Ön itt van: HomeKözérdekű adatokPályázatokHartai bödönhajó restaurálása

Hartai bödönhajó restaurálása

A Harta mellett a Dunából előkerült bödönhajó restaurálása

Előzmények:

2003-ban a Dunapataj-Felsőzátonyi szigetnél előkerült egy 8,30 m-es egyfából kivájt ún. bödönhajó. Ezt a hajót akkor kiemelték és ideiglenes tárolásra a hartai tájházba került. Itt az udvaron kiásott és fóliával bélelt gödörben víz alatt állott állandó felügyelet és a víz időnkénti cseréje mellett. A konzerválás elkezdésének a feltételei a kalocsai Viski Károly Múzeumban megteremtődtek, a múzeum udvarán készült egy vastag polietilén fóliával bélelt fapallókból ácsolt tartály. A hajó átszállítása, majd áttisztítása után ebben a tartályban kapott cukoroldatos konzerválást. A szabadban lévő “konzerváló tartályt” az esőtől és a portól egy föléje emelt fólia-sátor védte.

A cukros konzerválás 2004. február 23.-án kezdődött. Hogy a hajó fájának a károsodását (ozmóziós dehidratáció miatti repedezését, vetemedését, széttörését) elkerüljük a cukor hozzáadása lépésekben történt. Az utolsó cukor adagot 2005. november 23.-án adtuk hozzá. Az impregnáló fürdőbe időnként a mikróbák elszaporodásának a meggátlására fertőtlenítőszert adagoltunk. Hosszú időn keresztül, a hajó 2014-ben folytatott restaurálásáig, a konzerváló cukoroldatban állt, mivel a múzeum állandó anyagi nehézségei miatt a hajó konzerválását-restaurálását nem tudtuk folytatni ill. befejezni.

A cukorral impregnált hajó restaurálásának a folytatását a jelenlegi, 2014-ban a NKA-tól elnyert pályázat tette lehetővé.

A jellegzetes sérülések és hibák:

A faanyag külső rétege különböző vastagságban erősen lebontódott, szivacsossá vált. Itt a faanyag egyik fő alkotója a cellulóz nagymértékben lebontódott és ha ez a réteg konzerválás nélkül kiszárad, akkor leválik széttöredezik, így elveszik a bödönhajó muzeológiai jelentősége.

A hajó előélete ill. a kiemelése során sérült, kettéhasadt, berepedezett és darabok váltak le a fatörzsből. A fa felülete már az eredeti használata során is repedezett megviselt volt.

A restaurálás elvi alapjai a következők voltak:

A munkánk során szem előtt tartottuk a restaurálandó bödönhajó hosszú távú fenntarthatóságát.

A modern restaurálás következő fő etikai elvei vezérelték a munkánkat:

  • A bödönhajó autentikusságának, valamint fizikai, esztétikai és történeti integritásának a maximális megtartása.
  • Minimális beavatkozás: A lehető legkevesebb beavatkozást alkalmaztuk, hogy a hajó eredetisége a maximális mértékben megmaradjon a restaurálást követően. Ez a hozzáállás kerüli a radikális változtatásokat és az eredetiség, valamint a tárgyat felépítő anyagok maximális megtartását célozza, csak minimális veszteségével vagy változtatásával jár, vagyis „csak annyit, amennyi éppen szükséges”.

A minimális beavatkozás különösen vonatkozik a kiegészítésekre. 

  • A kezelések, beavatkozások és az anyagok reverzibilitása valamint tartóssága: A hajó cukor konzerválószere a jövőben, szükség esetén eltávolítható.

Amennyiben a reverzibilitás valamilyen ok miatt nem biztosítható, akkor a jövőbeli újrakezelhetőséget és eltávolíthatóságot vettük figyelembe.

 A most elvégzett restaurálási munkálatok a következők voltak:

 1. Impregnálás utáni tisztítás: A hajó kivétele a cukor impregnáló oldatból és a felületére kikristályosodott cukor eltávolítása és a fafelület áttisztítása

2. Kontrollált légszárítás felügyelet mellett.

A bödönhajónak vannak olyan részei, amelyek kiszáradtak a pályázat megvalósítási ideje alatt, viszont maradtak olyan, főképp a vastagabb farészek, amelyek még nedvesek, ezek kiszáradásához hosszabb időre van szükség.

3. Szilárdítás: A hajó nagyon lebontódott részein ill. ahol helyi ragasztások váltak szükségessé a kiszáradást követően akril műgyanta (pl. Paraloid B72) ill. epoxi műgyanta oldószeres oldatával megerősítettük.

4. Ragasztás: A kiszáradt részeken elvégeztük a szükséges ragasztásokat epoxi műgyantával.Helyenként pontragasztást alkalmaztunk ezzel elősegítve az esetleges jövőbeli szétbonthatóságot.

5. Minimális mértékben kiegészítéseket készítettünk.

6. Pár helyen retusálást végeztünk.

7. A hajót gomba ill. rovar elleni favédőszerrel kezeltük. Ehhez Permex „o” és Kulbanol Profigrund (Wolmanol® Holzbau PBI) védőszereket alkalmaztunk (forgalmazza: Pannon Protect Kft. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.).

8. Bemutatásra előkészítés: A bödönhajó súlyát biztonsággal elbíró átmeneti tartószerkezet terveztünk és készítettünk Ez lehetővé teszi a jelenlegi helyen a bödönhajó ideiglenes bemutatását is a száradás ideje alatt.

A hajó a száradás teljes lejátszódásának idejére maradhat a jelenlegi helyén, a kocsiszín tetejének a védelmében, jól szellőző sátor alatt. Viszont védeni kell a becsapódó esőtől és a portól. A portól való védelem céljából a száradást lehetővé tevő textillel szükséges letakarni.

Javasoljuk a száradást követően a bödönhajó végleges bemutatási helyének a mielőbbi kialakítását és a hajó oda helyezését.

9. Műtárgyvédelmi, tárolási, kezelési és karbantartási javaslatot készítettünk, preventív konzerválási ajánlásokkal (lsd. 9-10. Oldalon).

Mivel a hajó a továbbiakban is még folyamatosan szárad, ezért elképzelhető, hogy a száradáskor kevés konzerválóanyag az eltávozó vízzel együtt a felületre vándorolhat és ott kikristályosodhat, ezért ennek eltávolítása szükséges a végső bemutatás előtt.

Budapest, 2015. március 15.

 

Morgós András

 okl. bútor restaurátor művész

r

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Harta mellett a Dunából előkerült restaurált bödönhajóhoz

A restaurált bödönhajó hosszútávú fenntartása csak akkor biztosítható, ha ennek során a következő utasításban foglaltakat figyelembe veszik és betartják.

Általános megjegyzések:

A cukorral konzervált bödönhajó külső behatásokra fokozottan érzékeny.

A faanyagok a környezetükben lévő levegő nedvességtartalmával dinamikus egyensúlyban állnak. A légnedvesség változására vagy vizet adnak le a környezetüknek, vagy abból vizet vesznek fel, ezzel összefüggésben “mozognak”, azaz méretük változik, dagadnak (nedvességfelvétel) vagy zsugorodnak (nedvességleadás). Hirtelen és nagymértékű légnedvesség-változás hatására gyors és nagy méretváltozás következik be és veszélyes feszültségek alakulhatnak ki a fán belül, ami károsodáshoz, deformációhoz, vetemedéshez a fa repedezéséhez, valamint a ragasztások szétválásához vezethet.

Ezért kerülni kell a hirtelen és nagymértékű változásokat.

Lehetőleg állandó hőmérséklet és páratartalom kívánatos.

Légnedvesség: A tárolási/kiállítási hely légnedvessége a külső időjárás (pl. eső), a belső hőmérséklet (télen a fűtés), ill. az esetleges beázások és falátnedvesedés (különösen veszélyes) függvénye.

A légnedvesség optimális értéke 50-60 % relatív légnedvesség.

Feltehetőleg 40-70% között jelentős károsodás még nem következik be (ilyen változás gyakori az időjárástól függően. Beltéren főként a téli fűtés beindításával várható, hogy a légnedvesség jelentősen fog csökkenni a külső hideg hatására, ezért a levegő száraz lesz és a fa zsugorodik.

Hőmérséklet:

Lehetőleg 18-22 °C értéktől lényegesen ne térjen el.

Fényviszonyok: kerülni kell direkt napfénynek a fafelületre jutását. A napfény infravörös (melegítő) és nagy energiájú ultraibolya sugárzása (fakító hatás) károsítja a fa cellulóz alkotóját és a konzerváláshoz használt anyagokat.

Az ablakokra a fény ultraibolya tartományát 99.9%-ban kiszűrő, színtelen Museum film fólia ragasztása javasolt.

A helyiségben kis ultraibolya és infravörös tartományú fényforrások használhatók. Ajánlatos a fényforrásokra az ultraibolya sugárzás további csökkentése végett fényvédő fóliát helyezni.

Takarítás, karbantartás:

Bútor felületére víz nem juthat, vizes tisztítószerekkel nem tisztítható.

Hagyományos és mai bútorápoló és tisztítószerek nem használhatók. Cserepes virágot, vizet tartalmazó vázát nem lehet a tárgy közvetlen közelébe helyezni.

A konzervált bödöncsónak por-eétávolításon kívüli egyéb takarítást nem igényel.

Esetleges szennyeződéseket restaurátor távolítsa el!

Por-eltávolítás: Mint említettük nedves ruha semmilyen körülmények között se használható. Csak természetes szálas anyagú puha ronggyal (pl. pamut) lehet szárazon áttörülni.

A portalanításra használható még tollsöprű vagy puha antisztatikus porseprű, valamint porszívó kefe feltéttel és enyhe szívással, vagy a szívófejre géz vagy textil helyezésével és azon keresztüli szívással.

A kiállítótérben nem lehet klór- (pl. Hipó), vagy aktív oxigén tartalmú vagy fertőtlenítő-fehérítő hatású szert tartalmazó vízzel a padlót felmosni.

Esetleges felmosáskor a felmosóvíz nem spriccelődhet a bödönhajóra, ezért a közelében bő vizes felmosórongy nem, hanem csak nedves (kicsavart) felmosórongy használható.

A bödönhajó konzervált felülete különösen érzékeny dörzsölésre, ill. koptató hatású anyagokra , ilyen műveletek ill. ilyen hatású anyagok (pl. súrolószerek (CIF)) használata tilos!

Új szennyeződések eltűntetése:

A bödönhajó felületére jutó esetleges víz vagy más folyadék rögtön puha papírvattával vagy ronggyal felitatandó és szárazra törlendő.

A csónakkal kapcsolatos bármilyen probléma esetén azonnal restaurátorhoz kell fordulni!

Célszerű a csónak állapotát félévente restaurátorral ellenőriztetni!

Budapest 2015-03-14

Dr. Morgós András

 okl. bútor restaurátor művész

 

01            05

09   12

22    29

Free business joomla templates