Ön itt van: HomeGyűjteményekRégészeti gyűjteményGátőrház - Harta

Gátőrház - Harta

Az 51-es út korrekciójának keretében Harta-Gátőrház lelőhelyen a 2002. októberétől 2003. novemberéig tartó leletmentés során több szakaszban összesen 22000 m2 terület került feltárásra.
Négy korszakban alakult ki kisebb-nagyobb település az enyhén kiemelkedő dombháton: a neolitikumban, a római korban (szarmaták), az Árpád-korban és az újkorban. Az ásatáson összesen 1004 db objektum került elő, ebből 640 db cölöplyuk.

A vizsgált terület északi végében egy feltöltődött meder jelöli ki a települések szélét.
A legtöbb objektum a dunántúli vonaldíszes kultúra, illetve annak késői, zselizi fázisának emlékeit őrizte. Sikerült megtalálni a neolit település északi és déli szélét. A kerámiaanyagban a vörös színű durvább kerámián túl vonaldíszes, kottafejes, csipetdíszes, illetve több festett kerámia töredéke került elő. A nagy kiterjedésű feltárás lehetőséget adott arra, hogy nagyobb településrészletet figyeljünk meg. Országos viszonylatban is ritka, és analógia nélküli a Duna-Tisza közi területen, hogy hat, egyforma tájolású, kísérőárkos nagy ház alaprajzát dokumentálhattuk, és a részben általuk körbezárt területen egy négyszögletes közösségi(?) tér rajzolódik ki a számtalan cölöplyukból. A településen belül összesen hat sírt sikerült feltárnunk. Négy zsugorított oldalfekvésű és két rituálisan, de részben feltöltődött, funkcióját vesztett tárológödörbe temetett halottat találtunk. A felszíni terepjelenségekben gyér neolit település többhektáros területéből még Somogyvári Ágnes az elkerülő út nyomvonalában tárt fel néhány objektumot.
A szarmata objektumok a vizsgált terület déli részén voltak. A szarmata településrészletből 1 db ház, 77 db gödör, 39 db cölöplyuk és 4 db árok került feltárásra. A településen előkerült kerámiák között túlsúlyban vannak a durvább, kézzel formált házi kerámiák. Jóval kisebb számban fordult elő a korongolt, szürke kerámia. Terra sigillata nem, de utánzat elég nagy számban került elő.
A mederhez közel tártunk fel néhány Árpád-kori objektumot. Ezek közül néhány paticsos betöltésű gödörből került elő gazdagabb leletanyag. A legérdekesebb a 6. számú objektum -- ház volt, melynek kemencéjét a padlószinten a kemény agyagba vájták, boltozata így teljes épségében megmaradt. A ház betöltéséből a megszokott házikerámián túl üvegedény töredéke is előkerült.
Az ásatás területén előkerült több újkori tanya és árok nyoma is.

gatorhaz_1
gatorhaz_2
gatorhaz_3
gatorhaz_4
gatorhaz_5
gatorhaz_6

Free business joomla templates