa, 2010. július 8-10.
 
 
II. 1. 2. Konferencia előadások
 
1.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 1990. december 13-14.
Romsics Imre előadása: Egy alsómégyi juhász életútja.
2.OTDK XX. Konferenciája – Szeged, 1991. április 4.
Romsics Imre előadása: Homokmégy juhászata – életformák és társadalmi hatások (Fejezetek egy monográfiából)
3.Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája – Makó, 1991. augusztus 26-28.
Romsics Imre előadása: A néprajzkutatás lehetőségei és feladatai az átalakuló magyar társadalomban.
4.Fiatal Néprajzkutatók Országos Konferenciája – Makó, 1991. augusztus 26-28.
Romsics Imre előadása: A táplálkozás heti rendje Kisújszállás étkezési kultúrájában.
5.Varság Konferencia – Miske, 1992. május 6.
Romsics Imre előadása: Székelyvarság táplálkozási kultúrája.
6.„Ahol az utak véget érnek.” Fiatal Néprajzkutatók II. Konferenciája – Aggtelek, 1992. szeptember 14-18.
Romsics Imre előadása: Néprajz és/vagy esztétika? Gondolatok a kalocsai példa nyomán.
7.Varság Konferencia – Budapest, 1992. november 16.
Romsics Imre előadása: Székelyvarság táplálkozási kultúrája.
8.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 1992. december 14-16.
Romsics Imre előadása: A dióstorta (grillázstorta) a homokmégyi lakodalom dísze.
9.Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományai – Baja, 1993. július 8-9.
Romsics Imre előadása: A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948).
10.Szent István Napok – Tudományos Tanácskozás – Kalocsa, 1993. augusztus 17.
Romsics Imre előadása: A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948).
11.Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Szeged, 1994. május 26-28. 
Romsics Imre előadása: Gyári termék – kereskedelem – népművészet.
12.Honismereti tanácskozás – Kiskunfélegyháza, 1994. november 12.
Romsics Imre előadása: Emlékezés Dr. Sztrinkó Istvánra.
13.Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 1994. december 12-14.
Romsics Imre előadása: Disznóölés – disznótor.
14.A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században – Kalocsa, 1995. október 24-26.
Romsics Imre előadása: Termelés – fogyasztás – kereskedelem. Összefüggések egy hegyi szórványtelepülés, Székelyvarság gazdálkodása és táplálkozása között.
15.Viselet és társadalom, avagy a ruha teszi az embert – Csongrád, 1995. szeptember 15-16.
Romsics Imre előadása: A fityula helye a társadalmi rétegződésben. Az asszonyok főkötőjének jelfunkciója a kalocsai szállások XX. századi népviseletében.
16.Szimpózium a Magyar Néprajzi Társaságban – Budapest, 1995. november 8.
Romsics Imre előadása: Homokmégy juhászata.
17.Viselet és történelem viselet és jel – Aszód, 1996. augusztus 14-15. 
Romsics Imre előadása: Gyöngyösbokréta és népviselet együttélése a Kalocsai szállásokon.
18.II. Hagyományos tojáshímző konferencia – Kecskemét, 1996. szeptember 13.
Romsics Imre előadása: A kalocsai hímestojás.
19.Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében 1995-1996 – Kiskunfélegyháza, 1997. március 19-21.
Romsics Imre előadása: Népművészeti és népviseleti kutatások a kalocsai szállásokon.
20.Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza közén – Szeged, 1997. november 25-26.
Romsics Imre előadása: Juhlegelők és legeltetési jog Homokmégyen.
21.Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1997 – Kalocsa, 1998. március 23-25.
Romsics Imre előadása: A jószág enyhelye és a juhtartás építményei Homokmégyen.
22.Székelyvarság konferencia – Kolozsvár, 1998. november 26.
Romsics Imre előadása: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje.
23.Székelyvarság konferencia – Székelyudvarhely, 1998. november 27.
Romsics Imre előadása: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje.
24.Székelyvarság konferencia – Székelyvarság, 1998. november 29.
Romsics Imre előadása: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje.
25.Szimpózium a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen – Gödöllő, 1999. május 5.
Romsics Imre előadása: Néprajzi analógiák a környezetrekonstrukcióban.
26.Szimpózium a Szegedi Akadémiai Bizottságban – Szeged, 1999. november 4.
Romsics Imre előadása: A Kalocsai népművészeti kutatások legújabb eredményeiről.
27.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998 – Baja, 1999. március 29-31.
Romsics Imre előadása: Kalocsai fényképészek.
28.Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Felsőtárkány, 2000. április 26-28. 
Romsics Imre előadása: A Viski Károly Múzeum fotógyűjteménye.
29.Szimpózium a Gazdaságkutató Rt. Székházában – Budapest, 2000. november 8. 
Romsics Imre előadása: A Kalocsa környéki kutatásokról.
30.Ezer esztendő a Duna–Tisza közén – Kecskemét, 2001. április 25-27.
Romsics Imre előadása: Egy pásztorcsalád vándorlása a Kalocsai Sárközben.
31.Duna konferencia Solymos Ede tiszteletére – Baja, 2001. szeptember 25-26.
Romsics Imre előadása: Folyam a Sárközök között.
32.Fehér Zoltán tiszteletére rendezett konferencia – Bátya-Kalocsa, 2001. október 20. 
Romsics Imre előadása: A kalocsai paprika és a bátyai fokhagyma.
33.A Pulszky Társaság ülése – Túrkeve, 2001. december 3-4.
Romsics Imre előadása: A Viski Károly Múzeum raktározási és nyilvántartási rendszere.
34.A Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztályának népművészeti szimpóziuma – Budapest, 2002. május 23.
Romsics Imre előadása: Fölkért hozzászólás Pentelényi Kinga varrógépről tartott előadásához.
35.70 éves a Viski Károly Múzeum. – Kalocsa, 2002. június 2.
Romsics Imre előadása: 70 éves a kalocsai múzeum.
36.I. Országos Hímzőkonferencia – Mezőkövesd, 2002. július 12.
Romsics Imre előadása: A kalocsai hímzés.
37.A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozatának közgyűlése és szakmai napja. – Tiszafüred, 2002. szeptember 18-19.
Romsics Imre előadása: A Kalocsai Múzeumbarátok Köre szerepe Kalocsa kulturális életében.
38.Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Kaposvár, 2002. szeptember 30. – október 2.
Romsics Imre előadása: A népművészet és a népi iparművészet problematikája a kalocsai népművészet példáján.
39.Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben – Kalocsa, 2002. október 29.
Romsics Imre előadása: A Kalocsai Sárköz a Társulat megalakulása előtt.
40.Szimpózium az MTA Néprajzi Kutatóintézetében – Budapest, 2004. november 2-3.
Romsics Imre előadása: A lakodalmi szokások változása az 1990-es években.
41.A Magyar Tudomány Ünnepe a Tomori Pál Főiskolán – Kalocsa, 2004. november 11.
Romsics Imre előadása: A kalocsai népművészetet befolyásoló társadalmi hatások.
42.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kecskemét, 2005. március 2-3.
Romsics Imre előadása: A XIX. századi hagyatéki leltárak, mint a népművészeti kutatás forrásai.
43.„A középkori Sárköz szívéből a Homokhátság peremére” – Érsekcsanád, 2005. április 23.
Romsics Imre előadása: Folyam a Sárközök között. A Kalocsai Sárköz történeti földrajzához.
44.Tájház születése – Dunaszentbenedek, 2006. október 12.
Romsics Imre előadása: A dunaszentbenedeki Tájház.
45.KÖH Jótékonysági bál a balsorsú műemlékek javára – Budapest, 2007. február 16.
Romsics Imre előadása: A középkori Sármégy temploma.
46.A Kalocsai Múzeumbarátok Köre megalakulásának 20. évfordulója. – Kalocsa, 2007. május 2.
Romsics Imre előadása: A kalocsai szállások táncai és táncélete.
47.Tóth Mike-emlékülés – Kalocsa, 2007. október 19.
Romsics Imre előadása: Tóth Mike, a fényképész.
48.A magyar nyelvű földtani ismeretterjesztés múltja és jelene – Budapest, 2007. november 13.
Romsics Imre előadása: „Az igazság felismerése az ember szellemének kenyere, és életének fűszere.” Tóth Mike és a természettudományos ismeretterjesztés.
49.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Kalocsa, 2007. november 28-29.
Romsics Imre előadása: Problémák és lehetőségek a Bács-Kiskun megyei bútorok kutatásában (a múzeumi gyűjtemények alapján)
50.A magyar nyelvű földtani ismereterjesztés múltja és jelene című konferencia vitaülése – Budapest, 2008. január 21.
Romsics Imre előadása: Tóth Mike és a természettudományos ismeretterjesztés.
51.Néprajzos múzeológusok szemináriuma – Lakitelek, 2008. október 13-15.
Romsics Imre előadása: Új textilraktár Kalocsán.
52.Mit tesznek a múzeumok az élethosszig tartó tanulás szolgálatában? – Kecskemét, 2008. október 20.
Romsics Imre előadása: A Kalocsai múzeum múzeumpedagógiai stratégiája.
53.Tudomány határok nélkül. A Tomori Pál Főiskola tudományos konferenciája – Kalocsa, 2008. november 27.
Romsics Imre előadása: Tóth Mike természettudományos ismeretterjesztése a kalocsai katolikus folyóiratokban.
54.Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Múzeumi anyag és tudás hozzáférésének kérdései – Kalocsa, 2009. október 5-6.
Romsics Imre előadása: Tapasztalatok a Bács-Kiskun megyei népművészeti kutatások kapcsán.
55.A Pulszky Társaság kismúzeumi tagozata szakmai napja – Mezőkövesd, 2009. október 15.
Romsics Imre előadása: Textilraktár Kalocsán.
56.A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága szakmai napja – Szentendre, 2009. december 9.
Romsics Imre előadása: Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés–viselet–pingálás-tánc.
57.Hagyományőrzés-Fesztiválturizmus – Szekszárd, 2010. január 20.
Romsics Imre előadása: Kalocsa szellemi kulturális örökségei, felterjesztés a nemzeti jegyzékre.
58.Textilgyűjtemények gyarapítása és gondozása – Szeged, 2010. március 2.
Romsics Imre előadása: Népviseleti tárgyak a Viski Károly Múzeum gyűjteményében.
59.Erdélyi kutatások (1990-2010) – Kecskemét, 2010. május 18.
Romsics Imre előadása: Egy néprajzkutató megpróbáltatásai a varsági hegyek között.
60.Népi Bútorfestők Országos Találkozója – Kecskemét, 2010. május 20.
Romsics Imre előadása: Bács-Kiskun megye bútorfestő központjai.
61.A táj változásai a Kárpát medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században – Kalocsa, 2010. július 8-10.
Romsics Imre előadása: Kalocsa-Dunapataj-Öregtény-Homokmégy-Örjeg-Kalocsa.
62.A Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzéke elemeinek fóruma – Mohács, 2011. március 7.
Romsics Imre előadása: A kalocsai szellemi örökség.
63.Európa: A család az első – Kalocsa, 2011. március 26.
Romsics Imre előadása: A kalocsai nagycsalád.
64.MOKK Megyei koordinátorainak konferenciája – Kecskemét, 2011. október 10.
Romsics Imre előadása: Múzeumpedagógia foglalkozások a kalocsai Viski Károly Múzeumban.
65.II. Országos népi bútorfestő találkozó – Kecskemét, 2012. április 19.
Romsics Imre előadása: A komáromi bútor mintájára kialakuló hartai és kalocsai festett bútor.
66.Szellemi Kulturális Örökség Baján: Jánoska-eresztés – Baja, 2012. május 12.
Romsics Imre előadása: Kalocsa szellemi kulturális öröksége.
67.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – Lakitelek, 2012. szeptember 13-14.
Romsics Imre előadása: Kalocsai népdalok.
68.Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Gyűjteményfejlesztési stratégiák – Szeged, 2012. október 3-5.
Romsics Imre előadása: A néprajzi tárgyak adatolásának lehetőségei és problémái.
69.Magyarország Honfoglalás kori és Árpád-kori sírleletei – Szeged, 2012. október 18-19.
Romsics Imre előadása: A kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században.
70.Múzeumpedagógia és az iskolai oktatás – Kiskunfélegyháza, 2013. március 5.
Romsics Imre előadása: A kalocsai Viski Károly Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásai.
71.„A Hungarikumok és minőségi követelmények” – Budapest – Vidékfejlesztési Minisztérium, 2014. május 14.
Romsics Imre előadása: Kalocsa a Hungarikum. A kalocsai népművészet és a Kalocsai Sárközben élő pota néprajzi csoport.
72.XLII. Országos Honismereti Akadémia – Kecskemét, 2014. július 1.
Romsics Imre előadása: Bács-Kiskun megye női Viseletei.
73.Kisváros az európai kulturális utak csomópontjában – Kalocsa, 2014. július 3.
Romsics Imre előadása: A kalocsai írás, hímzés, pingálás helye a Magyar népművészetben.
74.Népi bútorfestők III. országos találkozója – Kecskemét, 2014. október 16.
Romsics Imre előadása: A kunsági láda.
75.A népi iparművészet múltja, jelene és jövője – Kecskemét, 2014. november 21.
Romsics Imre előadása: A népművészet továbbélése és a népi iparművészet Kalocsán.
76.Viseletkészítők Országos Találkozója – Kecskemét, 2015. május 14.
Romsics Imre előadása: Bács-Kiskun megye női viseletei.
77.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 2015. – Lakitelek, 2015. június 23.
Romsics Imre előadása: A Viski Károly Múzeum mint területi múzeum.
 
 
II. 1. 3. Konferencia részvételek
 
1.XVI. Országos Honismereti Akadémia. Tata– 1988. július 4-8.
2.XVII. Országos Honismereti Akadémia. Szekszárd – 1989. július 3-7.
3.A Magyar Néprajzi Társaság 1990. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1990. május 30.
4.XVIII. Országos Honismereti Akadémia. Csillebérc – 1990. július 8-10.
5.XIX. Országos Honismereti Akadémia. Békéscsaba – 1991. július 1-3.
6.XXI. Országos Honismereti Akadémia. Veszprém – 1993. június 28. – július 2.
7.Néprajzi Tanácskozás. Csongrád – 1993. július 3-4.
8.Fiatal Néprajzkutatók III. Konferenciája. Kalocsa – 1993. november 15-19.
9.Migráció és település a Duna-Tisza közén. Szeged – 1993. december 2-3.
10.Az Agrártörténeti Társaság tudományos ülése. Budapest – 1993. december 9.
11.Konferencia a 60 éves Kőhegyi Mihály tiszteletére. Baja – 1994. április 7.
12.A Magyar Néprajzi Társaság 1994. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1994. június 1.
13.Szent István Napok – Történészek napja. – Kalocsa, 1994. augusztus 17.
14.Emlékülés Sztrinkó István emlékezetére. Debrecen – 1994. november 18.
15.I. Hagyományos tojáshímző konferencia – Kecskemét, 1995. január 17.
16.Néprajzi vándorgyűlés – Kecskemét, 1995. május 22-24.
17.A Magyar Néprajzi Társaság 1996. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1996. május 22.
18.Konferencia a 60 éves Fazekas István tiszteletére. Kiskunfélegyháza – 1996. október 1.
19.125 éves a Néprajzi Múzeum. Budapest – 1997. március 5.
20.A Magyar Néprajzi Társaság 1997. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1997. május 21.
21.A Magyar Néprajzi Társaság 1998. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1998. május 20.
22.Környezetváltozás – termelés – fogyasztás. Budapest – 1998. október 28-29.
23.A táj változásai a Kárpát-medencében. Nyíregyháza – 1998. november 4-5.
24.A Szegedi Akadémiai Bizottság tudományos ülése. Szeged – 1998. november 11.
25.125 éves a Thorma János Múzeum. Kiskunhalas – 1999. április 9.
26.A Szegedi Akadémiai Bizottság Néprajzi Bizottságának tudományos ülése. Kecskemét – 1999. május 20.
27.A Magyar Néprajzi Társaság 1999. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 1999. június 9.
28.Hagyományok – Ízek – Régiók (HIR). Budapest – 1999. szeptember 29-30. (Fölművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
29.A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület fóruma. Akasztó – 1999. november 19.
30.Lükő Gábor emlékülés. Budapest – 1999. december 12.
31.A Pulszky Társaság 2000. évi közgyűlése és szakmai napja. Jászberény – 2000. március 3-4.
32.A Magyar Néprajzi Társaság 2000. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 2000. május 31.
33.Jászkun-kutatás. Kiskunfélegyháza – 2000. szeptember 21-22.
34.A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozata éves konferenciája. Százhalombatta – 2000. november 23-24.
35.A Magyar Néprajzi Társaság 2001. évi közgyűlése és tudományos napja. Budapest – 2001. május 30.
36.XXIX. Országos Honismereti Akadémia. Kecskemét – 2001. július 2.
37.A Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztályának táplálkozási szimpóziuma. Budapest – 2001. szeptember 20.
38.Magyar-holland múzeumi menedzsment. Szolnok – 2001. szeptember 29. – október 3.
39.Szabó József-emlékülés. Kalocsa – 2002. április 5.
40.Sztrinkó István-emlékülés. Kecskemét – 2002. október 11.
41.Sztrinkó István-emlékülés. Budapest – 2002. október 30.
42.A Pulszky Társaság 2003. évi közgyűlése és szakmai napja. Eger – 2003. március 7-8.
43.Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Budapest-Vác-Szokolya – 2003. szeptember 10-12.
44.Szimpózium a Matyó Múzeumban. Mezőkövesd – 2003. november 3.
45.Szimpózium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Szentendre – 2003. november 13.
46.A Pulszky Társaság 2004. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2004. március 19.
47.Néprajzos múzeológusok szemináriuma. Mezőkövesd – 2004. szeptember 29. – október 1.
48.A Pulszky Társaság 2005. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2005. március 16.
49.A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozata éves konferenciája. gödöllő – 2005. május 5.
50.A Népi Iparművészeti Tanács konferenciája a zsűrizés új rendszeréről. Békéscsaba – 2005. november 3.
51.Kutatásmódszertani kerekasztal-beszélgetés. Pécs – 2005. november 25-26.
52.Dr. Verebélyi Kincső doktori védése. Budapest – 2006. január 6.
53.Múzeumok a Dél-Alföldi Régióban. Kiskunhalas – 2006. március 29.
54.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Kiskunfélegyháza – 2006. június 12-13.
55.A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozata éves konferenciája. Százhalombatta – 2006. november 16.
56.Evolúció-fejlődés-revolúció. Kalocsa – 2006. november 23.
57.Régészeti kutatások Solt környékén. Solt – 2006. november 24.
58.A Pulszky Társaság 2007. évi közgyűlése és szakmai napja. Nagytétény – 2007. március 9.
59.II. Kutatásmódszertani kerekasztal – A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai. Szentendre – 2007. március 29-30.
60.Bács-Kiskun megye népművészete című kötet koncepciójának vitája. Kecskemét – 2007. április 18.
61.A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozat ülése a kistérségekről. Berettyóújfalu – 2007. szeptember 5.
62.A látogatóbarát múzeum elméleti megalapozása a gyakorlati megvalósítás érdekében. Kecskemét – 2008. január 24.
63.A Pulszky Társaság 2008. évi közgyűlése és szakmai napja. Budapest – 2008. február 19.
64.A Pulszky Társaság 2008. évi rendkívüli közgyűlése és szakmai napja. Békéscsaba – 2008. május 21-22.
65.A Dél-Alföldi Régió múzeumainak egyeztető fóruma. Kiskunhalas – 2008. szeptember 25.
66.A Pulszky Társaság kismúzeumi tagozatának közgyűlése és szakmai napja. Tápiószele – 2008. október 16.
67.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Kiskunhalas – 2008. november 19-20. (szekcióvezetés a 2. szekcióban)
68.Felolvasó ülés a 80 éves Kishegyi Simon és a 80 éves Mándics Mihály tiszteletére. Baja – 2008. december 3.
69.Életút írások. Szilágyi Miklós 70 éves. Budapest – 2009. március 5.
70.A Pulszky Társaság 2009. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2009. május 28.
71.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. Szalkszentmárton – 2009. november 18-19. (szekcióvezetés a 3. szekcióban)
72.Septem decenniorum artes liberales – Voigt Vilmos 70. születésnapja. Budapest – 2010. január 15.
73.A Pulszky Társaság 2010. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2010. március 31.
74.A Pulszky Társaság kismúzeumi tagozata szakmai napja. Mátészalka – 2010. október 18.
75.A Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztálya szakmai napja. Szentendre – 2010. november 5.
76.Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 2010. Hajós – 2010. november 17.
77.A Pulszky Társaság 2011. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2011. március 29.
78.Szabó József emlékülés. Budapest – 2011. október 15.
79.Néprajztudományi Intézet: ETNOFOLK. Portál egy időtlen világba. Budapest – 2012. február 28.
80.Solt-Tétel-hegyi kutatások múltja, jelene és jövője – A Castrum Tétel Program. Solt – 2012. november 14.
81.Szakértői konferencia a Népi Iparművészeti Tanács zsűrizési szempontrendszerének átalakításáról (népi hímzés kategória). Budapest – 2013. január 14.
82.A Pulszky Társaság 2013. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2013. április 26.
83.Múzeumok és az aktív (állam)polgár. Szolnok – 2013. november 21-22.
84.Hálózatosodás. A Pulszky Társaság Kismúzeumi tagozatának ülése. Bonyhád – 2014. szeptember 18.
85.A jövőre hangolva. Múzeumigazgatók Országos Konferenciája. Budapest-Visegrád – 2015. március 6-7.
86.A Pulszky Társaság 2015. évi közgyűlése és szakmai találkozója. Budapest – 2015. április 24.
87.A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának szakmai napja. Tiszaföldvár – 2015. szeptember 3.
88.Az állandó kiállítások állandósága és mulandósága. Néprajzos Múzeológusok Továbbképzése. Székesfehérvár – 2015. október 7-9.
 
 
II. 2. Kiállításrendezés, gyűjteménygyarapítás
 
II. 2. 1. Kiállításrendezés
 
1.A kalocsai fazekas alkotótábor – Kalocsa (VKM-1993)
2.Travnik Mariska fényképei – Kalocsa (VKM-1993)
3.A kalocsai könyvnyomtatás története 1765-1950 – Kalocsa (VKM-1995)
4.Kalocsa népművészete – Nyíregyháza (1995)
5.A kalocsai népművészet – Kecskemét (1995)
6.Magyarország népművészete (benne Kalocsa) – Tokyo, Osaka, Sizuoka, Fukuoka (1996)
7.A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei – Kalocsa (VKM-1996)
8.Gyűjtemények a 65 éves Viski Károly Múzeumban -Kalocsa (VKM-1997)
9.Népművészeti tárgyak a Felvidékről – Hajós (1997)
10.A Kalocsai Főszékeskáptalan 260 éve – Kalocsa (VKM-1998)
11.Kalocsa népművészete – Budapest-Pesterzsébet (1998)
12.Homokmégy története és néprajza – Homokmégy (1998)
13.Ami a Kalocsa anno...-ból kimaradt – Kalocsa (VKM-1999)
14.Paprika a népművészetben – Budapest – Magyar Mezőgazdasági Múzeum (1999)
15.Kalocsa népművészete – Győr (1999)
16.A kalocsai fazekasság „ezer” esztendeje – Kalocsa (VKM-2000)
17.Honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen – Kalocsa (VKM-2000)
18.Élő népművészet Kalocsán – Kalocsa (VKM-2001)
19.Ezer esztendő a gyermekek szemével – Kalocsa (VKM-2002)
20.Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben (1872-2002) – Kalocsa (VKM-2002)
21.Város és múzeuma – Kalocsa (VKM-2003)
22.Ezüstbe öltözött lányok – Kalocsa (VKM-2003)
23.A fehér fények imája. 100 éve született Tóth Menyhért – Kalocsa (VKM-2004)
24.Mit viszünk az Európai Unióba? – Kalocsa (VKM-2004)
25.Az elfelejtett művész. doromlási Pintér József (1909-1978) – Kalocsa (VKM-2005)
26.A városvédő városépítő, 100 éve született Bozsó Ferenc főmérnök (1906-1978) – Kalocsa (VKM-2006)
27.Bemutatkozik a Kalocsai Hímző szakkör – Kalocsa (VKM-2007)
28.Az én múzeumom – Kalocsa (VKM-2007)
29.Kincsek a kalocsai ásványtárból – Szekszárd (2007)
30.Homokmégy-Szentegyházpart régészeti bemutatóhely – Homokmégy (2007)
31.Tájház – Dunaszentbenedek (2007)
32.Déli szlávok a Kalocsai Sárközben – Kalocsa (VKM-2008)
33.Népművészet Kalocsán – Nyíregyháza (2008)
34.Homokmégyi keresztek – Homokmégy (2008)
35.Mozaikok a kalocsai zsidóság életéből – Kalocsa (VKM-2009)
36.Senkinek sem ártani! Mindenkinek használni! A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek és a jezsuiták 150 éve Kalocsán (1860-2010) – Kalocsa (VKM-2010)
37.Helytörténeti kutatások Kalocsán. Kiállítás a 200 esztendeje elhunyt Katona István történetíró tiszteletére – Kalocsa (VKM-2011)
38.„Üzenet a jövőbe” Postatörténeti emlékek a Viski Károly Múzeum gyűjteményeiben – Kalocsa (VKM-2012)
39.Tájház – Homokmégy (2012)
40.100 éves a kalocsai foci – Kalocsa (VKM-2013)
41.A Duna-menti Folklórfesztivál története 1968-2014 – Kalocsa (Városi Galéria-2014)
42.Az első világháború 1914-1918 – Kalocsa (VKM-2014)
43.A Szent István Gimnázium egynegyed évezrede – Kalocsa (VKM-2015)
44.Cifraság és méltóság” – Budapest (Magyarság Háza-2015)
45.Az Öreg-köröszt. Útmenti keresztek Kalocsa déli szállásain – Székelykeresztúr (Molnár István Múzeum-2015)
 
 
II. 2. 2. Gyűjteménygyarapítás (leltározott állomány)
 
GyűjteményAz 1992. december 31-i állapotA 2012. d ecember 31-i állapotSzekrénykataszter
2012. december 31-i állapotRomsics Imre gyarapítása
Néprajz6.456 db7.113 db 657 db
Régészet1.370 db15.556 db10.760 db24.946 db
Természettudomány3.912 tétel3.912 tétel -
Numizmatika5.972 tétel7.415 tétel 1.443 tétel
Képzőművészet86 db254 db 168 db
Történet317 tétel436 tétel 119 tétel
Könyvtár6.573 tétel13.714 tétel-7141 tétel
Adattár538 tétel1.558 tétel 1.020 tétel
Történeti dokumentáció1.412 tétel7.970 tétel7.013 db13.571 tétel
Fénykép18.620 db33.982 db16.013 db31.375 db
45.25691.91033.786
Mindösszesen: 125.69680.440
Ezek mellett kb. 95.000-100.000 begyűjtött, leltározásra váró tárgy. Továbbá:
Kb. 100.000 db digitális fénykép.
 
 
II. 3. Szakmai elismertség, szakmai díjak, kitüntetések
 
 
II. 3. 1. Hivatkozások
 
II. 3. 1. 1. Recenziók, kritikák
 
1.Romsics Imre: Kisújszállás népi táplálkozásának rendje. Kisújszállás, 1998. 224 p. Helytörténeti füzetek 6.
Ismertette: Báti Anikó – Ethnographia 112. évfolyam (2001), 3-4. szám 502. p.
2.Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p.
Ismertette: Szabados György – Irodalomtörténeti Közlemények 2003. 2-3. szám.
3.Romsics Imre – Hála József (Szerkesztő): A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. Kalocsa, 2003. 160 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 8.
Ismertette: Kozma Katalin – Földrajzi Értesítő 2007. 56. évfolyam, 3-4. füzet 168. p.
4.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 13. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
Ismertette: Fehér Zoltán – Magyar Szemle 2013. Új folyam XXII. 5-6. szám 52-62. p.
5.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. 296 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 13. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
Ismertette: Fehér Zoltán – Magyar Szemle 2013. Új folyam XXII. 7-8. szám 68-78. p.
6.Romsics Imre: Kalocsa anno... Kalocsa, 1999. 256 p.
Kritika: Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001.
7.Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 182. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
Ismertette: Koltai András – Levéltári Közlemények 74. 1-2. szám. 275-278. p. Budapest, 2000.
8.Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 182. p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Sorozatszerkesztő: Romsics Imre.
Ismertette: Fazekas Csaba – Levéltári Szemle L. 1. szám. 52-54. p. Budapest, 2000.
 
II. 3. 1. 2. Független hivatkozások
 
I.A dióstorta (grillázstorta) a homokmégyi lakodalom dísze. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1992. Kecskemét, 1994. 26-28. p.
1.Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.
2.Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.
3.Szigeti Andor: Népi konyha. Tiszán innen – Tiszán túl. Budapest, 2001. Planétás Kiadó. 80. p.
4.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 225. p.
5.Mészáros Márta: Lakodalmi sütemények a vőfélyversek tükrében Kiskunfélegyházán a 19-20. században. In: Bathó Edit – Ujváry Zoltán (Szerk.): Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászberény, 2006. 323-334. p. Jász Múzeumért Alapítvány. 327. p.
 
II.A Gyöngyösbokréta és a népviselet. In Bellon Tibor – Fügedi Márta – Szilágyi Miklós (Szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Budapest, 1998. 291-292. Planétás Kiadó.
6.Dóka Krisztina – Felföldi László: Gyöngyösbokréta-bibliográfia. In: A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből. (Szerk.: Dóka Krisztina – Molnár Péter) Folkszemle, 2011 május – http://www.folkradio.hu/folkszemle/gyongyosbokreta13/index.php (2013.02.06.)
 
III.A jószág enyhelye és a juhtartás építményei Homokmégyen. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Kalocsa, 1998. 99-106. p.
7.Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.
8.Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299., 333., 359. p.
9.Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.
 
IV.A kalocsai érseki egyház története 1. / Katona István: (Szerk.: Romsics Imre) Kalocsa, 2001. 303 p.
10.Horváth István: Katona István (1737-1811) a történetkutató és történetíró. In: Pintér János (Főszerk.): Történeti Muzeológiai Szemle: Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 2. Budapest, 2002. 7-19. p. Magyar Múzeumi Történész Társulat. 16. p.
 
V.A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei. Kalocsa, 1996. 48 p. (önálló kötet – közösen Gallina Zsolttal)
11.Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 12. p.
12.Székely György, V: Egy kalocsai újkori kút és leletei. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Kalocsa, 1998. 21-25. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 22., 23., 25. p.
13.Alexandra Anders – Zsuzsanna Siklósi (Ed.): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford, 2012. Institute of Archaeology Jagiellonian University. 334. p.
14.Rozália Kustár: Catalogue of Körös Culture Sites in Bács-Kiskun County. In: Alexandra Anders – Zsuzsanna Siklósi (Ed.): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford, 2012. Institute of Archaeology Jagiellonian University. 324. p.
15.Gallina Zsolt: Honfoglalás kori köznép temetője Homokmégyen. Kalocsa, 2000. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 46. p.
16.Danis György: Foktő. Foktő, 2002. Foktő Község Önkormányzata. 139. p. 
17.Kustár Rozália – Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. Viski Károly Múzeum. 47. p.
18.Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29. p.
19.Gallina Zsolt: Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából Homokmégy, 1998. 73-133. p. Homokmégyért Alapítvány. 74., 76., 86., 93., 98. p.
20.Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. században V. Szekszárd, 2000. Babits Kiadó. 435. p.
21.Asbóth Miklós: Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. In: Szabó Attila (Szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 19. Kecskemét, 2004. 363-464. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 363. p.
22.Gallina Zsolt – Hajdrik Gabriella: 10-11. századi temetőrészlet Homokmégy-Székesen. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 15. Kecskemét, 1998. 133-178. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 162. p.
23.Tóth Katalin: A korai bronzkor kutatástörténete Bács-Kiskun megyében. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 15. Kecskemét, 1998. 199-210. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 203., 205. p.
24.Knipl István: Császártöltés régészeti topográfiája. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 20. Kecskemét, 2004. 173-204. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 184., 186., 189., 190. p.
25.Cséki Andrea – V. Székely György: Bronzkori és Árpád-kori leletek Dunavecse határában. In: Bánkiné Molnár Erzsébet – Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12. (2006-2007). Kecskemét, 2008. 187-196. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 190. p.
26.Schill Tamás: A dunapataji Kossuth-szobor. Dunapataj, 2007. Pataji Múzeum. 7. p.
27.Knipl István: Hajós régészeti topográfiája. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 7-46. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 11., 12., 14., 19. p. 
28.Eszter Bánffy: The Early Neolithic inthe Danube-Tisza Interfluve. Oxford, 2013. Bar International Series 2584. Archaeolingua. Central European Series 7. 31., 39., 57. p. 
29.Baski Imre: A helynevek és a régészettudomány. In: Rosta Szabolcs (Szerk.): Kun-kép. A magyarországi kunok hagyatéka. Kiskunfélegyháza, 2009. 249-258. p. Kiskun Múzeum. 256. p. 
30.Bardoly István: Műemléki bibliográfia 1991-2000. Magyar Műemlékvédelem XII. Budapest, 2005. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 344. p. 
 
VI.A Kalocsai Sárköz települései a XI-XVII. században. (kézirat – VKM A)
31.Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 63. p.
32.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 21. p.
33.Schőn Mária – Müller János: Holzäpfelbäumilein – Vadalmafácska. Das Liedgut von Hajosch – Hajós német népdalkincse. Kalocsa, 2014. 576 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 10. p. 
 
VII.A kalocsai szállások táncélete. In.: Romsics Imre (Szerk.:) Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap délután a bálban) Kalocsa, 2002. 7–22. p.
34.Filus Erika: A kiskőrösi szlovák lakodalom az 1930-40-es években. Kiskőrös, 2006. Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum. 21., 27., 57., 58. p.
 
VIII.A legnagyobb magyar geológus. Szabó József–emlékkönyv. (Szerkesztette: Romsics Imre – Hála József) Kalocsa, 2003. 160 p.
35.Hála József: Tudósok, kutatók, gyűjtők. Néhány fejezet a magyar néprajztudomány és múzeológia történetéből. Budapest, 2014. MTA BTK Néprajztudományi Intézete. 511. p. 
 
IX.A másik ember. A Fiatal Néprajzkutatók III. konferenciájának előadásai Kalocsa 1993. november 15-19. (Szerkesztő: Romsics Imre) Kalocsa, 1994. Kalocsai Múzeumi Értekezések 1.
36.Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 2001. Osiris Kiadó. 264. p.
 
X.A népművészet és a népi iparművészet a kalocsai népművészet példáján. In: Madok füzetek 1. (Szerk: Fejős Zoltán) Budapest, 2003. 29-39. p.
37.Peterdi Vera: Helyzetkép a jelen kor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján. In: Pintér János (Főszerk.): Történeti Muzeológiai Szemle: Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 3. Budapest, 2003. 195-205. p. Magyar Múzeumi Történész Társulat. 201. p.
 
XI.A nyelvoktatás változása a hajósi római katolikus elemi népiskolában (1868-1948). In: Bárth János (Szerk.:) Dunáninnen – Tiszáninnen. Kecskemét 1995. 163-168. p.
38.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 22. p.
39.Bárth Dániel: A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek néprajzi és helytörténeti irodalma. In: Bárth János (Szerk.): Tükörképek a Sugovicán. Kecskemét, 1997. 167-180. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 178. p.
40.Zorn Antal: Névmagyarosítás Baján és néhány környező településen a XIX-XX. században. In: Bárth János (Szerk.): Szavak szivárványa. A VI. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. július 13-14.) előadásai. Baja-Kecskemét, 2006. 207- 222. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 216., 217. p.
 
XII.A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. (Szerkesztette: Romsics Imre – Kisbán Eszter) Kalocsa, 1997. 235 p. 
41.Kisbán Eszter: A takaréktűzhely bevezetése: egy innovációs folyamat vizsgálatához. In: Cseri Miklós – T. Bereczki Ibolya (Szerk.): Ház és ember 15. Szentendre, 2002. 103-114. p. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 112. p.
42.Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. Akadémiai kiadó. 687. p.
43.Kisbán Eszter: Szokásszerű vagy meglepetés. Az ünnepi ételsor összeállításának két mintája. In: Bali János – Jávor Kata (Szerk.): Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest, 2001. 225-231. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete – ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszéke. 226. p.
44.Kisbán Eszter: A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010). In: Balogh Balázs (Főszerk.): Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXVIII. Budapest, 2011. 71-87. p. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. 76. p. 
45.Báti Anikó: Tárgyak-technológiák-szokások. Egy borsodi község táplálkozáskultúrájának változásai a 20. század második felében. In: Cseri Miklós – Kósa László – T. Bereczki Ibolya (Szerk.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre, 2000. 341-356. p. Magyar Néprajzi Társaság – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 342. p. 
46.Bereczki Ibolya (szöveg): Ételünk – életünk. Skanzen Örökség Iskola Füzetek IX. Szentendre, 2011. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 13. p. 
 
XIII.A társadalmasított természet. Adatok Kalocsa Környékének történeti földrajzához. Budapest, 1987. 88 p. (önálló kötet)
47.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 24. p.
48.Gallina Zsolt: Bevezetés Homokmégy régészeti topográfiájához. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 53-58. p. Homokmégyért Alapítvány. 54., 55., 56. p.
49.Gallina Zsolt: Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 73-133. p. Homokmégyért Alapítvány. 102. p.
50.Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.
51.Kiss József: „Megvannak itt a közösségek…” Családi és rokonsági rendszerek Homokmégyen. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 563-592. p. Homokmégyért Alapítvány. 568. p.
52.Szigeti Andor: Népi konyha. Tiszán innen – Tiszán túl. Budapest, 2001. Planétás Kiadó. 61. p.
53.Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 423. p.
54.Kiss Tamás, T.: A társadalmi valóság vonzásában. In: Zempléni Múzsa 2010. 2. szám, 18-27. 26. p.
55.Asbóth Miklós: Kalocsa településszerkezetének kialakulása és a kalocsai városrészek, közterületek nevének változásai. In: Szabó Attila (Szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 19. Kecskemét, 2004. 363-464. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 363., 364. p.
56.Fehér Zoltán: Bátya életrajza. Bátya, 1996. Bátya Község Önkormányzata. 9., 10., 11., 12. p.
57.Danis György: Foktő. Foktő, 2002. Foktő Község Önkormányzata. 139. p.
58.Fehér Zoltán: A bátyai katolikus rácok letelepedésének körülményei. Régi térképek és anyakönyvek vallomása. In: Honismeret XLIII. (2015) 5. szám, 62-67. Országos Honismereti Szövetség. 62. p.
 
XIV.Adatok a homokmégyi női népviselet XX. századi történetéhez. Korosztályok - korcsoportok és társadalmi rétegek. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 265-289. p.
59.Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.
60.Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.
61.Verebélyi Kincső: Ünnepi szokások az esztendő rendjében. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 503-562. p. Homokmégyért Alapítvány. 526. p.
 
XV.Az Öreg-köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Kalocsa, 2007. 108. p. (önálló kötet)
62.Mészáros Márta: Útmenti keresztek, képoszlopok, szabadtéri szakrális szobrok. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 431-444. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 434., 435. p.
63.Szakál Aurél: A sírjelek Bács-Kiskun megye népművészetében. . In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 445-472. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 447., 469. p.
64.Bognár Rudolf – Rumi Imre: Magyar zarándokút útikalauz. Érd, 2012. Magyar Zarándokút Egyesület. 109. p.
65.Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 24. p.
66.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 27. p.
67.Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29. p.
68.Kothencz Kelemen: Bortároló építmények és díszesebb eszközeik Bács-Kiskun megyében. In: Bánkiné Molnár Erzsébet (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 13. (2008-2009). Kecskemét, 2010. 105-114. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 109. p.
69.Kürti László – Hajdrik Sándor: Út menti keresztek és szakrális kisemlékek Lajosmizsén. Kecskemét, 2010. Porta Egyesület. 9., 12. p. 
70.Rumi Imre: A magyar zarándokút Bács-Kiskun megyei szakasza útikalauz – gyalog vagy kerékpárral. Érd, 2014. Magyar Zarándokút Egyesület. 82-83., 108. p. 
71.Agócsné Halász Andrea: Szakrális kisemlékek Mezőkövesden. In: Veres László – Viga Gyula (Szerk.): Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVIII. Miskolc, 2009. 141-154. p. Herman Ottó Múzeum. 141. p. 
 
XVI.Bogyiszlói vastag húsú paprika. In: Hagyományok-Ízek-Régiók II (Felelős szerk.: Farnadi Éva) Budapest, 2001. 56-57. p.
72.Deme Ágnes: A paprika termesztése és feldolgozása Bogyiszlón. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok (Szerk.: Kothencz Kelemen) Baja, 2014. Türr István Múzeum. 390. p. 
 
XVII. Bútorok a szobában és a konyhában. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 15-64. p.
73.Busa Mónika: Hartai bútorok – Hartauer Möbel. Tata, 2014. Kuny Domokos Múzeum. A Német Nemzetiségi Múzeum Gyűjteményei 1. 8., 21. p.
74.Busa Mónika: Hartai bútorgyűjtemény a Német Nemzetiségi Múzeumban: Gyűjtés, feldolgozás, bemutatás. In: László János (Szerk.): Kuny Domokos Múzeum Közleményei 20. Tata, 2014. 275-287. p. Kuny Domokos Múzeum. 275., 276., 279., 280., 281., 282., 283. p.
 
XVIII.Disznóölés – disznótor. In: Székelyné Kőrösi Ilona (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994. Kecskemét, 1995. 139-145. p.
75.Verebélyi Kincső: Ünnepi szokások az esztendő rendjében. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 503-562. p. Homokmégyért Alapítvány. 553. p. 
76.Bodnár Zsuzsanna: A tirpákok sertésfeldolgozásának hatvan fortélya. In: Almássy Katalin – Istvánovits Eszter (Szerk.): A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. Nyíregyháza, 2001. 509-520. p. Jósa András Múzeum. 519. p.
 
XIX.Dusnok. In: Szabó Klára (Főszerkesztő): Bács-Kiskun megye kézikönyve CEBA Kiadó, 1997. 605-610. p.
77.Ács Judit – Kothencz Kelemen: Társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok a XX. századi Dusnokon. In: Bárth János (Szerk.):Dusnok története és néprajza. Dusnok, 2010. 275-322. p. Dusnok Község Önkormányzata. 275. p.
 
XX.Egy alsómégyi juhász életútja. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1990. (Szerk.: Sztrinkó István) Kecskemét, 1992. 160-167. p.
78.Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44., 103. p.
79.Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.
80.Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299., 359. p.
81.Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.
 
XXI.Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 40 p.
82.Kalina Veronika: A kalocsai motívumok térhódítása napjainkban. In.: Néprajzi Hírek XLII. (2013) 3. szám, 75-78. Magyar Néprajzi Társaság. 75. p.
83.Gergely Gábor: Válogatott magyar agrártörténeti bibliográfia I. 2002-2005. In: Estók János (Főszerk.:) A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2014-2015. Budapest, 2015. 309-360. p. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 347. p.
 
XXII. Fényképek a Viski Károly Múzeum gyűjteményeiben. Néprajzi Értesítő LXXXII. 2000 [2002]. 79–90. p.
84.Szalma Anna Mária: Fénykép, fényképezés, fényképhasználat. In: Romániai Magyar Lexikon. ADATBANK – erdélyi magyar elektronikus könyvtár – http://lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=94
85.Mészáros Márta: Szalay Gyula a fényképező múzeumőr (1865-1937). A Kiskun Múzeum fotólemez-gyűjteményének ismertetése. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 23. Kecskemét, 2007. 379-409. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 379. p.
 
XXIII. Gyöngyösbokréta és népviselet együttélése a Kalocsai Szállásokon. In.: Viselet és történelem, viselet és jel (Szerk.: Korkes Zsuzsa) Aszód, 1996. 78-94. p. Múzeumi füzetek 45.
86.Kapros Márta: „Az igazi népviselet”. Törekvések a viselet fenntartására Nógrád megyében a két világháború között. In: Flóriám Mária (Szerk.:) Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. Budapest, 2010. 369-396. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 378., 392. p.
87.Balázs Kovács Sándor: Egyesületek és magánosok a sárközi népművészet szolgálatában. In: Gaál Attila (Szerk.:) A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXII. Szekszárd, 2010. 453-538. Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 486. p.
88.Balázs Kovács Sándor: A Gyöngyösbokréta mozgalom története Tolna megyében. In: Gaál Attila (Szerk.:) A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXIII. Szekszárd, 2011. 287-358. Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 300. p.
89.Verebélyi Kincső: Ünnepi szokások az esztendő rendjében. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 503-562. p. Homokmégyért Alapítvány. 537. p.
90.Dóka Krisztina – Felföldi László: Gyöngyösbokréta-bibliográfia. In: A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből. (Szerk.: Dóka Krisztina – Molnár Péter) Folkszemle, 2011 május – http://www.folkradio.hu/folkszemle/gyongyosbokreta13/index.php (2013.02.06.)
91.Kovács Dezső: Falusi turizmus az átalakuló mezőgazdaság és a vidék gazdaságának egyik diverzifikációs lehetősége Magyarországon – doktori (Phd) értekezés. Gödöllő, 2002. 159. p.
92.Fügedi Márta: Reprezentáns népcsoportok a 19-20. század fordulójának népművészet-képében. Miskolc, 2001. Herman Ottó Múzeum. 45. p. 
93.Szabó Péter: Egy értékes viselettörténeti dokumentum. – Az első győri csizmadiaremek. In: Tóth László (Szerk.): Arrabóna 37. Győr, 1999. 99-128. p. Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága. 116. p. 
94.Lengyel Ágnes: Kortárs viseletek Hollókő „színpadán”. In: Bogyinszki Istvánné – Matits Ferenc (Szerk.): A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXX. Salgótarján, 2006. 144-160. p. Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 160. p. 
95.Klamár Zoltán: A társadalmi tagolódás formanyelve, a viselet. In: Asztalos Tamás (Szerk.): Ötvenéves az aszódi Petőfi Múzeum. Szentendre – Aszód, 2008. 192-194. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. 193. p. 
96.Lengyel Ágnes: „Csak a rózsám járjon szép csinosan…” Ünnepi palóc öltözetek napjainkban. Balassagyarmat, 2008. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet. 98. p. 
 
XXIV.Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. (Szerkesztő: Romsics Imre) Homokmégy, 1998.
97.Alexandra Anders – Zsuzsanna Siklósi (Ed.): The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect. Volume III. The Körös Culture in Eastern Hungary. Oxford, 2012. Institute of Archaeology Jagiellonian University. 334. p.
98.H. Tóth Tibor: A Kalocsa környéki (az ún. pota) nyelvjárás. In: Romsics Imre (Szerk.): A kalocsai pota nyelvjárássziget. (Tanulmányok.) Kalocsa, 2002. 47- 96. p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 48. p.
99.Kuczy Károly: A pota nyelvjárásról. In: Romsics Imre (Szerk.): A kalocsai pota nyelvjárássziget. (Tanulmányok.) Kalocsa, 2002. 11-46. p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 12. p.
100.Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29., 30. p.
101.Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 417-418. p.
102.Kollega Tarsoly István (Szerk.): Magyarország a XX. században V. Szekszárd, 2000. Babits Kiadó. 438. p.
103.Székelyné Kőrösi Ilona: Suba a Duna-Tisza közén. In: Bánkiné Molnár Erzsébet – Bereznai Zsuzsanna (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12. (2006-2007). Kecskemét, 2008. 131-140. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 138. p.  
104.Eszter Bánffy: The Early Neolithic inthe Danube-Tisza Interfluve. Oxford, 2013. Bar International Series 2584. Archaeolingua. Central European Series 7. 20. p.
105.Vén Tibor: Az eredet. A Vén családnév keletkezésének története. Pécs, 2011. (Kézirat) 20. p. 
106.Rezessy Anna: „Összejönnek a szomszédok is…” A szomszédság rendszere Homokmégyen. In: Fejős Zoltán (Főszerk.): Tabula 4 (2). Budapest, 2001. 231-269. Néprajzi Múzeum. 262. p. 
 
XXV.Homokmégy. Előszó helyett. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 9-14. p.
107.Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 418. p.
 
XXVI.Homokmégy juhászata. (kézirat – VKM A)
108.Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.
 
XXVII.Homokmégy történeti földrajza. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 15-52. p.
109.Balázs Réka – Kustár Rozália: Halmok az évszázadok sodrában. Halmok – hegyek – várak a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2012. Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány. 12. p.
110.Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 418. p.
111.Wicker Erika – Knipl István: Középkori falvak a császártöltési határban. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 21. Kecskemét, 2005. 95-132. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 97., 98. p.
112.Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság hagyományos munkakultúrája. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 23. Kecskemét, 2007. 77-264. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 79. p.
113.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 9., 10., 16., 31., 32. p.
114.Knipl István: Hajós régészeti topográfiája. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 7-46. p. Kecskeméti Katona József Múzeum. 7. p. 
115.Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság mentalitása. Hajós, 2013. Hajós Város Önkormányzata. 927. p. 
116.Eszter Bánffy: The Early Neolithic inthe Danube-Tisza Interfluve. Oxford, 2013. Bar International Series 2584. Archaeolingua. Central European Series 7. 20., 57. p.
117.Csiky Gergely: A Duna-Tisza köze a honfoglalás és az államalapítás korában. Szakdolgozat, 2003. 3. p.
118.Schőn Mária – Müller János: Holzäpfelbäumilein – Vadalmafácska. Das Liedgut von Hajosch – Hajós német népdalkincse. Kalocsa, 2014. 576 p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 10. p.
 
XXVIII.Juhlegelők és pásztormigráció Homokmégyen. (kézirat – VKM A)
119.Pető Melinda: Homokmégy története 1898-1945. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 181-240. p. Homokmégyért Alapítvány. 187. p.
120.Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299., 308., 309., 310., 359. p.
121.Örsi Julianna: Homokmégy társadalma. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 449-502. p. Homokmégyért Alapítvány. 493. p.
 
XXIX.Kalocsa II. világháborús áldozatainak katasztere. (kézirat – VKM A 1329-2008)
122.Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 46., 67. p.
 
XXX.Kalocsa II. világháborús áldozatainak katasztere. In: Cumania 26. A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2013. (Szerk.: Wicker Erika) Kecskemét, 2013. 251-292. p. Kecskeméti Katona József Múzeum.
123.Egyediné Gál Erika: Válogatás Bács-Kiskun megye honismereti irodalmából 2010-2013. Honismeret XLII. (2014) 4. szám, 78-80. p. Országos Honismereti Szövetség. 79. p.
 
XXXI.Kalocsa anno… Kalocsai fotográfiák. Kalocsa, 1999. 256 p. (önálló kötet)
124.Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. Kiskunhalasi képeslapok 1898-2000. Kiskunhalas, 2000. Thorma János Múzeum – Halasi Múzeum Alapítvány. 102. p.
125.Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 423. p.
126.Szakál Aurél: Egy alföldi agrárváros a XX. században. A kiskunhalasi képeslapok történeti tanulságai. In: Bárth János (Szerk.): Ezer év a Duna-Tisza közén. Kecskemét, 2001. 123-134 p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 134. p.
127.Fehér Zoltán: A bátyai népviselet változásai. In: Bárth János (Szerk.): Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Baja-Kecskemét, 2003. 185-197. Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 189. p.
128.Mészáros Márta: Félegyháza anno… Képeslapok és fényképek a régi Félegyházáról. Kiskunfélegyháza, 2009. Kiskun Múzeum Baráti Kör. 218. p.
129.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 93., 191. p.
130.Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001. Néprajzi Múzeum. 106., 110., 111., 112. p.  
131.Bardoly István: Műemléki bibliográfia 1991-2000. Magyar Műemlékvédelem XII. Budapest, 2005. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 343. p.
 
XXXII.Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján. Kalocsa, 2006. 32 p. (önálló kötet)
132.Marelyin Kiss József – Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu – egy sors. Kalocsa – Budapest, 2011. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum – Jelenkutató Alapítvány. 21., 23. p.
133.Lantos Andrea: Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton. Kalocsa, 2007. Kalocsai Múzeumbarátok Köre – Viski Károly Múzeum. 29. p. 
134.Csiffáry Gergely: Az egri végváriak tevékenysége 1548-1596 között. In: Veres Gábor (Szerk.): Agria XLVI. Eger, 2010. 27-91. p. Dobó István Vármúzeum. 58. p. 
 
XXXIII.Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa, 1998. 221 p. (önálló kötet – közösen Asbóth Miklóssal)
135.Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 19., 22., 23. p.
136.Lakatos Adél: Kalocsa lakossága a XVIII. századi anyakönyvek tükrében. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 209-241. Kalocsa Város Önkormányzata. 214., 216., 218., 222., 229., 230., 232., 234. p.
137.Szabó Attila: A kalocsai Rokkanttelep rövid története (1916-1949). In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 385-412. Kalocsa Város Önkormányzata. 412. p.
138.Asbóth Miklós: Kalocsai és Kalocsa környéki hidak. In: Tóth Ernő (Szerk.): Hidak Bács-Kiskun megyében. H.n., 1999. 29-34. Kecskeméti Lapok Lap és Könyvkiadó Kft. 30., 31., 32., 33., 34. p.
139.Lakatos Andor: A kalocsai érsekség 100 esztendeje (1909-2009). h.n., 2009. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye. 36., 37. p.
140.Asbóth Miklós – Nagy Erik: Ezeréves Kalocsa. h.n., é.n. Kalocsa Város Önkormányzata. 38. p . 
141.Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001. Néprajzi Múzeum. 109. p.  
 
XXXIV.Kalocsa népművészete. In: Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából (Szerk.: Romsics Imre) Homokmégy, 1998. 371-448. p.
142.Flórián Mária: A varrógép, varrónők és a blúzok. In: Flóriám Mária (Szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. Budapest, 2010. 169-183. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 180. p.
143.Kerekes Ibolya: Népművészeti textilek a római katolikus templomokban. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 403-416. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 412. p.
144.Filus Erika: A kiskőrösi szlovák haj- és fejviseletek az 1900-1960-as évek között. In: N. Varga Éva – Szatmári Imre (Szerk.): A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. Békéscsaba, 2011. 123-144. p. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága. 130. p.
145.Flórián Mária: Magyar parasztviseletek. Budapest, 2001. Planétás Kiadó. 310., 311., 316. p.
146.Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 418. p.
147.Dóka Krisztina – Felföldi László: Gyöngyösbokréta-bibliográfia. In: A Gyöngyösbokréta. Írások és dokumentumok a mozgalom történetéből. (Szerk.: Dóka Krisztina – Molnár Péter) Folkszemle, 2011 május – http://www.folkradio.hu/folkszemle/gyongyosbokreta13/index.php (2013.02.06.)
148.Flórián Mária: A magyar népi műveltség a kapitalizmus korában (1848-1945) – Öltözködés. In: Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. 586-594. p. Akadémiai kiadó. (594.), 687. p.
149.Fehér Zoltán: A bátyai népviselet változásai. In: Bárth János (Szerk.): Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Baja-Kecskemét, 2003. 185-197. Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 194. p.
150.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 194., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 202., 203., 205., 209., 210., 211., 216., 217., 218., 224., 232. p.
151.Flórián Mária: A színek bevonulása és szerepe a paraszti ruhatárakban. In: Fejős Zoltán – Szarvas Zsuzsa (Szerk.): Néprajzi Értesítő LXXXIX. Budapest, 2008. 55-74. p. Néprajzi Múzeum. 65., 67. p.
152.Filus Erika: A kiskőrösi szlovák lakodalom az 1930-40-es években. Kiskőrös, 2006. Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum. 60. p.
153.Bálizs Beáta: A magyar viseletkutatásról a színek tükrében. Ethnographia 123. (2012) 109-146. 126., 127., 128. p. 
154.Flórián Mária: A „kiskőrösi gúnya”. In: Hoppál Mihály (Főszerk.): Ethno-Lore XXII. Budapest, 2005. 223-256. p. Akadémiai Kiadó. 235., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 244., 245., 246., 247., 248. p. 
 
XXXV.Kalocsai fényképészek. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998. Kalocsa, 1999. 199-207. p.
155.Mészáros Márta: Szalay Gyula a fényképező múzeumőr (1865-1937). A Kiskun Múzeum fotólemez-gyűjteményének ismertetése. In: Bárth János (Szerk.:) Cumania 23. Kecskemét, 2007. 379-409. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 379. p.
156.Bán András: A nyíri földnyílás. In: Tabula (Néprajzi Közlemények) 4/1 szám 106-112. p. Budapest, 2001. Néprajzi Múzeum. 111. p.  
 
XXXVI.Kalocsai Paprika Anno… Kalocsa, 2001. 208 p.
157.Asbóth Miklós – Nagy Erik: Ezeréves Kalocsa. h.n., é.n. Kalocsa Város Önkormányzata. 38. p . 
 
XXXVII.Kegyetlen megtorlás. Kalocsa 1919. június 24-25. In: Kalocsai Néplap 1993. július 2. 9. p.
158.Magóné Tóth Gyöngyi: Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsa, 2009. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. 26. p.
159.Kuczy Károly: A Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára II. Bakod, Böd, Csepeg Érsekségi puszták térképneveinek vizsgálata. In: Iványosi-Szabó Tibor (Szerk.): Bács_Kiskun megye múltjából XII. Kecskemét, 1993. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 400. p.
 
XXXVIII.Kelta települések nyomai a város alatt? In: Kalocsai Néplap 1990. július 28. 7. p.
160.Gallina Zsolt: Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából Homokmégy, 1998. 73-133. p. Homokmégyért Alapítvány. 74. p.
 
XXXIX.Kereskedelem és népművészet. A gyári termékek szerepe a homokmégyi női népviseletben. Néprajzi Értesítő LXXVI. (1994) 127-155. p.
161.Lackner Mónika: Fehérhímzések a 19. században: hasznosság és női munka. In: Flóriám Mária (Szerk.:) Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján. Budapest, 2010. 225-255. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 249. p.
162.Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.
163.Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.
164.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 211. p. 
165.Schwalm Edit, Cs.: A csipke alkalmazása Heves megye női viseletében. In: Petercsák Tivadar – Szabó J. József (Szerk.): Agria XXXIV. Eger, 1998. 321-347. p. Dobó István Vármúzeum. 321. p. 
 
XL.Kiskunhalas táplálkozási szokásai a XIX. században. In: Illés Lajos – Romsics Imre – Szakál Aurél – Szőke Sándor: Kiskunhalasi ételek és borok. Kiskunhalas, 2008. 5-72. p.
166.Bánkiné Molnár Erzsébet: Cserépedények a konyhában, a szobában és a kamrában. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 129-160. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 140. p.
167.Bognár Anikó: Konyhaeszközök. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 161-174. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 161. p. 
168.Szűcs Judit: Akinek nem volt szilvafája, az vitt a szomszédból suhát, avagy a szilva Csongrádon. In: Bárkányi Ildikó (Szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Néprajzi Tanulmányok 7. Szeged, 2011. 131-154. p. Móra Ferenc Múzeum. 145., 149. p. 
169.Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkunokról női szemmel. In: Fülöp Tamás (Szerk.): Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 25. Szolnok, 2010. 81-123. p. 101. p. 
 
XLI.Kisújszállás népi táplálkozásának rendje. Kisújszállás, 1998. 224. p. (önálló kötet)
170.Szilágyi Miklós: A kappan. In: Hála József – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós (Szerk.:) Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, 2001. 85-101. p. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 87., 89. p.
171.Kisbán Eszter: A magyar népi műveltség a kapitalizmus korában (1848-1945) – Táplálkozáskultúra. In: Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. 594-605. p. Akadémiai kiadó. 594., 687. p.
172.Báti Anikó: Cserépfalu és a táplálkozáskultúra-kutatás közelmúltja. Ethnographia 122. (2011) 209-219. 211. p. 
173.Kisbán Eszter: A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010). In: Balogh Balázs (Főszerk.): Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXVIII. Budapest, 2011. 71-87. p. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. 75. p. 
174.Bődi Erzsébet: A hétköznapok étkezési szokásai Gömörben. In: Veres Gábor (Szerk.): Agria XLIII. Eger, 2007. 399-407. p. Dobó István Vármúzeum. 399. p. 
 
XLII.Mária-képek Kalocsa északi szállásainak határában. In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére (Szerk.: Mód László - Simon András) Gerhardus Kiadó - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010. 209-219. p.
175.Schill Tamás: A szilidi Útmenti Boldogasszony-kápolna. Adatok a dunapataji tanyai kápolnák történetéhez I. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok (Szerk.: Kothencz Kelemen) Baja, 2014. Türr István Múzeum. 651. p.
 
XLIII.Módszerek, források, kritikák. A történeti Kalocsa szállásainak bibliográfiája. Budapest, 1990. (önálló kötet)
176.Thoroczkay Gábor: Előszó. In: Katona József: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. I-XXX. p. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. XVII. p.
177.Asbóth Miklós: Kalocsa és környéke válogatott bibliográfiája. In: Koszta László (Szerk.): Kalocsa történetéből. Kalocsa, 2000. 413-438. Kalocsa Város Önkormányzata. 423. p.
 
XLIV.Népművészet - úti emlék - nemzeti jelkép. Gondolatok a kalocsai idegenforgalom történetéből. In: A turizmus mint kulturális rendszer (Szerk.: Fejős Zoltán) Bp., 1998. 150-155. p.
178.Kovács Dezső: Falusi turizmus az átalakuló mezőgazdaság és a vidék gazdaságának egyik diverzifikációs lehetősége Magyarországon – doktori (Phd) értekezés. Gödöllő, 2002. 159. p.
179. Pozsony Ferenc: Néphagyományok az Erdélybe irányuló turizmus szerkezetében. In: Landgráf Ildikó – Nagy Zoltán (Szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest, 2012. 667-679. p. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. 674. p. 
 
XLV.Néprajz és/vagy esztétika? - Gondolatok a kalocsai példa nyomán. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 28. Miskolc, 1993. 7-12. p.
180.Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Budapest, 2009. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 44. p.
181.Szilágyi Miklós: A paraszti gazdálkodás Homokmégyen a XX. században. In: Romsics Imre (Szerk.): Homokmégy. Tanulmányok Homokmégy történetéből és néprajzából. Homokmégy, 1998. 297-370. p. Homokmégyért Alapítvány. 299. p.
182.Ratkó Lujza: Ezredvégi gondolatok a néprajztudomány értékfogalmáról. In: Almássy Katalin – Istvánovits Eszter (Szerk.): A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. Nyíregyháza, 2001. 421-435. p. Jósa András Múzeum. 434. p. 
 
XLVI.Női viseletek. In: Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 2010. 267-306. p.
183.Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi sváb parasztság mentalitása. Hajós, 2013. Hajós Város Önkormányzata. 933. p. 
184.Gyarmati Andrea: Kiskunhalas és környéke viseletei 1850-1950. In:Szakál Aurél (Szerk.): Halasi Múzeum 4. Kiskunhalas, 2015. 485-516. p. Thorma János Múzeum. 503., 504., 510. p.
 
XLVII. Rejtőzködő kincsek a kalocsai Szentháromság tér alatt. In: Magyar Múzeumok 1999/4. szám 15-17. p.
185.Bardoly István: Műemléki bibliográfia 1991-2000. Magyar Műemlékvédelem XII. Budapest, 2005. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 344. p.
 
XLVIII.Szakmár. In: Szabó Klára (Főszerk.): Bács-Kiskun megye kézikönyve. CEBA Kiadó, 1997. 764-766. p.
186.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 53., 78., 93., 94. p.
 
XLIX.Székelyvarság népi táplálkozásának rendje. Táplálkozás-természet-társadalom és összefüggéseik a Görgényi-havasok déli lejtőjén. In: Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről (Szerk.: Bárth János) Kecskemét, 1998. 273-390. p.
187.Kisbán Eszter: A magyar népi műveltség a kapitalizmus korában (1848-1945) – Táplálkozáskultúra. In: Flórián Mária (Szerk.): Magyar Néprajz I. 2. Táj, nép, történelem. Budapest, 2009. 594-605. p. Akadémiai kiadó. 604., 687. p.
188.Bárth János: Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai. Kecskemét, 2006. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 180. p.
189.Bereznai Zsuzsanna: Népi táplálkozási szokások Ozsdolán. Kecskemét, 2010. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 11., 24. p.
190.Kisbán Eszter: A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010). In: Balogh Balázs (Főszerk.): Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXVIII. Budapest, 2011. 71-87. p. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete. 74. p.
191.Bereznai Zsuzsanna: A népi táplálkozás hagyományai Székelyszentkirályon. Kecskemét, 2015. Kecskeméti Katona József Múzeum. 27., 130-132. p.
 
L.Szerkesztői előszó. In: Bárth János: Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna-Tisza közéről. Kalocsa, 2005. 5-6. p.
192.Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok (Szerk.: Kothencz Kelemen) Baja, 2014. Türr István Múzeum. 863. p.
 
LI.Sztrinkó István tudományos munkássága. In: In memoriam Sztrinkó István. Folklór és etnográfia 85. Debrecen, 1994. 527-534. p. (Társszerző Héjjas Anikó)
193.Viga Gyula: Miscellanea Museologica II. Miskolc, 2008. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság. 237. p.
 
LII.Termelés – fogyasztás – kereskedelem. Összefüggések egy hegyi szórványtelepülés, Székelyvarság gazdálkodása és táplálkozása között. In: Romsics Imre – Kisbán Eszter (Szerk.): A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. A néprajzkutatók I. táplálkozáskutatási konferenciájának előadásai Kalocsa, 1995. október 24-26. Kalocsa, 1997. 167-182. p. 
194.Bárth János: Varság, a székely tanyaközség. Kecskemét, 2001. A szerző kiadása. 185., 264. p.
195.Bárth János: A varsági hegyi tanyák múltja és településrendje. In: Bárth János (Szerk.): Havasalja havasa. Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről. Kecskemét, 1998. 5-272. p. Bács-Kiskun megyei múzeumok székelyvarsági kutatócsoportja – Cumania Alapítvány. 187., 268. p. 
196.Zentai Tünde: A táplálkozáskultúra változása a 18-20. században. In: TÉKA 1995/2. 18-21. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 20. p. 
 
LIII.Újtelek. In: Szabó Klára (Főszerk.): Bács-Kiskun megye kézikönyve. CEBA Kiadó, 1997. 798-799. p.
197.Simon Ignác: Újtelek története. Újtelek, 2001. Újtelek Község Önkormányzata. 9., 23., 79., 100., 102., 103. p.
 
LIV.Vegyes gyűjtésekre és szóbeli közlésekre való hivatkozás
198.Székely György, V: Egy kalocsai újkori kút és leletei. In: Romsics Imre – Wicker Erika (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997. Kalocsa, 1998. 21-25. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 21. p.
199.Szakál Aurél: A sírjelek Bács-Kiskun megye népművészetében. In: Bárth János (Szerk.:) Tárgyak, jelek, virágok. Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéből. Kecskemét, 2010. 445-472. p. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 447., 468. p.
200.Vén Tibor: Az eredet. A Vén családnév keletkezésének története. Pécs, 2011. (Kézirat) 20. p. 
201.Nagy Mari – Vidák István: A szőrlabda. In: Bereczki Ibolya, T. (Szerk.): Gyermekvilág a régi magyar falun II. Szolnok, 1995. 653-670. p. Damjanich János Múzeum. 665. p. 
 
 
II. 3. 2. Szakmai kitüntetések
 
-1993. december 16. – a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága 
I. díja.
-1998. június 29. – Honismereti Emléklap a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkáért.
-1999. november 4. – a Tudomány Napja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága a Dél-Magyarország kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó kutatója című elismerést adta át. Az indoklásban a népművészeti és táplálkozási kutatásaim mellett a tudományszervező tevékenységem emelték ki.
-2000. május 20. – az Év múzeuma 1999 pályázaton a Viski Károly Múzeum elnyerte az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága különdíját.
-2001. július 2. – Honismereti munkáért érdemérem
-2003. április 5. – Pécsiné Ács Sarolta-díj 2003
-2003. május 17. – Év Múzeuma 2002 díj
-2004. március 19. – Pulszky Károly-díj
-2005. április 30. – Gróf Széchenyi György-díj
 
 
Kalocsa, 2016. január 20.
 
 
 
 
Romsics Imre
        múzeumigazgató

 

Free business joomla templates