Ön itt van: HomeKözérdekű adatokPályázatokSzakmai beszámoló Dusnok - Garáb (Halom) szarmata és honfoglalás kori temető feltárásához

Szakmai beszámoló Dusnok - Garáb (Halom) szarmata és honfoglalás kori temető feltárásához

Pályázat adatai

Forrás: NKA Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma

Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu)

NKA logo

Elnyert összeg: 800.000 Ft

Pályázati azonosító: 207134/00322 (A2015/N3157)

Pályázat célja: Dusnok-Garábon (Halom) szarmata és honfoglalás kori temető feltárására

Kedvezményezett: Viski Károly Múzeum Kalocsa (6300 Kalocsa, Szent István király út 25.)

Szakmai beszámoló

Előzmények:

Dusnok-Garáb (Halom) lelőhelyet (lelőhelyazonosító: 56864) már a második katonai felmérés térképén jelölték. Vadász Éva 1965-ös terepbejárása során lelet nélküli halomként említi. 2004-ben és 2006-ban Gallina Zsolt végzett terepbejárást a területen. 2016. októberében a kalocsai Viski Károly Múzeum a bajai Türr István Múzeum munkatársai egy közös leletmentő ásatás keretében két gazdag szarmata kori temetkezést tártak fel a területen.

2016. tavaszán egy dusnoki lakos a Viski Károly Múzeumba honfoglalás kori lószerszámvereteket és szarmata emailos, zománcos díszítésű fibulát szolgáltatott be a szóban forgó lelőhelyről. A leletmentés során három szelvényt jelöltünk ki, melyekből két női, szarmata sír látott napvilágot. Az 1. sírban egy díszes, ezüstlemezzel borított bronz fibula – ruhakapcsoló tű – került elő az elhunyt nő mellkasán, s egy érdekes, szintén bronzból készült kocka alakú dísz a nyakán, mely a nyakláncára volt egykor felfűzve. Továbbá különböző anyagú és formájú gyöngyök (pl.: üveg, borostyán, kréta gyöngyök), melyek a szarmata nő nyakláncát, egykori ruháját, s az oldalán elhelyezkedő kisebb tároló táskáját díszítette. A kis táskában szokatlanul nagyméretű üveggyöngy került elő, illetve ép, óriási méretű kalcedon gyöngyök. Egy igen érdekes szokás volt megfigyelhető, hiszen az előbb említett kistáskába helyezték el a fülbevalópárját. Kisebb használati eszközöket, mint egy orsógombot, bronztűt illetve egy csontnyelű kést is tettek a sírba.

A 2. sírban egy kiemelkedő szépségű, ép, ezüstözött bronz, koncentrikus körökkel díszített, ún. perforált szélű, kör alakú tükör került elő az elhunyt jobb medencelapátján. A 2. temetkezésben is változatos formájú és anyagú gyöngyökkel díszítették az elhunyt öltözetét. A nyaklánca borostyángyöngyökből állt, karperecét kisebb méretű üveggyöngyök ékesítették. A sírban ún. gömböcskés vagy dudoros gyűrűk kerültek elő, melyeket az övre felvarrva viseltek, s valószínűleg valamiféle amulett funkciót töltött be. Ennél a sírnál is sikerült dokumentálni a gyöngyös kistáskában fellelhető fülbevalót, azonban ebben az esetben egy kisebb töredékét figyelhettünk meg. A temetkezések a rabolatlanok voltak.

A feltárás során bizonyossá vált, hogy a szarmata temető alatt egy kelta telep is található. Az 1. sír szintje alatt különböző objektumfoltok rajzolódtak ki – melyből kelta, grafitos kerámia látott napvilágot.

A lelőhely területéről szórványként került elő egy ezüstből készült rozettás csüngőslószerszámveret, egy rozettás szívjég, két rozettás kerek veret töredéke és egy kisebb rozettás lószerszámveret, melyek valószínűleg egy sírból származnak.

A 2017. évi kutatás célja:

A jól körülhatárolható, kisméretű halmon előkerült, három régészeti korszak- kelta, szarmata és honfoglalás kori- leletanyaga jelentősnek mondható. A halom tetején talált 2. sír váza alig 20-30 cm mélységben feküdt, így az intenzív szántóföldi művelés miatt a sírok veszélybe kerültek. A temetkezések megmentése érdekében, azok elpusztulásának megelőzése céljából, mindenképpen szükség lenne egy tervásatásra 2017-ben.

A 2017-ben tervezett nagyobb felületű, 6 hetes feltárás célja egyrészt a szarmata sírok megmentése, mind teljesebb feltárása, illetve lehetőség szerint a lószerszámveretekhez tartozó honfoglalás kori sír – esetleg további 10. századi sírok - megtalálása és feltárása volt.

A 2017. május 2-a és június 16-a közötti tervásatást a kalocsai Viski Károly Múzeum végzi, szakmai munkatársként Andrási Réka, a bajai Türr István múzeum régésze vesz részt. A tervezett 300 m²-es (15 mX20 m) ásatási felület helyett 180 m területen ffolyt a feltárás, a szűkösebb pénzügyi keretek miatt.

2017. évi ásatások eredményei:

Az NKA támogatásával 2017. május 8. és június 16. között a Viski Károly Múzeum Kalocsa és a bajai Türr István Múzeum Lantos Andrea és Andrási Réka régészek vezetésével tervásatást végzett a lelőhelyen.

A feltárás eredményeként 40 objektum látott napvilágot, ebből egy volt honfoglalás kori, öt szarmata korú és egy késő bronzkori sír, melyeket a halomba beleásva találtunk.

A honfoglaló leleteket ezüst és ezüstözött rozettás lószerszámdíszek tették ki, melyek egy sírból származtak. A szarmata sírok közül két férfi és két női sír került elő, melyekből a 2. századra keltezhető leletanyag: fibulák, edény, gyöngyök kerültek ki.

A bronzkori sírt kb. a halom közepébe ásták. A sír feldúlt volt, de mellékletként egy edényt és egy bronztűt tudtunk a sírból megmenteni.

A felső réteg ledokumentálása után lementünk a halom aljáig, ahol kelta gödrök, valamint a rézkorhoz tartozó központi sírkamra láttak napvilágot.

A sírkamra megközelítőleg négyzet formájú, 4mX4m-es nagyságú volt, melynek faszerkezetét is sikerült megfigyelni és dokumentálni. A sírt sajnos kirabolták, de néhány embercsont, egy edény összetört töredékei és négy, valószínűleg ruhadíszként szolgáló aranykorong így is megmenthető volt. A korongok párhuzamait Várnán találtuk meg.

A feltárás során mindkét rétegről készült légifotó drón segítségével, valamint mintavételezés is történt mind a halom rétegeiből, mind pedig a sírkamrából, illetve az ott található szerves maradványokból.

A feltárás eredményei kiemelkedőnek tekinthetők. A lelőhelyről bebizonyosodott, hogy valóban mesterséges halom, illetve a környező területeken, úgy mint a Kalocsai Sárközben és Duna mentén nem volt még ilyen jellegű feltárás így ez kuriózumnak tekinthető a hazai kutatásban.

Költségvetés:

Az NKA-tól elnyert összeget az alábbi jogcímekre költöttük:

• Ásatási felszerelés
• Földmunkagép bérlése
• Utazási költség
• Geodézia, térképezés
• Dokumentációs költségek
• Légifotó
• Mintaelemzés, restaurálás

A múzeum önerőként szállást és étkezést biztosított a részt vevő diákoknak. A pályázatban szerepeltekhez képest azért tértünk el ebben a pontban, mert másként ezt nem tudtuk volna biztosítani. A saját dolgozóknak nem tudtunk bért biztosítani a költségvetés szűkössége miatt.

Beszámoló az elsődleges leletfeldolgozásról:

A dokumentáláskor készítettünk elsődleges leletfeldolgozást, melynek során egyedi szám azonosítóval láttunk el minden a feltárás során előkerült leletet.
Külön listában tüntettük fel az „apró” leleteket, az embercsontokat, állatcsontokat, kerámiákat, botanikai és egyéb földmintákat. Az „apró” leletekhez soroltuk mindazon fém, gyöngy, csontból készült tárgyakat, melyek mellékletként kerültek elő a sírokból.
A listában külön szerepelt a tárgy megnevezése, a dátum, az objektum száma, esetleg a melléklet száma.
Ily módon könnyen visszakereshetőekké váltak a tárgyak, e nyilvántartás alapján könnyebbé válik a leltározás is.

Fotódokumentáció

dusnoksza01
A halom az ásatás kezdetekor

dusnoksza02
A halom az ásatás megkezdésekor

dusnoksza03
A 10. objektumból előkerült embercsontok és lócsontok.

dusnoksza04
A 11. objektum, szarmata sír bontás utáni fotója.

dusnoksza05
A 12. objektum, szarmata sír bontás utáni fotója.

dusnoksza06
A 15. objektum, szarmata sír bontás utáni fotója.

dusnoksza07
A 15. sír trombitafibulája

dusnoksza08
A 14. objektum, szarmata sír bontás utáni fotója.

dusnoksza09
A 14. sírból előkerült edény.

dusnoksza10
A 13. objektum, bronzkori sír bontás utáni fotója.

dusnoksza11
A 13. sír edénye.

dusnoksza12
A 13. sír bronztűje.

dusnoksza13
Légifotó a halom felső rétegéről.

dusnoksza14
A halom alján jelentkező foltok.

dusnoksza15
A halom aljában jelentkező foltok, középen a sírkamra foltjával.

dusnoksza16
Kelta gödör.

dusnoksza17
A 27. gödör bontás utáni fotója.

dusnoksza18
A 27. gödör aljából előkerült aranykorong.

dusnoksza19
A 26. objektum, rézkori sír metszetfotója.

dusnoksza20
A sírkamra bontás közben.

dusnoksza21
A sírból előkerült aranykorongok.

dusnoksza22
A sírkamra bontás utáni fotója.

dusnoksza23
A sírkamra favázának lenyomata.

dusnoksza24
A sírkamra favázának lenyomata.

dusnoksza25
A sírkamra favázának lenyomata.

dusnoksza26
Szerves anyag lenyomata a sírkamra betöltésében.

dusnoksza27
A 36. objektum, árok metszete.

dusnoksza28dusnoksza29
A szelvény fotói a halom aljáról.

dusnoksza30dusnoksza31dusnoksza32dusnoksza33
A szelvényfalak metszetfotói a halom rétegeivel, valamint beásásokkal.

dusnoksza34
Mintavételezés a sírkamrából.

dusnoksza35
Mintavételezés a halom rétegeiből.

dusnoksza36
A halom látképe a betemetés után.

Dusnok-Halom (Garáb)
Ásatási napló
2017

2017. május 8. hétfő
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Felhős, hűvös idő
Munkaidő: 8-16h
Reggel kiérve a területre a tavalyi kisméretű szelvényeinkhez igazodva kijelöltük idei szelvényünk helyét.
Délelőtt 10 órakor kiért a területre a megrendelt munkagép és elkezdtük az óvatos humuszolást. Az első nap egy sír került elő, melyre a koponya felé rá kell bontanunk. A nap folyamán pontosan megtaláltuk a tavalyi II. szelvényünk szélét.

2017. május 9. kedd
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Délelőtt eső, délutánfelhős, de kellemes idő
Munkaidő: 8-16h
Reggel folytattuk a terület további humuszolását, a szelvények kialakítását. A II. szelvény felé, Ny-i irányban haladunk. Néhány objektum foltja kezd kirajzolódni  alványan.
Úgy tűnik a legalsó szint 100-130 cm mélyen lesz. A nap folyamán újabb koponya került elő, erre is rá kell majd bontani.

2017. május 10. szerda
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Hűvös, de napos idő
Munkaidő: 8-16h
Folytatjuk a szelvény mélyítését a munkagéppel K-i irányban. Lassan haladunk, mert nagyon óvatosan kell humuszolni. Talán objektumokhoz tartozó foltok rajzolódnak ki, köztük egy K-Ny irányú is!

2017. május 11. csütörtök
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Hűvös, de napos idő
Munkaidő: 8-16h
Folytatjuk a szelvény mélyítését most már kézi erővel. Lassan haladunk, mert nagyon óvatosan kell bontani, a foltok alig látszanak. Talán objektumokhoz tartozó foltok rajzolódnak ki a terület Ny-i részén.

2017. május 12. péntek
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Napos, meleg idő
Munkaidő: 8-16h
A nap folyamán a 10. K-Ny irányú sírgödör(?) bontását kezdtük meg, ahol szórvány gyermekcsontok mellett lópata és lófog került elő. Fémkeresővel ugyanebben a sávban újabb rozettás veret került elő a szántásból. Megkezdtük a IV. szelvény mélyítését, melynek során egy újabb D-É tájolású szarmata sír került elő. A sírban a fémkereső műszer fémet jelzett.
Fotó: 10. objektum.

2017. május 15. hétfő
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Meleg, nyári idő, 25-27 °C
Munkaidő: 8-16h
A nap folyamán a gép segítségével kialakítottuk végleges szelvényünket. Előkerült még egy bolygatott férfi váza, egy összeroppant nagyméretű edénnyel-13. objektum. Befejeztük a 10. objektum bontását, valamint megkezdtük a 11. és 12. sírok bontását. A 11. sírból egy vaskés, a 12. sírból pedig tű, fibula, orsógomb és gyöngyök kerültek elő. A sírokban fekvő vázak nagyon rossz megtartásúak. Folytattuk a sírok között a terület mélyítését.

2017. május 16. kedd
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Meleg, nyári idő, 25 °C
Munkaidő: 8-16h
A szelvényfalak kiigazítására és a szelvények rendezésére kerítettünk sort a délelőtt folyamán, melynek eredményeként egy újabb szarmata sír került elő, melyre ugyancsak rá kell bontanunk. Az objektumszámokat 15-ig adtam ki. A nap folyamán a 11. és 13. sírokat bontottuk, rábontottunk a14. sírra. A 13. sírban újabb embercsontok kerültek elő összedúlva. A 11. sírban a lábi gyöngyök kibontására került sor.

2017. május 17. szerda
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Meleg, nyári idő, 25 °C
Munkaidő: 8-16h
Folytatjuk a IV. szelvény mélyítését az ÉK-i B szektorban, itt 2 db csonteszköz került elő.
Sírbontás: 11, 12 és 13. sírok bontása.
Délelőtt 11 óra körül kilátogatott a területre Sárosi Edit és Darányi Réka az örökségvédelemtől. A délután folyamán kibontottuk a 13. sírt, melyről kiderült, hogy késő bronzkori. A sír K-Ny-i tájolású, bolygatott. A csontok között egy bronztű került elő, mely a Halomsíros kultúrához tartozik.

2017. május 18. csütörtök
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Napos, meleg, kissé szeles idő. 25-27 °C
Munkaidő: 8-16h
Folytattuk a sírok és objektumok bontását: 12, 13. sír befejezése, 14. sír bontásának megkezdése, 16. objektum bontása, 15. sír bontásának megkezdése. Fotó: 10, 11, 13, sírok bontás utáni fotója. Rajz: 10,11,13. sírok felszínrajza. 14. sírból gyöngyök, orsógomb, kétfülű kis edényke került elő.

Objektumleírások:

10. sír- honfoglalás kori?
K-Ny tájolású, ovális alakú sírgödör. Sötétbarna, fekete színű, kötött betöltés. A sírból gyerekcsontok kerültek elő szórványosan: kulcscsont, combcsont vége, medencelapát. Az embercsontok között lócsontok kerültek elő: pata, fog, bordatöredékek.

11. sír- szarmata
Tájolás: D-É
Neme: nő
Kora: felnőtt
A sír betöltése sötétbarna, tömör. A váz csontjai nagyon rossz megtartásúak és hiányosak. A koponya mállik, az arccsont elcsúszott, az alsó állkapocs kifordult. Felsőtestéből a két felkarcsont töredéke 1-2 csigolya és borda maradt meg. Ezen kívül az alsó lábszárcsontok.
Mellékletei
1. bronztű a koponya jobb oldalán
2. Kalcedon gyöngyök a jobb váll felett
3. Üvegygöngy és apró fehér gyöngyök, hengeres gyöngyök a nyaknál és a mellkason
4. Bronzfibula (ép) a mellkas jobb oldalán
5. Orsógomb a mellkas bal oldalán
6. Apró sárga, kék, és fehér gyöngyök a lábnál

2017. május 19. péntek
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Meleg, napos, kissé szeles idő.
Munkaidő: 8-14h
Délelőtt a terület drónozása folyt 12-ig.
Délután a 15. sír bontása és dokumentálása folytatódott. Sírrajzok készültek a 12. és 13. sírokról.

2017. május 22. hétfő
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Meleg, napos idő, 27 °C
Munkaidő: 8-16h
Egész nap folyamán az „E” szelvényt mélyítettük.

2017. május 23. kedd
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Napos, meleg nyári idő
Munkaidő: 8-16h
A nap folyamán a 14. és 15. sírokat bontottuk és dokumentáltuk. 13 órakor kilátogatott a területre a Baja TV és riportot készítettek velünk a feltárásról.

Sírleírások

15. sír- szarmata
Tájolás: D-É
Neme: férfi
Kora: felnőtt
Háton, nyújtott testhelyzetben fekvő halott. Csontjai közepesen jó megtartásúak. A sír foltja kis részben megfigyelhető volt. a sír betöltése agyagszemcsés, sötétbarna, kötött. A koponya felső része megsérült, álla leesett. Karok, lábak nyújtva, jobb oldali bordák bolygatva. Kézcsontok elmozdultak. Lábcsontok részben vannak meg és kissé elmozdultak.
Mellékletei:
1. Jobb oldali felső bordáknál csigolyák közelében bronz trombitafibula.
2. Bronzcsat a deréknál, D alakú.
3. Vaskés, mely a deréktól lóghatott le a halott bal oldalán. a bal combcsont felső végénél
fekszik.
4. Kis méretű vastárgy a bal lábszár felső harmadánál.
5. bal bokánál hosszúkás vastárgy.

12. sír- szarmata
Tájolása: D-É
Neme: férfi
Kora: felnőtt
Sírfoltja részben megfigyelhető volt. Lekerekített sarkú, ovális alakú sírgödörben háton, nyújtott testhelyzetben fekvő halott.
A sír betöltése sötétbarna, agyagszemcsés, tömör. A váz csontjai rossz megtartásúak. A koponya törött, arccsont hiányzik. Kezek nyújtva, szorosan a test mellett. Bordái töredezettek. Alsó lábszárak hiányoznak.
Mellékletei:
1.Vaskés a bal combcsont mellett nyéltüskével.

13. sír- bronzkor
Tájolása: K-Ny
Neme: férfi
Kora: felnőtt
A sír betöltése sötétbarna agyagszemcsés. A váz bolygatott, csontok össze-vissza helyezkednek el, bolygatottak. Anatómiai rendben csak a jobb kézcsontok, valamint az alsó lábszárak helyezkednek el.
Mellékletei:
1. Bronztű a csontok között
2. Alagútfüles, nagyméretű edény a térden összeroppanva.

16. objektum, sír(?)
Felnőtt emberhez tartozó vázból 3 gerinccsigolya és szárkapocscsont.

2017. május 25. csütörtök
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Szeles, 20 °C
Munkaidő: 8-16h
A geodéták felmérték a területet, elkezdtük a sírok felszedését. Befejeztük a sírrajzok készítését, valamint tovább mélyítettük a D szelvényt.

2017. május 26. péntek
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Napos, meleg, nyári idő.
Munkaidő: 8-16h
A nap folyamán tovább mélyítettük a D szelvényt és felszedtük a 13. sírt. Az objektumok végső dokumentálása történt meg a további mélyítés előtt. Elkészült a felszínrajz- térkép 1:50-es méretarányban. a múzeumba beszállítottuk a leleteket.

2017. május 29. hétfő
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Felhős, hűvös idő
Munkaidő: 8-16h
Délelőtt 9-re megérkezett a munkagép a szelvény lemélyítéséhez, 11-re végzett a területen. Délután átnyestük a területet és megkezdtük a szelvényfalak kialakítását. Az
objektumszámokat 33-ig adtam ki. Az egyik árok nyesésekor talán bronzkori cserép került elő.

2017. május 30. kedd
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, 32 °C
Munkaidő: 8-16h
Befejeztük a szelvényfal kialakítását és kitakarítottuk a szelvényt fotózáshoz. A délután folyamán megtörtént a IV. szelvény foltfotózása.
Fotó: foltfotók az objektumokról 23. objektum és 28. objektum bontás utáni fotója. Bontás: Megkezdtük az árkok bontását, valamint a 26. és 3. objektum bontását.

2017. május 31. szerda
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka, Kocsisné Varga Zsuzsi
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, nyári idő.
Munkaidő: 8-16h
Bontás: 26. objektum bontása, 3. objektum bontására került sor.
A 26. objektum, gödör aljából rézkori kerámiatöredékek és egy összenyomódott aranykorong került elő. A délután folyamán kint járt a területen Romsics Imre múzeumigazgató és a Kalocsa TV. Riportot készítettek a feltárásról.

2017. június 1. csütörtök

2017. június 2. péntek
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, 32 °C
Munkaidő: 8-16h
Ma kijött a területre Rideg Gábor és felesége segíteni. Folytatjuk a tegnap megkezdett bontásokat. A 3. objektumot bontjuk, illetve kisméretű árkokat és újkori beásásokat.

2017. június 5. Pünkösd

2017. június 6. kedd
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, napos idő
Munkaidő: 8-16h
Bontás: folytatjuk a 26. objektum bontását, valamint árkok bontását.

2017. június 8. csütörtök
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka, Kustár Rozália
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Napos, meleg, nyári idő
Munkaidő: 8-16h
A 26. objektum bontását folytatjuk. Ovális alakú folt jelentkezett benne, melyet elkezdtünk bontani. A bontás során emberi csontok és egy újabb aranykorong került elő, mely ezúttal ép volt. Megkezdtük a szélső, nagyméretű árok bontását is, melyből embercsont került elő. Kilátogatott az ásatásra Somogyvári Ágnes, Vida Ágnes és Székely György.

2017.június 9. péntek
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Hűvösebb idő
Munkaidő: 8-16h
Ma Rideg Gábor és Gerjeni Antal is a segítségünkre volt. A mai nap folyamán kibontottuk a sírt és elkezdtük a sírépítmény bontását is metszetfal meghagyásával. A sír betöltéséből két újabb aranykorong került elő embercsontok között. Az már most megállapítható, hogy a sír sajnos ki volt rabolva. A sír Ny-i végében egy összetört edény töredékeire bukkantunk. Folyamatosan fotózunk, rajzolunk, dokumentálunk. Kint járt a területen Pásztor Emília régész és Karáth Imre tv-és Kecskemétről. Folyamatosan felvételeket készített a munkánkról.

2017. június 10. szombat
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka, Kustár Rozália
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Kellemes meleg idő.
Munkaidő: 9-15h
Folytattuk a bontást a 26. objektumban, a 31. és 32. objektumban, ahol szerves maradványok mutatkoznak, a sírépítményhez tartozó famaradványok lenyomatai. A nap folyamán kiérkezett a területre Sümegi Pál, aki mintákat gyűjtött C14-es vizsgálathoz, valamint pollenvizsgálathoz. megállapította, hogy valóban mesterséges halomról van szó, minden rétegből vett mintát.

2017. június 12. hétfő
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, kánikula.
Munkaidő: 8-16h
A délelőtt folyamán leszedtük a földet a 26. objektum folytatásában. Ez megegyezik a tavalyi 2. szelvényünk bolygatott részével. Így kirajzolódott a teljes sírkamra foltja, valamint kelta objektumok. A nap folyamán kitakarítottuk a 26. objektumot, fotóztuk, rajzoltuk, dokumentáltuk.

2017. június 13. kedd
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, 32 °C
Munkaidő: 8-16h
Ma segédkezett Rideg Gábor, Kustár Rozália, Balázs Réka Bontás: 3. és 35. kelta objektumok bontása, 36. árok metszetre bontása és fotózása. Rajz: metszetrajzok készítése, felszínrajz a 3. és 26. objektumról.

2017. június 14. szerda.
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, kánikula.
Munkaidő: 8-16h
A mai nap folyamán befejeztük az objektumok kibontását, tisztáztuk az újkori nyúljáratok kérdését is. Véglegesítettük a kiadott objektumszámok érvényességét. A rajzdokumentáció és fotódokumentáció készítése folytatódott. Újabb mintákat vettünk a sírkamra szerves anyagából.

2017. június 15. csütörtök.
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, kánikula.
Munkaidő: 8-16h
A mai nap folyamán kitakarítottuk a szelvényt, majd fotóztuk. Délután elkezdtük a felszínrajz elkészítését, melyet majdnem sikerült is befejezni, valamint metszetrajzokat készítettünk a halom rétegeiről. Délután drónfelvétel is készült területről és a sírkamráról.

2017. június 16. péntek
Régész: Lantos Andrea, Andrási Réka
Technikus: Sultis László, Fekete Róbert
Időjárás: Nagyon meleg, kánikula.
Munkaidő: 8-16h
A délelőtt folyamán geodétákkal felmértük a területet, befejeztük az összesítő felszínrajz készítését, majd összepakoltuk a felszerelést és a maradék leleteket elcsomagoltuk. Délután a munkagép visszatemette a szelvényt és helyreállítottuk az eredeti állapotokat. A leleteket és a felszerelést beszállítottuk a múzeumba.

Rövid régészeti munkabeszámoló közzétételének igazolása

dusnoksza37dusnoksza38

Térképek

dusnoksza39dusnoksza40dusnoksza41

dusnoksza42

dusnoksza43

A 2016-os leletmentés szelvényei és a 2017-es ásatás helye

 

Free business joomla templates