Ön itt van: HomeHírekMegjelent a Nem messze van ide Kalocsa... című kötet

Megjelent a Nem messze van ide Kalocsa... című kötet

DSC 0015 c kw

Megjelent Romsics Imre: „Nem messze van ide Kalocsa...” A kalocsai szállások dalai a 20. században című kötete!

Könyvbemutatót a vírus járvánnyal kapcsolatos korlátozások enyhülése után, várhatóan tavasszal pótoljuk, de a könyv már kapható a Viski Károly Múzeumban.

A múzeum télen zárva tart (előre bejelentett csoportokat fogadunk), de hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig a kapucsengő megnyomása után vásárolhatják meg a könyvet. Megrendelést az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is fogadunk. A postán föladott könyvek árán felül a postaköltséget is föltüntetjük a mellékelt számlán. A könyv ára 10.000 Ft + postaköltség.

DSC_0008_c-kw
DSC_0030_c-kw
DSC_0036_c-kw
DSC_0044_c-kw
DSC_0049_c-kw

További kiadványaink is itt kaphatók, a kiadványok listáját weboldalunkon tekinthetik meg:  https://www.viskikarolymuzeum.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink/kiadvanyaink

Vakler Anna etnográfus és Németh István népzenegyűjtő az Előszóban méltatta a könyvet:

„»…de soha ne feledd,
miképpen idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.«

Kölcsey Ferenc szenvedélyes hazaszeretetének szavai méltó módon foglalják össze a szülőföldjét elkötelezett fáradhatatlansággal, rendíthetetlen állhatatossággal kutató tudós, néprajzos-múzeológus kötetének szemléletét. Romsics Imre tudományos pályája, múzeumvezetői munkájának minden mozzanata tükrözi a szülőhely tiszteletét és szeretetét. Több évtizedes elszánt, kitartó és áldozatos gyűjtő- és kutatómunkájának, archiválási, feldolgozási, rendszerezési tevékenységének gyümölcsét tarthatjuk kezünkben.
A gyűjtés tudatos és tervszerű folyamatát magunk is figyelemmel kísérhettük. A szándék és alaposság jele, hogy mind a korábbi gyűjtések felkutatását, mind a terepmunkát napjainkig folytatta a szerző. Az önálló kötetként is forgatható bevezető tanulmány betekintést ad ebbe a munkafolyamatba. A gyakorlati munka elméleti megalapozásáról szóló fejezet áttekintő, gondolkodásra késztető módszertani összefoglalásként szolgálhat a ma gyűjtőútra indulók számára. A táji, települési, személyi monografikus kutatás és közlés tanulságainak megismerése, értékelése, feldolgozása és saját területre alkalmazása a zenei szempontú népzenei közlések korszakában is meggyőzően alátámasztja számunkra, népzenével foglalkozók számára is a kötet elgondolását. Középpontjában a közösségben élő, éneklő ember áll. Másképpen fogalmazva: a könyv népismeret dalban elbeszélve.
Mintegy 900 népdalon keresztül végigkísérhetjük a kalocsai szállások népének XX. századi, folyamatosan változó életmódját. Történelmi sorsfordulók, gazdasági, társadalmi, kulturális átalakulások, a fejlődés és hanyatlás, az innováció és modernizáció folyamata megismerhető és megérthető Romsics Imre szakavatott, ugyanakkor személyes kalauzolásával. Partnerként szót ad tanulmányában a szállások éneklő népének. A résztvevő megfigyelő, a személyesen is érintett éneklő ember átéltségével és hitelességével vezet be bennünket a poták életébe, ezzel beenged minket a saját világába. Az anyag mennyisége, sokfélesége és sokszínűsége, a tudás és ismeret mélysége, összetettsége, és az összefüggések feltárása és értelmezése ugyanakkor egy kritikai összkiadást rajzol ki a kalocsai szállások XX. századi zenei életéről.
Aki végigolvassa a tanulmányt, meggyőződhet arról, hogy nem tartalmazhatja csak a hagyományos parasztzenét a könyv. Zeneileg is korán modernizálódott a terület. A XIX. század előtti zenei anyagból viszonylag kevés dallamot tudott megőrizni, mert a virágzó új stílus és a népies műdalok elsöpörték, kiszorították a régi dallamhagyományt. A város tárgyi népművészetéhez hasonlóan azonban tetten érhetjük a paraszti népművészet utolsó alkotó fellángolását zenei értelemben is. Az egyéni és közösségi szerepekre immár a számukra éppen érvényes, ismert és kedvelt zenei anyagból fogadtak be napi használatra, ünnepi alkalmaikra újabb dalokat.
Bár nem dallamcentrikus a válogatás, és nem valamely megszokott, a népzenekutatás által kiérlelt zenei rendszerezési formában követik egymást a dalok, a zenei mutatók kellő támpontot nyújtanak a zenei tájékozódáshoz.
További feladatokat is kijelöl a kötet az újabb nemzedékek számára. A hangszeres zene emlékeinek, adatainak hasonlóan kimerítő összegyűjtése, feldolgozása, értelmezése még várat magára.
A legkomolyabb küldetés azonban még mindig a kalocsai szállások népére vár. Tovább örökíteni összegyűjtött hagyományaikat. Családban, óvodákban, iskolákban, kultúrhelyeken és baráti társaságokban. Mesélve énekelni és énekelve mesélni a nagyszülők, dédszülők életéről. Legyen ott minden család, minden intézmény, tanár és óvónő, közművelődési szakember és városvezető polcán, asztalán ez a könyv!
Mi csatlakozunk Önökhöz. Mert Kalocsára is két úton lehet bemenni. Mi a könyv által ajánlott mély, élethosszig, emberöltőkön átívelő utat választjuk és ajánljuk. Segítségével, a dalokon és történeteken keresztül hon-és népismeretet tanulunk, és újra éljük a poták éneklő örömét.
Romsics Imre kötete összefoglaló tudományos munka, egyben szívet melengető, lélek- és közösségmegtartó hitvallás saját népéről. Váljon ez példává minden közösségben!

2020. szeptember havában

»A madárnak [...] szárnya van és szabadsága,
az embernek pedig egyetlen szülőföldje
és sok kötelessége.« (Tamási Áron)”

Az alsómégyi Csupor Lajosné Fekete (Sasi) Magdolna énekli a "Nem messze van ide Kalocsa" kezdetű dalt:

DSC 0002 c kw

 

Free business joomla templates