Ön itt van: HomeHírekA magyar költészet napja

A magyar költészet napja

Április 11-e, a magyar költészet napja

Ünnepeljük ezt a napot egy 19. századi kalocsai költő versével, melyet a közönség a Kalocsai Néplap 1879. évi 33. számában olvashatott először.

 A költőről:

Fénykép: Rosty Kálmán (1832-1905) a jezsuita gimnázium tanára.
Rosty Kálmán
jezsuita tanár, költő
(1832. Rozsnyó – 1905. Kalocsa)

Életének közel negyven évét Kalocsán töltötte. Korának jeles, országosan is elismert költője volt. Főként vallási témájú és nemzeti ihletettségű versei és műfordításai ismertek, de számos színdarab és világi vers szerzőjeként is tisztelhetjük. A versből a búzavirág színének történetét ismerhetjük meg.Búzavirág

Búzavirág (Rege) Midőn még a fű, fa szólt S a virágnép zengett Rét és mező hangosabb volt Víg daloktól rengett: Arany kalász között élt Egy kis virág kelyhe, Tán a pajkos szelektől félt Azért bújt e helyre. De hiába bújt el ő! Illata kiáradt, Fölkereste a langy szellő Csókján majd kiszáradt. Ember, állat érte járt Szedni szagos szálát Eltiporta a búzaszárt, Aranyos kalászát. Megsajnálta e nagy kárt A szerény virágcsa, Hogy miatta a szép határt Oly pusztulás rágta, Harmat-könyű reng szemén Siránkozik egyre S még mélyebbre búj szegény Hogy ne vegyék észre. S szól hozzá a nagy Isten Hajnali sugáron: „Mi lelt téged drága kincsem Mi bánt szende lányom?!” „Édes Isten, könyörülj! Jó szagomat szűntesd, Tekintsd a kárt köröskörül Nagy baj ez, ne tűrd ezt!” „Szép te benned a részvét Gyönyörű virágom! Szívem is könyörre késztéd E tengernyi káron.” „Veszítsd el hát illatod De kapsz érte szebb színt, Ezt már bízvást mutathatod: Földre kék eget hint!” S a hófehér kis kehely Égszínűvé válott, Erős szagot már nem lehell Biztos rejtve áll ott. Kék szemével égre von, Bő kalász közt intve: „Gazda bízzál! dúsabb a hon Mely ily áldást hinte! „Ne szeresd úgy a földet Bár arany kalásza, Dúsabb, ékesb ott fölötted A menny aratása!” Nem fél már a búzaszál Ki-ki becsben tartja. S kék hugára védve rászáll Nagy kalászos kardja. Árnya reá borulva Födi a kék főket: S arató lány koszorúba Egybe fonja őket.

Free business joomla templates